Використання різних прийомів на етапі «Перевірка домашнього завдання»Скачати 20,88 Kb.
Дата конвертації07.11.2018
Розмір20,88 Kb.

Використання різних прийомів на етапі «Перевірка домашнього завдання»

Нестерук О.А.


Мета етапу - одержати уявлення про якість засвоєного учнями матеріалу, виділити опорні знання. З перших хвилин уроку школярів необхідно включити в активну навчальну діяльність (енергійний, діловий початок, постановка проблемних запитань, завдань, розв'язання пізнавальних задач та ін.). Це створює умови для активності і самостійності учнів на протязі всього уроку

ЕТАП ПЕРЕВІРКИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (≈5 -7 хвилин)

Мета - перевірити правильність, повноту і розуміння виконання ДЗ всім класом, з'ясувати причини невиконання ДЗ окремими учнями, подолати виявлені прогалини.

Одночасно - мобілізувати сили учнів, стимулювати їх до успіху, формувати почуття обов'язку, наполегливість в досягненні мети, дисциплінованість.Вимоги: Задаєш - перевіряй, не перевіряєш – не задавай! Застосовуй різні форми перевірки ДЗ! Формуй розуміння зв'язку між виконанням ДЗ і кінцевим результатом навчання!

1. Виявлення факту виконання ДЗ всіма учнями класу

2. Обов'язкове з'ясування причин невиконання ДЗ окремими учнями і вжиття заходів з метою виконання його на наступний урок

3. Виявлення типових недоліків в ЗУН і причин їх виникнення

4. Виправлення помилок, допущених в ДЗ

5. Заохочення до перевірки ДЗ учнів-консультантів, чергових учнів (якщо це є можливим)

6. Використання взаємодопомоги і самоконтролю учнів

7. Аналіз учителем власної діяльності на минулім уроці

8. В залежності від конкретних умов і ТМУ учитель може стимулювати окремих учнів оцінкою ДЗ.

Перевірка домашнього завдання

Задача: установити правильність і усвідомленість виконання домашнього завдання всіма учнями.

Результати: можливість учителя за 5-7 хв. установити рівень знань у більшості учнів. Можливість у ході перевірки домашнього завдання скорегувати опорні поняття та ліквідувати виявлені недоліки.

Рекомендації: використання системи прийомів, що дозволяють перевірити виконання домашнього завдання більшістю учнів, оперативність учителя

Прийоми перевірки домашнього завдання

Математика та фізика – це предмети, де дитина повинна вміти в першу чергу використовувати набуті знання на практиці, розв’язувати завдання не тільки за зразком, а й застосовуючи

логічне мислення, розуміння, вибір найраціональнішого способу, застосування своїх знань в життєвих ситуаціях, таким чином – розуміння необхідності вивчення цих предметів.

Я пропоную огляд прийомів, які я використовую на початку уроку.

Назва прийому – Математичний (фізичний) диктант.

Опис: дозволяє сприймати терміни на слух, їх розуміти і обробляти. Кількість запитань залежить від складності.

Завдання повинні провокувати короткі відповіді, якщо треба виконати математичні дії, то такі завдання повинні бути підібрані так, щоб для їх розв’язання учень не витрачав багато часу і більшість учнів могла їх розв’язати усно, бомета цього етапу – встановлення рівня засвоєння та

усвідомлення матеріалу. Диктант може містити також запропоновані відповіді або продовження речень.5 клас Тема Додавання натуральних чисел

Математичний диктант «Продовжте речення»

1) Число, яке дістають у результаті додавання чисел,

називають…

2) Сума чисел 30 750 і 5 250 дорівнює…

3) Щоб додати числа 234 789 і 58 208, їх потрібно записати у стовпчик так:…

4) Якщо кожний з двох доданків збільшити на 50, то сума…

5) Якщо один з доданків зменшити на 38, а другий залишити без змін, то сума…

6) Якщо сума двох чисел дорівнює одному з них, то друге

число дорівнює…

Відповіді:

1. Сума

2. 36 000

3.

2 3 4 7 8 9

5 8 2 0 8

4. Збільшиться на 100

5. Зменшиться на 38

6. 0

Назва прийому – Фронтальне опитування

Опис: дозволяє швидко, в усній формі, перевірити рівень засвоєння матеріалу. Недоліком є те, що більшість учнів

залишаються пасивними слухачами і при примусовому опитуванні тільки затягують час. Цей метод не надає реальної картини

засвоєного матеріалу, але допомагають швидко організувати активну участь і повторити необхідні поняття.

9 клас Тема Робота й потужність струму.

Фронтальне опитування

1. Що називається електричним струмом?

2. Які величини характеризують електричний струм?

3. Від чого залежить сила струму?

4. Від яких параметрів залежить опір провідника?

5. Які причини виникнення електричного опору?

6. Які дії струму ви знаєте?

7. Хто створив першу електричну лампочку?Назва прийому – Сигнальні картки

Опис: цей прийом схожий за сутністю на попередній, але різниться тим, що для відповіді використовують сигнальні різнокольорові картки. Також цей прийом схожий на усне тестування. Для використання цього прийому потрібно, щоб у кожного учня були в наявності сигнальні картки і питання повинні містити готові відповіді, кожний варіант відповіді повинен мати свій колір. Таким чином кожна дитина працює самостійно і в той самий час опитування відбувається дуже швидко і не потребує додаткової перевірки

11 клас Астрономія . Тема. Сонце . Зорі. Галактики.

1.Головним природним джерелом світла для всього живого на Землі є:

А) Сонце, Б) Місяць, С) планети, Д) зорі

2. Зорі здаються нам малими, бо:

А) перебувають на дуже великих відстанях від Землі,

Б) є дуже малими небесними тілами,

С) випромінюють у простір мало світла,

Д) їх справжні розміри заважає бачити повітря.

3. Які небесні тіла випромінюють світло й тепло?

А) комети, Б) планети, С) зорі, Д) астероїди.

4. Температура на планеті головним чином залежить від:

А) її відстані до Сонця, Б) її розмірів, С) тривалості доби ,

Д) швидкості обертання навколо Сонця.

Відповідь :

1 –а, 2- а, 3- с, 4 - а

Назва прийому – Завдання на відповідність

Опис: цей прийом пропонує завдання на відповідність лівого і правого стовпчика. Завдань повинно бути не багато, щоб не заплутати учнів. Цей прийом займає не багато часу і миттєво перевіряється. Можлива також і взаємоперевірка і

самоперевірка7 клас. Починаємо вивчати фізику

1. Встановіть відповідність фізичної величини і приладу для її вимірювання:

1) довжина; а) термометр;

2) об'єм рідини; б) годинник;

3) час; в) лінійка;

4) температура; г) терези;

д) мензурка.

2. Встановіть відповідність поняття та переліку прикладів:

1) фізичні явища; а) мензурка, секундомір, лінійка, термометр;

2) одиниці величини; б) час, температура, довжина, площа;

3) фізичні прилади; в) кілометр, хвилина, мілілітр, ар;

 • фізичні величини; г) старт ракети, світанок, гуркіт грому.

 • 3. . Встановіть відповідність фізичної величини та її одиниці:

  1) довжина; а) літр;

  2) площа; б) градус Цельсія;

  3) об'єм; в)гектар;

  4) час; г) миля;

  д) доба.


Відповідь:

1) 1 –в, 2- д, 3- б 4 – а


 • 1 –г,2 –в, 3- а, 4 –б
 • 1-г, 2 - в, 3- а, 4 -д

Назва прийому – «Заповни пропуски»

Опис: цей прийом, на мій погляд, краще

використовувати під час вивчення тем, що вимагає складних математичних обчислень, або, якщо на попередньому уроці були виявлені прогалини в знаннях учнів. Завдання для цього

прийому готуються на картках і учні вносять свої відповіді тільки до карток, які пізніше можна перевірити.

8 клас Чотирикутники

1. Сформулюйте означення:

а) чотирикутник -

б) паралелограм -

в) прямокутник -

г) ромб -

д) квадрат -

2. Якщо це можливо, продовжте речення:

а) «Прямокутник — це паралелограм, у якому

б) «Ромб — це паралелограм, у якому

в) «Квадрат — це ромб, у якому

г) «Квадрат — це паралелограм, у якомуНазва прийому – Бліцопитування «Згоден чи не згоден»

Опис: виконання цього прийому передбачає згоду чи не згоду дитини з тим чи іншим твердженням, що змушує дитину глибоко задуматися над вивченим матеріалом, бо

майже всі питання даного прийому «хитрі», з підтекстом і без глибокого розуміння суті питання можна дуже легко помилитися.8 клас Тема « Чотирикутники»

«Вірю – не вірю». В клітинках таблиці поставити „+”, якщо твердження вірне і „-”, якщо невірне.

1.Чи віриш ти, що кожен паралелограм є ромбом?

2.Чи віриш ти, що паралелограм, у якого є прямий кут – прямокутник?

3. Чи віриш ти,що якщо дві сторони чотирикутника паралельні, а дві інші ні, то цей чотрикутник - трапеція?

4.Чи віриш ти, що діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів?

5.Чи віриш ти, що у ромба і паралелограма діагоналі перпендикулярні?

6.Чи віриш ти, що якщо діагоналі паралелограма 5см і 5см, то цей паралелограм – прямокутник?

Відповіді:

1) ні , 2) так , 3) так, 4) так , 5) ні , 6) так

Назва прийому – Самостійна робота

Опис: саме цей прийом найбільш за все розкриває можливості учнів, дає змогу перевірити стан засвоєння матеріалу, виявити прогалини, непорозуміння, труднощі.

1. Тестування

2. Самостійне розв’язання завдань

Фізика. Світлові явища

1. Вкажіть рядок, у якому наведено лише природні джерела світла:

а) фари автомобіля, Сонце;

б) вогнище, екран телевізора;

в) глибоководні риби, зорі;

г) маяк, електрична дуга.

2. Вкажіть рядок, у якому наведено лише штучні джерела світла:

а) блискавка, лампа;

б) розжарений метал, Місяць;

в) полярне сяйво, світлячок;

г) свічка, екран телевізора.

3. Вкажіть рядок, у якому наведено лише теплові джерела світла:

а) екран дисплея, електрична лампа розжарювання;

б) планктон в океані, газ у трубках рекламного напису;

в) зорі, Місяць;

г) електрокамін, Сонце.

4. Закінчіть речення: «Якщо розміри тіла, що світиться, знач но менші за відстань, на якій ми оцінюємо його дію, то таке тіло називають...»

а) джерелом світла;

б) штучним джерелом світла;

в) точковим джерелом світла;г) тіньовим проектором.

Дякую за увагу!
Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка