Виконання плану роботи Державної податкової служби у Львівській області на перше півріччя 2012 року
Сторінка7/7
Дата конвертації05.11.2018
Розмір1,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Розділ 14. Організація роботи щодо забезпечення функціонування автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційно-комунікаційне супроводження реалізації соціально-економічних реформ

14.1.

Забезпечення підтримки інформаційних систем ДПС у області в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць

Управління інформатизації та обліку платників податків


Протягом півріччя

Забезпечено безперебійну роботу серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць органів ДПС області

14.2.

Впровадження та супроводження програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем на рівні ДПС у області

Управління інформатизації та обліку платників податків


Протягом півріччя

Забезпечено впровадження отриманих з ДПС України нових версій та здійснюється постійне супроводження існуючого програмного забезпечення АІС на рівні ДПС у області

14.3.

Організація роботи щодо забезпечення подання платниками податків звітності у електронному вигляді

Управління інформатизації та обліку платників податківПротягом півріччя

Станом на 01.07.12 податковою службою області залучено до подання звітності в електронному вигляді 100 відс. платників, що виписують податкові накладні із сумою ПДВ понад 10 тис.грн. у одній накладній. Всього у червні 2012 року засобами телекомунікаційного зв’язку прозвітувалось 97,1 відс. платників ПДВ

14.4.

Організація та проведення за участі керівництва ДПС у Львівській області інтернет-семінарів для платників податків та участь у Всеукраїнській акції ,,Черговий по країні он-лайн”

Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ,

структурні підрозділи
Протягом півріччя

За участю керівництва ДПС у області проведено 7 інтернет-семінарів, в т.ч. прийнято участь у 5 інтернет-семінарах Всеукраїнської акції „Черговий по країні он-лайн”

14.5.

Проведення спільних з АППУ та асоціаціями підприємців та роботодавців семінарів, ,,круглих столів” та інших публічних заходів для платників податків з питань застосування норм Податкового кодексу України

Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю,

структурні підрозділиПротягом півріччя

За звітний період ДПС у області в рамках співпраці з територіальним відділенням всеукраїнської громадської організації „Асоціація платників податків України” у Львівській області проведено 6 спільних заходів для платників податків щодо застосування норм податкового законодавства


Розділ 15. Здійснення контролю за діяльністю органів ДПС


15.1.

Проведення внутрішніх комплексних перевірок стану організації роботи ДПІ, а саме:
ДПІ у Яворівському районі;

ДПІ у Самбірському районі;

Старосамбірська МДПІ;

ДПІ у Шевченківському районі м.Львова

Управління відомчого контролю,

структурні підрозділиІ квартал


І квартал
ІІ квартал

ІІ кварталАкт від 10.02.12 №479/7


Акт від 21.03.12 №83/8
Акт від 18.05.12 №594/8

Акт від 22.06.12 №1520/815.2.

Проведення контрольних перевірок органів ДПС у області щодо фактичного усунення порушень чинного законодавства, вимог наказів та розпоряджень ДПС України, виявлених у ході внутрішніх комплексних перевірок:
ДПІ у Сокальському районі;

ДПІ у м.Червоноград;

ДПІ у Галицькому районі м.Львова


Управління відомчого контролю

І квартал


І квартал

ІІ квартал


Акт від 20.01.12 №212/1


Акт від 21.02.12 №722/8

Акт від 23.04.12 №526/815.3.

Проведення фінансового аудиту та аудиту відповідності органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що перебувають у сфері управління ДПС у області:
ДПІ у Яворівському районі;

ДПІ у Самбірському районі;

ДПІ у м.Трускавці;

Старосамбірська МДПІ;

ДПІ у Жовківському районі;

ДПІ у Радехівському районі;

ДПІ у Шевченківському районі м.Львова;

Філія ДП ,,Інформаційно видавничого центру ДПС України у Львівській областіУправління відомчого контролю


І квартал


І квартал
І квартал

ІІ квартал

ІІ квартал
ІІ квартал

ІІ квартал

ІІ квартал

Акт від 02.04.12 №294/7


Акт від 13.03.12 №945/8
Акт від 18.04.12 №333/8

Акт від 14.05.12 №1403/8

Акт від 30.05.12 №705/8

Акт від 15.06.12 №1157/8


Акт від 22.06.12 №1507/8

Перевірка розпочата 26.06.12 року15.4.

Проведення тематичних перевірок стану організації роботи та надання методичної допомоги підпорядкованим структурним підрозділам органів ДПС за напрямами роботи


Структурні підрозділи

Протягом півріччя

23.03.12 року проведено навчання з відповідальними за захист інформації в державних податкових інспекціях області


Розділ 16. Організація фінансової діяльності органів ДПС


16.1.

Забезпечення розгляду, складання, затвердження та виконання в установленому порядку тимчасових: кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, планів використання бюджетних коштів на І квартал 2012 року по ДПС у області, підпорядкованих органах ДПС відповідно до обсягів, затверджених у тимчасовому розписі державного бюджету


Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом півріччя (у терміни, встановлені ДПС України)

Тимчасовий кошторис та тимчасовий план асигнувань на перший квартал 2012 року затверджено для ДПС у області, СДПІ ВПП у м.Львові та ДПІ області 13.01.2012 року

16.2.

Виконання кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, доведеними ДПС у області на 2012 рік

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітностіПротягом півріччя

Кошторис та план асигнувань на 2012 рік затверджено для ДПС у області 17.02.12, для СДПІ ВПП у м.Львові, Старосамбірської МДПІ та ДПІ області - 14.02.2012 року

16.3.

Здійснення фінансування органів ДПС у області відповідно до затверджених кошторисів (тимчасових кошторисів) на 2012 рік

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності


Протягом півріччя

Фінансування органів ДПС у області проводилось після відкриття асигнування ДПС України у відповідності до затвердженого кошторису

16.4.

Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та подання її до ДПС України

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності


Протягом півріччя

(у терміни, встановлені ДПС України)
Зведені звіти про виконання кошторису видатків за 2011 рік надано до ДПС України листом від 24.01.12 №1910/9/05044/39.

Зведені звіти про виконання кошторису видатків за перший квартал 2012 року надано до ДПС України листом від 19.04.12 №7394/8/05-0041/20016.5.

Підготовка та направлення до ДПС України для затвердження бюджетних пропозицій на 2013 рік за бюджетними програмами

Управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітностіПротягом півріччя (у терміни, встановлені ДПС України)

Пропозиції за бюджетними програмами до проекту кошторису на 2013 рік надано до ДПС України 27.04.12 №8165/8/05-0041/215

Розділ 17. Заходи з добору, розстановки персоналу та проходження державної служби, забезпечення виробничих і соціально-побутових умов для працівників


17.1.

Забезпечення виконання комплексу робіт щодо:

призначення, переміщення, звільнення працівників ДПС у області та тих, що відносяться до номенклатури ДПС у Львівській області.

присвоєння спеціальних звань, рангів державних службовців, нарахування за вислугу років;

формування кадрового резерву, подання і затвердження особистих річних планів осіб, які включені до кадрового резерву, проведення їх стажування на вищих посадах, призначення на посади з кадрового резерву;

проведення конкурсного відбору фахівців, залучення випускників ВУЗів, стажування кваліфікованих працівників інших фінансових органів із подальшим працевлаштуванням в ОДПС області


Управління персоналу

Протягом півріччя

В ДПС у Львівській області у першому півріччі 2012 році засідань конкурсної комісії не було, зараховано в порядку переведення з районних ДПІ 14 працівників, звільнено 24- працівників номенклатури ДПС у Львівській області.
Присвоєння спеціальних звань здійснюється відповідно до вимог Постанови КМУ від 22.09.04 №1234 „Про спеціальні звання посадових осіб ОДПС” ( за перше півріччя було присвоєно чергові спеціальні звання 13 працівникам).
Виплата винагороди за вислугу років здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 12.02.97 №1013 „Про порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів ДПС, які мають спеціальні звання” (щомісяця засідння комісії ДПС у Львівській області оформляється протоколом, видається відповідний наказ)

17.2.

Здійснення контролю за поданням працівниками ДПС у Львівській області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік

Управління персоналу

Протягом півріччя

Листом від 09.04.12 №6457/8/04-1048/93 „Про декларування доходів працівниками державних податкових органів області” ДПС у області надано інформацію до ДПС України щодо подання декларацій за 2011 рік 2809 працівниками ДПС у області

17.3.

Визначення та доведення до ДПС України потреби органів ДПС у Львівській області у кількості місць для прийому у 2012 році на денну форму навчання в Національному університеті державної податкової служби України, у т.ч. за квотою сільської молоді, та на заочну форму навчання

Управління персоналу

I квартал

ДПС у Львівській області надано пропозиції щодо потреби у кількості 8 місць за державним замовленням у 2012 році для вступу до Національного університету державної податкової служби України

17.4.

Організація роботи щодо здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників органів державної податкової служби у підвідомчих закладах післядипломної освіти

Управління персоналу,

структурні підрозділи
Протягом півріччя

Відповідно до наказу ДПС у області від 16.01.12 №49 „Про організацію підвищення кваліфікації працівників ОДПС Львівської області у 2012 році” у першому півріччі підвищили свій кваліфікаційний рівень у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів ОДПС України (м. Київ) 3 працівники, в ДП „Центрі професійного навчання ДПСУ” (смт.Козин) -7 працівників, в Західному відділенні Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації -4 працівники,. Інституті післядипломної освіти НУ ДПС України ( м. Ірпінь)– 6 працівників

17.5.

Проведення економічних навчань з працівниками з питань підвищення їх професійного рівня, вивчення законодавчих, інструктивних і методичних матеріалів, регламентуючих документів ДПС України та ДПС у області та інших документів з питань основної діяльності

Управління персоналу

Протягом півріччя

Проводились економічні навчання з працівниками управління персоналу з питань підвищення їх професійного рівня відповідно до наказу ДПС у області від від 16.01.12 №49 „Про організацію підвищення кваліфікації працівників ОДПС Львівської області у 2012 році”, також 08.06.12 та 14.06.12 проведено семінар-навчання, в якому взяли участь 358 керівних працівників податкових органів області

17.6.

Поновлення контрольних списків працівників ДПС у Львівській області, які потребують покращення житлових умов та стоять на обліку в міській раді м.Львова

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Протягом півріччя

Здійснено поновлення контрольних списків працівників ДПС у області, які потребують покращення житлових умов та стоять на обліку в міській раді м.Львова

17.7.

Складання зведеної номенклатури справ на 2012 рік

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Протягом півріччя

Зведену номенклатуру справ складено та затверджено 27.03.2012 року

17.8

Надання методологічно-практичної допомоги підпорядкованим підрозділам органів ДПС області з питань архівної справи

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Протягом півріччя

За звітний період надано методологічно-практичну допомогу при складанні номенклатури справ ДПІ у Шевченківському, Залізничному, Стрийському, Сокальському районах та Городоцькій МДПІ
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка