Виконання плану роботи Державної податкової служби у Львівській області на перше півріччя 2012 року
Сторінка4/7
Дата конвертації05.11.2018
Розмір1,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Розділ 5. Контроль за погашенням податкового боргу та застосуванням до платників податків процедур банкрутства


5.1.

Впровадження організаційних заходів щодо забезпечення надходження коштів до бюджету за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу


Управління погашення податкового боргу

Протягом півріччя

З метою впровадження організаційних заходів щодо забезпечення надходження коштів до бюджету за рахунок вжитих заходів з погашення податкового боргу протягом першого півріччя 2012 року обласним апаратом проведено з районними інспекціями 2 семінари-наради, 3 селекторні наради, 2 заслуховування керівників підрозділів погашення податкового боргу та надіслано 11 оглядових листів.

За рахунок вжитих заходів за період з початку року мобілізовано до Зведеного бюджету кошти в сумі 124,1 млн. гривень5.2.

Аналіз звітів підвідомчих структурних підрозділів районних ДПІ щодо причин утворення податкового боргу.

За результатами проведеної роботи підготовка інформації ДПС України з відповідними пропозиціямиУправління погашення податкового боргу

Протягом півріччя

Щотижнево забезпечується аналіз звітів ДПІ області щодо причин утворення податкового боргу та направляється в Департамент погашення податкового боргу ДПС України

5.3.

Розробка та доведення до підпорядкованих ДПІ заходів спрямованих на недопущення росту податкового боргу

Управління погашення податкового боргу

Протягом півріччя

Затверджено та надіслано в ДПІ області організаційні заходи з погашення податкового боргу (лист ДПС у області від 02.04.12 №5723/7/19-2014/190). Забезпечено контроль за їх виконанням та інформацію про стан виконання надано керівництву ДПС у області

5.4.

Забезпечення контролю за своєчасною підготовкою та поданням позовів до суду щодо стягнення в судовому порядку податкового боргу з платників податків

Управління погашення податкового боргу


Протягом півріччя

За перше півріччя 2012 року направлено до суду 883 позови щодо стягнення податкового боргу на суму 159,9 млн. гривень. Прийнято судом на користь податкового органу 573 постанови щодо стягнення податкового боргу на суму 77,4 млн. гривень. На виконавчому провадженні знаходиться 1212 наказів суду щодо стягнення податкового боргу на суму 136,7 млн. гривень. Стягнуто податкового боргу до зведеного бюджету за виконавчими документами на суму 2,7 млн.грн. та самостійно сплачено боржниками в період позовного провадження 17,3 млн. гривень.


5.5.

Організація роботи щодо прискорення розрахунків з бюджетом підприємствами – позичальниками іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, та бюджетних позичок

Управління погашення податкового боргу


Протягом півріччя

Cума позовних вимог органів державної податкової служби після звернення до господарських судів щодо стягнення заборгованості за бюджетними позичками або фінансовою допомогою на зворотній основі становить 11,6 млн. гривень


5.6.

Організація роботи щодо розірвання трудових контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств-боржників, а також погашення податкового боргу комунальних підприємств за рахунок коштів місцевих бюджетів

Управління погашення податкового боргу


Протягом півріччя

Надіслано 41 подання на розірвання трудових контрактів з керівниками державних та комунальних підприємств, станом на 01.07.12 розірвано трудові контракти з керівниками 9-ти підприємств - боржників

5.7.

Організація роботи щодо реалізації рухомого і нерухомого майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі

Управління погашення податкового боргу

Щоквартально


Надходження від реалізації майна підприємств-боржників області за перше півріччя поточного року склали 537,5 тис. гривень.

Проводиться постійний контроль за своєчасним оприлюдненням на офіційному сайті ДПС України інформації про майно, яке передається на реалізацію уповноваженим товарним біржам та брокерським конторам5.8.

Організація підготовки та подання судових позовів щодо звернення стягнення податкового боргу на грошові кошти та майно комунальних підприємств, у порядку визначеному ст.95 Податкового кодексу України, а також своєчасного виконання судових рішень шляхом направлення платіжних вимог на банківські рахунки цієї категорії боржників, організація проведення належної оцінки та реалізації майна, яке знаходиться у податковій заставі, виділеного або погодженого до продажу сесіями відповідних Рад, на прилюдних торгах

Управління погашення податкового боргу


Протягом півріччя

Впродовж півріччя направлено до суду 20 звернень на суму 37,1 млн.грн. щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника, з них задоволено 2 звернення на суму 132,1 тис. гривень. Надходження від реалізації заставного майна в п.р. становлять 537,5 тис. гривень

5.9.

Організація направлення звернень до органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу комунальних підприємств, вжиття інших заходів, відповідно до вимог статті 96 Податкового кодексу України

Управління погашення податкового боргу


Протягом півріччя

З місцевих бюджетів впродовж півріччя виділено в погашення боргу 559,6 тис. гривень

5.10.

Організація підготовки та направлення до господарських судів заяв про порушення справ про банкрутство підприємств недержавного сектору, податковий борг яких не вдалося стягнути заходами відповідно до вимог Податкового кодексу України

Управління погашення податкового боргу


Щоквартально


Направлено до господарських судів заяв та порушено 24 справи про банкрутство підприємств-боржників недержавного сектору на суму боргу 42,0 млн. гривень

5.11.

Вжиття заходів спрямованих на вилучення готівкових коштів підприємств-боржників і перерахування їх до державного бюджету в установленому порядку


Управління погашення податкового боргу,

Управління податкової міліції
Протягом півріччя

Надходження від вилучення готівкових коштів за рішеннями суддів, що набрали законної сили протягом першого півріччя склали 30,0 тис. гривень

Підрозділами податкової міліції з метою скорочення податкового боргу мобілізовано до Державного бюджету 27 млн. гривень.
5.12.

Здійснення комплексу профілактичних та роз’яснювальних заходів із платниками податків, які мають податковий борг, засновниками підприємств-боржників, органами виконавчої влади щодо погашення таких боргів коштами із використанням механізмів, передбачених чинним законодавством України

Управління погашення податкового боргу


Щоквартально


Проведено 41 засідання місцевих рад на яких розглядалися питання погашення боргу підприємств державної та комунальної форми власності.

Прийнято відповідні рішення щодо погашення податкового боргу5.13.

Розгляд пропозицій підприємств і організацій щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань (податкового боргу). Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства


Управління погашення податкового боргу


Протягом півріччя

За звітний період прийнято 459 рішень щодо розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань на суму 90,6 млн.грн. та 111 рішень щодо розстрочення податкового боргу

5.14.

Моніторинг:

опису майна в податкову заставу;


стану провадження справ про банкрутство суб’єктів господарювання, які мають податковий борг;
виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави.
Підготовка відповідних пропозицій керівництву ДПС у області

Управління погашення податкового боргу


Протягом півріччя

Забезпечується щомісячний моніторинг описаного майна підприємств-боржників області та стану провадження справ про банкрутство суб’єктів господарювання, які мають податковий борг. Так, станом на 01.07.12 по підприємствах-боржниках області описано в податкову заставу майна на 257,5 млн. гривень. Порушено Господарськими судами всього з урахуванням попередніх років 176 справ про банкрутство відносно підприємств-боржників, сума податкового боргу яких становить 610,3 млн. гривень. Сума визнаних кредиторських вимог органів ДПС складає 276,5 млн. гривеньРозділ 6. Виявлення, розкриття та упередження порушень у сфері оподаткування


6.1.

Проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття злочинів резонансного характеру серед великих платників податків та підприємств кредитно-фінансової сфери


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів протягом першого півріччя ц.р. працівниками податкової міліції Львівщини порушено 3 кримінальні справи по великих платниках податків, а саме:

- 1 - за ч.3 ст.212 КК України;

- 1 - за ч.2 ст.212 КК України;

- 1 - за ч.2 ст.212 КК України.

У червні 2012 року працівниками податкової міліції області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.212 КК України серед підприємств кредитно-фінансової сфери


6.2.

Здійснення заходів щодо виявлення резонансних злочинів у сфері оподаткування, оперативне супроводження порушених щодо них кримінальних справ та відшкодування збитків, завданих державі


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

В результаті вжитих заходів виявлено 123 злочини в сфері оподаткування (в т.ч. 113 тяжких та особливо тяжких):

- за ст. 204 КК України – 27 (за ч.3 – 26);

- за ст. 209 КК України – 5;

- за ст. 212 КК України – 53,

в т.ч. ч.3 – 52;

- за ст. 216 КК України – 1;

- за іншими статтями КК України – 37.

Встановлена сума збитків по кримінальних справах складає 48,7 млн. грн., відшкодовано – 34,5 млн. грн., або 70,8 відсотка.

Протягом року за матеріалами податкової міліції області скеровано до суду 59 злочинів по порушених кримінальних справах, 46 з обвинувальним висновком.

Скеровано до суду кримінальні справи по 38 тяжкому та особливо-тяжкому злочину:

- за ст. 212 КК України – 21 (за ч.3 – 14);

- за ст. 204 КК України – 15 (за ч.3 - 11).По закінчених кримінальних справах збитки складають 19 млн. 690,7 тис. грн., з них відшкодовано 12 млн. 956 тис. грн., або 65,8 відсотки. Для забезпечення відшкодування збитків по кримінальних справах накладено арешт на майно на загальну суму 7 млн. 393 тис. гривень

6.3.

Здійснення контролю, в межах повноважень, за експортом товарів, які використовуються в схемах незаконного відшкодування податку на додану вартість та ухилення від оподаткування


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

УПМ ДПС у Львівській області отримано 101 вантажно-митна декларація по попередньому декларуванню, згідно яких 22 СГД зареєстрованих на території Львівської області здійснили експорт ТМЦ на загальну суму 18,7 млн. гривень

Прийнято 1 рішення про необхідність спільного митного огляду працівників податкової міліції та митної служби по експортній операції по 1 підприємству. Проведено спільний огляд, порушень не встановлено.

По інших інформуваннях, приймалось рішення про недоцільність спільного огляду, так як експорт здійснювався виробниками продукції або підприємствами які систематично експортують дану продукцію.

В основному експортувалось: олія соняшникова нерафінована, ювелірні вироби з золота, паливні пелети.

Також, виявлено 2 злочини пов’язані з експортно - імпортними операціями


6.4.

Вжиття заходів щодо виявлення та припинення діяльності фіктивних фірм, ,,конвертаційних” центрів, що здійснюють операції з легалізації коштів злочинного походження


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

Встановлено 9 фіктивних СГД, припинено діяльність 1 „конвертаційного” центру, на рахунках якого заблоковано коштів на суму 58,7 тис. грн. та вилучено готівкові кошти на суму 110 тис. гривень. Накладено арешт на майно на суму 400 тис. гривень. Виявлено 139 реальнодіючих СГД, що порушували податкове законодавство шляхом використання СГД, які мають ознаки фіктивності та СГД, які входили до складу „конвертацій них” центрів. За результатами проведених перевірок донараховано – 53 млн. 502 тис. грн., з яких в бюджет стягнуто 972,8 тис. гривень. Відносно реально-діючих СГД, які користувались послугами „конвертацій них” центрів або СГД з ознаками фіктивності порушено 30 кримінальних справ (22 за ст. 212 ч. 3 КК України)


6.5.

Проведення оперативно-розшукових заходів відносно суб’єктів господарювання, які мінімізують свої податкові зобов’язання шляхом використання схем ухилення від оподаткування


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

УПМ ДПС у області спільно з податковими інспекціями виявлено 10 фактів необґрунтованої заявки на відшкодування ПДВ з бюджету на суму 12 млн. 064,8 тис. гривень. По особових картках платників проведено (тобто упереджено ПДВ до відшкодування) 12 млн. 064,8 тис. грн. із сум ПДВ, по яких було відмовлено до відшкодування протягом 2012 року та попередніх періодів.

Порушено 6 кримінальних справ за ст. 191 КК України за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами шляхом відшкодування ПДВ, сума заявлення становить 3 млн. 331,4 тис. гривень.

Протягом першого півріччя за результатами відпрацювання суб’єктів господарювання - „податкових ям”:

- встановлено, що 10 СГД мають ознаки реально діючих;

- 2 СГД анульовано свідоцтва платників ПДВ;

- скеровано 10 висновків про підтвердження наявності ознак фіктивності;

- порушено 3 кримінальні справи відносно службових осіб 3 СПД податкових ям доведених до відпрацювання;

- викрито 2 „конвертаційних центри”.

Результати відпрацювання суб’єктів господарювання - „транзитерів”:

- порушено 1 кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

На даний час проводиться відпрацювання 45 СГД - транзитерів, (з них 20 юридичних осіб, 25 – фізичних осіб).

За результатами відпрацювання СГД –„вигодо набувачів” порушено 11 кримінальних справи6.6.

Забезпечення проведення заходів щодо недопущення незаконного ввезення товарно-матеріальних цінностей через державний кордон України


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

Розроблено спільні плани взаємодії з прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Службою БК та ПМП Львівської митниці щодо боротьби з незаконним переміщенням товарів через державний кордон України.

Схема незаконного переміщення ТМЦ через митний кордон України полягає в наступному: через митні пости області перевезення здійснюється легковим автомобільним транспортом в межах норми, а саме 20-50 кг на одну людину. В основному перевозяться продукти харчування (переважно копчені м`ясопродукти, фарш, печінка та сир) в незначних кількостях перевозяться промислові товари (автомобільні запчастини, автомобільні шини вживані та нові, вживане взуття та одяг, взуття польського виробництва).

Товар, який потрапив на територію України, в подальшому завантажується в мало вантажні автомобілі і дрібними партіями перевозиться територією Львівської та інших областей України.

Працівниками УПМ ДПС у Львівській області постійно здійснюється аналіз оперативної ситуації та ведеться робота з виявлення незаконного ввезення ТМЦ на митну територію України та місця їх перевантаження, проводиться системний аналіз інформації щодо суб’єктів господарювання та окремих осіб, які в своїй діяльності використовують схеми незаконного переміщення ТМЦ через митний кордон України. З цією метою розроблені відповідні плани роботи з виявлення контрабандних товарів та створені робочі групи з числа працівників податкової міліції та працівників митної служби.

В ході проведення вищевказаних заходів вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 9 млн. 803 тис. гривень


6.7.

Здійснення оперативних заходів щодо:

виявлення фактів ухилення від своєчасної сплати податкових зобов’язань суб’єктами господарювання, які мають податковий борг, попередження фактів незаконного відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, та фіктивного банкрутства платоспроможних платників;


відпрацювання платників ПДВ, у яких за результатами розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ виявлені суттєві розбіжності (у розрізі контрагентів);
боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів, виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв, протидії їх незаконному виробництву


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

Податковий борг підприємств-боржників області до зведеного бюджету станом на 01.06.11 складає 1 млрд. 142 млн. грн. (кількість боржників – 4 825).

з них:


- активний податковий борг – 190,1 млн. грн., або 16,7 відс.;

- безнадійний податковий борг – 22,3 млн. грн., або 1,9 відс ,

- податковий борг інертного статусу – 66,7 млн. грн., або 5,8 відс.;

- пасивний податковий борг – 863,6 млн. грн., або 75,5 відс.

З метою скорочення податкового боргу мобілізовано до Зведеного бюджету 27 млн. гривень.

По лінії роботи підрозділів оперативного забезпечення стягнення податкового боргу виявлено 27 злочинів.

З загальної кількості - 8 кримінальних справ порушено за фактами незаконного відчуження активів (ст. 364 ч.2 КК України).

До активів підприємств-боржників застосовано 14 адміністративних арештів.

Станом на 01.07.12 в процедурі банкрутства перебуває 178 підприємства-боржника із сумою визнаних кредиторських вимог органів ДПС – 178,4 млн. гривень.

Відносно підприємств банкрутів порушено 7 кримінальних справи: 5 кримінальних за ст. 212 КК України та 2 кримінальні справи за ст.364 КК України.

Виявлено 10 фактів необґрунтованої заявки на відшкодування ПДВ з бюджету на суму 12 млн. 064,8 тис. гривень. По особових картках платників проведено (тобто упереджено ПДВ до відшкодування) 12 млн. 064,8 тис. грн. із сум ПДВ, по яких було відмовлено до відшкодування протягом 2012 року та попередніх періодів.

Порушено 6 кримінальних справ за ст. 191 КК України за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами шляхом відшкодування ПДВ, сума заявлення становить 3 млн. 331,4 тис. гривень.

Протягом першого півріччя ц.р. вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 23 млн. 702,2 тис. гривень.

В тому числі вилучено підакцизних товарів – 8 млн. 342,6 тис. грн., з них:

- лікеро-горілчаних виробів – 7418,3 дал. на суму 4 млн. 432,4 тис. грн.

- тютюнових виробів –184687 пачок на суму 2 млн. 216,3 тис. грн.,

- спирту – 4203,5 дал. на суму 1 млн. 693,9 тис. грн.

Виявлено 27 злочинів за ст. 204 КК України (26 – за ч.3), 1 злочин за ст. 216 КК України.

Припинено діяльність 12 підпільних цехів, з них 9 – з незаконного виробництва алкогольної продукції


6.8.

Здійснення заходів у рамках операцій ,,Конверт’’, ,,Щит’’, ,,Гральний бізнес’’, ,,Банкрут’’


Управління податкової міліції

Протягом півріччя

Проводяться заходи щодо забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні”. За період дії ЗУ „Про заборону грального бізнесу в Україні”. Проведеними заходами працівниками податкової міліції було виявлено 72 факти здійснення діяльності у сфері грального бізнесу. Як наслідок, вилучено грального обладнання в кількості 712 шт. на загальну суму 29 млн. 676 тис. гривень. Порушено 43 кримінальні справи за ознаками злочину передбаченого ст. 203 КК України.

Протягом першого півріччя ц.р. в ході проведення заходів з виявленню фактів незаконної діяльності СПД, що надають послуги у гральному бізнесі працівниками УПМ ДПС у Львівській області вилучено грального обладнання в кількості 15 шт. на суму 1610тис. грн. та порушено 1 кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 2032 КК України.

Станом на 01.07.12 в процедурі банкрутства перебувало 178 підприємства-боржника із сумою визнаних кредиторських вимог органів ДПС – 178,4 млн. гривень.

Відносно підприємств банкрутів порушено 7 кримінальних справи: 5 кримінальних за ст. 212 КК України та 2 кримінальні справи за ст.364 КК України.

УПМ ДПС у Львівській області протягом першого півріччя ц.р. розроблені спільні плани взаємодії з прикордонними загонами Державної прикордонної служби України та Службою БК та ПМП Львівської митниці щодо боротьби з незаконним переміщенням товарів через державний кордон України


6.9.

Здійснення заходів, спрямованих на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пошук, арешт та конфіскацію таких доходів (коштів, майна, майнових прав та інших матеріальних цінностей)

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

У першому півріччі в результаті проведених досліджень складено 55 актів (висновків), у т.ч. в розрізі встановлених ознак злочинів:

- за ст.209 ККУ – 13, по яких загальна сума виявлених легалізованих доходів склала 6542,7 тис.грн.;

- за с.212 ККУ – 29, загальна сума ухилення від сплати податків по яких склала 39542,9 тис.грн.;

- за предикатними злочинами – 13, загальна сума встановлених збитків по яких склала 32324,7 тис. гривень.

В результаті реалізації вищевказаних матеріалів порушено 19 кримінальних справ, з них за ст.209 ККУ – 12, за ст.212 ККУ – 3, за ознаками предикатних злочинів – 4 к/с.

На виконання наказу ДПС України від 17.11.11 №155 внесено до банку даних та передано ДПС України 43 повідомлення про виявлені сумнівні фінансові операції, загальна сума яких складає 353119,5 тис. гривень6.10.

Проведення заходів, спрямованих на недопущення використання операцій з цінними паперами для мінімізації сплати податків, незаконного виведення валютних коштів за кордон та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхомУправління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

Виявлено векселі, емітовані СГД з ознаками „фіктивності” на загальну суму –11700 тис.грн. та поповнено банк даних про сумнівні фінансові операції що стосуються незаконного виведення валютних коштів за кордон по 2-ох СГД на загальну суму 19900,0 тис. доларів США

6.11.

Проведення заходів, спрямованих на виявлення правопорушень при закупівлі робіт, послуг за державні кошти

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Протягом півріччя

У першому півріччі встановлено правопорушення у сфері державних закупівель по 8 СГД, по яких виявлено факти незаконного заволодіння бюджетними коштами (розтрату бюджетних коштів) на загальну 5139,2 тис. гривень. В результаті реалізації матеріалів про виявлені правопорушення при закупівлі робіт, послуг за державні кошти порушено 9 кримінальних справ

6.12.

Розслідування кримінальних справ про злочини, підслідні слідчим податкової міліції, вжиття усіх передбачених КПК України заходів щодо відшкодування державі збитків завданих злочинами, а також виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та вжиття заходів щодо їх усуненняСлідче управління

Протягом півріччя

В період січня-червня поточного року слідчими слідчого управління прийнято до провадження 69 кримінальних справ, з яких закінчено досудове слідство у 29 справах, відшкодовано збитків у закінчених справах в сумі 12956 тис.грн.; накладено арешт на майно в сумі 9660 тис. гривень. Скеровано 24 подання про виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів та вжиті заходи щодо їх усунення

6.13.

Проведення заслуховувань керівництвом слідчого відділу податкової міліції кримінальних справ, що розслідуються слідчими слідчого відділу

Слідче управління

Протягом півріччя

Проведено 23 заслуховування кримінальних справ, за результатами яких складені відповідні протоколи та надані письмові вказівки
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка