Всеукраїнська науково-практична конференція
Сторінка1/76
Дата конвертації07.06.2018
Розмір8,21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(факультет кібернетики)

Національний технічний університет України «КПІ»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(факультет комп’ютерних наук)ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»

(ПІКТ – 2013)

Тези доповідей

ЧЕРНІВЦІ

2731 ТРАВНЯ, 2013

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ».

Тези доповідей. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2013. – 166 с.
Програмний комітет:

Організаційний комітет:

Співголови

Сергієнко І.В., проф. (Україна, Київ)

Кунцевич В.М., проф. (Україна, Київ)

Мельничук С.В., проф. (Україна, Чернівці)


Члени комітету

Анісімов А.В., проф. (Україна, Київ)

Азаров О.Д., проф. (Україна, Вінниця)

Байєр Г., проф. (Німеччина, Цвікау)

Балмуш І., проф. (Молдова, Кишинів)

Бігун Я.Й., проф. (Україна, Чернівці)

Бондаренко М.Ф., проф. (Україна, Харків)

Виклюк Я.І., проф. (Україна, Чернівці)

Гаращенко Ф.Г., проф. (Україна, Київ)

Граур А., проф., (Румунія, Сучава)

Гребеннік І.В., проф. (Україна, Харків)

Григорків В.С., проф. (Україна, Чернівці)

Дейбук В.Г., проф. (Україна, Чернівці)

Дивак М.П., проф. (Україна, Тернопіль)

Кривуля Г.Ф., проф. (Україна, Харків)

Мельник А.О., проф. (Україна, Львів)

Наконечний О.Г., проф. (Україна, Київ)

Остапов С.Е., проф. (Україна, Чернівці)

Петришин Р.І., проф. (Україна, Чернівці)

Поморова О.В., проф. (Україна, Хмельницький)

Савула Я.Г., проф. (Україна, Львів)

Сопронюк Ф.О., проф. (Україна, Чернівці)

Ситніков В.С., проф. (Україна, Одеса)

Тарасенко В.П., проф. (Україна, Київ)

Федасюк Д.В., проф. (Україна, Львів)

Царков Є.Ф., проф. (Латвія, Рига)

Черевко І.М., проф. (Україна, Чернівці)

Чикрій А.О., проф. (Україна, Київ)

Шварц С., проф. (Німеччина, Цвікау)

Ясній П.В., проф. (Україна, Тернопіль)

Голова

Сопронюк Ф.О., проф., декан ФКН


Заступники голови

Остапов С.Е, проф.,

Дейбук В.Г., проф.
Члени оргкомітету

Доценти :

Руснак М.А.,

Воробець Г.І.,

Стецько Ю.П.,

Фратавчан В.Г.,

Баловсяк С.В.,

Садов’як А.М.,

Валь О.Д. ,

Лазорик В.В.,

Тимофієва Є.М.,

Ляшкевич В.Я.,

Яковлєва І.Д.,

Олар О.Я.,

Танасюк Ю.В.,

Воробець О.І.,

Сопронюк Є.Ф.,

Спіжавка Д.І.
© Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗМІСТПленарні засідання 9

СОПРОНЮК Ф.О. 10

ДЕЯКІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМ ЗІ ЗМІНОЮ ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 10

Мельник А.О., Мельник В.А. 18

Самоконфігурування – шлях до впровадження реконфігуровної 18

логіки в масові обчислення 18

КИРИЧЕНКО О.Л., KANOVSKY І. *, ОСТАПОВ С.Е. 20

СКЛАДНІ МЕРЕЖІ ТА ЇХ СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: АНАЛІЗ ДЕЯКИХ 20

СЕГМЕНТІВ WEB-ПРОСТОРУ 20

Воробець Г.І., рогов.р.в. 26

Методи і засоби підвищення ефективності обробки оптичних 26

сигналів у комп’ютеризованих системах керування і передачі даних 26

СЕКЦІЯ 1 29

Математичні 29

проблеми управління, 29

оптимізації і теорії ігор 29

БУТНАРУ О.Ю., РУСНАК М.А. 30

ПОБУДОВА СПОСТЕРІГАЧА ПОВНОГО ПОРЯДКУ НА ОСНОВІ МОДАЛЬНОГО 30

КЕРУВАННЯ 30

Габуза Т.В., Сопронюк Ф.О. 34

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМИ ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ ТА ЗМІНОЮ 34

ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ НА ПРИКЛАДІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ХІМІЧНОГО РЕАКТОРА 34

Ілащук М.С., Сопронюк Є.Ф. 37

ПАРАМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМАХ ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ 37

ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 37

Коцур М.П. 41

Оптимізація нестаціонарного режиму термоелектричного 41

охолоджувача як об’єкта з розподіленими параметрами 41

КУШНІРЧУК В.Й., СТЕЦЬКО Ю.П. 44

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 44

Лазорик В.В. 47

розв’язання зворотної кінематичної задачі для БАГАТОЛАНКОВОГО маніпулятора з обходом ПЕРЕШКОДи 47

Максимов Б.В. 49

Интегродифференциальные операторы в математических моделях кибернетических систем 49

Никитина Т.Б., Татарченко М.О. 52

Синтез робаСтных комбинированных систем управления 52

ПАРАЩУК К.Ф. 54

ГАРАНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМАХ ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ 54

ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 54

ПОЛИНЯК О.В., СОПРОНЮК Ф.О. 57

ОДИН ВИПАДОК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ГРИ 57

ЗІ ЗМІНОЮ ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 57

Ситніков О.В., Пилипчук О.Г. 60

Розрахунок дискретної моделі скловарної печі 60

СОПРОНЮК О.Л. 62

РОЗРАХУНОК ДОПУСКІВ НА ПАРАМЕТРИ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 62

ЗІ ЗМІННОЮ ВИМІРНІСТЮ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ 62

ТИМОФІЄВА Н.К. 65

ПРО МЕТОДИ В КОМБІНАТОРНІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ, ЯКІ ҐРУНТУЮТЬСЯ НА 65

ВИКОРИСТАННІ РОЗВ'ЯЗНИХ ЗАДАЧ 65

СЕКЦІЯ 2 69

Управління і ідентифікація 69

в умовах 69

невизначеності 69

ВОЛКОВ О.Є., ВОЛОШЕНЮК Д.О. 70

КОМП’ЮТЕРНЕ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 70

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 70

ПАВЛОВ В.В., КОПЫТОВА Е.А. 72

УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ ПОЛЁТА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ 72

УПРАВЛЯЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 72

ПАРАНЧУК Я.С., ПАРАНЧУК Р.Я. 73

СИНТЕЗ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА ПОТУЖНОСТІ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ З ВРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОСТІ ТИПУ “ЛЮФТ” ПЕРЕДАВАЛЬНОГО 73

МЕХАНІЗМУ 73

Пронина О.И., Каргин А.А. 75

Классификационное моделирование ситуационных задач 75

четкого и нечеткого вида 75

САФОНИК А. П., ФУРСАЧИК О. А. 77

РОЗВ’ЯЗОК ОДНОГО КЛАСУ ОБЕРНЕННИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ–ДИФУЗІЯ» З НЕВІДОМИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЗАБРУДНЕННЯ 77

Стефанишин Д.В. 79

Про невизначеність прогнозування за даними спостережень 79

СТЕЦЬКО Ю.П., КУШНІРЧУК В.Й. 80

КОНСТРУКТИВНІ УМОВИ СТАБІЛІЗОВНОСТІ ЛІНІЙНИХ 80

НЕСТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМ 80

СЕКЦІЯ 3 83

Програмна інженерія і теорія 83

програмування 83

ІВАНЧЕНКО О.А., ЖИХАРЕВИЧ В.В. 84

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІТИННО-АВТОМАТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ 84

КЕЛЬМАН А. М., ОСТАПОВ С. Е. 86

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ОСНОВІ КРИПТОСИСТЕМИ ЕЛЬ ГАМАЛЯ 86

КОЛОДНИЦЬКИЙ О.І., ВАЛЬ О.Д. 87

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ З ТРИВАЛИМ СУПРОВОДОМ 87

МІНОВ Є.В., ОСТАПОВ С.Е., ХАЛАВКА Ю.Б. 88

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАЄКТОРІЙ РУХУ 88

НАНОЧАСТИНОК 88

ПРЯНИЧНИКОВА Е.А. 90

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВ С ОТМЕЧЕННЫМИ ВЕРШИНАМИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 90

ЩЕРБАН В.Ю., Д’ЯЧЕНКО Л.І., ОСТАПОВ С.Е. 91

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ДЕФЕКТІВ ВИРОЩУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 91

КРИСТАЛІВ 91

СЕКЦІЯ 4 94

Комп’ютерні 94

системи 94

і 94


компоненти 94

БАЛОВСЯК С.В., БУДЗАН Т.М. 95

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КЕРУВАННЯ 95

«РОЗУМНИМ БУДИНКОМ» З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 95

Борисов В.М., Кенс І.Р. 98

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА 98

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЕВИНИ 98

Воробець г.і., кузь м.а., гуржуй р.д. 100

структурні рішення базового модуля цифрової обробки 100

інформаційних сигналів сенсорів 100

ЖАБИН В.И. 101

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЕМЫХ ПОТОКОМ ДЕСКРИПТОРОВ 101

ЖАБИНА В.В. 103

ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ В НЕАВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ 103

ЗБРОЖЕК Л.В. 106

МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ 106

Коляда К.В., Дичка И.А. 107

107


ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО МОДУЛЬНОГО КОДА ХЕММИНГА 107

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 107

Кушнір О.В., Руснак М.А. 109

ПОБУДОВА СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ 109

ЛЯШКЕВИЧ В.Я., ОЛАР О.Я., ЛЯШКЕВИЧ М.Ю. 111

ВИКОРИСТАННЯ ТЕЗАУРУСА ДЛЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОНЯТЬ 111

РІЗНИХ ПРЕДМЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ 111

Мельник1 В.А., Броді2 О.В. 113

Питання логічного синтезу спеціалізованих процесорів в самоконфігуровних комп'ютерних системах 113

Морозевич Ю., Руснак М. 115

ПРО ПРОБЛЕМУ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ФАЙЛІВ ЗА КОНТЕКСТОМ 116

Олар О.Я., Цуркан І.С. 117

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ЗА УМОВ НЕПОВНОТИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙ 117

ПАРАМОНОВ А.И., КОЛЕСНИК А.В. 120

КОМПОНЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 120

Поворознюк Н.І.,Фаріна О.О. 121

СТАБІЛІЗАЦІЯ ЧАСТОТИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 121

(MICROGRID) ЗА ДОПОМОГОЮ ВІРТУАЛЬНИХ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ 122

САШНЬОВА М.В. 122

ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА НАДАННЯ 122

ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕТ-ТАРИ 123

Ситников В.С., Гайдаржи Г.М., Кравченко С.О. 124

ОСОБЕННОСТИ ФАЗО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТЫ 125

ФИЛЬТРАЦИИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ 125

РУСНАК М.А., ЮРІЙЧУК О.Г. 127

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІД КОПІЮВАННЯ 127

СЕКЦІЯ 5 130

Управління 130

та 130

моделюваня 130в соціальних 130

і економічних 130

системах 130

АРСЕНЮК І.Р., ЛІСОВИК Д.П., РАДЧЕНКО К.О. 131

ВИЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ 131

Гребеннік І. В., Грицай Д. В., Романова Т. Є. 132

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІДНОШЕНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ В ПОЛІГРАФІЇ 132

ДИЧКА І.А., ОНАЙ М.В. 134

ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЇ ВІДНІМАННЯ В КІЛЬЦІ 134

ЛИШКІВ ЗА МОДУЛЕМ 2m–1 134

ДУБОВОЙ В. М., НИКИТЕНКО О. Д., ЛУЦКОВ Д. М. 137

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ 137

КОРПОРАТИВНОГО САЙТУ 137

Карпенко М.Ю., Уфимцева В.Б., Волков Д.О. 139

Модель управління ієрархічною системою обмежених ресурсів 139

МОРОЗ И.П. 140

ПРОБЛЕМА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 140

ОКУНЕНКО В.М., КОВАЛЕНКО К.О. 143

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ СКЛАДУ РЕЧОВИН, ЯКІ 143

ЗАБРУДНЮЮТЬ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 143

ПРОМИСЛОВИХ АГРЕГАТІВ 143

РОГОЗИНСЬКА Н.С., КОЗАК Л.М. 144

МОДЕЛІ ДИНАМІКИ КОМПЛЕКСНИХ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ПРИЧИННОЇ 144

СМЕРТНОСТІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 144

СЕКЦІЯ 6 147

Прогресивні 147

інформаційні 147

технології 147

та їх застосування 147

БОРОВЦОВА И.В., СТУЛИКОВА Н.В. 148

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЗИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗОНЫ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОННОЙ АРТЕРИИ 148

БУДА А.Г., МАРТИНЮК Т.Б., КУПЕРШТЕЙН Л.М. 149

ЕТАЛОНИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СИМЕТРІЇ В ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЯХ АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ 149

ВАСИЛЕГА А.Г., ЧЕКАЙЛО М.А. 151

Про методику дослідження частоти виникнення великих 152

землетрусів 152

ГАПАК О. М. 154

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ СТУДЕНТАМИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 154

Головина Т. А., Манакова Н. О. 156

Визуализация данных проб воздуха на карте города Харьков 156

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ І.Л., ЗАГОРОДНЯ Т.М. 158

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ 158

Запара С.В., Бєляєв Ю.Б. 160

спостереження за діями користувача комп’ютеризованого робочого місця як засоби автоматизації методів виявлення знань предметної області 160

ИВАНОВА Л.В. 161

Информационная Технология реинженЕринга гетерогенных сетей 161

ІВАНЧИШИН Д.О. 163

МЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИДАТНОСТІ СТАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ БЕЗПЕКИ У ВИХІДНОМУ КОДІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 163

Мартинюк Т.Б., Кожем’яко А.В., Кирияченко А.О. 165

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО КЛАСИФІКАТОРА 165

Кривова О.А., Коваленко О.С. 167

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНИХ 167

ПРОЦЕСІВ 167

КУКУРУДЗЯК В.А., ДЕЙБУК В.Г. 169

СИНТЕЗ ЗВОРОТНИХ ВІДМОВОСТІЙКИХ МУЛЬТИПЛЕКСОРІВ 169

МАНТУЛІН Ю.С., КОСАРІМ О.О., ДЕЙБУК В.Г. 171

МОДЕЛЮВАННЯ ТРІЙКОВИХ ЛОГІЧНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ VHDL 171

НАДЖАФИАН ТУМАДЖАНИ М. 171

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТОКА В ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАГНИТОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 171

Пономарева А.Е., Манакова Н.О. 174

Применение метода дискриминантного анализа для решения задачи поиска виновника залпового сброса промышленных сточных вод 174

САВЧУК Т.О., ГУМЕНЮК О.В. 175

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 175

САВЧУК Т. О., КОЗАЧУК А. В. 176

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ШВИДКОПЛИННИХ ТЕХНОГЕННИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 176

КОТИРУВАНЬ АКЦІЙ НА УКРАЇНСЬКІЙ БІРЖІ 176

Савчук Т. О., Петришин С.І. 177

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 177

СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ 177

САВЧУК Т.О., БРУЙ В.С. 180

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 180

САВЧУК Т.О., БУРЯК А.С. 181

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ В. ЛЕВЕНШТЕЙНА ПРИ ТЕМАТИЧНОМУ 181

ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ 181

САВЧУК Т.О., МОЛОСТОВ Д.С. 184

ПІДХІД ДО ОБРОБКИ ВХІДНИХ ЗАЯВОК CALL-ЦЕНТРОМ 184

САВЧУК Т.О., САКАЛЮК А.В. 185

ПЕРЕТВОРЕННЯ МАТРИЦІ «КОРИСТУВАЧ-ОБ'ЄКТ» ПРИ КОЛАБОРАТИВНІЙ 185

ФІЛЬТРАЦІЇ 185

СКАТКОВ А.В., ВОРОНИН Д.Ю., ЧОРНОМЫЗ С.А. 187

КОМПЕНСАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИД-РЕГУЛЯТОРА С УЧЕТОМ КРИТИЧЕСКИХ 187

СОБЫТИЙ 187

ЧАЙКОВСЬКА Є.Є. 189

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ АКУМУЛЮВАННЯ 189

ЧЕРКАШИНА А.С., МАЦУГА О.М. 191

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОБАСТНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛІВ 191

ЯВЛІНСЬКИЙ О.М. 193

ЯК СОЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ WWW МОЖУТЬ СПРИЯТИ УПРАВЛІННЮ ЗНАННЯМИ 193

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка