Відділ освіти Вишгородської районної державної адміністрації
Сторінка1/13
Дата конвертації04.05.2017
Розмір5,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Відділ освіти

Вишгородської районної державної адміністраціїРайонний методичний кабінет


Авторські

кросворди з фізики

для учнів 7 класу

(за новою програмою)

З досвіду роботи

вчителя фізики та

математики

Гаврилівської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Шуст

Олени Андріївни

2015 р.


ЗМІСТ

ВСТУП ______________________________________________________________________________ 4

РОЗДІЛ І. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання _____________________________________________________________________________ 7

  1. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища _________ 8

  2. Методи наукового пізнання ____________________________________________ 10

  3. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Методи наукового пізнання ______________________________________________________ 11

  4. Початкові відомості про будову речовини. Початкові відомості про будову атома ______________________________________________________________ 13

  5. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин ___________________________________ 15

  6. Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток фізики ______________________________________________________________________ 17

  7. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. (Узагальнення) ___________________________________________________________ 19

РОЗДІЛ ІІ. Механічний рух ________________________________________________ 22

  1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях. Переміщення _____________________________________________________________ 23

  2. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху ____________________________________ 25

  3. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху _____________________________________________________ 27

  4. Рівномірний рух по колу. Період обертання. Швидкість під час руху по колу ____________________________________________________________________ 28

  5. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники __________________________________________________________________ 30

  6. Механічний рух. (Узагальнення) ______________________________________ 32

РОЗДІЛ ІІІ. Взаємодія тіл. Сила__________________________________________ 35

  1. Явище інерції. Маса тіла. Густина _____________________________________ 36

  2. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Графічне зображення сил ___________________________________________________________ 38

  3. Результат дії сили. Деформація. Сила пружності. Закон Гука _____ 39

  4. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість _________________________________ 41

  5. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання _______________________ 43

  6. Взаємодія тіл. Сила. (Узагальнення) __________________________________ 45

РОЗДІЛ ІV. Тиск _______________________________________________________________ 49

  1. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску ___________________________ 50

  2. Тиск рідин і газів. Закон Паска ля. Сполучені посудини. Манометри. Насоси _____________________________________________________________________ 51

  3. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Барометри __________________ 53

  4. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Умови плавання тіл _______________________________________________________________ 55

  5. Тиск. (Узагальнення) ____________________________________________________ 57

РОЗДІЛ V. Механічна робота та енергія ______________________________ 61

  1. Механічна робота. Потужність _________________________________________ 62

  2. Механічна енергія та її види. Закон збереження та перетворення енергії ______________________________________________________________________ 64

  3. Машини й механізми. Прості механізми. Момент сили. Умови рівноваги важеля _________________________________________________________ 66

  4. Золоте правило механіки. ККД механізмів ___________________________ 68

  5. Механічна робота та енергія. (Узагальнення) ________________________ 69

ВИСНОВКИ _____________________________________________________________________ 72

ЛІТЕРАТУРА ___________________________________________________________________ 73

ВСТУП

Останніми роками, у світлі реформ, що проводяться у освіті, затвердився принцип оптимізації учбового процесу, який має велике значення у забезпеченні ефективності навчання. Однією з цілей вивчення фізики є розвиток інтересів та здібностей учнів на основі передачі їм знань та досвіду пізнавальної та творчої діяльності.

Серед ідей, направлених на вдосконалення навчального процесу, велика роль відводиться ідеї формування та розвитку пізнавального інтересу учнів.

Пізнавальний інтерес сприяє активності учнів на уроках та росту якості знань. Все це відображає актуальність проблеми розвитку пізнавального інтересу школярів для сучасної побудови навчального процесу.

Робота з кросвордами є, на мою думку, однією з самих активних засобів розвитку пізнавальних інтересів.

Кросворд з фізики для 7 класу, як і інші подібні кросворди, відносяться до так званих тематичних кросвордів. Складати їх досить важко, оскільки вибір слів-відповідей обмежений. Але вони допомагають глибше засвоїти тему, особливо при вивченні її в даний момент в школі. Вони дисциплінують розум, вчать правильно, чітко розбиратися у фізичних визначеннях, розвивають пам’ять. За допомогою таких кросвордів можна частіше здійснювати контроль знань з фізики, різноманітних фізичних термінів, визначень. А уміло склавши питання, можна перевіряти і більш глибокі знання.

Про різноманітність кросвордів судити складно, оскільки вони найчастіше зовні схожі один на одного: для всіх них характерна фігурна чорно-біла сітка. Але однаковими вони здаються тільки на перший погляд, оскільки їх зміст може бути дивовижно різноманітним. Тут ми розглядаємо тільки навчальні кросворди. Тому, класифікуючи їх, виходимо з навчальних цілей, що дозволяє нам виділити наступну головну тематику кросвордів з фізики для учнів:

1) історія фізики та техніки;

2) фізичні величини, одиниці їх вимірювання, прилади;

3) основні теми курсу фізики;

4) прикладні питання фізики;

5) загально фізичні питання.

Розподілити кросворди за рівнями складності — досить проблематичне завдання. Насправді: одному учню той чи інший кросворд здається простим, другому — складним, і обидва по-своєму праві.

Багаторічні спостереження показали, що тих хто роз’язує кросворди можна розділити на дві категорії. Одним подобаються завдання з рідкісними, новими для них словами; вони вважають, что кросворд повинен бути прежде насамперед пізнавальним та готові перебрати десятки книг, довідників, енциклопедичних словників, щоб знайти відповіді. Для них кросворд тим цікавіший, чим більше нового вони дізнаються. Інші (їх набагато більше, ніж перших) полюбляють завдання, які виконуються по пам’яті; вони вважають, що за своєю специфікою кросворд не призначений для отримання нових системних знань; тому кросворд принципово не повинен «питати» про те, що не повинно бути відоме раніше. На думку другої групи, головна функція цієї гри — дати можливість згадати знайомі, але забуті терміни, закріпити їх в пам’яті, розвивати інтелект.

Дидактична (навчальна, пізнавальна) гра (в тому числі кросворд) містить ігрове та навчальне завдання. Першу учень розв’язує за умовою цієї гри (розгадування чи складання кросворду); другу ставить перед ним учитель, вона направлена на оволодіння певними знаннями, уміннями, навичками.

Таким чином, потрібно чітко уявити, з якою дидактичною метою використовується даний кросворд, які знання можуть бути закріплені з його допомогою, систематизовані, виявлені в учнів, які уміння сформовані та перевірені.

Як правило, розв’язування кросвордів ефективне після вивчення чергового розділу курсу фізики чи певної теми та при узагальненні навчального матеріалу великих розділів чи всього курсу в кінці навчального року. Залучаючи учнів до цієї інтелектуальної гри, учитель в нетрадиційній формі перевіряє їх знання, міцність та глибину засвоєння пройденого матеріалу, виявляє, які саме питання потребують в поясненні та закріпленні.

Щоб у учнів не зникла цікавість до розв’язання кросвордів, потрібно урізноманітними їх зміст і форму представлення: частину з них давати індивідуально (в цьому випадку оцінюються успіхи окремого учня), а частину колективу (оцінка ставиться групі і тим, хто правильно назвав найбільшу кількість слів; деякі кросворди можна відгадувати всім класом, враховуючи активність.

Складання кросвордів учнями досить корисний вид самостійної роботи. Особливо доцільно з методичної точки зору складання тематичних кросвордів: воно потребує гарного знання обраної теми, уміння чітко формулювати визначення понять.

В 7 класі, коли тільки починається вивчення фізики, я пропоную учням самим складати кросворди вдома. Учні із задоволенням включаються в роботу та отримують гарні оцінки.

Роботу можна організувати за наступними варіантами:


 • Дається набір термінів та слів з конкретної теми курсу фізики та сітка. Її потрібно пронумерувати, відібрати слова, що підходять по горизонталі та вертикалі та скласти питання до них.

 • Повідомляється тільки список термінів та слів з теми. Потрібно побудувати сітку, пронумерувати її, розставити слова, сформулювати питання.

 • Називається тільки тема курсу фізики, решту учні роблять самі.

Складені учнями кросворди повинні «працювати»: їх можна пропонувати однокласникам чи учням паралельного класу, а також в залежності від змісту та кількості слів молодшим школярам чи старшим для повторення; включати до програми фізичних турнірів тощо.

Пропоную вашій увазі кросворди до кожної теми курсу фізики, що вивчається в 7 класі.РОЗДІЛ І
Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання.


Фізика – наука про природу.

Фізичні тіла й фізичні явища.
По горизонталі: 1.Наука, яка у стародавні часи поєднувала всі знання про природу, які зібрало на той час людство. 2.Явища, які можна описати за допомогою фізичних законів. 3.Явища, що мають такі приклади: спалах блискавки, світіння електричної лампочки, світло від полум’я багаття. 4.Явища, що мають такі приклади: розряд блискавки, електризація волосся, електрична дуга. 5.Особливий вид матерії. 6.Певна частина простору, зайнята речовиною – фізичне … 7.Зміни в навколишньому світі. 8.Усе, що оточує нас.

По вертикалі: 1.Явища, що мають такі приклади: дзвін, пташиний спів, гуркіт грому. 2.Наука, що вивчає структуру та властивості матерії, фізичні явища і їхній взаємозв’язок. 3.Матерія, яку можна сприймати за допомогою наших органів чуття. 4.Приклад електромагнітного поля. 5.Явища, що мають такі приклади: політ ракети, падіння каменя, обертання Землі навколо Сонця. 6.Явища, що мають такі приклади: танення снігу, нагрівання їжі, згорянні палива в циліндрі двигуна.

Відповіді:

По горизонталі: 1.Природознавство. 2.Фізичні. 3.Оптичні. 4.Електромагнітні. 5.Поле. 6.Тіло. 7.Явища. 8.Матерія.

По вертикалі: 1.Звукові. 2.Фізика. 3.Речовина. 4.Світло. 5.Механічні. 6.Теплові.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка