Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті радиСкачати 116,52 Kb.
Дата конвертації29.03.2017
Розмір116,52 Kb.
Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради

Комунальний дошкільний навчальний заклад №28 загального розвитку


Звіт керівника

за 2013-2014 н.р.

Купчик Т.Д.

2014 рік

Високий престиж професії педагога, її соціальна значущість сьогодні незаперечна. Сучасний вихователь – людина освічена, культурна, наділена якостями, гідними поваги. Давно минули ті часи, коли у батьків виникав сумнів, чи віддавати малого в чужі руки. Тепер на д/с покладають багато надій: тут дітей доглядають добре, і виховують, і навчають.

Керувати колективом – означає нести велику відповідальність, щоб вимагати сумлінного, творчого ставлення до своїх обов,язків, треба насамперед створити добрі умови, зацікавити людей, знайти форми спілкування одне з одним.

В 2013-2014 н.р. в д/с працювало 12 груп. З них 3 групи – раннього віку нараховувало 62 дитини; 2 групи молодшого віку – 46 дитини; 3 групи середнього віку – 63 дитини; 4 групи старшого віку – 73 дитини . Всього дітей було 244. Перенасиченість дітей в групах є.

Керуючись Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти в Україні, Концепцією громадянського виховання, оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти, працюючи за програмами «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт», комплексною програмою формування культури здоров’я дітей дошкільного віку «Малятко – здоров’ятко», над обласною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості», педагогічний колектив ставив перед собою такі завдання:


  • Сприяти формуванню уяви розвиненої особистості.

  • Вдосконалювати роботу над формуванням комунікативної компетентності – основи всіх змістових ліній програми «Дитина в дошкільні роки».

  • Формувати у дітей навички здорового способу життя засобами фізичного виховання.

Для реалізації поставлених завдань використовувались такі організаційні форми методичної роботи:

 • відвідування РМО;

 • робота творчих груп;

 • психолого-педагогічні семінари та семінари-практикуми;

 • активні форми роботи з педагогами;

 • презентації;

 • творчі звіти педагогів;

 • колективні перегляди відкритих занять;

 • самоосвіта;

 • атестація педагогів;

 • консультації;

 • виставки-презентації дидактичних ігор та посібників.

Планування освітньо-виховної роботи велося на належному рівні, здійснювалося на діагностичній основі, з врахуванням рівня розвитку дітей, рівня знань та вмінь педагогів, на основі прагнення подолання недоліків в роботі, які було виявлено в минулому навчальному році.

Взагалі, методична робота відповідала річним завданням, над якими працював педколектив протягом 2013-2014н.р. Річні завдання реалізовувалися в різноманітних методичних заходах (педрада, семінар, консультації, колективні перегляди, батьківські збори, дні відкритих дверей). За станом роботи систематично здійснювався контроль з боку адміністрації.

Атестацію пройшли 2 педагога: вихователь Костюк Т.Г. – підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст», вихователь Добрановська М.Н. - підтверджена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії».

В дошкільному закладі організована робота з педагогами по самоосвіті: кожен отримав тему для опрацювання. Для змістовної та творчої роботи були надані консультації «Етапи роботи по самоосвіті», «Технологія організації самоосвіти», «Робота над індивідуальною проблемою: орієнтовний алгоритм, етапи роботи, результативність».

В методичному кабінеті створено куточок «Педагог живе до тих пір, поки навчається», де представлені плани самоосвітньої роботи, новинки психолого-педагогічної літератури, зразки рефератів, звітів.

Методична допомога надавалась студентці Шияновській Г.М. при написанні контрольних робіт та під час проходження педагогічної практики.

Ефективною була робота методичної ради дошкільного закладу, основними завданнями якої були:


 • забезпечення реалізації проблем щодо розвитку, виховання та навчання інноваційної особистості;

 • виховання фізично здорової особистості через впровадження здоров’язберігаючих технологій;

 • здійснення громадянського виховання через соціальну компетентність;

 • формування моральних цінностей особистості як головну проблему сучасної педагогіки;

 • розвиток творчих здібностей через впровадження методів і прийомів інноваційних технологій;

 • визначення ефективності та результативності роботи з дітьми та проведення методичних заходів.

Тематика педрад відповідала річним завданням, вимогам сьогодення, інтересам педагогів. На засіданні педрад затверджувались плани роботи ДНЗ на навчальний рік та літній оздоровчий період, аналізувались результати контрольно-аналітичної діяльності.

Педколектив сумлінно та відповідально ставився до підготовки і проведення педрад, семінарів, тренінгів, ділових ігор: вивчали рекомендовану літературу, активно виступали при обговоренні проблем та пошуку вирішення недоліків.

Всі слухачі МО систематично приймали участь в роботі теоретичних та практичних засідань. Про роботу вони звітували на оперативних засіданнях та методичних нарадах.

Систематично, згідно графіку проводились колективні перегляди занять, прогулянок, розваг; після яких проходили змістовні обговорення та аналіз. Але не всі вихователі в повній мірі володіють вмінням дати повний та ґрунтовний аналіз заняття, особливо молоді спеціалістам.

Достатня увага в дошкільному закладі приділялась гуртковій роботі, працювали гуртки: «Шахи», «Пізнайко», «Вправні кухарі», «Веселка», «Експресія», «Веселі нотки», «Ріднокрай», спортивна секція «Футбол», які сприяли розумовому, естетичному, спортивному вихованню дошкільнят. Розвитку творчих здібностей дітей також сприяло впровадження інноваційних технологій: ТРВЗ Г. Альтшуллера, «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського», «Навчання раннього читання» О. Декролі.

Під керівництвом практичного психолога Клубенко Н.М. в ДНЗ працював консульт-пункт «Діалог», метою роботи якого було: • Підготовка дітей дошкільного віку за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

 • Організація занять з практичним психологом

 • Організація занять з музичним керівником

 • Залучення родин до спільної діяльності в ДНЗ (виставки, гуртки, секції, свята, розваги, концерти, олімпіади)

Згідно річного плану, в ДНЗ працювала творча група вихователів по темі «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Протягом року члени творчої групи на чолі з керівником Алексєєвою С.С. проводили для педагогів круглі столи, дискусії, консультації, тематичні виставки по даній темі, здійснювали добірку теоретичних матеріалів та наочних посібників, спрямованих на реалізацію завдань креативного розвитку. Це дало можливість поповнити методичну базу ДНЗ необхідним матеріалом для успішної реалізації завдань виховання творчої особистості.

З метою впровадження інноваційних технологій функціонувала група з інноваційної діяльності. Основними завданнями роботи даної групи були розвиток

пізнавальної сфери дітей, інтелектуальних здібностей тощо. Діагностування дітей, проведені на початку і в кінці навчального року, дають можливість зробити висновок, що вихователями даної групи проведена величезна робота по виконанню даних завдань.

Традиційним стало проведення в садочку методичних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року в тематику методичних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури.

З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи з дошкільниками, спонукали до проведення діагностування, анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість визначити рівень знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань і збагатити знання педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів

Проміжні результати методичної роботи узагальнювалися на педрадах.

Протягом року в закладі проведено ряд тематичних днів та тижнів: тиждень знань безпеки життєдіяльності, тиждень правових знань, тиждень сучасного заняття, тиждень гри.

На базі нашого дошкільного закладу в травні був проведений міський Показовий день ЦЗ, метою якого стало пропагування досвіду роботи щодо організації заходів із запобігання надзвичайних ситуацій та реагування на них.

Охорона життя та здоров’я дітей на протязі року знаходилась під постійним контролем. Проводились різні форми роботи: • місячник «Здорова дитина – майбутнє України»,

 • місячник «Вогонь – друг, вогонь - ворог»,

 • «День Здоров’я»,

 • Тиждень безпеки,

 • День Цивільної оборони.

Протягом року колективом ДНЗ приділялась належна увага зміцненню здоров’я дітей, розвитку їх фізичних якостей, спортивно-оздоровчі, розвиваючі вправи. Робота велась у тісному зв’язку з батьками та громадськістю.

В закладі є всі умови для фізичного, психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання. Аналіз захворюваності дітей показав:

Пропущено днів по хворобі – 564;

Пропущено на одну дитину – 2,54.

Переважно хворіли діти на ГРВІ, бронхіт, пневмонію в осінньо-зимовий період.

Виходячи з цифрових показників, можна відмітити, що взагалі захворюваність знизилась, як на групах раннього віку, так і на дошкільних у порівнянні з минулим роком.

Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей, забезпеченню асортименту продуктів відповідно Постанови Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

В ДНЗ є діти пільгової категорії:   • багатодітні сім,ї – 15 дітей, батьки сплачують 50%,

   • діти, батьки яких постраждали на ЧАЕС – 1дитина – вона харчуються

безкоштовно ;

   • багатодітні (4 дітей) – 2 дітей, безкоштовно;

   • дитина під опікою -1, безкоштовно;

   • дитина-інвалід – 1, безкоштовно.

Всі діти харчувалися на 12 грн., з березня 2014 року діти раннього віку харчуються на 12 гривень, діти дошкільного віку – на 14 гривень. Влітку: ранній вік – 14,30, дошкільний вік – 16,50 грн. Аналіз виконання норм харчування показав, що на 100% харчуються діти раннього віку та діти, батьки яких постраждали на ЧАЕС. В групах дошкільного віку виконуються норми на хліб, крупи, масло вершкове, томатна паста, олія, цукор. Зниження виконання норм на інші основні продукти пов’язане з ростом ціни на них. Контроль за харчуванням в ДНЗ здіснюється завідуючою, старшою м/с, черговими вихователями.

З метою збереження життя і здоров,я дітей в ДНЗ планово проводяться з працівниками відповідні інструктажі. Нажаль, в цьому навчальному році був один випадок травматизму під час навчально-виховного процесу серед дітей. 13.02.2014 травмована Зальотіна Аня, група №4, вихователь Бондаренко О.В. Є травми побутові: серед працівників – 3 (Гречух С.Й., Сальникова Т.М., Авдєєва А.З.). Всі педагоги в цьому навчальному році отримали грошову винагороду за сумлінну працю, також кожен педагог та медична сестра отримує допомогу в розмірі одного посадового окладу для оздоровлення під час відпустки.

ДНЗ фінансується з державного бюджету, а також за рахунок позабюджетної діяльності (благодійні внески).

Інгулецький РВО, відповідно ліміту, сплачує кошти за світло, водопостачання, опалювання. У нас є ліміти, яких ми дотримуємося. В ДНЗ ведеться суворий контроль за раціональним витрачанням електроенегрії, води, тепла.

В цьому році в КДНЗ №28 :

проведений ремонт ігрового та спортивного обладнання на майданчиках; проведена ревізія поливної системи; проведена ревізія системи опалення; на пральні: зроблений монтаж електропроводки та підключена нова пральна машина, замінено каналізаційну трубу; в коморі: замінені стелажі, оцинковкою оббиті двері; в підвальному приміщенні: замінено 5 м труб холодної води під групою №3, відремонтована каналізаційна система під групою №3; на харчоблоці: замінені змішувачі води, ремонт електрокотла, електроплити, електросковороди, замінений електрорегулятор на електроплиті, ремонт духової шафи, заміна шланга; медпункт: підключена проточна гаряча вода; встановлені шпінгалети на електрощитах; зроблений частковий ремонт лінолеуму в коридорі; відремонтована загальна санітарна кімната; частково замінено сітку в паркані, пофарбували паркан, спортивний та баскетбольний майданчики, авто майданчик.

Група №1: встановлені нові вхідні двері, проведена заміна старої мийки на нові корпусні меблі, зроблений ремонт в спальній кімнаті, частковий ремонт каналізаційної системи, встановлений змішувач гарячої води;

Група №2: зроблений частковий ремонт групи, приймальної, санітарної кімнати, обновили пісочницю, замінили змішувач гарячої води, виготовили нові сітки на вікна для попередження залітання мух;

Група №3: придбана шафа для іграшок, замінені каналізаційні труби на пластикові в санітарній кімнаті для дітей, пошиті ватно-марлеві пов’язки на випадок незвичайної ситуації;

Група №4: придбані нові чашки для питного режиму, зроблений ремонт спальної, групової кімнати, встановлені змішувачі гарячої води;

Група №5: зроблений ремонт санітарної кімнати для дітей, замінено водостічну трубу, раковину та крани в умивальній кімнаті, придбана поличка для дослідницької діяльності;

Група №6: частково замінений лінолеум в груповій кімнаті, придбана тюль в групову кімнату;

Група №7: придбано комплект білизни, рушників, штори на вікна, покривала на ліжка, диван в куточок усамітнення, письмовий стіл, відремонтована пісочниця на майданчику;

Група №8: придбані нові чашки, замінені каналізаційні труби на пластикові в санітарній кімнаті для дітей та в роздягальні, побудована нова шафа для взуття.

Група №9: проведена заміна старої мийки на нові корпусні меблі, завершена заміна кухонного посуду на нержавіючий, виготовлені фізкультурний куточок, стіл для сенсомоторної та логіко-математичної діяльності, .

Група №10: зроблений ремонт та встановлений водонагрівач в умивальній кімнаті, придбані жалюзі для вікон, відремонтовані сталі та придбані нові меблі;

Група №11: проведена заміна старої мийки на нові корпусні меблі, замінено крани та труби в санітарній кімнаті, придбаний новий посуд, частково зроблений ремонт в приміщенні для миття посуду;

Група №12: проведена заміна старої мийки на нові корпусні меблі, замінено кухонний посуд

За допомогою батьків пофарбовані всі ігрові майданчики. Постійно ведеться робота по благоустрою території. Вчасно знищуються бур’яни.

Велику допомогу в реалізації всіх наших проблем надають батьки.Аналіз роботи ДНЗ у співпраці з батьками свідчить: більшість батьків вихованців відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому у гарному настрої, батьків задовольняє ставлення педагогів до дітей, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, батьки цікавляться проблемами дитячого закладу, намагаються допомогти в створенні тісної взаємодії між сім’єю та ДНЗ. Хотілося, щоб вихователі більше залучали батьків до участі в роботі по створенню сучасного розвивального середовища. Разом з батьками ми розробляємо заходи, щодо зміцнення матеріальної бази ДНЗ.

І в кінці свого звіту, я хочу висловити надію, що всі поставлені завдання на наступний навчальний рік можуть бути виконані при умові нашої дисциплінованості, відповідальності, взаємодопомозі, єдності. Бажаю вам успіхів та взаємопорозуміння!
Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка