Викладач фортепіано Язловецької комунальної дитячої музичної школи «Вдосконалення методики викладання гри на фортепіано та роботи концертмейстера»



Скачати 84.47 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір84.47 Kb.
Савіцька ЯрославаЯрославівна

Викладач фортепіано

Язловецької комунальної дитячої

музичної школи
« Вдосконалення методики

викладання гри на фортепіано та роботи

концертмейстера»

Музична освіта за своєю природою є багатофункціональна. У відношенні до людини це-елемент самопізнання , самовдосконалення, джерело насолоди. Тому дуже важливо змалку розвивати у дітях естетичний смак , даючи загальну музичну освіту. Але за статистикою відомо , що зараз все менше дітей виявляють бажання навчатися в музичній школі . Багатьом це не цікаво. Тому залишається відкритим питання , як урізноманітнити та вдосконалити методику викладання гри на фортепіано. Оскільки сучасні діти дуже перевантажені у загальноосвітній школі , то виникає проблема організації такої навчальної діяльності , яка б дозволяла отримувати відповідні знання і не занадто втомлювала їх .


Насамперед варто пригадати основні положення загальної педагогіки :
- формування вмінь та навичок гри на фортепіано ;
- робота над музичним твором (фортепіанним виконавством) на початковому етапі навчання ;
- методи та прийоми формування основних умінь та навичок звуковидобування ( на початковому етапі навчання );
- робота над фортепіанним виконавством , розкриття творчої індивідуальності учня.
Педагогічна робота - це складний процес у сфері мистецтва, оскільки завдання викладача велике та багатогранне.

Крім того в роботі педагога завжди втілюються вимоги високої художньої змістовності виконання , які поєднуються з великою професійною майстерністю. Досвідчені педагоги знають ,що дитині , яка тільки прийшла на урок , не терпиться випробувати інструмент. Тому в цей момент важливо привчати учня до вдумливого та характерного звучання фортепіано. А саме - ознайомити з механізмом інструмента, продемонструвати як , натиснувши клавішу, одразу звучать три струни і раптом затихають, коли клавішу відпустити . Показати , як ті чи інші манери звуковидобування впливають на коливання струн та їх звучання (а також якими рухами та манерами відтворити відповідного характеру звук ). У малої дитини ще немає повного розуміння цього природного явища , але самий наочний факт не може її не зацікавити , а втім творити певну уяву про звуковидобування .


Діти молодших класів полюбляють ігрові форми навчання . Ці навчальні програми у доступній формі розповідають про основи музичної грамоти ,написання нот тривалостей ,а також цікаві інформаційні матеріали. Синтезатори та цифрове піаніно які вміщують безліч технічних завдань , на першому етапі навчання стають у пригоді вчителю та зацікавлюють дітей до занять музикою.

Формуючи у дітей позитивне ставлення до предмета, зокрема уроків фортепіано, доречно використовувати як один із способів вирішення завдань на уроках – сучасні інформаційні технології . Впровадження сучасних комп’ютерних технологій у навчальний процес передбачає декілька позитивних моментів а саме:
- вільний доступ до спеціальної літератури ;
- формування бази даних комп’ютерних презентацій;
- створення творчих проектів у формі слайдових презентацій ;
- створення відео та аудіофонотеки ;
- робота з розвиваючими навчальними програмами;
- використання інтернет-енциклопедієї;
- використання інтернет – ресурсів та музичних програвачів ;
Існують комп’ютерні програми які є пізнавальними і мають декілька розділів щодо вивчення музики. Наприклад: «Музичний клас», «Розважальні музичні здібності».

Працюючи з такими програмами учень може :


- прослухати твір в ідеальному звучанні ;

- грати твір однією рукою, слухаючи партію другої;


- в процесі навчання бачити власні помилки і мати змогу їх виправляти;

- працювати у зручному темпі на кожному етапі вивчення твору.


- з перших уроків швидко читати ноти ; .

- дотримуватися одного темпу, зберігаючи метро-ритмічні малюнки ;

Починаючи працювати над вивченням музичного твору, слід учневі подати загальні відомості про нього . Насамперед- чи цей твір був написаний композитором , чи народний ? Якщо композитором , то висвітлити короткі відомості про автора та час і умови написання . Якщо твір народний, то особливості тієї чи іншої національності й фольклорний колорит та музичне надбання .

Це перше знайомство вже переносить учня у той час і те музичне середовище, яке повинно відобразитися у його виконанні . А для кращого розуміння та уяви можна прослухати інші твори тієї епохи та етнокультури. І тут нам в пригоді стануть музичні програми на основі комп’ютерних технологій. Після цього викладач повинен пояснити форму, зміст, характерні особливості , національність, метро-ритмічну структуру, жанр, динамічний розвиток. Розтлумачити музичні терміни ,умовні значення ,авторські ремарки , скласти план і визначити алгоритм роботи над твором. Можна виділити складні або характерні місця нотного тексту і , попередньо їх проаналізувавши , опрацьовувати . Після того слід приступити до розучування тексту.


На першому етапі потрібно дотримуватись трьох основних принципів , які в період виконання твору стануть міцним фундаментом та гарантією правильності його виконання:

- усвідомлений текст;

- правильна аплікатура ;

- постійний рахунок для формування відчуття метро- ритму.

Під час чорнової роботи над твором усі проблемні моменти повинні вирішуватися разом із вчителем. При цьому форма проведення уроку :

«вчитель наказує - учень виконує» є недоречною. Слід прагнути до діалогу. Розвивати в учня логічне мислення, творчу уяву та бажання працювати самостійно.

Кінцева мета роботи над твором - вникнути в його зміст. Виконання повинно відповідати авторському задуму і стилю, бути природним , емоційним і розкривати художньо- образний зміст твору. Для того, щоб вирішити питання про шляхи та механізми формування в учнів умінь та навичок , треба спочатку усвідомити що вони собою становлять.

Навички - це здатність до дії, здійснюваної автоматизовано, без усвідомлення деяких кроків .Уміння - це володіння способом дії, заснованої на правилі,знанні. Процес формування навчальних умінь та навичок є тривалими і займає багато років.

Звуки фортепіано барвисті і від характеру їхнього видобутку можуть бути різні, за своїм забарвленням: співучі, гострі, дзвінкі, легкі, важкі, матові тощо. Необхідно змалку закладати в свідомість дитини цей міцний фундамент задля подальшого успішного навчання гри на фортепіано.
Формуючи уміння та навички під час роботи над фортепіанним твором,

Г.Г. Нейгауз пропонував вивчати нотний запис не лише в цілому , а й у деталях, розкладаючи твір на його складові частини. Іноді в роботі над художнім образом він використовував порівняння музики з поезією, наводив приклади архітектури, скульптури, живопису…

Такі бесіди філософського змісту сприяли розвитку світогляду учня, змушували більш широко мислити і шукаючи такі прийоми виконання твору , які б найточніше створювали музичний художній образ. У роботі над методами та прийомами формування в учнів навчальних умінь та навичок, їх удосконалення, допоможе система вправ та гам. Перевіривши домашнє завдання , основні знання та практичний досвід дитини , слід брати ті музичні моменти, які потребують найбільшого опрацювання .У роботі над ними варто використовувати вступні , пробні та тренувальні вправи. Відпрацьовуючи на їх основі якісне звуковидобування, динаміку, мелодичний розвиток.
Доцільно залучати новітні комп’ютерні програми.

«DB Volume» - що визначає силу звучання, та «Тuner» -точність та забарвлення звуку , які помагають у роботі над динамікою та художнім змістом. «Metronome» - допомагає триматися одного темпу як в окремих місцях, так і протягом усього твору, вибрати правильний темп, чути сильні долі, правильно відтворювати метро- ритмічні малюнки.


Виховуючи в учня піаніста виконавця, педагог повинен поєднувати вимоги художнього змісту з професійною майстерністю. Існуюча система музичної освіти склалася досить давно і базується на визнаних у світі традиціях музичної культури . Фортепіанна педагогіка покликана розвивати любов до музичного мистецтва, художній смак , вміння слухати і розуміти музику.
Педагог, якому довірено музичну освіту молодої людини , повинен з самого початку цікаво і захоплююче побудувати музичні заняття , бо саме від них залежить, чи стане музика улюбленим супутником учня чи він залишиться байдужим до неї.

На уроках слід дотримуватись програмних вимог, але музична література настільки багата, що вчитель повинен відібрати для учня не тільки корисне , але й найбільш цікаве. Він повинен зуміти привернути до себе симпатію, полюбити дитину. Адже діти це дуже відчувають, і від цього також залежить їхнє бажання відвідувати заняття. Перш, ніж залучити дитину до навчального процесу і поставити перед нею ряд завдань , потрібно віднайти у ній цю художню уяву музичного образу, розуміння , як його відтворити , і бажання до цього .


Працюючи з учнями , викладач повинен активно залучати учнів до різних видів музичної діяльності , як в межах навчального закладу , так поза ним. Це дітям надає більшого стимулу та бажання до занять. Потрібно поглиблювати теоретичне знання протягом усього періоду навчання.
Підготовка вчителя музики включає володіння навичками виконавської та концертмейстерської діяльності . Виступаючи на уроці в ролі виконавця, ілюстратора, а також акомпаніатора, вчитель музики демонструє своє вміння грати на інструменті. У виконавський репертуар вчителя повинні бути залучені твори різних вікових груп . При виконанні вчитель має пам’ятати, що його музика покликана будити творчу фантазію у дітей, сприяти форму пізнання музичного мислення. Однією з важливих сторін підготовки вчителя є володіння навичками

концертмейстерської роботи.

Викладач повинен вміти:

- акомпанувати хоровому, сольному співу та інструментальному виконанню;


- показувати вступ та закінчення солісту ;
- акомпанувати своє виконання ;
- читати ноти з листа , транспонувати;
- підбирати на слух мелодії та супровід до них, імпровізувати;
Читаючи ноти з листа , вчитель повинен швидко опанувати характер твору, одночасно бачити партію соліста та акомпанемента. Говорячи про виконавську діяльність викладача на уроці , слід підкреслити , що мова йде про виконання для дітей : грати треба яскраво, образно, емоційно, тощо…
Фортепіанна педагогіка покликана розвивати в дитини любов до музичного мистецтва, художній смак, вміння слухати і розуміти музику. Розпалюючи та підтримуючи інтерес до занять, педагог одночасно повинен бути і психологом для дитини.

Метод та специфіку занять найчастіше може підказати сама дитина.


Література

1. Любомудрова М. « Методика навчання гри на фортепіано»-

М.1982


2. Нейгауз Г.Г. «Про мистецтво фортепіанної гри»,

М.Музика 1959

3. Гофман Й «Фортепіанна гра» ,-К. Музика ,1998
4. Черні К. «Мала теоретична практична фортепіанна

школа»


К.Черні Ср384 СПб Гольц 1842
5. Любомудрова Н. «Методика навчання гри на фортепіано»
Каталог: doc -> files -> news -> 553
news -> Тетяна Іллівна Ящишин викладач вищої категорії образотворчого мистецтва
news -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
news -> Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
news -> Різноманітність плодів. Лабораторна робота №10 "Будова і різноманітність плодів."
news -> Учнівська конференція «Чорнобиль – біль і трагедія України» Мета
news -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
553 -> Урок -подорож Тема. Таблиці множення числа 9 і ділення на Складання й розв'язування задач


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка