Уроках англійської мови з теми «вільний час»
Скачати 293,52 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.10.2018
Розмір293,52 Kb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Нововолинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3

Нововолинської міської ради Волинської області

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ТЕМИ « ВІЛЬНИЙ ЧАС» ЗА ПІДРУЧНИКОМ ‘SOLUTIONS’ (ELEMENTARY LEVEL) OXFORD UNIVERSITY PRESS

2011

Анотація

Методична розробка містить систему уроків з теми ‘ Free time activities’( Вільний час) для 6 -7 класів. Автор презентує оригінальні методичні знахідки які допоможуть учителям – практикам у використанні комунікативної методики на уроках як одного з найефективніших способів навчання іноземних мов. Особливу увагу акцентує на використанні завдань із чотирьох видів мовленнєвої діяльності: мовлення, читання, письма та аудіювання. План і мета кожного конкретного уроку відображають специфічні аспекти комунікативної компетенції відповідно до потреб учнів та рівня їх підготовки. Автор пропонує широкий набір реалістичних видів навчальних завдань які допоможуть сформувати уміння й практичні навички учнів в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі, а також забезпечать максимум практичних можливостей для використання мови.

Автор – Лучко Тетяна Степанівна , учитель англійської мови.

Рецензент – Савчук Тетяна Анатоліївна, учитель англійської мови.

Навчально – методичне видання затверджено педагогічною радою. Протокол №3 від 10. 03. 2011р.

Рецензія


Методична розробка “ Організація навчально-виховного процесу на уроках англійської мови з теми “Вільний час” за підручником “Solution ” демонструє можливість використання нових форм та методів на сучасному уроці. Відповідно до комунікативно – орієнтованого підходу до навчання іноземних мов пріоритет надається завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою, як засобом спілкування. Автор пропонує мовні вправи, які сприяють засвоєнню нормативного мовлення у фонетичному, лексичному та граматичному аспектах, які використовуються в контексті з комунікативними завданнями та підпорядковані їм.

У своїй розробці автор реалізує ключові освітні принципи методики КОВМ: • в учнів стимулюються когнітивні процеси;

 • учні беруть активну участь у процесі навчання;

 • учнів заохочують висловлювати свої думки, виражати почуття й використовувати власний досвід;

 • учні беруть участь у навчальній діяльності, яка імітує реальні ситуації;

 • учнів заохочують працювати разом.

Матеріали подані автором мають практичне значення, а тому допоможуть учителям у проведенні уроків.

Вчитель англійської мови Савчук Т. А.ЗмістВступ


Сучасний стан міжнародних зв’язків України, її вихід до європейського та світового простору зумовлюють розгляд іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості та формування людини-громадянина, спроможної самостійно розв’язувати різні політичні, соціальні, культурні, моральні та інші проблеми.

Метою навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах є оволодіння англійською мовою як засобом комунікації, набуття іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої професійної діяльності.

Актуальність обраної теми визначається, по-перше, соціальним замовленням. Проблема оцінювання й відстеження результатів діяльності вчителя іноземної мови в напрямі формування комунікативної компетентності учнів, їх світогляду, саморозвитку і самореалізації особистісного ” Я” – одна з ключових проблем як освіти в цілому, так і вивчення іноземної мови. По-друге, розвиток мовленнєвої компетентності , особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні, дозволить школяреві вдосконалити навички знаходити ефективні рішення будь-яких проблем, бо в усіх сферах життєдіяльності людини характер мовленнєвої поведінки є найважливішим показником її загальної культури й творчих здібностей.Module: Free time


Lesson 1

Theme : Free-time activities

Objectives : by the end of the lesson the students will be able to…

 • speak about their free-time activities;

 • match the words with the photos;

 • listen to teenagers talking about their favourite sport or hobby;

 • to talk about their likes and dislikes using phrases : really like,

quite like , don’t like, hate,

 • work in pairs , tell the partner about his or her opinions of the sports and hobbies,

 • do a class survey;

Materials : Student’s book, Workbook, a recorder, the disk, a board, photos.

Procedure

1. Introduction

T. Good morning children. I’m very glad to see you today. How are you?

2.Warming-up

(Teacher writes FREE TIME on the board.)

T: Say one true sentence about your free-time activities.

e.g. I read a lot in my free time.

In my free time I watch films on DVD.

(Teacher writes the name of the activity on the board:

reading, films, walking, dancing, singing.

T: Who likes reading (films)?

(Then teacher adds the word ACTIVITIES to the board to complete the title of the lesson FREE TIME ACTIVITIES)

T: Today we are going to talk about free-time activities.
3. Main part. Vocabulary.

T: Look at exercise1, p.18. Read the words in the box and then label the photos with eight words from the box. Then compare your answers in pairs.(Sports and hobbies: athletics, basketball, books, chess, computer games, cycling, dancing, fashion, films, football, gymnastics, ice skating, jogging, music, photography, rollerblading, swimming).

T: And now, listen, repeat and check your answers.

Answers: 1 ice skating, 2 photography, 3 computer games, 4 basketball, 5 chess, 6 swimming, 7 rollerblading, 8 athletics.

T: Which sports and hobbies can you do:

-at home? - on your own?

- outside? - in a team?

S: At home: books, chess, computer games, dancing, fashion, films, music, photography.

S: Outside: athletics, basketball, books, chess, cycling, dancing, football, ice skating, jogging, music, photography, rollerblading, swimming.

S: On your own: athletics, books, computer games, cycling, films, gymnastics, ice skating, jogging, music, photography, rollerblading, swimming.

S; In a team: basketball, football.4. Listening.

Pre- listening task

T: Now, students, you are going to hear four teenagers talking about their interests and favourite free- time activities.

While- listening task

T: Answer the question. Which sport or hobby is each person interested in?

1 Oliver - 3 Nick-

2 Lauren- 4 Rachel-

Transcript:

1 Oliver I love all kinds: rock, jazz, hip-hop, rap. I listen to songs on

the bus every morning - I’ve got an MP3 player with 2000

songs on it. My favourite band at the moment is Kaiser Chiefs. I play the guitar, but I’m not in a band. I just play at home – in my bedroom!

2 Lauren I don’t go to school by bike – I go by bus, with my friends.

But every weekend, I go cycling with my brother, Michael. We’ve both got expensive bikes. I ride a Spanish bike. I love it. It’s silver and black.

3 Nick I’ve got a computer in my room, and I use it a lot. I visit chat rooms and chat about new games. It’s really interesting. My friends and I meet after school every day and play computer games for two or three hours.

4 Rachel We don’t do it at school, but I go to a club near my home. I go on Thursdays, and I have lessons there. It’s a difficult sport, but I really like it. My best friend goes to the same gymnastics club, so we have a good time together.

Answers :

S1: Oliver –music, Lauren – cycling.

S2 : Nick – computer games, Rachel – gymnastics.

T: And now , children, let’s listen to the teenagers again. Your task is to complete the sentences with the correct name from the previous exercise. But first try to do this task without listening again.

Exercise : 1. -----visits chat rooms.

 2. -----goes to a club near her home.

 3. -----listens to music on the bus.

 4. -----meets friends after school every day.

 5. -----has got a brother, Michael.

 6. -----has lessons on Thursdays.

 7. -----plays the guitar.

 8. -----has got an expensive bike.

T: Listen to the text and complete the sentences.

Answers:


1 Nick 4 Nick 7 Oliver

2 Rachel 5 Lauren 8 Lauren

3 Oliver 6 Rachel

5 Speaking

Pre-speaking task

T: And now, children, let’s categorise the sports and hobbies according to your likes and dislikes. Try to add one more activity to each group

Task:

1 I really like…..

2 I quite like ….

3 I don’t like ….

4 I hate …..

Answers:


S1: I really like football, basketball and computer games.

I quite like athletics, chess, cycling, films and rollerblading.

I don’t like books and dancing.

I hate fashion and photography.

While-speaking task

T: And now, let’s work in pairs. Turn to each other and tell your partner your opinions of the sports and hobbies. You should find out about your partner’s likes and dislikes. Tick the ones that are the same for both of you.

Answers S1: I really like football , basketball and computer games. I quite like athletics . I don’t like books and chess. I hate cycling and fashion.

S2: I really like dancing, music and computer games. I quite like films and photography. I don’t like athletics and basketball. I hate football and jogging.

T: What have you got in common?

S1: We both really like computer games.

T: It’s time to do a class survey. First list all the activities from previous exercises in a column, then make four extra columns for

I really like, I quite like, I don’t like, I hate.

You are going to stand up and interview everyone in the class to find out how much your classmates like these activities. Put the question: Do you like…? You have to mark the number of responses in the appropriate columns. Later you can count them. If you are ready let’s start. ( Teacher monitors the class. When the survey is completed, students return to their seats to write it up.)

Post- speaking task

T: Let’s sum up the results. Answer the following questions.

Which sport or hobby is the most popular in your class?

Which sport or hobby is the most popular with the boys?

Which sport or hobby is the most popular with the girls?

6 Lesson outcome

T: What have we talked about today?

S1: Free-time activities.

S2: Sports and hobbies.

T: What useful words have you learned?

S3: I really like, I quite like, I don’t like, I hate.

T: Pay attention, children, to the lesson statement: I can talk about sports and hobbies.

7 Home assignment.
Lesson 2

Theme: Present Simple: questions

Objectives : by the end of the lesson the students will be able to…

-listen to an interview;

-ask and answer the questions to the text;

-match the photos with the words;

-use the question word : How, What, When, Where and

Who to ask for information;

-complete the interview with the question words;

-do grammar exercises;

-develop speaking skills;

-encourage students to work in pairs;Materials: Student’s books, Workbooks, a photo, a disc, a recorder
Procedure

 1. Introduction.

 2. Warming-up.

Teacher writes on the board: Who? When? Where? How? Why? What?

T: What do you think today’s lesson will be about?

S: Questions.

T: The theme of our lesson is: Questions in the present simple tense. Present simple questions can begin with a question word or Do/Does, and during our today’s lesson you will see both forms. 1. Listening

Pre-listening task

T: Look at the photo. What is the name of this sport?

S: Snowboarding.

While-listening task

T: Listen to the first part of an interview with 17-year-old snowboarding star, Jed Bright. Put the interviewer’s questions in the correct places.


 1. Do your parents travel with you?

 2. Do you do any other sports?

 3. Do you enjoy competitions?

 4. Does Nathan take part in the competitions?

Interviewer 1-----------------------------------------

Jed Yes, I do. I love the excitement- and the travelling.

Interviewer 2----------------------------------------------

Jed No, they don’t. I travel with my trainer, Martin Atkins, and my brother Nathan.

Interviewer 3------------------------------------------------------

Jed No, he doesn’t. He just watches.

Interviewer 4---------------------------------------------------------

Jed No, I don’t. I don’t have time!

Answers:


 1. C 2) a 3) d 4) b

Post- listening task

T: Read the dialogue with your partner. 1. Grammar

T: And now, children, you’ve got two minutes to look at the Learn this! box and try to complete it. Use the questions from the previous exercise to help you. Then read it as a class.

Answers:


S: We form present simple questions with do or does and the base form of the verb.

Do I/ you/ we/ they go snowboarding?

Yes, I do./ No, I don’t.

Does he/ she/ it play chess?

Yes, she does./ No, she doesn’t.


 1. Writing

T: Let’s do the following exercise. Using the key-words put the questions.

Task:


 1. You/ go snowboarding?

Do you go snowboarding?

 1. Your friends/ like computer games?

 2. Wayne Rooney/ play football?

 3. You/ watch a lot of films?

 4. Your best friend/ do athletics?

 5. You/ like dancing?

Answers:

1. Do you go snowboarding?

2. Do your friends like computer games?

3. Does Wayne Rooney play football?

4. Do you watch a lot of films?

5. Does your best friend do athletics?

6. Do you like dancing?

T: And now, turn to each other, ask and answer the questions from the previous exercise.

Examples:

S1: Do you go snowboarding?

S2: No, I don’t.

S1: Do you watch a lot of films?

S2: Yes, I do.

S1: Does your friend play computer games?

S2: Yes, he does.

Grammar 2

T: Read the Learn this! box. But first translate the question words.

Wh-questions

We can use the question words How, What, When, Where, and Who to ask for information. We put the question word at the beginning of the question.

Where does your dad work?

Who do you sit next to in class?

6.Listening

Pre-listening task.

T: You are going to listen the second part of the interview with Jed Bright in a moment. Read the instructions individually. So, complete the interview with the question words.Interviewer ----------------- do you live?

Jed I live in Vancouver, in Canada.

Interviewer ------------------ do you live with?

Jed My parents and my brother.

Interviewer ------------------ do you relax?

Jed I listen to music.

Interviewer ------------------ bands do you like?

Jed Arctic Monkeys, Coldplay and Snow Patrol are my favourites.

Interviewer ------------------- do you see your friends?

Jed In the evenings and at weekends.

Answers:


 1. Where

 2. Who

 3. How

 4. What

 5. When

While-listening task

T; Listen to the interview and check your answers.

Post-listening task

T: Practise reading the interview in pairs. 1. Speaking

Pre-speaking task

T: Work in pairs. Match the beginnings and the endings of the questions. 1. What music do you a. get up in the morning?

 2. Where do you b. do?

 3. When do you c. listen to?

 4. What sport do you d. sit next to in class?

 5. Who do you e. buy your clothes?

 6. How do you f. travel to school?

T: Let’s check answers with the whole class. Pay attention to pronunciation. Read your answers.

Answers:


S1: What music do you listen to?

S2: Where do you buy your clothes?

S3: When do you get up in the morning?

S4: What sport do you do?

S5: Who do you sit next to you?

S6: How do you travel to school?

T: Work in pairs. You have to work with different partners than in the previous pairwork exercises. So, write five or more questions on sheets of paper to your partner. Use the questions from the previous exercises to help you. Are you ready? Let’s start.

Dialogues:

S1: What music do you listen to?

S2: Rap.


S1: What sport do you do?

S2: Football and basketball.

S1: How do you relax?

S2: I play computer games and listen to music.

S1: Who do you live with?

S2: With my parents and my sister.

S1: When do you get up in the morning?

S2: At 7 o’clock.

T: And now act out your interview to the class.

8. Lesson outcome

T: What did we do today?

S: Questions.

T:Pay attention to our lesson statement: I can ask about people’s hobbies and interests.

9. Home-assignment.Lesson 3

Theme : Sport in Australia

Objectives: by the end of the lesson the students will be able to….

-read the text about sports in Australia;

-match the photos with the sports and activities;

-listen to the information about swimmer, Jan Thorpe;

-correct the false sentences;

-agree on “top five” list of popular sports in our country;Materials: Student’s book, Workbook, a CD player, MultiROM, a board.

Procedure

1.Introduction

2.Warming-up

T: When you think ‘Australia’, what do you think about? (Teacher may find she has to explain in the students’ own language that she means first associations).

S1: Koala.

S2: Kangaroo.

T: Today we are going to talk about sport in Australia.

3.Main part. Reading.

Pre-reading task.

(A map of Australia is on the board).

T: Answer some questions about Australia. Can you name any Australian cities?

S1: Sydney.

S2: Melbourne.

T: Can you name any famous Australian sports people? What sport do they do?

S3: Jan Thorpe. Swimming.

S4: Lleyton Hewitt. Tennis.

While-reading task.

T: Match the photos with the sports and activities in the box.

Cricket, hockey, horse riding, martial arts, netball, rugby, Australian Rules football.

Answers:


1. Martial arts.

2. Netball.

3. Australian Rules football.

4. Cricket.

5. Rugby.

6. Hockey.

7. Horse riding.

T: Do you know anything about these sports?NOTE CULTURE - SPORTS

Australian Rules football is the national sport of Australia. It is a cross between football and rugby.

Cricket originated in England, but is very popular in Australia, and they often beat the English at it. The Ashes is a very important cricket competition in which the two nations play against each other.

Hockey is field hockey, which is played by boys and girls at school.

Netball is a game that is similar to basketball, but it is often played by girls and women. The rules are different, you are not allowed to run with the ball as you do in basketball, it has to be passed as soon as it is caught. Netball is a non- contact sport.

Post-reading task.

T: Read the text and answer the questions.


 1. What do Australians think of sport?

 2. Why is swimming popular?

 3. Which three sports are only popular with the boys?

 4. Which three sports are only popular with the girls?

SUN, SEA AND SPORT!

Australians love sport. They play it, they talk about it and they watch it on TV. Australian weather is perfect for sport, and there are thousands of great beaches, so swimming is very popular. The population of Australia is only about 20 million, but many of the best sportsmen and sportswomen in the world come from Australia.

Young people in Australia are very active. More than 60% of children go to sports clubs. They also do activities with friends: for example, skateboarding, cycling and rollerblading.

The top five sports for boys are:ACTIVITY


PARTICIPATION(%)

Football

22.2

Swimming

15.7

Australian Rules football

13.6

Tennis

9.5

Cricket

9

Other popular sports for boys are basketball, rugby, martial arts, athletics and hockey.

The top five sports for girls are:\ACTIVITYPARTICIPATION(%)

Netball

18.1

Swimming

17.5

Tennis

7.8

Basketball

6.9

Gymnastics

5.4

Other popular sports for girls are football, athletics, martial arts, hockey and horse riding.

Answers:


 1. They love sport.

 2. Because the weather is perfect and there are thousands of beaches.

 3. Australian Rules football, rugby and cricket.

 4. Netball, gymnastics and horse riding.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка