Уроку № уроку корекція Зміст уроку Кістьть годин ДатаСторінка1/5
Дата конвертації04.12.2018
Розмір0,6 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5

уроку

уроку

корекціяЗміст уроку

Кістьть

годин

Дата

Дата

корекція

ПриміткаДобукварний період (14 год)

1
Знайомство з букварем. Опрацювання вірша «Україна»п

2
Ознайомлення з письмовим приладдям, з умовними

позначками зошита. Правилами сидіння за партою під час письма. Розфарбовування малюнків .
3
Практичне озн.зі словом,реченням.Спосіб умовного позначення речень. Дитячі спогади про

відпочинок улітку.4
Правила користав. письмовим приладдям. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної

форми.


5
Розташування зошита на парті під час письма. Рух

кисті у уздовж рядка у процесі виконання графічних

вправ.


6
Закріплення знань про речення. Складання речень за заданою графічною моделлю. Бесіда на тему «Режим школяра».

7
Ознайомлення з основним рядком сітки зошита

( верхньою, нижньою рядковими лініями). Зображення

хвилястих ліній перервними і неперервними рухами

руки. Письмо прямих ліній у рядку в напрямку з ліва -

направо і згори – вниз.


8
Уявлення про діалог .Слухання і розповідь казки.

Складання речень за поданою графічною моделлю.9
Закріплення вміння писати у рядку. Зображення

хвилястих та петельних ліній перервними і неперервними рухами руки. Письмо ламаних і півовальних ліній у

рядку.


10
Розширення уявлень дітей про слово та речення .

Розподіл предметів за семантичними групами «овочі- фрукти». Складання речень за поданими графічними схемами11
Міжрядкова (допоміжна) лінія сітки зошита. Складання речень за малюнком. Письмо коротких і довгих вертикальних ліній, ліній із заокругленням .

12
Ознайомлення зі словами - ознаками предметів.

Порівняння предметів. Складання речень за схемами13
Ознайомлення зі словами що означають дії предметів

Складання речень за малюнками та поданими графічними схемами. Робота з дитячою книжкою.14
Обведення контурних малюнків та їх розмальовування

Закріплення вміння писати в рядку з міжрядковою лінією. Короткі та довгі вертикальні лінії, лінії із заокругленням.

Розв. Зв. м.15
Ознайомлення учнів зі складовою будовою слова.

Поділ слів на склади. Поняття «наголос». Наголошений склад. Розподіл предметів за семантичними групами. «Свійські тварини - дикі тварини». Складання речень

16
Похила лінія сітки зошита. Письмо прямих похилих

ліній, прямих із заокругленням унизу в основному

рядку і за його межами. Складання речень за

малюнками і графічними схемами.17
Практичне уявлення про немовні звуки та звуки

мовлення. Поділ слів на склади. Складання речень за поданими схемами.18
Письмо похилих ліній, прямих і заокругленням вгорі

та внизу. Наведення елементів малюнка. Складання речень за малюнками та графічними схемами.19
Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих

і малих півовалів. Розмальовування малюнків.20
Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукового аналізу

простих за будовою слів . Моделювання звуковою

структурою слів. Складання речень.


21
Підготовчі вправи до написання букв. Письмо великих і малих овалів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

22
Тверді та мякі приголосні звуки. Позначення їх умовними знаками. Формування навичок звукових аналізів слів

23
Підготовчі вправи до написання букв. Письмо прямих похилих ліній із верхньою на нижніми петлями. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів.

24
Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз слів та

речень. Бесіда на тему «Заняття людей».25
Підготовчі вправи до написання букв. Безвідривне поєднання елементів. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнком і графічними схемами.

26
Культура спілкування. Вправляння у звуковому аналізі

слів. Складання графічних моделей речень.27
Узагальнення знань учнів. Про голосні та приголосні

звуки. Звуковий аналіз слів. Складання розповіді за серією малюнків. Робота з дитячою книжкою.28
Закріплення вмінь писати вивчені елементи букв. Звуковий аналіз слів. Побудова звукових моделей слів. Складання речень за малюнком і графічними схемами. Розвиток зв’язаного мовлення.Букварний період ( 76 год)

29
Звук [а]. Позначення його буквою А а. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами.

30
Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо малої букви а, буквосполучень аа. Звуковий аналіз слів.

31
Звук (у).Буква У у .Вправляння у звук. аналізі слів. Складання речень за схемами.

32
Письмо великої букви А. Безвідривне зєднання букв. Написання буквосполучення А а .Сладання речень за мал. у зошиті.

33
Письмо малої букви у. Написання буквосполучень. Виділення вивчених букв у словах.

34
Закріплення звукового значення вивчених букв. Звуковий аналіз слів, його моделювання

35
Звук (о). Буква О о. Вправляння у звуковому аналізі

слів. Складання речень за схемами. Складання розповідей за мал.36
Написання великої букви У, її поєднання з вивченими буквами підготовчі графічні вправи.

37
Звук (и). Буква и. Один предмет - багато предметів. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами.

38
Письмо малої букви о. Поєднання її з вивченими

Буквами. Виділення вивчених букв у словах.39
Звук (м). Буква М м («ем»). Читання складів, слів і

речень з вивченими літерами. Перехід до читання

прямих складів типу злиття пг. Вправи на доповнення незавершених речень.


40
Закріплення звукового значення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою.

41
Письмо великої букви О. Поєднання її з вивченими

буквами. Звуковий аналіз слів42

Звук (і). Буква І і. Звук (і) в ролі окремого слова.

Вправи на доповнення незавершених речень.43
Письмо малої букви и . Безвідривне зєднання букв.

Розвиток зв’язаного мовлення.44
Закріплення звукового значення вивчених букв. Читання і доповнення речень.

45
Письмо великої букви И. Написання буквосполучень

Ии. Звуковий аналіз слів. Диктант вивчених букв.46
Звуки (н),(н᾽). Буква Н н («ен»). Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених речень.

47
Письмо малої букви м, буквосполучень. Написання

прямих і обернених складів із буквою м, слів.48
Письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи.

Написання складів та слів із буквою М.49
Закріплення звукових значень букви Н, уміння читати з ними склади і слова з нею. Читання доповнення

речень.


50
Письмо малої букви і. Написання буквосполучень,

складів. Закріплення вміння писати вивчені букви . Виділення вивчених букв у словах.51
Звуки (л, л᾽). Буква Л л («ел»). Звукове аналіз слів із твердими і мякими приголосними. Читання сладів,

слів і речень.52
Письмо великої букви І. Поєднання її з вивченими

буквами. Написання слів і речень.
53
Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою

Л л. Наголос у словах. Читання слів із орієнтаціею на

знак наголосу. Інтонаційне читання речень.


54
Звуки (в), (в᾽). Буква В в («ве»). Читання складів, слів,

речень і тексту. Уявлення про особові займенники він,

вона, воно, вони (без вживання терміна). Робота з дитячою книжкою.


55
Письмо малої букви н, буквосполучень слів із нею

Списування буквосполучень, поданих друкованим

шрифтом.


56
Закріплення вміння читати букву В в у сладах, словах і текстах.

57
Письмо великої букви Н. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів і речень. Письмо під

диктування складів. Розв. Зв. М.58
Звуки (с), (с᾽). Літера С с («ес»). Читання складів, слів

і речень. Слова однакові за звучанням та написанням,

але різні за значенням . Робота з анаграмами.


59
Письмо малої букви л. Підготовчі графічні вправи. Написання складів і слів з буквою Л.

60
Закріплення зз Закріплення звукових значень букви «ес».

текстів «Мама Опрацювання текстів «Мама і сини», «У лісі».61
Письмо великої букви Л. Підготовчі графічні вправи.

Написання складів, слів із літерою Л. Списування

речень пода х друкованим шрифтом.


62
Закріплення уміння писати вивчені літери в поєднані. Письмо під диктування.

63
Звук (к), (к᾽). Буква К к («ка»). Читання складів, слів і речень з буквою к. Робота з анаграмами.

64
Письмо малої букви в. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, складів та слів. Звуковий аналіз слів.

65
Закріплення звукового значення букви «ка». Читання

речень , поданих рукописним шрифтом. Опрацювання тексту «Калина».66
Закріплення вміння писати малу букву в, буквосполучення. Написання складів, слів із малою буквою в.

Звукобуквений аналіз слів. Виділення вивчених букв у словах.67
Звуки (р), (р᾽). Буква Р р («ер»). Читання складів, слів і речень. Розвиток артикуляційно- вимовних умінь

учнів.


68
Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою

Р р. Опрацювання тексту «Ранок коло ріки».

Словниково- логічні вправи. Робота з дитячою книжкою.


69
Письмо великої букви В. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень.

70
Звуки (п), (п᾽), буква П п («пе»). Слова однакові за звучанням і написанням ,але різні за значенням. Робота з анаграмами. Опрацювання тексту « На Івана Купала».71
Письмо малої букви с. Написання складів, слів із

буквою с. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Розв. зв. м.
72
Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою

П п. Опрацювання текстів «Веселі пісні» та «Сливи».73
Письмо великої букви С, складів із нею. Складання і записування речень, поданих друкованим шрифтом.

74
Звуки (т), (т᾽). Буква Т т («те»). Слова однакові за

звучанням і написанням, але різні значенням. Розвиток артикуляційно- вимовних умінь учнів.75
Письмо малої букви к. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень складів та слів із буквою к

76
Письмо великої букви К. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

77
Закріплення звукових значень букви «те». Опрацювання тексту «Котик і Півник». Скоромовка.

78
Закріплення уміння писати вивчені літери.

Самодиктант Складання речень за малюнком та

поданими графічними схемами.


79
Звук (е). Буква Е е. Відпрацьовування уміння читати

слова з буквою е. Уявлення про антоніми. Опрацювання тексту «Веселі іменини».80
Письмо малої букви р. Підготовчі графічні вправи. Письмо слів і речення з буквою р.

81
Закріплення вивченої букви Е е. Удосконалення

навички читання. Кросворд. Опрацювання тексту

«Село веселе».


82
Звуки (д), (д᾽). Буква Д д («де»). Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів.

Словниково- логічні вправи. Робота з дитячою книжкою.83
Закріплення уміння писати вивчені букви.

Самодиктант. Списування речень, поданих

друкованим шрифтом.


84
Закріплення звуків (д),(д ᾽). Букви Д д. Опрацювання тексту «Парк на пустирі». Скоромовка. Читання речень,

поданих рукописним шрифтом.85
Письмо великої букви Р. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Розв. Зв. м.

86
Звуки (з), (з᾽). Буква З з («зе»). Відпрацювання

літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними

звуками. Робота з фразеологізмами. Опрацювання тексту «Весела зима». Скоромовки.


87
Письмо малої букви п. Підготовчі графічні вправи. Написання складів. Складання та записування слів із вивчених букв.

88
Закріплення звуків (з), (з᾽). Літери З з. Опрацювання тексту «Ранок на озері».


89
Письмо великої букви П. Підготовчі графічні вправи. Написання буквосполучень, слів та речень.

90
Закріплення уміння писати вивчені букви. Повторення правил зєднання вивчених букв. Списування тексту, поданого рукописним шрифтом.

91
Буква Ь.(«знак м᾽якшення»). Позначення цим знаком

м᾽якості приголосних звуків. Читання складів, слів. Опрацювання тексту «Льон».92
Письмо молої букви т. Підготовчі графічні вправи. Письмо складів та слів з буквою т.

93
Закріплення букви ь. Звуковий аналіз слів.

Опрацювання тексту «Дарунки лісу».94
Письмо великої букви Т. Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Звуковий аналіз

слів.


95
Звуки (б),(б᾽). Буква Б б («бе»). Відпрацювання

літературної вимови слів зі звуком (б). Вправи на зіставлення вимови слів зі звуками (б, п). Словниково- логічні вправи. Опрацювання тексту «Великі друзі».96
Закріплення звукового значення букви «бе». Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». Скоромовка. Робота з дитячою книжкою.

97
Письмо малої букви е. Написання складів, слів. Складання і записування слів із вивчених букв.

98
Звук ( г) позначення його буквою «ге». Звуковий аналіз слів. Логічні вправи «де живе?» , «Де росте?». Читання

речення, поданого рукописним шрифтом.99
Письмо великої букви Е.Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень. Розв. Зв. м.

100
Звук « ґ», позначення його буквою «ґе». Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів. Скоромовки.

101
Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання і записування слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом.

102
Закріплення звукових значень букв «ге»,»ґе». Опрацювання тексту «Гурток «Умілі руки»».

103
Письмо малої букви д. Підготовчі графічні вправи. Написання букви в складах і словах.

104
Письмо великої букви Д, складів та слів із нею.

Списування слів і речень, поданих друкованим

шрифтом.


105
Закріплення звукових значень букв «ге»,»ґе».

Опрацювання тексту «Восени на городі».
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка