Уроку з технічного креслення Тема програми : а ксонометричні проекції. Тема уроку
Скачати 281,85 Kb.
Дата конвертації29.10.2018
Розмір281,85 Kb.
Методична розробка уроку з технічного креслення

Тема програми: аксонометричні проекції.

Тема уроку: утворення та побудова аксонометричних проекцій.

Мета уроку:

 • навчальна: формувати в учнів уміння будувати осі аксонометричних проекцій; зображати аксонометричні проекції плоских фігур;

 • вихона: виховувати охайність при виконанні графічних робіт.

 • розвиваюча: розвивати пам'ять, просторове мислення, технологічну культуру, вміння користуватися креслярськими інструментами при графічних побудовах.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Навчально-методичне забезпечення уроку: підручники, моделі деталей, креслярські інструменти, проектор, мультимедійна дошка, комп'ютер.

Міжпредметні зв'язки: математика, геометрія.

Форми і методи проведення уроку: поясрювально- ілюстративний, інформаційно-репродуктивний.

Література: Сидоренко В.К. Технічне креслення. - Львів: «Оріяна-Нова», 2000.

Тривалість: 45 хв.

Хід уроку.

І. Організаційний момент (2 хв.)

Перевірка наявності учнів та готовність їх до уроку.

II. Відтворення необхідних знань (3 хв.)

За допомогою інтерактивного методу „Мозковий штурмп учням пропонується пригадати весь матеріал який отримали на минулих заняттях:

 • Що таке вигляд? (зображення повернутої до спостерігача частини предмета)

 • Які вигляди ви знаєте? (вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва)

 • Що називають проеціюванням? (зображення предмета на кресленні, утворене уявними проеційними променями)

 • Що називають масштабом? (відношення розмірів зображення предмета на кресленні до його дійсних розмірів)

 • Які бувають масштаби? (Зменшення-1:2, збільшення- 2:1, натуральної величини-1:1.)

 • Перерахуйте площини проекцій предметів. Яке їх літерне позначення? (Фронтальна площина-V, горизонтальна площина-Н, профільна-W.)

III. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми і мети уроку,оголошення очікуваних результатів (2 хв.)

Слово вчителя

Ви вже знаєте як утворюються на кресленні вигляди предмета, кожен з яких відображає предмет тільки з одного боку. Щоб мати уявлення про форму предмета вцілому, необхідно аналізувати між собою окремі вигляди, але це досить складно. Сьогодні ми ознайомимося із зображеннями предмета, розміщеного відносно координатних осей.

Очікувані результати: Учні повинні знати: призначення аксонометричних проекцій, характерні особливості косокутної фронтальної диметричної проекції; характерні особливості прямокутної ізометричної проекції; учні повинні вміти: будувати аксонометричні проекції плоских фігур.

IV. Засвоєння нових знань (25 хв.)Перегляд презентації

1. Поняття наочного зображення.

2. Поняття аксонометрії.

3.Правила побудови аксонометричних осей.

4.Аксонометричні проекції плоских фігур.

Розгляньте на екрані рис.1,а. Скільки на ньому зображено предметів різної форми ? Ви бачите один предмет, зображений по різному. Чи можете ви відповісти, як називаються зображення на рис.1а,б,в?

Предмети можна спроеціювати на площину проекцій таким чином, щоб на утвореному зображенні було видно декілька його сторін. Утворене таким чином зображення називають наочним. За ним легше уявити форму предмета. Щоб одержати наочне зображення, предмет певним чином розташовують відносно координатних осей х, у, z та разом проеціюють його на довільну площину.

Цю площину називають площиною аксонометричних проекцій.

Слово «аксонометрія» - грецьке, означає «вимірювання по осях». Осі х, у і z називають аксонометричними. Коли будують такі проекції, розміри відкладають уздовж осей х, у і z. Аксонометричні проекції мають властивості паралельних проекцій.

Відомо всього 5 видів аксонометричних проекцій. Розглянемо ті, які використовують найчастіше.

Утворену косокутним проеціюванням аксонометричну проекцію Осі цієї проекції розміщують так: вісь х - горизонтально, вісь х - вертикально, вісь у - під кутом 45° до горизонтальної лінії. Осі виходять з однієї точки О — центру аксонометричних осей (додаток 1).

Для побудови зображення у фронтальній диметричній проекції вздовж осей x та z (і паралельно їм) відкладають натуральні розміри предмета, по осі у (і паралельно їй) - розміри, зменшені вдвічі. Звідси й походить назва «диметрія» («подвійні виміри»).
Завдання

Накресліть в робочому зошиті осі фронтальної диметричної проекції.

Розповідь вчителя

Утворення аксонометричного зображення прямокутним проеціюванням (додаток 2). Предмет розміщують так, щоб три його боки з осями х, у і z були нахилені до площини аксонометричних проекцій під однаковими кутами. Проеціювання здійснюють паралельними променями, спрямованими перпендикулярно до площини аксонометричних проекцій.

Осі ізометричної проекції розміщують так: вісь z проводять вертикально, а вісь х і у — під кутом 30° до горизонтальної лінії (120° між осями). Виконують осі за допомогою косинця з кутом 30°, 60°, 90°Для закріплення даного матеріалу побудуємо разом розглянуті в таблиці фігури. (стор.193, таб.7.1. Додаток 3.) Побудуємо правильний трикутник. Надалі вам доведеться шукати основні розміри подібних фігур або в таблицях, яких найчастіше під рукою не виявиться, або самостійно визначити дослідним шляхом, виходячи з мінімальних даних. Спробуємо визначити основні елементи трикутника.

Для побудови зображення в ізометричній проекції вздовж осей x, y, z (і паралельно їм) відкладають натуральні розміри предмета. Звідси і походить назва «ізометрія». Що в перекладі з грецької означає «рівні виміри».

Завдання

Накресліть в робочому зошиті осі ізометричної проекції.

Для закріплення даного матеріалу побудуємо разом розглянуті в таблиці фігури. (стр.193, таб.7.1. Додаток 3.) Побудуємо правильний трикутник. Надалі вам доведеться шукати основні розміри подібних фігур або в таблицях, яких найчастіше під рукою не виявиться, або самостійно визначити дослідним шляхом, виходячи з мінімальних даних. Спробуємо визначити основні елементи трикутника.

Для закріплення даного матеріалу побудуємо разом розглянуті в таблиці фігури. (стр.193, таб.7.1. Додаток 3.) Побудуємо правильний трикутник. Надалі вам доведеться шукати основні розміри подібних фігур або в таблицях, яких найчастіше під рукою не виявиться, або самостійно визначити дослідним шляхом, виходячи з мінімальних даних. Спробуємо визначити основні елементи трикутника. 1. Підведення підсумків уроку (З хв.)

На цьому уроці ми ознайомились з призначенням аксонометричних проекцій, навчились будувати аксонометричні проекції: фронтальну симетричну та ізометричну. Спробували зобразити аксонометричну проекцію трикутника.

Вчитель проглядає роботи в зошиті, за кращі виставляє оцінки, відзначає кращих учнів; аналізує відповіді,вказує на загальні помилки, яких учні припустилися під час роботи, оголошує оцінки.

 1. Повідомлення і пояснення домашнього завдання (1хв.)

Законспектувати з підручника: Сидоренко В.К. Технічне креслення, стор. 192-199.

Завдання № 1 стор. 199 виконати на форматі А4.

* Завдання № 3 стор. 199


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка