Виконання заходів обласної Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід за 2009 рік
Скачати 332,36 Kb.
Дата конвертації29.07.2017
Розмір332,36 Kb.
Виконання заходів обласної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за 2009 рік


Завдання і

показники

Очікувані результати

Найменування

заходу

Стан виконання

І. Організаційні заходи

1. Заходи з удосконалення законодавства та управління

Кількість засідань

відповідних

рад


4


1.1. Забезпечення діяльності обласної та районних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

0


В області працює обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.03.2008 №73). У 2009 році внесені зміни до складу ради ( розпорядженням голови облдержадміністрації № 261 від 19.08.2009 року), зміцнено кадровий потенціал. До складу ради входять представники органів влади, державних установ (начальники, заступники начальників управлінь) та громадських організацій, які здійснюють діяльність в області. На 2009 рік було заплановано 7 засідань, проведено 7 засідань ради, з них 3 розширених та 2 виїзних, розглянуто 20 питань.

Діяльність обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу була заслухана на засіданні Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам при МОЗ України 14.12.2009 року.
Звіт

-

1.2. Підготовка матеріалів до Національного звіту України з виконання рішень Декларації про відповідність справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/ СНІДом.

З метою підготовки до складання Національного звіту України розроблений та затверджений перелік регіональних показників моніторингу і оцінки виконання програмних заходів , що забезпечують контроль епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.


Кількість розроблених нормативно - правових актів

1

1.3. Удосконалення законодавства щодо профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу, насамперед з питань проведення профілактичної роботи з населенням, зокрема з представниками груп ризику.

Рішенням обласної ради затверджена «Обласна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за 2009 -2013 роки».

Управлінням освіти і науки ОДА розроблено 2 нормативно-правові документи щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу( профілактичного спрямування).Кількість перевірених підприємств, установ, організацій

50

1.4. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих.

Здійснено 37 перевірок підприємств, установ, організацій закладів освіти щодо дотримання законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІД у сфері трудових відносин щодо подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих.

Фахівцями ОЦПБзі СНІДом здійснено 13 виїздів в райони області, проведена перевірка роботи 11 медичних закладів щодо профілактичних заходів для попередження професійного зараження ВІЛ-інфекцією медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків, зокрема: Ніжинської та Прилуцької ЦМЛ, Бахмацької, Борзнянської, Менської, Н-Сіверської, Носівської, Семенівської, Сосницької, Чернігівської ЦРЛ.
Кількість перевірених підприємств, установ, організацій

20

1.5. Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог чинного законодавства України з профілактики ВІЛ/СНІДу органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, установами, закладами, підприємствами, організаціями незалежно від форм власності та іншими суб’єктами нагляду.


Впродовж року проводився санітарно-епідеміологічний нагляд за виконанням органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями вимог чинного законодавства з профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу.

Проведено 50 таких перевірок

2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів

Кількість

створених центрів ресоціаліза-ції наркозалеж-ної молоді-

2.1. Сприяння створенню центру ресоціалізації наркозалежної молоді.

Створення обласного центру ресоціалізації наркозалежних заплановано на 2013 рік.


Кількість

створених центрів для ВІЛ-інфікованих

дітей та молоді


-

2.2. Сприяння створенню центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

Створення обласного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді заплановано на 2012 рік
-

2.3. Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та подальшого розвитку мережі кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ та кабінетів Довіри у лікувально-профілактичних закладах.

В кожній ЦРЛ та ЦМЛ створені кабінети довіри та кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ, затверджені штатні посади.

Передбачається проведення подальшого поліпшення матеріально-технічного забезпечення обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом як провідного закладу області з цих питань. На 2009 рік на виконання Програми УОЗ заплановано коштів місцевого бюджету 834,1 тис. грн. (на придбання тест-систем заплановано 634,1тис. грн, на придбання молочних сумішей – 199,4 тис. грн). На придбання тест-систем використано 634,1 тис. грн., на придбання молочних сумішей – 199,4 тис. грн.

Кабінети «Довіра» та кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію працюють в 28 медичних закладах області. Обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом запроваджений щоквартальний моніторинг роботи кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінетів Довіри медичних закладах області. Всього по області до кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінетів Довіри протягом 2009 р. було звернень - 53276, з них анонімно – 1232, що складає 2,3% від усіх звернень до них. Проведено консультувань: дотестових – 34788, післятестових –18488. Обстежено на ВІЛ-інфекцію через кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінети Довіри осіб з груп ризику всього – 5864 осіб, що складає 53% від всіх обстежень груп ризику в області.


Кількість перевірок

50


2.4. Здійснення контролю за дотриманням протиепідемічного режиму у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

Проведено 85 перевірок лікувально-профілактичних закладів з питань дотримання протиепідемічного режиму. При виявленні порушень санітарно-протиепідемічного режиму надавались пропозиції по їх усуненню.


3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на регіональному рівні

Обласний центр МіО

-

3.1. Створення та забезпечення діяльності обласного центру моніторингу і оцінки з питань поширення ВІЛ-інфекції при обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом

Питання про розвиток регіональної системи МІО виконання програмних заходів з протидії ВІЛ_інфекції/СНІДу було розглянуто на засіданні обласної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу 16 грудня 2009 року (протокол засідання №7). За результатами засідання було підготовлено та видано розпорядження голови облдержадміністрації №477 від 30.12.2009 року «Про розвиток регіональної системи МІО виконання програмних заходів з протидії ВІЛ_інфекції/СНІДу». Розпорядженням затверджено: склад міжсекторальної робочої групи при обласній раді з питань протидії туберкульозу, ВІЛінфекції/СНІДу та Положення про неї. Цим же розпорядженням доручено управлінню охорони здоров’я ОДА створити Центр МіО при КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» з 01.01.2010 року.

У складі Центру МіО передбачені 5 штатних посад: завідувач центру МіО - лікар, лікар, економіст, оператор комп’ютерного набору, соціальний працівник з вищою освітою. З 04.01.2010 року укомплектована посада соціального працівника з вищою освітою, розроблена посадова інструкція. З 18.01.2010 укомплектована посада економіста. Проводиться підбір спеціалістів на решту посад. Розроблений план роботи Центру
Кількість проведених перевірок


10

3.2. Проведення щорічного моніторингу стану виконання Програми та забезпечення оприлюднення звітів про виконання Програми на сайтах.


Фахівцями ОЦПБзі СНІДом здійснено 13 виїздів в райони області, проведена перевірка роботи 11 медичних в медичних закладах, зокрема: Ніжинська, Прилуцька ЦМЛ, Бахмацька, Борзнянська, Менська, Н-Сіверська, Носівська, Семенівська, Сосницька, Чернігівська ЦРЛ.

Фахівцями обласного наркологічного диспансеру здійснено 12 консультативних виїздів в райони області. При виїздах в райони області лікарі-наркологи обласного наркологічного диспансеру, поряд з наданням організаційно-методичної допомоги лікарям-наркологам району, виступають з лекціями в учбових закладах про шкідливість вживання психоактивних речовин, формування здорового способу життя.

Хід виконання Програми заслуховувався на засіданнях обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, на розширених засіданнях колегій управлінь облдержадміністрації: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді. На медичних радах обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та оприлюднюватись на сайтах обласної держадміністрації, УОЗ, ОЦПБ зі СНІДом.


Кількість проведених перевірок

10

3.3.Здійснення моніторингу функціонування кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ та кабінетів «Довіра».

Під час моніторингових виїздів у райони області проведена перевірка 11 кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ та кабінетів «Довіра» ЛПЗ області. Кабінети «Довіра» та кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію працюють в 28 медичних закладах області. Обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом запроваджений щоквартальний моніторинг роботи кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінетів Довіри медичних закладах області. Всього по області до кабінетів анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінетів Довіри протягом 2009 р. було звернень - 53276, з них анонімно – 1232, що складає 2,3% від усіх звернень до них. Проведено консультувань: дотестових – 34788, післятестових –18488. Обстежено на ВІЛ-інфекцію через кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінети Довіри осіб з груп ризику всього – 5864, що складає 53% від всіх обстежень груп ризику в області. Зокрема: під кодом 101 – 73 особи, 102 – 227 осіб, 104 – 750 осіб, 105 – 4814 осіб. Група ризику складає 11% з усіх звернень на ВІЛ, які проведені через кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінети Довіри області. Виявлено позитивних результатів в осіб, що обстежені на ВІЛ через кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінети Довіри – 496, (1,4% від всіх обстежених на ВІЛ через кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінети Довіри). З усіх виявлених позитивних результатів в області -36,5% виявлені через кабінети анонімного безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію та кабінети Довіри.

За 2009 р. до кабінету «Довіра» обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом було звернень всього - 3796, що на 5,8% більше, ніж у 2008 році (3574 звернень), з них анонімно – 306, що менше на 40% у порівнянні з 2008 роком, що складає 8% від усіх звернень. Проведено консультувань: до тестових – 1934, після тестових – 1862. Виявлено позитивних результатів – 173, що складає, 12,7% від всіх виявлених результатів на ВІЛ-інфекцію в області. У 8,9 % осіб, які обстежені на ВІЛ-інфекцію через кабінет довіри ОЦПБ зі СНІДом виявлений позитивний результат.

Протягом 2009 року в кабінеті Довіри ОЦПБ зі СНІДом зареєстровано 3796 звернень,. Збільшення звернень до кабінету Довіри свідчить про те, що більша кількість громадян області замислюється про свій ВІЛ-статус, бажає знати результати свого обстеження на ВІЛ.

Завдяки проведеній роботі працівників кабінету Довіри, кількість анонімних звернень у 2009 році у порівнянні з минулим роком зменшилась на 40%( 2008 рік – 759 звернень). Показник кількості відвідувань кабінету Довіри за зміну у 2009 році у середньому склав 15,1 відвідувань.

4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Кількість

підготовле-них педагогів


Частка загально- освітніх навчальних закладів, які мають вчителів з відповідною підготовкою

37

4.1.Проведення підготовки педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів. Забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами.

Проведення підготовки педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів - 131 особа в 55% закладах освіти області. Проведено забезпечення їх сучасними інформаційно-методичними матеріалами.Кількість

підготовле-них спеціалістів25

4.2. Проведення підготовки лікарів медичних закладів області з питань консультування і тестування на ВІЛ.

Запроваджені індивідуальні 2-денні навчання лікарів, відповідальних за надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. Спеціалістами ОЦПБ зі СНІДом у 2009 році проведено 4 тренінги з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу для лікарів відповідальних за надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Проведений семінар з питань «Діагностика. Лікування. Профілактика ВІЛ-інфекції для викладачів медичних коледжів області». Підготовлено 40 фахівців.


Кількість

підготовле-них спеціалістів-

4.3. Забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції та соціальної підтримки.

За звітний період на базі Чернігівського обласного ЦСССДМ для спеціалістів районних, міських центрів СССДМ проведено 3 навчально - освітніх семінари із питань впровадження комунікативних технік зміни поведінки підлітків і молоді, якими охоплено 69 осіб та один семінар щодо впровадження інноваційних форм роботи з профілактики соціально небезпечних хвороб, яким охоплено 26 осіб. Всього підготовлено 95 працівників.


Кількість працівників, які пройшли навчання

-

4.4. Забезпечення підготовки спеціалістів різних профілів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.Кількість

підготовлених спеціалістів2400

4.5. Запровадження навчальних програм для середнього медичного персоналу з питань ДКТ в навчальних медичних закладах області та на курсах підвищення кваліфікації.

В навчальні програми на курсах підвищення кваліфікації для середнього медичного персоналу включені питання проведення до та після тестового консультування при проведенні обстежень на ВІЛ-інфекцію. З початку року з питань перед- та після- тестового консультування підготовлено 2400 середніх медичних працівників.


Кількість

підготовлених спеціалістів15

4.6. Проведення підготовки медичних працівників області по застосуванню швидких тестів на ВІЛ-інфекцію.

Згідно плану основних організаційних заходів ОЦПБ зі СНІДом на 2009 рік у поточному році проведено 4 тренінги для лікарів-лаборантів з питання застосування швидких тестів на ВІЛ-інфекцію, підготовлено 19 спеціалістів.ІІ Профілактичні заходи

1.Здійснення заходів первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кількість

інформаційно просвітниць-ких заходів1

1.1. Проведення заходів з ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку, в тому числі через засоби масової інформації та Інтернет мережі. Створення та поширення в засобах масової інформації тематичної соціальної реклами.

В області проводиться систематичне інформування населення, особливо молоді, спрямоване на популяризацію здорового способу життя, профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу. Приоритетне місце в цій роботі приділене використанню засобів масової інформації. У 2009 році з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу проведено 24 телепередач, 59 радіопередач, надрукована 86 статей в обласних, міських та районних газетах. Медичними працівниками організовано 1287 лекції, 35094 бесіди, проведено 34 тематичні вечори, 84 відеодемонстрації, видано 1230 санітарних бюлетенів. .Налагоджена спільна робота урядових та громадських організацій області по поширенню профілактичної інформації, по проведенню тренінг-семінарів, апробації санітарно-освітніх матеріалів для молоді, розповсюдженню пам’яток, листівок, плакатів тощо.

У 2009 році підготовлено та випущено в ефір на обласному теле- та радіоефірі 12 молодіжних програм «Розмова без нотацій» обласного ЦСССДМ, 123 сюжети з питань профілактики соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, хвороб, які передаються статевим шляхом, популяризації здорового способу життя. На шпальтах місцевих видань надруковано 137 статей з названої тематики.

Закладами освіти здійснено 6 інформаційних заходів, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності, відповідальну поведінку

З нагоди Дня пам”яті людей, які померли від СНІДУ, обласним центром СССДМ спільно з Чернігівським міським ЦСССДМ, обласним центром профілактики та боротьби зі СНІДом, Чернігівським обласним відділенням Всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” організовано і проведено широкомасштабну акцію з підвищення рівня поінформованості населення та привернення уваги до проблем ВІЛ/СНІДу “Зупини відлік”. Під час заходу на території міського парку культури і відпочинку м. Чернігова відбулась презентація діяльності організацій з питань надання послуг ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД. Учасники акції пов’язали червоні вшанувальні стрічки на “Дерево пам’яті”, розповсюджувалась соціальна реклама профілактичного змісту

Обласним ЦСССДМ у рамках заходів, приурочених Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, проведена благодійна акція в Центрі денного перебування дітей, які живуть з ВІЛ. Дітям вручені розвиваючі ігри, набори для малювання та художньої творчості.

Закладами управління освіти у 2009 році проведено 6 інформаційно-просвітницьких заходів з ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав і гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності ,відповідальну поведінку, в тому числі через ЗМІ та ІНТЕРНЕТ мережі

.


Кількість

навчальних

закладів (%)


45

1.2. 3апровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів.


У 45% навчальних закладах області запроваджено факультативний курс для молоді «Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу, забезпечення комплектами друкованих і електронних навчально-методичних матеріалів.
1.3. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення з метою формування толерант-ного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.


Протягом звітного року обласним центром СССДМ розроблено, виготовлено та розповсюджено серед різних верст населення, медичних закладів, громадських організацій буклети „Попереджений - значить озброєний”, календарики „Наркоманія – хвороба, яку обирають сам”ї.


Кількість

інформаційно просвітниць-

ких кампаній


1

1.4 Забезпечення інформаційно-просвітницької роботи з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на подолання проявів дискримінації стосовно представників груп ризику з боку працівників охорони здоров’я, органів праці та соціального захисту населення.


Закладами освіти проведено 2 інформаційно-просвітницьких заходів щодо формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей.

В рамках Молодіжної телерадіостудії ОЦСССДМ виготовлено та випущено в ефір обласного телебачення телепередачу «Розмова без нотацій» щодо формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей людей.

При наданні допомоги ВІЛ-інфікованим і та хворим на СНІД, медичні працівники дотримуються встановлених Конституцією України та Законами України гарантованих прав і свобод.

Для населення області, з метою зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та недопущення дискримінації ВІЛ-інфікованих, в ОЦПБ зі СНІДом надаються консультації вузькими спеціалістами (нарколог, психолог, інфекціоніст, юрист).Частка осіб

охоплених, профілактич-

ними заходами (%)


70

1.5. Проведення санітарно-освітніх заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань.


З метою профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції, як по прибуттю в установу виконання покарань, так і під час відбування покарання з арештованими та засудженими проводяться бесіди. Відділення соціально-виховної і психологічної роботи, бібліотеки зазначених закладів мають навчальні посібники, стенди з наочною інформацією щодо запобігання туберкульозу та ВІЛ-інфекції.

Частка молоді, залученої до проведення інформацій-них і культурно- просвітниць-ких заходів(%)


Кількість діючих мобільних консультацій-них пунктів соціальної роботи

20

23


1.6. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів та поширення соціальної реклами, забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби сім’ї, дітей та молоді.

Значна увага приділяється координації роботи з формування здорового способу життя і залучення до неї зацікавлених немедичних установ, організаційно-методичному та інформаційному забезпеченню закладів охорони здоров’я, освіти, засобів масової інформації з питань підвищення гігієнічної культури. Серед студентської молоді за сприянням обласного та міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організацій проведена акція «Молодь – за здоровий спосіб життя». В навчальних закладах області, зокрема на базі Чернігівського базового медичного коледжу проведений конкурс творчих робіт і рефератів з актуальних питань формування здорового способу життя (підготовлено 80 рефератів). Серед студентів-медиків проведена наукова конференція: «За здоровий спосіб життя», КВК на тему «Здоровий спосіб життя – шлях до порятунку».

З метою забезпечення населення доступною та популярною інформацією про здоров’я, його соціальні та економічні детермінанти створено веб-сайт обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя, на якому постійно висвітлюються новини з питань здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. У рубриці «Основні аспекти здорового способу життя» розміщено 19 інформаційних матеріалів з основних аспектів ЗСЖ, які постійно оновлюються.

Продовжується робота навчальних центрів, створених при наркологічних диспансерах у містах Чернігові, Ніжині та Прилуки для навчання працівників освіти, охорони здоров¢я, соціальних служб для молоді, правоохоронних органів по проведенню роботи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та пропаганди здорового способу життя у молодіжному середовищі.

Продовжували свою діяльність 23 спеціалізовані формування центрів соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи»,в рамках, яких здійснено 1828 виїздів в 762 населені пункти.,проведено групові заходи за темами: “Профілактика соціально небезпечних хвороб”, “Профілактика ВІЛ/СНІДу”, “Бути здоровим – це модно”, “Репродуктивне здоров’я молоді”, “Пропаганда здорового способу життя” тощо. Профілактичною роботою охоплено понад 55 тис. осіб, надано 23951 індивідуальна консультація. Під час заходів розповсюджено інформаційно - просвітницькі матеріали з проблем ВІЛ/СНІДу. Взагалі центрами СССДМ виготовлено: 12 видів буклетів-1200 шт., 5 видів листівок-820 шт.,1 вид плакатів- 50 шт, 3 види акцидентної продукції-400 шт. із них розповсюджено серед населення області понад 90%.
Кількість здійснених перевірок

2

1.7. Здійснення нагляду за забезпеченням інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів і препаратів.

Обласною санітарно-епідеміологічною станцією Проведено 2 перевірки обласної станції переливання крові з питань інфекційної безпеки донорської крові.


Кількість здійснених перевірок

20

1.8. Забезпечення дієвого контролю за суворим додержанням державних санітарних норм і правил, насамперед підприємствами побутового обслуговування.


Перевірено 30 підприємств побутового обслуговування з питань дотримання санітарних норм і правил з профілактики ВІЛ/СНІДу. Надані пропозиції по усуненню виявлених при перевірках недоліків.2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику

Частка обстежених та охоплених

профілактич-ним лікуванням30

2.1. Здійснення заходів з виявлення та профілактичного лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед представників уразливих груп ризику.

В області проводиться робота по виявленню ВІЛ-інфекції у осіб, що мають захворювання, які передаються статевим шляхом. У 2009 році обстежено на ВІЛ 1249 осіб у яких виявлені хвороби, що передаються статевим шляхом. В рамках реалізації програми «Підтримка з метою запобігання ВІЛ/СНІД, лікування і догляд для найуразливіших верств населення в Україні» проліковано 218 осіб.


Частка СІН, охоплених

профілактич-ними заходами

(%)


20

2.2 Надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту.


З метою зниження шкоди від споживання наркотичних речовин, захворювання на ВІЛ/СНІД, надання інформаційно-просвітницької допомоги при міських, районних ЦСССДМ в області працювали 8 служб по роботі зі споживачами ін’єкційних наркотиків. У звітному періоді до них звернулось 1080 (17,7% від орієнтованої чисельності СІН - 6500) споживачів ін’єкційних наркотиків, яким надано 6262 індивідуальні консультації, обміняно 46704 шприці, видано 35076 деззасобів, розповсюджено 3067 примірників просвітницько-профілактичних матеріалів. Крім того, при стаціонарних Службах діяло 19 груп взаємодопомоги (задіяно 218 осіб).


Кількість

осіб


40

2.3. Розширення програм замісної підтримуючої терапії з метою зменшення ризику ВІЛ-інфікування та формування прихильності до антиретровірусної терапії серед споживачів ін’єкційних наркотиків, насамперед, серед ВІЛ-інфікованих.

З метою зменшення ризику поширення ВІЛ-інфекції через середовище ін’єкційних наркоманів з 2008 року запроваджена програма замісної підтримуючої терапії наркотичної залежності препаратом ’’Еднок’’. А з березня 2009 року проводиться також замісна підтримуюча терапія ’’Метадоном’’. В даний час замісна підтримуюча терапія проводиться 36 особам з наркотичною залежністю (85% від запланованої кількості), з них 26 ВІЛ-інфікованим, 4 хворих отримують АРТ та замісну підтримуючу терапію.

Проводиться відповідна робота з організації впровадження замісної підтримуючої терапії наркотичної залежності в наркологічних диспансерах міст Прилуки та Ніжин.
Кількість

команд

2.4.Сприяння діяльності мультидисциплінар-них вуличних команд соціальної роботи з дітьми та підлітками з груп ризику.
Частка дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених

профілактич-ними заходами

(%)


20

2.5. Забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику.


Штатні та залучені спеціалісти ЦСССДМ охоплюють своєю роботою різні цільові групи: учнівську, студентську, призовну молодь, вихованців притулків для дітей, інтернатних закладів, сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомні сім’ї тощо.


Частка охоплених

профілактич-ними заходами засуджених та осіб, узятих під варту (%)20

2.6. Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту.

Департаментом з питань виконання покарань в області організована та проводиться робота по наданню послуг з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту, консультування та обстеження на ВІЛ, призначенні АРТ. З метою впровадження АРТ серед ув’язнених в області видано спільний наказ управління охорони здоров’я облдержадміністрації та Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Чернігівській області. За 2009 рік послугами дотестового та післятестового консультування охоплено 862 особи, що знаходяться в містах позбавлення волі. Станом на 01.01.2010 в установах Державного Департаменту України з питань виконання покарань області (ЧВК №44) антиретровірусну терапію отримують 8 осіб. Моніторинг за ефективністю проведення АРТ серед ув’язнених здійснюється лікарями обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом спільно з медичними частинами установи виконання покарань.

Лікарі обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом здійснюють регулярні виїзди в установи виконання покарань з метою клінічного огляду ВІЛ-інфікованих, надання їм консультативної допомоги та формування Лікарі обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом здійснюють регулярні виїзди в установи виконання покарань з метою клінічного огляду ВІЛ-інфікованих, надання їм консультативної допомоги та формування прихильності до ВААРТ. ВІЛ-інфіковані особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі, отримують весь спектр соціальних та медичних послуг.

У будинку дитини при ЧВК 44 знаходиться 7дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Всім ВІЛ-інфікованим вагітним та дітям народженим від ВІЛ позитивних матерів проводиться профілактика вертикальної трансмісії. Діти забезпечені адаптованими молочними сумішами. Представники Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, залучені до соціально-психологічного супроводу хворих, що отримують антиретровірусну терапію, заходів щодо догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які знаходяться в місцях позбавлення волі.

У звітному фахівцями ЦСССДМ навчено навичкам безпечної поведінки щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу 64 молодих особи, що перебувають у конфлікті з законом.

3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

Кількість

осіб

3.1. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально-небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення.
Частка випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини (%)

7

3.2. Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

- забезпечення необхідною кількістю тест-систем для планового обстеження вагітних жінок;

- забезпечення 100% проведення профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини ВІЛ-інфікованим вагітним, що знаходяться на диспансерному обліку;

- забезпечення медичних закладів області швидкими тестами для обстеження породіль, які не пройшли обстеження на до пологовому етапі;

-забезпечення проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, віком до 6 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями методом полімеразної ланцюгової реакції;

- забезпечення направлення на обстеження ВІЛ-інфікованих вагітних на СD4 та вірусне навантаження з метою визначення схеми призначення профілактики вертикальної трансмісії;

- забезпечення закладів охорони здоров’я медичними виробами одноразового використання.


Всі вагітні, за їх добровільною згодою, безкоштовно проходять обстеження на ВІЛ-інфекцію в лікувально-профілактичних установах області. У 2009 році проведено 20819 обстежень вагітних на виявлення антитіл до ВІЛ, виявлено 80 ВІЛ-позитивні результати.

Профілактикою вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції охоплено 97,2% вагітних та 100% новонароджених. Результатом проведених заходів стало зниження рівня вертикальної трансмісії до 6,7%. Протягом вагітності проводиться «подвійне спостереження» за вагітними лікарем акушер-гінекологом обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та лікарем акушер-гінекологом за місцем проживання. Проводиться моніторинг обстеження на ВІЛ вагітних та схем ведення ВІЛ-інфікованих вагітних і народжених ними дітей.

Всі пологові будинки та відділення області забезпечені в достатній кількості швидкими тестами по визначено ВІЛ-статусу. Придбання їх проведено за кошти місцевих бюджетів. Всім породіллям в області, яким не проведено визначено ВІЛ-статусу на до пологовому етапі, обстежуються на ВІЛ-іфекцію в пологах швидкими тестами

Рання діагностика ВІЛ-інфекції у дітей, віком до 6 місяців, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, для встановлення їх інфекційного статусу проводиться методом ПЛР ДНК в лабораторії Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом. Протягом 2009 року методом ПЛР ДНК проведено 193 обстежень Позитивний результат виявлено у двох дітей.

З метою адекватного та своєчасного призначення вертикальної трансмісії ПВТ (згідно наказів МОЗ України від 14.11.2007 р. № 716 та від 23.11.2007 р. №740) проводиться обстеження всіх інфікованих вагітних на CD4. Обстеження ВІЛ-інфікованих вагітних на рівень вірусного навантаження тимчасово не проводиться (через брак коштів в Українському центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом)


Частка дітей першого року життя; народжених ВІЛ-позитивними жінками, забезпечених молочними сумішами

(%)


100

3.3. Забезпечення дітей першого року життя; народжених ВІЛ-позитивними жінками, адаптованими молочними сумішами для дітей.


100% дітей народжених ВІЛ-інфікованими матерями, безкоштовно забезпечуються адаптованими молочними сумішами.4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції

Частка охоплених тестуванням (%):

загальне населення;

осіб з груп

ризику;
осіб, які утримуються в установах виконання покарань


4.1. Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення.


В області забезпечений широкий доступ населення до безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію. За 2009 рік проконсультовано та обстежено на ВІЛ-інфекцію 130132 особи що становить 11,7% від населення області при плановому завданні 5%. Кількість обстежень за рахунок коштів місцевого бюджету становить 68% від загальної кількості обстежень.

Департаментом з питань виконання покарань в області організована та проводиться робота з профілактики ВІЛ-інфекції засудженим та особам, взятим під варту, консультування та обстеження на ВІЛ. За 2009 рік послугами дотестового та післятестового консультування охоплено 862 особи, що знаходяться в містах позбавлення волі, виявлено 159 позитивних результатів.
Частка кроводач, що були обстежені на ВІЛ

100

4.2. Посилення безпеки донорської крові, шляхом проведення обов’язкового тестування донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію.

100% донорської крові та її компонентів проходять тестування на ВІЛ-інфекцію. При обстежені кандидатів у донори у 2009 році виявлено 35 ВІЛ-позитивних результатів. В обласній станції переливання крові впроваджена методика повторного тестування крові кадрових донорів на наявність антитіл до ВІЛ. Тільки при наявності негативного повторного тестування свіжезаморожена плазма видається в лікувально-профілактичні заклади. Заготівля крові проводиться виключно в пластикову тару «Гемакон».

Випадків інфікування ВІЛ рецепієнтів донорської крові у 2009 році зареєстровано не було.
Відсоток осіб, охопленних

постконтакт-ною

профілакти-кою

з числа тих, що потребують100

4.3. Забезпечення осіб, зокрема медичних та соціальних працівників, що мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами.

На базі обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом постійно проводяться консультування та призначення постконтактної профілактики медичним працівникам та іншим особам, що мали ризик інфікування ВІЛ. В 100% випадків, у разі виникнення ситуації, що супроводжується високим ризиком зараження ВІЛ при виконанні професійних обов’язків (порушення цілісності шкіри) здійснюється екстрена хіміопрофілактика ВІЛ/СНІДу антиретровірусними препаратами (як в робочі, так і в святкові дні). Постконтактну профілактику в 2009 році призначено 25 особам (з них 13-медичним працівникам). Випадків інфікування осіб, що мали ризик інфікування ВІЛ, не було. В усіх ЛПЗ області укомплектовані аптечки з термінової профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.


ІІІ. Лікувальні заходи


Частка дітей

(%)

Частка дорослих

(%)


100

50


3.1. Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дітей і дорослих до безперервної антиретровірусної терапії.


Забезпечення антиретровірусною терапією хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2009 році проводиться згідно плану введення в АРТ. Створені та працюють чотири мультидисциплінарні команди, які підготовили та взяли на АРТ протягом 2009 року 114 осіб. Станом на 01.01.2010 отримують АРВ терапію 178 хворих, з них 38 діти. Лікування хворих проводиться за рахунок Державних коштів. Всі ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД діти, які потребують лікування, забезпечені антиретровірусною терапією без обмежень. Якість лікування ВІЛ-інфікованих забезпечується згідно стандартів МОЗ України, які затверджені клінічним протоколом антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих і підлітків та проводиться обласним центром з профілактики та боротьби зі СНІДом і лікувально-профілактичними закладами області.

Частка обстежених

(%)


100

3.2. Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Лабораторний моніторинг проведення АРТ здійснюється в 100% випадків, відповідно методичних рекомендацій щодо лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та АРВ-терапією, які затверджені наказом МОЗ України від 12.12.2003 № 580 на амбулаторних та стаціонарних етапах. Гематологічні та біохімічні дослідження крові проводяться на базі ОЦПБ зі СНІДом. Протягом 2009 року проведено 32718 гематологічних досліджень та 25953 біохімічних досліджень.

Визначення рівня CD4 та вірусного навантаження здійснюється лабораторією Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом. У 2009 році проведено 1159 обстежень на визначення рівня CD4 та 81 обстеження на вірусне навантаження.
Частка осіб, яким надали послуги з лікування

(%)


50

3.3.Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дій антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих.

В лікувально-профілактичних закладах області забезпечений доступ ВІЛ-інфікованих дорослих, підлітків, дітей до діагностики, лікування та профілактики опортуністичних інфекцій. Протягом 2009 року проліковано опортуністичні інфекції у 672 хворих.

Частка осіб, яким надали послуги з діагностики
3.4.Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих.

У 2009 році розпочато проведення туберкулінодіагностики ВІЛ-інфікованим на базі ОЦПБ зі СНІДом. Протягом 2009 року ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД проведено: рентгенографій органів грудної порожнини – 124, томографій – 107, діагностичних біопсій лімфовузлів – 14.


Частка підтверджувальних досліджень

100

3.5.Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції.

З серпня 2008 року підтверджувальні дослідження на наявність антитіл ВІЛ 1/2 проводяться на базі лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Протягом 2009 року проведено 5308 підтверджувальних досліджень.


Кількість

осіб, яким надано

послуги з лікування

3.6. Забезпечення проведення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Лабораторне підтвердження опортуністичних інфекцій здійснюється лабораторією діагностики ВІЛ-інфекції обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Протягом 2009 року проведено 104 дослідження на виявлення антитіл до цитомегаловірусу, 760 - гепатиту В, 1037 – гепатиту С, 408- до збудників токсоплазмозу, 520 – хламідіозу. Проліковано опортуністичні інфекції у 672 хворих.


Кількість

центрів


інтегрованих

послуг

3.7. Впровадження моделі надання інтегрованих послуг з лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу споживачам ін’єкційних наркотиків.

Всього забезпечено 10 хоспісних ліжок для хворих на СНІД – за потребою на базі обласної психоневрологічної лікарні

1V. Заходи догляду та підтримки


Кількість

хоспісних

ліжок

4.1.Забезпечення надання паліативної і хоспісної допомоги із забезпеченням засобів знеболення шляхом застосування наркотичних анальгетиків хворим на СНІД.Частка ВІЛ-інфікованих осіб, охоплених послугами
4.2.Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей.

В області надається соціально-психологічна підтримка і допомога ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей. Представники Всеукраїнської мережі ЛЖВ, ТОВ Червоного Хреста України залучені до соціально-психологічного супроводу хворих, що отримують АРТ, заходів, щодо догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Догляд за хворими на СНІД здійснюється на дому активістами Товариства Червоного Хреста України, які були підготовлені в гуртках по програмі «Догляд за хворими».

Представники неурядових організацій (ЛЖВ, церква ЄХБ) надають матеріальну допомогу ВІЛ-інфікованим дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям, в яких знаходяться ВІЛ-інфіковані діти. Представники Всеукраїнської мережі ЛЖВ приймають участь у формуванні прихильності та подальшого ведення ВААРТ батьків та опікунів ВІЛ-інфікованих дітей, а також залучені до соціального супроводу дітей в лікувальні заклади та на консультації до Республіканського центру «Охматдит».

Центрами соціальних ССДМ надавалась соціальна підтримка ВІЛ-інфікованим жінкам, дітям та членів їх сімей,

формування толерантного ставлення до названої категорії клієнтів. Протягом 2009 року клієнтами центрів були 240 осіб, яких торкнулась проблема ВІЛ-інфекції. Їм надано 2597 послуг.

На базі обласного відділення благодійної організації Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, продовжувало свою роботу спеціалізоване формування Чернігівського міського центру СССДМ “Центр соціальної підтримки сімей та дітей, що живуть з ВІЛ”. Його клієнтами були 105 осіб, їм надано 658 послуг. Протягом поточного року забезпечувалась робота трьох груп взаємодопомоги для ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членам їх сімей з питань «Діагностика проблем, пов’язаних з організацією управління часу», «Позитивне мислення», «Як сказати дитині про її ВІЛ - статус» тощо.


Кількість

дітей


(осіб)
4.3.Забезпеченя соціального супровіду ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.

В області забезпечений соціальний супровід ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На обліку в області знаходиться 18 дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав. В закладах для перебування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створені належні умови для ВІЛ-інфікованих дітей. В Прилуцькому спеціалізованому будинку дитини „Надія”, будинку маляти „Сонечко”, будинку дитини при Чернігівській виправній колонії станом перебуває 15 дітей народжених від ВІЛ-позитивних матерів.

Протягом звітного року під соціальним супроводом районного центру СССДМ перебувала одна опікунська сім’я, в якій виховується ВІЛ-інфікована дитина.Також у 2009 року надавались соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка