Я студент. Вищий медичний навчальний заклад. (4год.)Сторінка1/5
Дата конвертації23.11.2018
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
Методичні вказівки для студентів

медичного факультету №1, №2 з підготовки і роботи

на практичному занятті з іноземних мов

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті
 1. Тема: Я студент. Вищий медичний навчальний заклад. (4год.)

 2. Актуальність теми: Ця тема є важливою для кожного студента і найбільш близькою по змісту. Кожен студент повинен мати чітке уявлення про вуз, в якому він навчається, його історію і традиції.

 3. Цілі навчання:

 • вивчити лексичний матеріал про форми навчання, факультети, структури вищого медичного закладу;

 • поглибити навички монологічного і діалогічного мовлення на основі опису особливостей навчального процесу;

 • описувати види роботи вищого медичного навчального закладу.

 1. Забезпечення вихідного рівня знань – умінь: Див. п. 3 в методичних вказівках для студентів №1, №4, №8.

 2. Зміст навчання: Див. п. 4 в методичних вказівках для стедентів №1, №4, №8.

 3. Орієнтовна основа дії (ООД): Див. п. 5 в методичних вказівках для студентів №1, №4, №8. Дотримуйтесь порядку виконання завдань.

 4. Система навчаючих завдань: див. п. 6, 7 в методичних вказівках для студентів №8 (зразки), №1, №4.

 5. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті: Див. п. 6 в методичних вказівках для викладачів №1, №4, №8.

Зав. кафедрою іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті


 1. Тема: Будова тіла людини. (6 год.)

 2. Актуальність теми: Ця тема має важливе значення для студентів – медиків у навчальному, професійному та пізнавальному аспектах. Знання анатомії є основним у підготовці лікаря.

 3. Цілі навчання:

 • засвоїти основні медичні терміни;

 • аналізувати структуру анатомічних термінів та їх основні словотворчі компоненти;

 • застосовувати знання отримані з анатомії та латинської мови в процесі вивчення англійських медичних термінів;

 • вміти проводити аналіз рекомендованого граматичного матеріалу і використовувати його при перекладі медичних статей;

 • вміти реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал при письмових перекладах та у формі усних повідомлень.

 1. Забезпечення вихідного рівня знань:

 • прочитати та вивчити лексику перед текстами “Будова тіла людини” (друкований) та “Ми вивчаємо анатомію”(підр. Юдіної Є.Є. ст. 38);

 • прочитати та перекласти ці тексти;

 • уміти робити усне повідомлення на тему “Будова тіла людини”

 • уміти ставити різні типи запитань до теми та давати відповіді на запитання впр. 8 ст. 39;

 • робота над граматичним матеріалом: вправи, картки (дієприкметник ІІ), перфектні часи, підсилювальна конструкція (впр. на ст. 113-115).

 1. Зміст навчання:

 • робота над темою “Будова тіла людини” читання, переклад текстів, постановка різних типів запитань;

 • повторення граматичного матеріалу даного заняття по підручнику Юдіної Є.Є. (ст. 113-115);

 • закріплення лексико-граматичного матеріалу уроку на базі таблиць, схем, вправ.

 1. Орієнтовна основа дії (ООД) – представлена у вигляді схем алгоритмів, а також певних інструкцій (див. додатковий методичний матеріал по даним граматичним моделям, схемам, таблицям)

 2. Система навчаючих завдань:

 • для самоконтролю та корекції рівня засвоєння студентами лексико-граматичного матеріалу існують картки, таблиці.

 1. Короткі методичні вказівки. Методика проведення практичного заняття:

 • організаційний момент;

 • перевірка первинного рівня знань: читання, переклад текстів з теми “Будова тіла людини”; уміти ставити усі типи запитань та відповідати на них; засвоєння лексико-граматичного матеріалу теми;

 • самостійна робота студентів;

 • підготовлення підсумкової діяльності студентів.

Зав. кафедри іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті
 1. Тема: Клітина. (4 год.)

 2. Мета заняття:

 • ознайомити студентів з медичним текстом “Клітина”;

 • засвоїти лексичний і граматичний матеріал уроку;

 • вести диспут по темі;

 • Indefinite Tenses, Active and Passive.

 1. Забезпечення вихідного рівня знань:

 • прочитати та вивчити лексику перед текстом;

 • прочитати та перекласти текст “Клітина”;

 • опрацювати граматичний матеріал (Indefinite Tenses).

 1. Зміст навчання:

 • читати та перекладати текст “Клітина”, ставити усі типи запитань;

 • по підручнику Є.Є. Юдіна, повторити граматичний матеріал даного уроку;

 • закріпити граматичний матеріал на базі таблиць, схем, карток, вправ.

 1. Система навчаючих завдань:

Для самоконтролю та корекції рівня засвоєння студентом теми та граматичних моделей на практичному занятті існують: картки по граматиці даного уроку.

 1. Короткі методичні вказівки:

Методика проведення заняття: організаційний момент; повторення граматичних структур та пояснення нового граматичного матеріалу на основі карток, таблиць, вправ і т.д.

 1. Організаційна структура заняття:

  1. Доповідь чергового – 5 хв.

  2. Засвоєння лексики, постановка запитань та відповіді на них – 15 хв.

  3. Повторення граматики – 20 хв.

  4. Самостійна робота студента (переклад медичного тексту “Клітина”) – 45 хв.

  5. Підведення підсумків діяльності – 5 хв.

Зав. кафедри іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.


Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті

 1. Тема: Вища медична освіта в Україні та країнах, мова яких вивчається. (4 год).

 2. Актуальність теми: Ця тема має важливе навчальне, професійне, світоглядне та особисте значення. Студент має змогу ознайомитися з системою вищої медичної освіти в нашій країні, Великобританії та США і порівняти ефективність кожної з них на основі опису спільних та відмінних рис.

 3. Цілі навчання:

 • вивчити словотворчі елементи, складові власних назв вищих медичних закладів.

 • засвоїти лексичний матеріал про розвиток вищої медичної освіти в Україні та країнах, мова яких вивчається.

 • реферувати тему “Славетні вчені та лікарі України”.

 • робити усне повідомлення на тему “Вища медична освіта в Україні, США та Великобританії”.

 1. Забезпечення вихідного рівня знань – умінь: Див. п. 3 в методичних вказівках для студентів №7, №9, №11.

 2. Зміст навчання: Див. п. 4 в методичних вказівках для стедентів №7, №9, №11.

 3. Орієнтовна основа дії (ООД): Див. п. 5 в методичних вказівках для студентів №7, №9, №11. Дотримуйтесь порядку виконання завдань.

 4. Система навчаючих завдань: див. п. 6, 7 в методичних вказівках для студентів №7, №9, №11.

 5. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті: Див. п. 6 в методичних вказівках для викладачів №7, №9, №11.

Зав. кафедрою іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультетуз підготовки і роботи на практичному занятті


 1. Тема: Тканини людського тіла. (4год.)
 1. Актуальність теми: Ця тема має важливе навчальне і професійне значення для кожного студента – медика, оскільки знання анатомії і фізіології людини є базовими у професії лікаря будь-якого профілю.
 1. Цілі навчання:

 • засвоїти терміни, що відносяться до будови тканини;

 • класифікувати будови тканин;

 • описувати структуру органів;

 • називати поняття, що позначають локалізацію;

 • аналізувати терміноелементи.
 1. Забезпечення вихідного рівня знань – умінь:

 • виконати впр. 1, 2, 3 (стр. 17-18);

 • виконати впр. 4, 5, 6 (стр. 18-19);

 • прочитати і перекласти тексти “The blood” (стр. 19-20).
 1. Зміст навчання:

Питання, що підлягають вивченню:

 • засвоїти терміни, що відносяться до будови тканини;

 • аналізувати терміноелементи;

 • навчитися при перекладі оригінальної медичної статті розпізнавати лексичні і граматичні труднощі.
 1. Орієнтовна основа дії (ООД):

Виконати – впр. 1, 2 (стр.20); 3 (стр 20) – письмово;

 • впр. 4 письмово (стр.21); 5, 6, 7 усно (стр.21);

 • впр. 7 письмово (стр. 21).
 1. Система навчаючих завдань:

Студент повинен:

 • засвоїти терміни, що відносятьсяч до будови тканини;

 • уміти аналізувати терміноелементи;

 • уміти розпізнавати і перекладати засвоєні граматичні конструкції при перекладі оригінальної медичної статті;

 • уміти вживати при перекладі медичної статті засвоєну медичну термінологію і набувати при перекладі статті нові лексичні одиниці;

 • виконати впр. 8 (стр. 21-22);

 • виконати впр. 10 (стр. 22);

 • виконати впр. 11 (стр.22).
 1. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:

Організаційна структура заняття:

 • організаційна частина;

 • перевірка первинного рівня знань;

 • усний контроль: читання і переклад тексту (стр. 19 – 20); впр. 2-6 (стр. 18-19);

 • письмовий контроль: впр. 1 (стр. 17);

 • Інструктаж викладача:

 • виконання вправ : 1, 2 (стр. 20); 3 пис. (стр. 20); 4 пис. (стр. 21); 5, 6 пис. (стр. 21); 7 пис. (стр. 21);

 • самостійна робота студентів. Виконайте вправу 8 (стр. 21-22); 10 (стр.22);

 • підведення підсумків, оцінка діяльності студентів4

 • завдання для самостійної роботи – прочитати і перекласти текст на стр. 22 впр. 11.

Зав. кафедрою іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті

 1. Тема: Системи тіла людини. (4год.)
 1. Актуальність теми: Ця тема має важливе навчальне і професійне значення для кожного студента – медика, оскільки знання анатомії і фізіології людини є базовими у професії лікаря будь-якого профілю.
 1. Цілі навчання:

 • засвоїти терміни, що стосуються основних систем людського організму;

 • перечислити функції основних систем організму;

 • відокремлювати твірну, основну і компоненти термінів;

 • формування навичок читання і перекладу медичних статей.
 1. Забезпечення вихідного рівня знань – умінь:

 • виконати впр. 6 (стр 59); впр. 6 (стр. 70); впр. 7 (стр.80);

 • прочитати і перекласти тексти “heart” на стр. 59.
 1. Зміст навчання:

Питання, що підлягають вивченню:

 • засвоїти терміни, що стосуються основних систем людського організму;

 • аналізувати терміноелементи;

 • перечислити функції основних систем організму;

 • навчитися при перекладі оригінальної медичної статті розпізнавати лексичні і граматичні труднощі.
 1. Орієнтовна основа дії (ООД):

Виконати впр. 7 (стр. 70-71); впр. 8 письмово (стр. 80-81).


 1. Система навчаючих завдань:

Студент повинен:

 • засвоїти терміни, що стосуються основних систем людського організму;

 • уміти аналізувати терміноелементи;

 • уміти розпізнавати і перекладати засвоєні граматичні конструкції при перекладі оригінальної медичної статті;

 • уміти вживати при перекладі медичної статті засвоєну медичну термінологію і набувати при перекладі статті нові лексичні одиниці;

Виконайте завдання. Дайте відповідь на запитання:

 • Які основні системи людського організму Ви знаєте?

 • Перечисліть функції основних систем людського організму.

 • Поставте питання до тексту на стр. 80-81 (письмово).
 1. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:

Організаційна структура заняття:

 • Перевірка первинного рівня знань:

а) усний контроль: читання і переклад тексту впр. 7 (стр. 59);

б) письмовий контроль: перевірка лексики впр. 6 (стр. 59); впр. 6 (стр. 70); впр. 7 (стр. 80). • Інструктаж викладача:

а) виконання вправ: 7 (стр. 70-71); 8 (стр. 80-81);

 • Самостійна робота студентів:

а) дати відповіді на питання (див. вище);

б) поставте письмові питання до тексту на стр. 80-81; • Підведення підсумків, оцінка діяльності студентів;

 • Завдання для самостійної роботи:

а) перечисліть і опишіть функції основних систем людського організму.

Зав. кафедрою іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті

1. Тема заняття: Скелет людини. (4 год.)
2. Актуалізація теми: ефективність підготовки цієї теми обумовлена зацікавленістю студенту, який вибрав цю професію, професійним значенням вивчення теми, оскільки знання з анатомії людини є базовими у подальшій підготовці лікаря.
3. Цілі навчання: засвоєння медичної термінології до теми “Скелет людини”, вміння описувати складові частини скелету людини, розвивати навички аналітичного та пошукового читання та перекладу.


 1. Забезпечення вихідного рівня знань:

- прочитати та вивчити лексику до тексту “Скелет людини” (підр. Маслової А.М., ст. 56, впр. 10,11.)

- прочитати та перекласти текст А. ст. 57-58 “The Skeleton” (підр. Маслової А.М.)

- робота з граматичним матеріалом: форми дієприкметника (підр. Юдіної Є.Є., ст. 152, ст. 144,145.) 1. Зміст навчання: робота з темою “The Skeleton” – зняття лексико-граматичних труднощів читання, перекладу, постановки питань різного типу.
 1. Орієнтовна основа дії (ООД): представлене у вигляді схем та алгоритмів, а також певних інструкцій (див. додатковий матеріал по даній граматиці, схеми, таблиці).
 1. Система навчаючих завдань: див. пункт 6 в методичних вказівках для студентів 1 курсу по проведенню практичного заняття №8.
 1. Короткі методичні вказівки: див. пункт 7 в методичних вказівках для студентів 1 курсу по проведенню практичного заняття №8 (підпункт 1).

Зав. кафедри іноземних мов, латинської

мови та основ медичної термінології доц. Л. М. Кім

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті 1. Тема: Серце. Судини.

Система кровообігу. Медична стаття “Bone Transplantation”(ч. 1 № 4). (8 год.)

2. Актуальність теми: Ця тема має важливе навчальне, професійне та пізнавальне значення, оскільки знання з анатомії і функціонування органів є базовими у підготовці лікаря.

3. Цілі навчання:


 • засвоєння термінологічної лексики до теми “Серце і судини”, “Система кровообігу”;

 • вміти описати складові частини серцево-судинної системи, будову серця, системи кровообігу;

 • уміти розрізняти словотворчі елементи та аналізувати терміноелементи;

 • формування навичок вивчаючого читання та перекладу наукової медичної статті.

4. Забезпечення вихідного рівня знань:

 • прочитати і вивчити лексику тексту та медичної статті;

 • прочитати і перекласти тексти “Серце і судинна система”, “Робота людського серця”, “Циркуляція крові”;

 • читати, перекладати медичну статтю;

 • уміти ставити і відповідати на різні типи запитань до текстів;

 • робота з граматичним матеріалом уроків: вправи, граматичні картки (див. п. 3 в методичних вказівках для студентів № 6, 8, 16).

5. Зміст навчання:

- робота з темами “Серце і судинна система”, “робота людського серця” – зняття лексичних та граматичних труднощів читання, перекладу, постановки запитань різного типу; • робота з науково-медичною статтею “Bone Transplantation” (див. методичні вказівки ч. 1 ст. 36-44).

6. Орієнтовна основа дії (ООД): Див. п. 5 в методичних вказівках для студентів 2 курсу № 6, 8, 16.

7. Система навчаючих завдань: див. п. 7, 8 методичної вказівки № 6, 8 для студентів; п. 6, 7, 8 методичних вказівок № 16 для студентів.

8. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:див. п. 6 в методичних вказівках для студентів № 6, 8, 16.

Зав. кафедрою іноземних мов, латинської

мови та основ медичної термінології. доц. Л. М. Кім

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті


1. Тема заняття: Дихальна система. Легені. Газообмін в легенях (6 год.).
2. Актуальність теми: Дана тема має важливе навчально-професійне та навчально-пізнавальне значення, оскільки екологічні проблеми, перш за все пов’язані з чистотою повітря, яким дихають жителі Землі, стають все гострішими.
3. Цілі навчання:

 • засвоєння термінологічної лексики до теми “Дихальна система. Легені. Газообмін в легенях.”

 • вміти описати складові частини та функціонування дихальної системи;

 • вміти розпізнавати словотворчі елементи та терміноелементи;

 • читати і перекладати наукові медичні статті (вивчаюче читання);

4. Забезпечення вихідного рівня знань: • прочитати і вивчити лексику навчальних текстів “Respiratory System”, “Lungs”, “Exchange of gases in the lungs”.

 • прочитати і перекласти дані тексти;

 • поставити і відповісти на різні типи запитань до текстів;

 • робота з мовним матеріалом уроку: вправи, текстові картки з лексичним мінімумом та граматичними одиницями (Present Participle, Sequence of tenses, Asyndatic Subordinate Clusters).

5. Зміст навчання:

 • робота над темою “Дихання”;

 • зняття лексичних та граматичних труднощів, читання, переклад, постановка запитань різного типу.

6. Орієнтовна основа дії (ООД). Див.

7. Система навчаючих завдань. Див.

8. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

Зав. кафедри іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті

 1. Тема: Всесвітня організація охорони здоров’я. (4 год.)

 2. Актуальність теми: полягає у тому, що її вивчення сприятиме розширенню світогляду студентів з урахуванням процесів глобалізації та інтеграції зусиль усіх країн світу в галузі охорони здоров’я, підготовці потенційних функціонерів ВООЗ.

 3. Цілі навчання:

 • засвоїти лексичний матеріал до теми;

 • навчитися описувати мету та завдання діяльності ВООЗ;

 • навчитися робити усне повідомлення на тему “Досягнення ВООЗ у боротьбі з найбільш небезпечними епідемічними хворобами”;

 • навчитися резюмувати текст “Роль ВООЗ у розв’язанні екологічних проблем та захисті довкілля”.

 1. Забезпечення вихідного рівня знань та умінь. Місце проведення – навчальна кімната.

 2. Зміст навчання: Див. п. 4.1 метод. для студ. №8.

Конкретна ціль – студент повинен уміти:

 • вести бесіду з усної розмовної теми “ Медичне обслуговування в Україні”;

 • ставити запитання з даної теми і давати на них відповіді;

 • знаходити в реченні і вірно перекладати граматичні конструкції.

Зав. кафедрою іноземних мов, латинської мови

та основ медичної термінології доц. Кім Л.М.

Методичні вказівки

для студентів І курсу медичного факультету

з підготовки і роботи на практичному занятті


 1. Тема: Медична освіта в США.(4 год.)
 1. Актуальність теми: ефективність підготовки цієї теми обумовлена зацікавленістю студента-медика в системі медичної освіти в США та в реалізації нових лексичних одиниць з даної теми в діалогічному та монологічному мовленні.
 1. Цілі навчання:

 • ознайомитися з медичною освітою в США;

 • вивчити нові лексичні одиниці з даної теми;

 • закріпити вживання нових лексичних одиниць та їх використання в діалогічному та монологічному мовленні.
 1. Забезпечення вихідного рівня знань:

 • прочитати та вивчити лексику перед текстом розмовної теми;

 • прочитати та перекласти текст “Медична освіта в США”;

 • опрацювати граматичний матеріал: повторення граматичного матеріалу. Модальні дієслова і дієслова з модальним значенням.
 1. Зміст навчання:


  Каталог: downloads -> inmov
  downloads -> Уроках «Художньої культури»
  downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
  downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
  downloads -> Образотворче мистецтво
  downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
  downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
  downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
  downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
  inmov -> «Прогул» у консультативні дні


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка