В. О. Сухомлинського (повна назва вищого навчального закладу) Кафедра військової підготовки затверджую завідувач кафедри військової підготовки А. М. Бахтін 2017 р. Робоча програма
Сторінка1/8
Дата конвертації10.06.2018
Розмір0,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

(повна назва вищого навчального закладу)


Кафедра військової підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

_______________________А.М.БАХТІН

« ___» ________ 2017 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ та ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ


факультет ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ,
спеціальність БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ

(ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І

МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН,

ПІДРОЗДІЛІВ
кваліфікація КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНОГО ВЗВОДУ

2017-2018 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни військової підготовки СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, спеціальності БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО-ПІХОТНИХ І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ

_________________________________________________________________

Розробники :


1. Заступник завідувача кафедри військової підготовки з навчальної роботи – старший викладач полковник (запасу) Туртаєв Ю.В.

2. Викладач: полковник (у відставці) Лозовський М.О


Робоча програма обговорена на засіданні кафедри військової підготовки
Протокол № ___від " ____ " ____________ 2017 року
Завідувач кафедри військової підготовки
__________________ (А.М.Бахтін)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____ " ________________ 2017 року.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показниківГалузь знань, напрям

підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліниденна форма навчання

Кількість

кредитів — 5,5
Військова підготовка громадян за програмою офіцерів запас

НормативнаБлоків змістовних модулів —2

Військово-облікова спеціальність:

«Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько – піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин, підрозділів»

Рік підготовкиЗмістовних

модулів — 51-2-й


Загальна кількість годин —165Семестр


1-4-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних —82

самостійної роботи

студента —83

Освітньо-

кваліфікаційний

рівень:Лекції

2 год.

Групові заняття

34 год.

Практичні, семінарські

8

Групові вправи

(практичні з ½ взводу)

38 год.


Самостійна робота

83 год.

Вид контролю:

Диференційований залік
.

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:-1 :1.

-


2. Завдання навчання
Основне завдання дисципліни СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Вивчити штатне озброєння підрозділу бойові можливості і правила стрільби з нього, порядок підготовки озброєння бойових машин, стрілецької збрї і ручних гранатометів до бойового застосування; формувати у громадян практичні навички у правильному використанні стрілецької зброї та озброєння бойових машин; розвивати, творче мислення і здібності з організації та управління вогнем підрозділу.


В результаті отриманих знань, вмінь і практичних навичок з модуля “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступною професійною компетенціями:

здатність готувати штатне озброєння підрозділу до застосування, ефективно використовувати його бойові можливості та впевнено управляти вогнем підрозділу в ході бою (КСП.08).3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1 семестр

Блок змістовних модулів ВП 07.13, ВП 07.14.
Тема 1.(Змістовний модуль КСП 08.01) ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ “СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА ”

Заняття 1. (лекція – 2 год.) Вступ до предмету “Стрілецька зброя та вогнева підготовка”

1.Мета, задачі та зміст вогневої підготовки, критерії та порядок оцінювання з дисципліни.

2.Історія розвитку стрілецької зброї.

3.Сучасне озброєння аеромобільних підрозділів та перспективи його розвитку.

4.Заходи безпеки під час проведення занять з вогневої підготовки.

Заняття 2. (самостійне – 2 год.) Перспективи розвитку стрілецької зброї в Україні.

1.Перспективи розвитку стрілецької зброї в Україні.

2.Заходи безпеки під час проведення стрільб у стрілецькому тирі.
Розділ 2.Блок змістовних модулів ВП 07.14.

Тема 2.Змістовний модуль КСП 08.04) ОСНОВИ БАЛІСТИКИ.

Заняття 1. (групове - 2 год.) Основи внутрішньої і зовнішньої балістики.

1.Явище пострілу, його періоди та їх коротка характеристика

2.Початкова швидкість кулі (снаряду) та її практичне значення. Віддача зброї та кут вильоту.

3. Траєкторія польоту кулі (снаряду), її елементи та властивості.

4.Форми траєкторії та їх практичне значення.

Заняття 2. (самостійне – 2 год.) Різноманітність початкових швидкостей. Способи визначення СТВ

1.Причини, які викликають знос стволу. Обґрунтування правил догляду за зброєю

2. Причини, що викликають розсіювання куль. Закон розсіювання..

3.Причини, що викликають різноманітність початкових швидкостей.

4.Способи визначення середньої точки влучення. Кучність та влучність стрільби.

Заняття 3. (практичне з 1/2взводу - 2год.)Прямий постріл, прикритий, уражуваний і мертвий простір, порядок їх визначення .


  1. Прямий постріл, прикритий, уражуваний і мертвий простір, їх значення в бойовій обстановці

  2. Тренування в рішенні задач по визначенню відстані прямого пострілу та глибини прикритого, мертвого та уражуваного простору.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка