Уроку «Основи здоров'я»Скачати 45,77 Kb.
Дата конвертації03.10.2018
Розмір45,77 Kb.
ТипУрок
Аналіз уроку «Основи здоров'я»

L Навчально-методичне і технічне забезпечення.

 1. Забезпеченість учнів підручниками.

 1. Забезпеченість наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань. Стан виготовлення навчально-наочних посібників.

 1. Забезпеченість технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання.

 1. Систематизація обладнання, наочних посібників та роздаткового матеріалу.

 2. Стан збереження обладнання, навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання.

2. Підготовка вчителя до уроку.

 1. Знання та розуміння вчителем вимог навчальної програми, інших нормативних документів, ме­тодичних рекомендацій з питань викладання основ здоров'я, їх реалізація у практичній діяльності.

 1. Ознайомленість учителя з інноваційними педагогічними технологіями, передовим педагогічним досвідом.

 1. Стан календарного планування (відповідність планування вимогам навчальної програми; до­цільність розбивки тем за тематичними оцінюваннями; чи передбачені форми проведення тематичних оцінювань).

 1. Стан поурочного планування.

 1. Забезпеченість учителя фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями.

 2. Самоосвітня робота вчителя.

3. Навчально-виховна робота на уроці

3.1. Якість навчально-виховної роботи на уроці. 1. Ступінь перебудови навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму, застосуван­ня нових підходів до організації навчально-виховного процесу з утвердженнями педагогіки особистості.

 1. Доцільність визначення та ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань уроку. Прогнозування навчальної діяльності на кінцевий результат.

 1. Раціональність вибору структури уроку. Дотримання логіки уроку незалежно від форми його проведення.

 1. Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної роботи учнів і вчителя на різних етапах уроку. Використання методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні контракти, інтерв'ю, розгляд і аналіз окремого випадку, екскурсія, робота в групі, розв'язування проблеми тощо.

 1. Планування та організація самостійної роботи школярів на уроці. Зміст самостійних робіт. Формування в учнів навичок самостійного здобування знань, самооцінки і контролю стану і рівня здоров'я.

 1. Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності школярів. Стимулювання позитив­них інтелектуальних почуттів учнів.

 2. Робота з виділення в змісті виучуваного матеріалу найголовнішого та його безпосереднє за­своєння на уроці. Збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно значимим матеріа­лом. Відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми.

 3. Науковість викладання, доступність сприймання учнями програмового матеріалу. Реалізація програми на основі мотиваційного, операційного та інформаційного компонентів.

 1. Використання наочності, технічних засобів навчання.

 1. Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв'язків. Опора на життєвий досвід учнів. Система роботи з повторенням виучуваного матеріалу.

 1. Робота з формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров'я, стійких переконань щодо пріоритету здоров'я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуваннями її індивідуальних особливостей.

 1. Ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров'я.

 1. Розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

 1. Виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров'я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та самовдосконалення.

 1. Організація домашніх завдань. Диференціація та індивідуалізація їх.

3.2. Методика перевірки та оцінки рівня навчальних досягнень школярів.

 1. Знання вчителем та учнями критеріїв оцінювання.

 1. Обізнаність школярів з тривалістю вивчення теми, кількістю, тематикою і термінами прове­дення обов'язкових робіт, термінами та формою проведення тематичних оцінювань.

 1. Використання в процесі контролю завдань, які дають змогу комплексно оцінити знання, вмін­ня та навички, правила поведінки учнів у життєвих ситуаціях, емоційно-ціннісне ставлення до навко­лишньої дійсності.

 2. Об'єктивність оцінювання навчальних досягнень школярів (на основі зіставлення результатів інспекторського, вчительського і директорського контролів).

 1. Стан ведення учнівських зошитів.

 1. Стан ведення класних журналів.

4. Позакласна робота з предмета

 1. Організація гуртка, клубів, товариств тощо (охоплення учнів, зміст занять, роль у підвищенні інтересу учнів до предмета, підвищення рівня навчальних досягнень школярів).

 1. Проведення науково-практичних конференцій, тематичних вечорів, зустрічей, днів, тижнів здоров'я, безпеки на дорогах, організація лекторіїв тощо.

5. Результативність навчально-виховної роботи.

 1. Стан виконання навчальної програми.

 1. Відповідність рівня навчальних досягнень школярів державним вимогам до рівня загальноос­вітньої підготовки, вимогам програми з основ здоров'я.

 1. Спрямованість сформованих результатів навчання на досягнення учнями здоров'я, зберігаючої, соціальної, загально-культурної та інших компетентностей.

Каталог: Inform -> Predmet
Inform -> Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
Inform -> Розділ Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації Інформатика 11 клас
Inform -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Inform -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
Inform -> Підготовка та написання реферату
Inform -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
Predmet -> Російський живопис 19- початку 20 століть
Predmet -> Захарченко Тетяна Вікторівна, учитель хімії І біології Мокрокалигірської зош І-ІІІ ступенів Попович Марія Ярославівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка