Виконання програмно-цільової та конкурсної І відомчої тематики нан україни
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0,61 Mb.
  1   2   3
ФОРМА IІІ-1

Виконання програмно-цільової та конкурсної і відомчої тематики НАН України
Назва теми

Термін виконан­ня

(роки)


Підстава для ви­конання

(дата та но­мер пос­танови про від­криття теми)Номер державної реєстрації

(в УкрІНТЕІ)Дата та номер документа про прийняття завершених робіт

Код програмної класифікації видатків (КПКВ), за яким фінансувалася тема

Кошторис­на вартість


Фактично профінансовано


Фактично

витрачено

всього

в т.ч. на 2005р.

всього

в т.ч. у 2005р.

всього

в т.ч. у 2005р.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

Назва комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України
Назва програми прикладних досліджень НАН України
Відомча тематика НАН України

Назва цільової наукової програми відділення НАН України
Інша відомча тематика НАН України

ФОРМА VI-1

________________________________________________________
(назва установи НАН України)
Окремі чисельні показники співпраці
з вищими навчальними закладами і установами
Міністерства освіти і науки України (МОН України)Кількість договорів про співробітництво, які були укладені у звітному році між науковою установою та вищими навчальними закладами, а також загальна їх кількість на 01.01.06


**

*


_____________________________________________________________

_____________________________________________________________(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)Кількість створених у звітному році спільно з вищими навчальними закладами, а також їх загальна кількість на 01.01.06:

філій кафедр
**


*_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(
*

назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)факультетів


**


_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(
*

назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)Лабораторій


**__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(
*

назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)інших спільних структур (зокрема кафедр ЮНЕСКО)


**__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього
у тому числі:

тем НДР

проектів Державного фонду фундаментальних досліджень
проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями (фондами)
Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в системі освіти, всього
у тому числі:

академіків НАН України


членів-кореспондентів НАН України
очолюють:

кафедри

Факультети
Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі
Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах
Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи
Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі
Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій
Кількість опублікованих у звітному році:

підручників для вищої та


середньої школи
навчальних посібників для вищої та
середньої школи
Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і установ МОН України, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі
Кількість аспірантів-цільовиків та
докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за направленням вищого навчального закладу, установи МОН України
Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних закладів та установ МОН України, прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених
у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього
у тому числі:

на здобуття докторського ступеня


на здобуття кандидатського ступеняФОРМА VIII-1Результати

винахідницької роботи, створення та використання

об’єктів інтелектуальної власності в 2005р.


№№

п/п


Назва показників

Одиниця виміру

Досягну - то за звітний період

Примітка

1.

Подано заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (окремо):
Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі – Держдепартамент)

заявка


Патентні відомства країн СНД (вказати яких)

заявка


Патентні відомства інших іноземних країн (вказати яких )

заявка2.

Одержано рішень про видачу патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки:

Держдепартамент:

 • патент на винахід на 6 років,

 • патент на корисну модель

 • патент на винахід на 20 років

 • патент на промисловий зразок

рішень


рішень

рішень


рішень


Патентні відомства країн СНД (вказати яких)

рішень


Патентні відомства інших іноземних країни (вказати яких)

рішень3.

Укладено договорів на передачу технологій*:


3.1.

Договір на продаж виключної ліцензії на використання винаходів, промислових зразків; договори на передачу прав на винаходи, промислові зразки:

- в інших країнах (вказати яких)

договір


договір

договір
3.2

Договір на продаж невиключної ліцензії на використання винаходів, промислових зразків:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

 • в інших країнах (вказати яких)

договір


договір

договір
3.3.

Договір на передачу ноу-хау:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

- в інших країнах ( вказати яких)

договір


договір

договір
3.4.

Авторські договори (ліцензії) на використання комп’ютерних програм, баз даних, науково-технічної документації та інших об’єктів авторського права:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

 • в інших країнах (вказати яких)

договір


договір

договір
3.5.

Ліцензійні договори на використання товарних знаків:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

- в інших країнах (вказати яких)

договір


договір

договір
4.

Використано при проведенні науково-дослідних робіт установою:

 • власних винаходів

 • корисних моделей

 • промислових зразків

винахід


модель

зразок
5.

Складено звітів про патентні дослідження

звіт6.

Одержано свідоцтв на торговельні марки:

 • в Україні

 • в країнах СНД (вказати яких)

 • в інших країнах (вказати яких)

знаків7.

Кількість авторів, які подали заявки на винаходи і промислові зразки.

автор8.

Кількість чинних:

патентів установи на винаходи, корисні моделі

патентів на промислові зразки

патентів (свідоцтв) на сорти рослин

свідоцтв на торговельні марки

патент


патент

патент (св.)

свідоцтво
9.

Кількість винаходів, що впроваджені у звітному році:

 • в системі НАН України

 • в інших організаціях України

 • в іноземних країнах (вказати яких)


10.

Кількість наукових і інженерно-технічних працівників

працівник11.

Кількість працівників патентно-ліцензійного підрозділу

особа • При змішаних видах угод , а також угодах про будівництво, технічну допомогу, поставку приладів, обладнання та матеріалів, проведення НДДКР тощо угоди відносяться до типів угод 3.1-3.4, якщо у зазначених договорах спеціально виділяється ліцензійна частина з зазначенням суттєвих умов ліцензійних угод відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, та з урахуванням того, передача на який об’єкт інтелектуальної власності має основне значення при укладанні угоди (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау, об’єкт авторського права – комп’ютерна програма тощо)

 • Разом з річним звітом згідно з постановою Президії НАН України №319 від 22.11.2000р. надаються матеріали на звання “Винахідник року НАН України” , зокрема:

- клопотання за підписом керівника установи та голови профспілки

- перелік об’єктів інтелектуальної власності, створених особою, що подається на звання, в якому необхідно вказати номери охоронних документів, одержаних на об’єкти інтелектуальної власності, рік і місце реалізації, відомості про наслідки реалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Директор установи
Голова профкому

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка