Виконання плану роботи Державної податкової служби у Львівській області на перше півріччя 2012 року
Сторінка5/7
Дата конвертації05.11.2018
Розмір1,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності та здійснення контролю за виконанням документів

7.1. Вжиття заходів щодо реорганізації органів державної податкової служби

7.1.1.

Забезпечення завершення Плану заходів з проведення реорганізації органів ДПС у Львівській області

Структурні підрозділи

І квартал

16 березня 2012 року завершено реорганізацію органів ДПС у області, відповідно до Плану заходів з проведення реорганізації органів ДПС у Львівській області.

Внаслідок реорганізації утворено:

– ДПС у Львівській області;

– 6 державних податкових інспекцій у районах м.Львова;

– 2 державні податкові інспекції у містах (Трускавець, Червоноград);

– Дрогобицька об’єднана державна податкова інспекція;

– 4 міжрайонні державні податкові інспекції (Городоцька, Золочівська, Старосамбірська, Миколаївська);

– 11 державних податкових інспекцій у районах області7.1.2.

Забезпечення інформування ДПС України про результати проведення реорганізації ДПА в Львівській області


Організаційно- розпорядче управління

Після завершення реформування

Листом від 16.03.12 №4262/8/13-1013/46 проінформовано керівництво ДПС України про завершення процесу реорганізації органів ДПС області

7.1.3.

Забезпечення інформування Львівської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій області про утворені територіальні органи ДПС, що діють на їх території

Організаційно- розпорядче управління


Після завершення реформування

Листом ДПС у області від 02.02.12 №244/9/13-10215/4 проінформовано Львівську облдержадміністрацію, Львівську обласну раду та Львівську міську раду про завершення реорганізації ДПС області.

Окрім цього, листом від 02.03.12 №3011/13-1017/26 проінформовано Львівську облдержадміністрацію, Львівську обласну раду та Львівську міську раду про безпосереднє підпорядкування СДПІ ВПП у м.Львові ДПС України


7.2. Планування діяльності ДПС області

7.2.1.

Складання звіту про виконання Плану роботи Державної податкової адміністрації у Львівській області на IV квартал 2011 року та розміщення його на веб-сайті ДПС у Львівській області, з метою оприлюднення


Організаційно- розпорядче управління, структурні підрозділи

До 15 січня

Сформовано звіт про виконання плану роботи ДПА у області на IV квартал 2011 року та розміщено його на веб-сайті ДПС у області

7.2.2.

Складання проекту плану роботи Державної податкової служби у Львівській області на друге півріччя 2012 року, направлення його у встановленому порядку на затвердження Голові ДПС України та розміщення на веб-сайті ДПС у Львівській області, з метою оприлюднення (після затвердження)


Організаційно- розпорядче управління, структурні підрозділи

До 20 місяця, що передує плановому періоду

Підготовлено та скеровано листом від 15.06.12 №12097/8/13-1013/131 до ДПС України План роботи ДПС Львівській у області на друге півріччя 2012 року для погодження та подальшого затвердження Головою ДПС України

7.2.3.

Забезпечення затвердження у встановленому порядку планів роботи підпорядкованих ДПІ на друге півріччя 2012 рокуОрганізаційно- розпорядче управління

Червень


Організаційно-розпорядчим управлінням погоджено плани роботи підпорядкованих ДПІ на друге півріччя 2012 року та подання в установленому порядку голові ДПС у області для подальшого затвердження

7.2.4.

Складання звіту про виконання Плану основних питань економічної і контрольної роботи ДПА у Львівській області на 2011 рік та направлення його до ДПС України у встановленому порядку

Організаційно- розпорядче управління,

структурні підрозділиДо 1 лютого

Сформовано узагальнений звіт про виконання плану основних питань економічної і контрольної роботи ДПА у області на 2011 рік та скеровано його листом від 31.01.12 №27/8/13-116/11до ДПС України і розміщено його на офіційному веб-сайті ДПС у області


7.2.5.

Опрацювання звітів про виконання планів основних питань економічної і контрольної роботи підпорядкованих ДПІ на 2011 рік


Організаційно- розпорядче управління,

структурні підрозділиСічень

Опрацювання та узагальнено звіти підпорядкованих ДПІ про виконання планів основних питань економічної і контрольної роботи на 2011 рік. Звіти про виконання річних планів роботи розміщено в місцевих ЗМІ

7.3.

Організаційне забезпечення проведення засідань Колегії ДПС у області підготовка проектів відповідних розпорядчих документів та здійснення контролю за їх виконанням

Організаційно- розпорядче управління,

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітностіПротягом півріччя

У звітному періоді підготовлено положення про колегію ДПС у області, яке затверджено наказом ДПС у області від 15.03.12 №169.

Головою ДПС України затверджено персональний склад колегії ДПС у області наказом ДПС України від 10.04.12 №277.

04.05.12 проведено засідання колегії ДПС у області, за результатами якого видано наказ ДПС у області від 08.05.12 №359, завдання якого поставлено на контроль


7.4.

Підготування аналітичних матеріалів керівництву ДПС у області для проведення заслуховувань з питань забезпечення надходжень до бюджету.

Організаційне забезпечення виконання розпорядчих документів ДПС України за наслідками їх проведенняОрганізаційно-розпорядче управління,

структурні підрозділи
Протягом півріччя

Забезпечено підготування та подання керівництву ДПС у області пакетів інформаційно-аналітичних матеріалів з питань забезпечення надходжень до бюджету.

За звітний період проведено 17 слухань керівництва підпорядкованих ДПІ за напрямами роботи7.5.

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва ДПС у області для проведення селекторних нарад


Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиПротягом півріччя

Підготовлено та надано керівництву ДПС у області зведені інформаційно-аналітичні матеріали для проведення селекторних нарад. У звітному періоді проведено 14 селекторних нарад з підпорядкованими ДПІ за напрямами роботи та надано відповідні доручення

7.6.

Забезпечення своєчасного та у повному обсязі виконання актів законодавства, доручень Президента України, Верховної Ради України Кабінету Міністрів України та інших завдань, визначених наказами та розпорядженнями керівництва ДПС України, ДПС у області

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

На виконанні в ДПС у області перебувало 5952 документи, виконанню підлягало 1717 контрольних завдань, виконано 1717 контрольних завдань без порушення термінів виконання


7.7.

Забезпечення контролю за своєчасним та якісним розглядом звернень і запитів народних депутатів України та підготовкою відповідей

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

Забезпечено розгляд 16 звернень народних депутатів та надано відповідь у встановлені законодавством терміни

7.8.

Забезпечення виконання у встановлені терміни завдань та доручень, що надходять від ДПС України, облдержадміністрації, інших виконавчих органів влади

Структурні підрозділи

Протягом півріччя

За звітний період до ДПС у області надійшло 1554 документи, виконанню підлягало 268 контрольних завдань, виконано 268 контрольних завданьРозділ 8. Внесення пропозицій із удосконалення норм законодавчих, інших нормативно-правових актів та відомчих розпорядчих документів


8.1.

Розроблення та направлення до ДПС України пропозицій щодо удосконалення норм законодавчих, нормативно-правових актів та відомчих розпорядчих документів

Управління правової роботи,

Організаційно-розпорядче управління,

структурні підрозділи


Протягом півріччя

Розроблено та скеровано до ДПС України листи з пропозиціями щодо удосконалення норм законодавчих, нормативно-правових актів та відомчих розпорядчих документів, зокрема:

27.01.12 №2303/8/13-216/14

03.02.12 №387/8/10-2002/17

24.02.12 №2385/8/1310-13/22

05.03.12 №3278/8/10-1002/42

30.03.12 №5570/8/1310-13/60

05.04.12 №6152/8/10-1002/78

28.04.12 №8277/8/1310-13/85

03.05.12 №8464/8/10-1002/111

25.05.12 №10409/8/1310-16/112

05.06.12 №11233/8/10-1002/127

21.06.12 №12614/8/1310-13/143

04.07.12 №13538/8/10-1002/145

Направлено пропозиції в ДПС України від 23.03.12 №4935/8/19-1014/65 щодо банкрутства платників податків, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців
8.2

Підготовка пропозицій ДПС України щодо законодавчого врегулювання проблемних питань, які виникають в ході проведення контрольно-перевіркової роботи


Управління податкового контролю

По мірі необхідності

Щомісячно готуються пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблемних питань, які виникають в ході проведення контрольно-перевіркової роботи та подаються в ДПС України разом із звітом „Аудит-1”

8.3

Опрацювання та надання Львівській обласній державній адміністрації та обласній раді пропозицій щодо прогнозу економічного та соціального розвитку області на 2013 рік

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

структурні підрозділиПротягом півріччя

У Львівську обласну державну адміністрацію надавалась інформація листами:

від 29.03.12 №5446/9/20-4009/40 ,,Прогноз стосовно основних показників економічного та соціального розвитку Львівської області у 2010 - 2013 роках, що контролюються органами державної податкової служби”;

від 11.06.12 №11733/9/20-2009/179 ,,Про уточнення основних показників економічного та соціального розвитку Львівської області на 2013 рік”Розділ 9. Організація правової роботи


9.1.

Узагальнення звітних даних ДПС у області по судових справах та скерування відповідної інформації до ДПС України, згідно встановлених форм та порядків їх складанняУправління правової роботи

Щомісячно

Узагальнено звітні дані ДПС у області по судових справах та скеровано відповідної інформації до ДПС України листами від:

01.02.12№161/8/10-302/8

29.02.12 №2787/8/10-3002/38

29.03.12 №5411/8/10-3002/72

28.04.120№8281/8/10-3002/105

31.05.12 №10899/8/10-3002/158

27.06.12 №13164/8/10-3002/187


9.2.

Узагальнення та аналіз результатів позовної роботи, підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, доведення таких матеріалів до підвідомчих підрозділів ДПІ для використання в роботі


Управління правової роботи

Щомісячно

Узагальнено та проаналізовано позовну роботу і підготовлено листи з пропозиціями щодо усунення недоліків, та скеровано до підвідомчих підрозділів ДПІ області для використання в роботі, зокрема:

17.01.12 №1202/7/10-304/9

15.02.12 №1454/7/10-3004/21

15.02.12 №1450/7/10-3004/17

15.02.12 №1452/7/10-3004/19

15.02.12 №1455/7/10-3004/22

15.02.12 №1451/7/10-3004/18

15.02.12 №1453/7/10-3004/20

24.02.12 №2404/7/10-3004/32

24.02.12 №2349/7/10-3004/29

26.03.12 №5006/7/10-3004/64

28.04.12 №8343/7/10-3004/113

25.05.12 №10422/7/10-3004/148

14.05.12 №90209/7/10-3004/126

14.05.12 №9206/7/10-3004/123

14.05.12 №9208/7/10-3004/125

14.05.12 №9205/7/10-3004/122

14.05.12 №9207/7/10-3004/124

14.05.12 №9210/7/10-3004/127

22.06.12 №12754/7/10-3004/178

27.02.12 №2542/7/10-3004/35

13.02.12 №1113/7/10-3004/14

26.06.12 №13057/7/10-3004/183


9.3.

Супроводження та представлення у встановленому порядку інтересів ДПС України (відповідно до довіреностей), ДПС у області та підпорядкованих ДПІ в судах (по усіх категоріях судових справ), інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеруУправління правової роботи

Протягом півріччя

Забезпечено участь у 374 судових засіданнях по справах, де стороною виступали органами ОДПС Львівської області. Регулярно листами скеровується інформація про перелік справ по яких призначено судові засідання на наступний тиждень, а також інформація про хід розгляду справ, зокрема:

19.01.12 №1546/8/10-5002/8

16.02.12 №1519/8/10-1002/28

28.02.12 №2750/8/10-1002/36

06.04.12 №6214/8/10-1002/80

07.06.12№11496/8/10-4002/221

17.05.12 №9650 /7/10-4004/183

9010/8/10-4002/171 від 10.05.12

03.05.12 №8429/8/10-4002/160

31.05.12 №10893/7/10-4004/210

07.06.12№11496/8/10-4002/221

04.06.12 №12033/8/10-4004/229

21.06.12 №12640/8/10-4004/239

27.06.12 №13161/8/10-4004/248
9.4.

Здійснення моніторингу актуальних та резонансних справ, що розглядаються судами за участю органів ДПС у області.

За результатами роботи скерування інформації до ДПС України
Управління правової роботи

Щомісячно

Здійснено моніторинг актуальних та резонансних справ, що розглядалися судами за участю органів ДПС у області, та за результатами роботи скеровувалися листи до ДПС України листами від:

04.01.12 №170/8/10-402/2

02.02.12 №253/8/10-402/2

01.03.12 №2803/8/10-4002/35

05.04.12 №6200/8/10-4002/110

03.05.12 №8428/8/10-4002/159

07.06.12 №11597/8/10-4002/221


9.5.

Створення системи постійного вдосконалення супроводу справ у судах, шляхом створення бази позитивної судової практики


Управління правової роботи

Протягом півріччя

З метою надання практичної допомоги юридичним службам органів ДПС області щодо організації та ведення позовної і претензійної роботи, формування позитивного досвіду щодо розгляду справ за участю органів ДПС у судах, за результатами моніторингу справ, вирішених на користь органів ОДПС Львівської області (у яких винесено остаточне судове рішення), визначено судові справи з позитивним досвідом, та скеровано листи в ДПС України, зокрема:

04.05.12 №8475/8/10-4002/163

01.06.12 №11005/8/10-4002/213

04.07.12 №13506/8/10-4002/2569.6.

Організація та проведення семінарів, ,,круглих столів” з представниками судових органів для обговорення проблемних питань щодо практики розгляду справ у судах за участю органів ДПС у області


Управління правової роботи

Протягом півріччя

27.01.12 проведенo семінар-нараду, з представниками судових органів на якому було обговорено проблемні питання по нікчемних правочиних.

Листами від:

17.01.12 №1203/9/10-506/6 та 17.01.12 №1204/9/10-506/7 скеровано запрошення Голові ЛААС та Голові ЛОАС


9.7.

Вжиття заходів, спрямованих на упередження безпідставної ліквідації платників податків ,,ризикових” категорій шляхом процедури банкрутства

Управління правової роботи

Протягом півріччя

З метою упередження безпідставної ліквідації платників податків ,,ризикових” категорій шляхом процедури банкрутства органів ОДПС області скеровуються оглядові листи від:

13.02.12 №1113/7/10-3004/14.

27.02.12 №2542/7/10-3004/35

03.04.12 №5866/7/10-4004/99

17.04.12 №7114/7/10-3004/92

22.06.12 №12754/7/10-3004/178


Крім того, за результатами колегії ДПС у Львівській області за ініціативою управління правової роботи було прийнято наказ ДПС у області від 14.05.12 №369 „Про стан дотримання органами ДПС у Львівській області вимог наказу ДПС України від 28.10.11 №97”

9.8.

Взаємодія з органами державної виконавчої служби щодо виконання наказів за рішеннями судів у справах про стягнення заборгованості за рахунок активів боржника

Управління правової роботи

Протягом півріччя

Проводиться щоквартально взаємозвірка з органами ДВС Львівської області

(листи від: 20.02.12 №1802/9/10-3005/25 та 14.05.12 №9210/7/10-3004/127)9.9.

Надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам органів ДПС у області щодо застосування норм законодавства при супроводженні судових справ


Управління правової роботи

Протягом півріччя

Надано практичну та методичну допомогу структурним підрозділам органів ДПС області щодо застосування норм законодавства при супроводженні судових справ, зокрема скеровано листи від:

03.04.12 №42/10-4003

04.04.12 №45/10-4003

06.04.12 №49/10-4003

09.04.12 №51/10-4003

10.04.12 №55/10-4003

20.04.12 №59/10-4003

23.04.12 №61/10-4003

14.05.12 №66/10-4003

15.05.12 №67/10-4003

21.05.12 №70/10-4003

25.05.12 №74/10-4003

28.05.12 №75/10-4003

05.06.12 №80/10-4003

11.06.12 №81/10-4003

19.06.12 №83/10-4003

20.06.12 №84/10-4003

22.06.12 №87/10-40039.10.

Розгляд скарг (заяв) платників податків на рішення органів державної податкової служби у Львівськійобласті

Управління правової роботи

Протягом півріччя

У січні-червні 2012 pоку до ДПС у Львівській області надiйшло вiд платникiв податкiв 401 первинна скаpга (заява) на 562 рішення органів державної податкової служби.

За результатами розгляду 484 первинних скарг на 683 податкові повідомлення-рішення ДПС у області скасовано повністю чи частково 119 податкових повідомлень-рішень, чи 17,4 відс. розглянутих рішень, на загальну суму 16484,7 тис.грн., залишено без змін 564 оскаржених рішення на загальну суму 774232,6 тис. гривень9.11.

Здійснення аналізу результатів розгляду скарг (заяв) платників податків та підготовка оглядової інформації органам ДПС у Львівській області


Управління правової роботи

Щоквартально

Проведено аналіз організації роботи із розгляду скарг платників податків при оскарженні ними в адміністративному порядку сум грошових зобов’язань і штрафних (фінансових) санкцій за 2011 рік, за результатами якого направлено в підпорядковані ДПІ області та структурні підрозділи ДПС у області інформаційні листи від 31.01.12 №26/7/25-002/15 „Про стан роботи з розгляду скарг платників податків”, від 15.03.12 №4087/7/10-2005/357 „Про вжиття заходів”


9.12.

Вивчення причин надходження обґрунтованих скарг платників податків та інформування керівництва ДПС у області для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків


Управління правової роботи

Протягом півріччя

За підсумками здійсненого аналізу направлено в ДПС України звіти листами: від 05.01.12 №23218/25-005/22, від 06.02.12 №451/8/10-20/45, від 05.03.12 №3211/8/10-2005/284, від 05.04.12 №6167/8/10-2005/510, від 04.05.12 №8592/8/10-2005/719, від 05.06.12 №11252/8/10-2005/953
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка