Якісний склад випускової кафедри
Скачати 294,75 Kb.
Дата конвертації10.06.2018
Розмір294,75 Kb.
Якісний склад випускової кафедри

п/п


Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посадаНазва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом


Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

1

2

3

4

5

6

8

1.

Степаненко

Сергій


Васильович

завідувач кафедри, професор, (штатний)

КІНГ в 1971р., аспірантура КІНГ

в 1980р.


Кандидат економічних наук, професор, 08.00.01, політична економія, професор кафедри історії та теорії господарства Економічні потреби і форми їх впливу на діяльність суб'єктів в умовах соціалізму.

Інституціональна економіка – 32 години
2

Фещенко

Валентина

Михайлівна


професор

(штатний)КНУ ім.

Т.Г.Шевченка

в 1980р.


Доктор економічних наук, професор, 08.00.04, економічна історія та історія економічної думки, професор кафедри історії та теорії господарства, Економічна думка України про становлення та розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Сучасні економічні теорії – 40 годин;

Історія економічної думки – 32 годиниКиївський національний університет ім. Т.Г. Шевченко, кафедра економічної теорії, програма та звіт про її виконання затверджені 19 квітня 2010 р. Пр. №14

3

Тимочко

Наталія


Олександрівна

доцент

(штатний)Львівський

державний

університет

в 1971р.,

аспірантура

при ін-ті

економіки АН

УРСР


в 1979р.

Кандидат економічних наук, доцент,08.00.03 «Економічна історія», Газова промисловість України

(1946-1975 рр.)”, доцент кафедри історії та теорії господарства.Історія економіки та економічної думки – 80 годин

КНЕУ, 2013 рік, курси «Використання тренінгових технологій викладання економічних дисциплін», тема «Застосування медіа засобів в проведенні семінарських занять»

4

Антонюк

Станіслав

Никифорович


доцент,

заступник завідувача

кафедри

(штатний)КНУ ім.

Т.Г.Шевченка

в 1978р.


Кандидат економічних наук, 08.00.02, історія економічних учень, 1986, ВАК СРСР тема «Исследование К. Марксом социально-экономических процессов пореформенной России и его значение для развития пролетарской экономической теории», доцент кафедри історії та теорії господарства.

Історія економіки та економічної думки – 36 годин

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. Кафедра економічної теорії з 15 грудня по 15 березня 2010 року (звіт про стажування розглянуто на засіданні кафедри історії та теорії господарства 19.04.2010р. протокол №14)

5

Лавриненко

Володимир

Михайлович


доцент

(штатний)КНУ ім.

Т.Г.Шевченка

в 1977р.


Кандидат економічних наук, 08.00.01, політична економія, доцент кафедри історії та теорії господарства, Соціально-економічні основи дисципліни праці (1986р.)

Історія економіки – 24 години;

Історія економіки та економічної думки – 40 годинДУ інститут економіки та прогнозування НАН України відділ економічної історії, жовтень-листопад 2007 р., програма стажування та звіт про її виконання затверджена Пр. №5 від 15.11.2007р.

6

Логінов

Микола


Михайлович

доцент

(штатний)Військово-політична академія

м. Москва

в 1988р.


Кандидат історичних наук, 07.00.01 «Історія суспільних рухів та політичних партій», доцент кафедри історії та теорії господарства, «Підготовка кадрів для партизанських формувань України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944рр.)»

Історія економіки та економічної думки – 44 години

КНЕУ, 2009, курси «Сучасні методи викладання» на тему «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекційних заняттях у курсі «Історія економіки та економічної думки»». свідоцтво 12СПК543291

7

Чуткий

Андрій


Іванович

доцент

(штатний)КНУ ім.

Т.Г.Шевченка

в 1998р. «Магістр з історії»


Кандидат історичних наук, 07.00.01, доцент кафедри історії та теорії господарства доцент кафедри історії та теорії господарства, «Історія України» за кафедрою Давньої та нової історії, КНУ ім. Т.Г.Шевченко

Історія економіки та економічної думки – 80 годин

КНЕУ, 2012 рік, курси «Сучасні методи викладання» на тему «Економічна історії України Х - початку ХХ ст. та роль КНЕУ у розвитку економічної освіти і науки в Україні і ХХ ст.» свідоцтво СПК№291220

8

Воробйова

Людмила


Василівна

доцент

(штатний)КНУ ім.

Т.Г. Шевченка

в 1975р.


Кандидат економічних наук, 08.00.04, «Економічна теорія та економічна думка», кафедра історії та теорії господарства, тема «Українська школа фізичної економіки»

Історія економіки та економічної думки – 80 годин

КНЕУ, 2013 рік, курси «Використання тренінгових технологій викладання економічних дисциплін», тема «Використання методу мозкового штурму при проведенні семінарських занять» свідоцтво 12СПК544548 від 24.05.2013р.

9

Тимченко

Юлія


Вікторівна

доцент

(штатний)КНЕУ

в 1999р.


Кандидат економічних наук, 08.00.01, доцент кафедри історії та теорії господарства, «Кооперативні організації в господарській системі України в період НЕПу»

Історія економіки та економічної думки – 80 годин

КНЕУ, 2004 рік, курси «Сучасні методи навчання», свідоцтво СПК№194130

10

Колядич

Олександр

Іванович


доцент

(штатний)УДПУ ім.

М.П.Драгоманова

в 1994р.


Кандидат економічних наук 08.00.01, доцент кафедри історії та теорії господарства, «Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.»

Історія економіки та економічної думки – 80 годин

КНЕУ, 2012 рік, курси «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів університету» свідоцтво СПК№291214

11

Опанасенко

Володимир

Михайлович


доцент

(штатний)КНЕУ, економічна теорія, 2004р.

Кандидат економічних наук, 08.00.01, доцент кафедри історії та теорії господарства, «Господарська мотивація в економічній системі України другої половини ХІХ – початок ХХ ст. та її відображення в економічній думці»

Історія економіки та економічної думки – 52 години

КНЕУ, 2009 курси «Сучасні методи викладання» на тему «Ринкові економічні системи суспільств європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша половина ХХ ст.)» свідоцтво

12

Погорєлов

Сергій


Борисович

старший викладач

(штатний)КІНГ ім.

Д.С.Коротченка

в 1974р.,

аспірантура

в 1980р.


Немає, старший викладач кафедри історії та теорії господарства, економіст

Історія економіки та економічної думки – 80 годин

Інститут економіки Академія України , відділ економічної історії, 2010-2011 р.р.

13

Волкова

Олена


Михайлівна

старший викладач

(штатний)РДПІ

в 1993р.,

КНЕУ

в 2002р.


Немає, старший викладач кафедри історії та теорії господарства, маркетинг

Історія економіки та економічної думки – 76 годин

КНЕУ, 2013 рік, курси «Використання тренінгових технологій викладання економічних дисциплін», тема «Технології інноваційного навчання в економічному університеті»Докладна інформація до пункту 8 таблиці 3.2
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Назва статей (у тому числі зі студентами), монографій, підручників, посібників (у тому числі навчально-методичних), за основним місцем робот

1.

Степаненко Сергій Васильович

1)Методологічна матриця історико-економічної науки – Київ,Економічна теорія. - № 2-3. (журнал) 2009, 2д.а.; 2)Методологічні проблеми історико-економічної науки – КНЕУ, Формування ринкової економіки: Збірник наук.праць – Спец. випуск Методологічні проблеми економічної науки, 2009, 0,5 д.а.; 3)Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», 2009 - Методологічні аспекти фізичної економії. 0,5 д.а., 4) Історія економіки та економічної думки:навч посіб. 2010, КНЕУ, тема №1Предмет і метод історії економіки та економічної думки 1,2 д.а.; 5)Спільна міжнародна наукова конференція Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія - Інститути в організації суспільства. 0,5 д.а.6)Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. Методологічні проблеми сучасної політичної економії. - Еволюція та сучасне бачення предмету політичної економії, КНЕУ, 2011, 0,6 д.а.; 7)Міжнародна наукова конференція, Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія, Особливості викладання предмету «Інституціональна економіка», 2011, 0,2 д.а.; 8)Міжнародна науково-практична конференція, Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів, Особливості сучасної економіки та їх вплив на еволюцію фірми., 2011, КНЕУ

0,2 д.а; 9)Міжнародна науково-практична конференція, Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття, «Некласичні підходи в методології економічних досліджень» 0,25 д.а., 2012.2.

Антонюк Станіслав Никифорович

1)Міжвузівська науково-методична конференція: Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр, Проблемна лекція як метод активізації навчального процесу. 0,2 д.а. 2009; 2)Міжнародна наукова конференція: «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», С.Подолинський про закон народонаселення Т.Р. Мальтуса. 0,2 д.а. 2009.; 3)Історія економіки та економічної думки:навч посіб./2010, КНЕУ, Тема 7: Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть і функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ – 60-ті роки ХІХ ст.) д.а.; 4)Міжвузівська науково-методична конференція: Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку, Із досвіду оцінювання поточного та модульного контролю знань студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки». 0,2 д.а., 2010.; 5)Розвиток економічної науки в Київському національному економічному університеті (перша третина ХХ ст.) (у співавторстві з Мордас І.В.), 2011, ІЕП НАНУ, Економічна теорія. - № 4., 0,25 д.а.; 6)збірник «Стратегія економічного розвитку», Сергій Степанович Остапенко: Alma Mater – Київський комерційний інститут, КНЕУ, 2012, 0,5 д.а.;


3.

Волкова Олена Михайлівна

1)Міжнародна наукова конференція: «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», Держава в системі понять фізичної економії. 0,2 д.а., 2009; 2)Історія економіки та економічної думки:навч посіб./КНЕУ, 2010, Тема 7: Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть і функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ – 60-ті роки ХІХ ст.) д.а.; 3)Всеукраїнська наукова конференція: Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні, Хвильова природа економічного розвитку.

0,2 д.а., 2010; 4)Міжвузівська науково-методичнаконференція: Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку, Із досвіду оцінювання поточного та модульного контролю знань студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки». 0,2 д.а., 2010; 5) Економіка розвитку /Науковий журнал. - № 2 (62).:Держава в суспільстві та в його господарській сфері: некласичний підхід 0,2 д.а. КНЕУ, 2012; 6) Формування ринкової економіки : - № 27: Влада в організації господарської системи, 0,4 д.а. КНЕУ, 2012; 7)Міжнародна науково-практична конференція: Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст., Організаційний підхід до дослідження ролі держави в господарській сфері 0,25 д.а., 2012;4.

Воробйова Людмила Василівна

1)Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України / Економіка України. - № 8. (журнал); Київ, 2009, 0,1 д.а.; 2)Міжвузівська науково-методична конференція, Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр, Використання тренінгових технологій при викладанні предметів історико-економічного циклу. 0,2 д.а., 2009; 3)Міжнародна

наукова конференція, «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», Енергетична теорія Сергія Подолинського і фізична економіка Ліндона Ларуша. 0,5 д.а., 2009; 4) Історія економіки та економічної думки:навч посіб./2010, КНЕУ, Тема 9: Ринкове господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополістичної конкуренції та його відображення в економічній думці (70-ті роки ХІХ – початокм ХХст) 1 ,0 д.а.; 5) ХV Міжнародна Науково-практична конференція, Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика., Українська школа фізичної економії про перспективи виходу економіки України із сучасної фінансово-економічної кризи. 0,2 д.а., 2010.; 6) Наука про життя. Варшавський університет., Physical economy of Liyndon H. Larouche an S.Podolyns’ky ideas about energy budget of the territory., Варшава, 2011, 0,2 д.а.; 7) Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т./ Ін-т світ. екон. і між нар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»: за ред. Т.І. Єфіменко. – К. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. (Енциклопедія.), «Леонід Миколайович Яснопольский», 0,5 д.а, 2011; 8)Міжвузівська науково-методична конференція, Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку., Використання ідей фізичної економії при викладанні курсу «Історія економіки та економічної думки». 0,2 д.а., 2011.; 9)Науково- методична конференція КНЕУ, Наукова складова навчального процесу та інвестиційні технології його розвитку, Методи та засоби збагачення змісту лекційних і практичних занять, 0,2 д.а.,2012.;10)Науково методична конференція КНЕУ, Синергетичний підхід до системи освіти 0,01 д.а.,2013.5.

Колядич Олександр Іванович

1)Збірник наук. праць. Вчені записки університету КРОК. Вип № 19У-т економіки та права КРОК, м. Київ., Інституціональна складова дослідницької парадигми сфери соціально-трудових відносин1,3 д.а., 2009; 2)Збірник наукових праць Економіка: проблеми теорії та практики., Наука і освіта ДНУ

м.Дніпропетровськ, Методологічні підходи до дослідження системи соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки України; 0,8 д.а., 2009; 3)Вчені записки університету КРОК. Вип № 23.

(журнал), У-т економіки та права КРОК, м. Київ, Інституціональна теорія в обґрунтуванні напрямків реформування сфери зайнятості, 0,5 д.а, 2010; 4)Історія економіки та економічної думки:навч посіб./КНЕУ, 2010, Тема 12: Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50-80-ті роки ХХст.) д.а. 5)Міжнародна наукова конференція: Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства, Соціально-трудові відносини – основа громадянського суспільства. 0,2 д.а., 2010; 6) Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - №2.:Дослідження соціально-трудової взаємодії з позицій системного підходу. (у співавторстві з Погорєловим С.Б.), КНЕУ, 2011, 0,25 д.а; 7)Збірник наукових праць

«соціально-трудові віносини: теорія і практика»: До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин, КНЕУ, 2012, 0,5 д.а. 8)Науково методична конференція КНЕУ: Наукова складова навчального процесу та інвестиційні технології його розвитку, Способи віртуальної організації аудиторної роботи викладача і студента: синхронне і асинхронне навчання 0,2 д.а., 2012, 9)Збірник наукових праць «соціально-трудові віносини: теорія і практика», До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин, КНЕУ, 2012, 0,5 д.а.6.

Корнійчук Людмила Яківна

1) Економіка України. - № 4-5. (журнал):Сталий розвиток і глобальна місія України; Київ, 2009, 1,2 д.а.; 2)Дивосвіт ІХ. І. 2009. (журнал) Космопланетарна теорія С.А. Подолинського, Київ, 2009 1,0 д.а.; 3)Міжнародна наукова конференція: Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», Сергій Подолинський – засновник української школи фізичної економії. 0,5 д.а., 2009; 4)Економіка України. - № 2. (журнал): Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку, Київ, 2010, 0,8 д.а; 5)Міжнародна науково-практична конференція: .В. Вернадський: творча спадщина в контексті історії економічної думки. Постать І.В. Вернадського в історії економічної думки України, 0,5 д.а., 2010. 6)Економіка України. - № 1.:Політекономія: виникнення і еволюція, Київ, 2011, 0,8 д.а.; 7) Економічна теорія. - №4, ІЕП НАНУ, Історико-економічні дисципліни в системі економічних наук. (у співавт. з Фещенко В.М.), 2011, 0,3 д.а. 8)Кооперация. Страницы истории. В 3 т. Т.1. Избранные труды российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков., М.: Наука, Видный теоретик и практик кооперативного движения Н.Левитский, 2011, 0,8 д.а.


7.

Лавриненко Володимир Миколайович

1) Міжвузівська науково-методична конференція: Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр, Схематизація як метод осягнення змісту курсу «Історія економіки та економічної думки». 0,2 д.а., 2009; 2)Міжнародна наукова конференція: «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України», Історико-економічна рефлексія господарської системи суспільства в працях С.А. Подолинського. 0,2 д.а., 2009.; 3) Історія економіки та економічної думки:навч посіб./КНЕУ, 2010, Тема 2:Природа та еволюція господарства общинного суспільства; Тема 3: Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій д.а.; 4)Міжнародна наукова конференція: Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства; Історико-економічна рефлексія господарської системи суспільства в працях С.А. Подолинського. 0,2 д.а., 2010; 5)Міжвузівська науково-методична: Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку.; Наукова та теоретична складова історико-економічного знання. 0,2 д.а., 2011; 6)Науково методична конференція КНЕУ: Наукова складова навчального процесу та інвестиційні технології його розвитку; Економічні турніри як засіб творчого мислення студентів, 0,2 д.а., 2012; 7) Міжнародна Наукова конференція: Корпоративна соціальна відповідальність- фактор сталого розвитку держави, м.Київ, Акад.праці та соц.відносин., Тези 0,1д.а. 8) Міжнародна Наукова конференція: Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій; Еволюція щастя в концепції сталого розвитку суспільства 0,2 д.а.2013.

8.

Логінов Микола Миколайович

1)Міжвузівська науково-методичнаТренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр; Вплив навчально-методичного посібника для самостійного вивчення дисципліни на ефективність пізнавальної діяльності студентів при вивченні курсу «Історія економіки та економічної думки». 0,2 д.а., 2009; 2)Історія економіки та економічної думки:навч посіб./КНЕУ, 2010, Тема 11: Ринкові економічні системи суспільств Європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша половина ХХ ст.) д.а. 3)Міжнародна наукова конференція: Проблеми формування і розвитку громадського суспільства; Історико-економічні витоки громадського суспільства 0,2 д.а., 2010; 4) Міжвузівська науково-методична конференція: Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку.; Із досвіду оцінювання поточного та модульного контролю знань студентів з дисципліни «Історія економіки та економічної думки». 0,2 д.а., 2010; 5)Міжвузівська науково-методична конференція: Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку. Наукова та теоретична складова історико-економічного знання. 0,2 д.а., 2011; 6)Науково методична конференція КНЕУ: Наукова складова навчального процесу та інвестиційні технології його розвитку; Використання відеоматеріалів у процесі викладання курсу «Історія економіки та економічної думки» 0,2 д.а., 2012; 7)Вісник

Академії праці та соціально-трудових відносин; Роль держави в еволюції господарської системи, 0,5 д.а. 2013.
9.

Маслов Анатолій Олександрович

1)Дослідження аграрних проблем у творчості І.В.Вернадського. / І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки України / За ред. В.Д. Базилевича.1,0 д.а.2009, Київ Знання; 2)Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. – К., 2010. – № 6 (108).(журнал); Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії, 0,6 д.а., 2010; 3)Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 23. – К., 2010. – 178 с.

(збірник наукових праць); Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства в контексті теорії інформаційної економіки, 0,5 д.а. Київ Крок, 2010; 4) Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К. : КНЕУ, 2010. – 532 с. (збірник наукових праць); Інституційна структура та її еволюція у творчості Дагласа Норта, 0,6 д.а. Київ КНЕУ, 2010; 5)Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – 2010. № 5. С. 369 – 375.(журнал); Значення теорії інформаційної економіки в умовах глобалізації, 0,5 д.а., Київ 2010; 6)Тенденції української економіки: виклики кризи та глобалізації / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2010 року (Додаток до журналу «Економіка ринкових відносин», 2009 №№ 3-4. – К.: 2010. – С. 33 – 34(збірник наукових праць); Теорія інформаційної економіки як відповідь на виклики кризи та глобалізації, 0,2 д.а., Київ 2010; 7)Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 24. – К., 2010. (збірник наукових праць); Інтернет як онтологічна складова інформаційної економіки, Київ КРОК, 2010; 8)Економічна теорія. – 2010. – № 4. (журнал), Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки, 0,6 д.а, Київ 2010; 9)Історія економіки та економічної думки:навч посіб./КНЕУ 2010, Тема 13: Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.); 10)ІІ-а Всеукраїнська науково-практична конференція: Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства. Інновація як якісна риса сучасної інформаційної економіки. 0,2 д.а., 2010; 11)Міжнародна науково-практична конференція: І.В. Вернадський: творча спадщина в контексті історії економічної думки, Дослідження проблем розвитку аграрної сфери у творчості І.В. Вернадського 0,2 д.а., 2010; 12)Міжнародна науково-практична конференція: Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії; Теорія інформаційної економіки та її значення в сучасних умовах 0,2 д.а., 2010; 13)IV-а Міжнародна науково-практична конференція: Актуальні проблеми економіки 2010; Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці, 0,2 д.а., 2010; 14) Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – № 7.; Моделювання динамічних процесів становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки в Україні 0,7 д.а., 2011; 15)Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії: Теорія інформаційної економіки та її значення в сучасних умовах, 0,2 д.а. 2011; 16)Актуальні Проблеми Економіки. № 3 (117).: Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці, 0,6 д.а. Київ, 2011; 17)Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 123.;Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорія інформаційної економіки; КНУ 2011, 0,5 д.а.; 18)Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 128.; Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть., 0,5 д.а., КНУ, 2011; 19)Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. (Енциклопедія.); Коуз Рональд Гаррі (н. 1910), 2011, 0,7 д.а.; 20)Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. (Енциклопедія.); Норт Дуглас Сесіл (н. 1920), 0,5 д.а. 2011; 21)Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»: за ред. Т.І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. (Енциклопедія.); Фогель Роберт Вільям (н. 1926), 0,5 д.а. 2011; 22)Міжвузівська науково-методична конференція: Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку.; Взаємодія онтологічної та гносеологічної складових історико-економічного знання. 0,2 д.а., 2011; 23)Міжнародна наукова конференція на честь 140-чіччя з дня народження Сергія Булгакова; Спадщина Сергія Булгакова в сучасному соціально-гуманітарному дискурсі; Погляди С.М. Булгакова на теорію прогресу і їхнє значення в контексті сучасних моделей розвитку суспільства., 0,2 д.а., 2011; 24)Всеукраїнська науково-практична конференція: Інтелектуальна власність у науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах: теоретичні та практичні аспекти управління та оцінки; Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал в контексті теорії і практики інформаційної економіки. 0,2 д.а., 2011; 25)Міжнародна науково-практична конференція: Ідеологія в сучасному світі; Пошуки нової економічної ідеології для національної економіки в умовах становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки.,0,2 д.а. 2011;

10.

Мордас Ірина Василівна

1)Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - Випуск 4. (Науковий журнал); З історії становлення фінансової науки в Україні; К:КНТЕУ; 1,1 д.а., 2009; 2)Економічна теорія. - №4.; Розвиток економічної науки в Київському національному економічному університеті (перша третина ХХ ст.) (у співав. з Антонюком С.Н.), ІЕП НАНУ, 0,25 д.а., 2011; 3)Вчені записки. Збірник наукових праць. Суб’єктивно-психологічна теорія цінності в трактуванні Є.Є. Слуцького, 0,5 д.а , 2011

11.

Опанасенко Володимир Михайлович

1) Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України»; Корисна праця як засіб задоволення потреб у теорії С.А. Подолинського. 0,2 д.а., Київ 2009; 2)Економіка та держава. №3 : Господарська мотивація основних верств українського суспільства у пореформений період (друга половина ХІХ ст. — початок ХХ ст.), 0,5 д.а. 2011; 3)Вісник Академії праці та соціально-трудових відносин; Мотивація в функціонуванні та розвитку господарських систем 0,42 д.а., 2013

12.

Погорєлов Сергій Борисович

1)Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України»; Ідеї поєднання соціально-економічних та природничих закономірностей розвитку людства в контекст нової парадигми цивілізаційного розвитку. 0,2 д.а., Київ 2009; 2)Історія економіки та економічної думки:навч посіб./КНЕУ, 2010, Тема 6: Господарство та економічна думка централізованих монархій Європи (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) д.а. 3)Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - №2.: Дослідження соціально-трудової взаємодії з позицій системного підходу (у співавторстві з Колядичем О.І.), КНЕУ, 2011, 0,25 д.а.; 4)Збірник наукових праць «соціально-трудові віносини: теорія і практика»; До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин, КНЕУ, 0,5 д.а. 2013.

13.

Тимочко Наталія Олександрівна

1) Історія економіки та економічної думки України: Навч.-метод. посібник для самостійної роботи студ./ К.: КНЕУ, 2009, 11,4 д.а. 2)Історія економіки та економічної думки:навч посіб./КНЕУ, 2010, Тема 4: Господарський розвиток та економічна думка на етапі становлення суспільств Східної та Західної цивілізації (VІІІ ст. до н.е. – V ст.н.е.), Тема 5: Господарство та економічна думка феодальних держав Європи (кінець V-ХV ст.); Тема 8: Становлення ринкових форм господарства в Україні (друга половина ХVІІ – перша половина ХІХ ст.); Тема14: Господарство України та його трактування в економічній думці в умовах адміністративно-командної економічної системи д.а.; Тема 15: Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні (останнє десятиріччя ХХ – початок ХХІ ст.); 13)Міжнародна науково-практична конференція: Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика; Кооперативні організації як господарські одиниці ринкової системи господарства.0,2 д.а., 2010; 14) Міжвузівська науково-методична: Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку., Нові методологічні підходи до вивчення пам’яток економічної думки. 0,2 д.а., 2011; 15)Науково методична конференція КНЕУ: Наукова складова навчального процесу та інвестиційні технології його розвитку; Застосування інтерактивних методів у викладанні історико-економічних дисциплін 0,2 д.а., 2012;

14.

Тимченко Юлія Вікторівна

1)Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. № 3.

(Збірник наукових праць);Економічні організації кооперативного типу: теоретичний аспект, Полтава, 0,5 д.а., 2010; 2) Історія економіки та економічної думки:навч посіб, КНЕУ, 2010, Тема14: Господарство України та його трактування в економічній думці в умовах адміністративно-командної економічної системи д.а.; 3)Збірник Формування ринкових відносин в Україні; Формування кооперативних організацій в Україні., Київ 2012, 0,4 д.а.; 4)Економіка та підприємство: зб. наук пр. молодих учених та аспірантів; Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму», КНЕУ 2012, 0,4 д.а.; 5)Науковий вісник; Роль кооперативних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії, ПУЕТ

Полтава, 0,4 д.а., 2012; 6)Міжнародна науково-практична конференція: Роль кооперативних економічних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії; Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку 0,2 д.а., 2012;


15.

Фещенко Валентина Михайлівна

1)Фінансовий ринок України. - № 9 (71)(журнал); Монетаризм як теорія грошей та інструмент економічного розвитку., Київ 2009, 0,5 д.а.; 2)Міжнародна наукова конференція «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України»; Фізична економія в контексті розвитку сучасної економічної теорії. 0,2 д.а., 2009; 3)Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. № 3.

(Збірник наукових праць);Українська кооперативна думка другої пол.. ХІХ – початок ХХ ст.: сучасний погляд., Полтава, 2010, 0,5 д.а.; 4)Історія економіки та економічної думки:навч посіб.КНЕУ, 2010, Тема7: Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть і функціонування ринкової економіки (друга половина VІІ – 60-ті роки ХІХ ст.)(у співавторстві)0,5 д.а.; Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 1,2 д.а. 5)Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. Методологічні проблеми сучасної політичної економії.; Сучасна економічна теорія: концептуальні витоки, критерії та перспективи розвитку, КНЕУ, 0,6 д.а., 2011; 6)Економічна теорія. - №4; Історико-економічні дисципліни в системі економічних наук. (у співавторстві з Корнійчук Л.Я.), ІЕП НАНУ, 0,3 д.а., 2011; 7)Кооперация. Страницы истории. В 3 т. Т.1. Избранные труды российских экономистов, общественных деятелей, кооператоров-практиков.; Видный теоретик и практик кооперативного движения Н.Левитский (у співавторстві з Корнійчук), М.: Наука, 0,8 д.а. 2011; 8)Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т./ Ін-т світ. екон. і між нар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління»: за ред. Т.І. Єфіменко. – К. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. (Енциклопедія.); Леонід Миколайович Яснопольский (у співавторстві з Воробйовою), 0,5 д.а., Київ, 2011; 9)Енциклопедія корпоративних фінансів; Енциклопедія корпоративних фінансів (статті та редагування), УАФР, 0,8 д.а., 2011; 10)Корнійчук Людмила Яківна: біобібліографічний покажчик; Л.Я. Корнійчук: штрихи до портрета наукової і педагогічної діяльності., КНЕУ, 0,3 д.а. 2011; 11)Навчальний посібник «Сучасні економічні теорії», 27 д.а. 2012; 12)Міжнародна науково-практична конференція: Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ століття; «Нова інституціональна економічна теорія: поєднання класичного та некласичного підходів аналізу» 0,25 д.а., 2012;
16.

Чернятевич Ярослава Василівна

1)Вісник соціально-економічних досліджень - Випуск 38. (Збірник наукових праць);Економічні суб’єкти господарської системи України, Одеса: ОДЕУ, 0,5 д.а. 2010; 2)Вчені записки (Збірник наукових праць); Українська економічна думка про людину як «економічні суб’єкти», КНЕУ, 0,5 д.а., КНЕУ; 3)Економіка та підприємництво (Збірник наукових праць); Еволюція поглядів на сутність економічних організацій в економічній літературі, КНЕУ, 0,5 д.а., 2010; 4)Міжнародна наукова конференція: Проблеми формування і розвитку громадського суспільства; Економічна безпека держави як умова побудови громадського суспільства, 0,125 д.а., 2010; 5)Міжнародна наукова конференція: Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії; Знання як цивілізаційний фактор розвитку економічної системи, 0,125 д.а., 2010; 6)Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр.; Концептуальні основи геоекономіки та економічна безпека держави, Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 0,5 д.а., 2011; 7)Вчені записки: Зб. наук. Праць; Вплив демократични, наукових та освітніх революцій на формування економічних суб’’ктів у Західній Європі, КНЕУ, 0,5 д.а., 2011; 8)Формування ринкової економіки: Зб. наук праць; Історичні форми економічних суб’єктів на етапі становлення ринкової економічної системи у Західній Європі, КНЕУ, 2011, 0,5 д.а; 9)Міжвузівська науково-методична: Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку.; Підвищення кваліфікації державних управлінців як необхідна умова розвитку економіки знань. 0,2 д.а., 2011

17.

Чуткий Андрій Іванович

1)Література та культура Полісся. – Вип. 49. (журнал); Невідомий ректор: реконструкція біографії О,О, Карпеки, м. Ніжин, 0,7 д.а. 2009; 2) Газета. Економіст – № 36 – 39 (1267 - 1270); Наш університет у 1958 - 1969 роках, КНЕУ, 0,52 д.а., 2009; 3) Газета. Економіст – № 1 - 4 (1271 - 1274); Наш університет у 1970-х роках, КНЕУ, 0,52 д.а., 2009;Газета. Економіст –– № 5 - 7 (1275 - 1277); Завершуючи реконструкцію ректорської галереї нашого університету (чотири невідомі ректори нашого вузу), КНЕУ, 0,61 д.а. 2009; 4)Збірник документів. – Полісся. 2010 (Збірник наукових праць), Професорська культура: приватна сфера, Київ – Ніжин, 4,92 д.а., 2010; 5)Київська старовина. № 1, 2010.(журнал); Еволюція студентського контингенту Київського комерційного інституту, Київська старовина, 0,75 д.а., 2010; 5)Міжнародна наукова конференція: VІІ Міжнародні наукові Довнарські читання; «Український слід» науково-педагогічної спадщини М.В. Довнар-Запольського: Київський комерційний інститут у 1917 – 1920 рр., 0,75 д.а., 2010; 6)VІ Міжнародна

наукова конференція: Знаки питання в історії України: регіональний вимір; Ректорський корпус Київського комерційного інституту: справа наукової реконструкції. 0,65 д.а., 2010; 7)Література та культура Полісся. - Вип. 61; Ректорський корпус Київського комерційного інституту: спроба наукової реконструкції, Ніжин, 0,65 д.а., 2011; 8)Література та культура Полісся. –Вип. 62; Зміни в студентському складі вузів Наддніпрянщини в роки українських визвольних змагань: досвід Київського комерційного інституту, Ніжин, 0,7 д.а., 2011; 9)Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – № 2; Заснування Київських вищих комерційних курсів, Київ, 0,58 д.а., 2011; 10)Часопис української історії. – Вип. 21.; Історія становлення економічної освіти у Києві в контексті соціально-економічної та інтелектуальної історії України кінця XIX – початку XX ст., Київ, 0,69 д.а., 2011; 11)Гілея. – 2011. – № 49 (№ 7). , Питання зміни професорської культури в Києві на початку XX ст.: «справа Є.Д. Сташевського» та припинення М.В. Довнар-Запольським роботи в Київському комерційному інституті, Київ, 0,69 д.а., 2011; 12)Сіверянський літопис. – № 4.; Архів Київського комерційного інституту як важливий корпус документів з історії України початку XX ст., Чернігів, 0,68, 2011; 13)Гілея. – 2011. – Вип. 51 (№ 9). Самоорганізація студентства Київського комерційного інституту як одна із складових історії зародження профспілкового руху в Україні, Київ, 0,72 д.а., 2011; 14)Економіст. –№ 9-11 (1343-1345).,Університет зі сталими демократичними традиціями, КНЕУ, 0,35 д.а., 2011; 15)Міжнародна наукова конференція: Історія повсякденності: теорія та практика; Етнічний склад студентського контингенту та національне питання в Київському комерційному інституті. 0,7 д.а., 2011; 16)VІІ Міжнародна наукова конференція: Знаки питання в історії України: парадигми соціальної історії; Повсякденність у вузівському середовищі Києва кінця XIX - початку XX ст.: визначення вимірів 0,7 д.а., 2011; 17)Часопис української історії; Університет Св. Володимира та Київський комерційний інститут: сприяння в становленні та оцінка співпраці, КНУ ім. Т.Шевченка, 0,54 д.а., 2012; 18)Література та культура Полісся; Професорсько-викладацький склад. Київського комерційного інституту 1908-1914рр.: статистика, тенденції змін, визначні персоналії, Ніжинський державний університет, 0,65 д.а., 2012;
Ректор Павленко А.Ф.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка