Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни
Скачати 11,41 Kb.
Дата конвертації13.10.2017
Розмір11,41 Kb.
 • Рецензування (Peer-review)
 • Авторські резюме англійською мовою (English abstracts)
 • Регулярність публікації (Regular publication, ISSN)
 • Бібліографічні списки в романській абетці (References in Roman script)
 • Заява щодо дотримання публікаційної етики (Publication ethics statement)

Scopus

 • Scopus
 • наявність та якість авторських резюме англійською мовою (повнота, лаконічність, віддзеркалення вмісту статті, обсяг, мова)
 • наявність бібліографічних посилань у романському алфавіті
 • наявність рецензування та його рівень
 • міжнародний склад редакційної ради / колегії
 • міжнародний склад авторів
 • регулярність та вчасність виходу
 • WoS
 • наявність англомовної бібліографічної інформації (заголовок, авторське резюме, ключові слова)
 • наявність бібліографічних посилань в романському алфавіті
 • наявність рецензування
 • міжнародний склад редакційної ради / колегії
 • міжнародний склад авторів
 • регулярність та вчасність виходу
 • дотримання "Міжнародних редакційних конвенцій" (International Editorial Conventions)
 • наявність міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN– International Standard Serials Number) (для друкованого та / або електронного
 • англомовного веб-ресурсу, на якому повинна бути представлена повна інформація про журнал: переконливо викладена політика журналу (описані цілі і завдання журналу), повний склад редакційної ради із зазначенням країни перебування (приналежності) кожного члена ради; зміст та анотації кожної статті, що завантажуються на сайт оперативно відповідно до виходу чергових випусків журналу
 • апарату рецензування статей
 • міжнародного складу редакційної ради; виняток можуть становити журнали, що спеціалізуються на регіональній тематиці; однак ця тематика повинна бути цікава міжнародному співтовариству
 • міжнародного складу авторів (з тим же винятком, що і для редакційної ради);
 • чіткої періодичності і регулярності виходу у світ чергових випусків видання;
 • ідентифікаторів статей (DOI тощо);
 • якісного оформлення статті (структури наукової статті, наявності ілюстративного матеріалу, який демонструє результати дослідження тощо).
 • Журнал оцінюється за наявністю таких складових:
 • Періодичні видання
 • Окремий сайт, не прив’язаний до сайту установи-видавця
 • Англомовна сторінка
 • Назва та абревіатура англійською / ISSN друкованої та он-лайнової версії
 • Закордонні члени редколегії
 • Метадані англійською мовою
 • Заява про дотримання публікаційної етики (Publication ethics statement)
 • Архів
 • Транслітерація посилань у правилах для авторів
 • DOI
 • Присутність у наукометричних і / або реферативних базах даних
 • Окремий сайт, не прив’язаний до сайту установи-видавця
 • майже 40 % журналів НАН України не мають власних веб-ресурсів
 • — видання, що перевидаються;
 • — більшість установ Відділення інформатики, Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства;
 • — половина установ Відділення фізики та астрономії, Відділення наук про Землю, Відділення загальної біології, Відділення історії, філософії та права, Відділення літератури, мови та мистецтвознавства.
 • Розміщення журналу на платформі установи-видавця та / або перевидавця не замінює власного сайта видання!
 • Сайт видавця в даному випадку розглядається як агрегатор та враховується в переліку баз даних та інших інформаційнийх видань, що опрацьовують журнал. Наявність власного сайта, на думку команди Scopus та CSAB (експертна рада БД Scopus), — необхідна умова для журнала, якій індексується в міжнародній міждисциплінарній БД, та передбачає посилання на платформи організацій, які видають журнал.
 • Метадані англійською мовою
 • Відсутні у більшості видань
 • Реферативна інформація = метадані публікацій:
 • бібліографічний опис статті (автор, його афіліація, назва статті (публікації);
 • назва журналу;
 • вихідні дані (рік, том, номер,сторінковий інтервал);
 • авторське резюме (анотація, реферат);
 • ключові слова
 • Розміщення постатейних PDF не увільняє від необхідності розміщення "домашніх" сторінок для кожної статі відповідно до вимог CrossRef та БД. Крім цього, такий варіант дає змогу швидко розмістити необхідну інформацію, а повнотекстову версію відкласти або запропонувати за передплатою
 • DOI
 • Одержують 27 видань
 • Заява про дотримання публікаційної етики
 • Міжнародні стандарти етики наукових публікацій (http://publicationethics.org/resources/international-standards), розроблені Комітетом з етики наукових публікацій (The Committee on Publication Ethics — COPE), являють собою систему моральних норм і підходів для запобігання будь-яким порушенням цих норм як у роботі, так й у взаємовідносинах з усіма учасниками процесу наукових публікацій: авторами, рецензентами, редакторами, видавцями, розповсюджувачами та читачами
 • Наявна лише на ресурсах 18 видань
 • Наявність архіву
 • Закордонні члени редколегії
 • >80 %
 • >70 %
 • Перспективи є у видань, які дотримуються
 • Чіткої редакційної політики
 • Етики наукових публікацій
 • Які мають:
 • ISSN
 • Окремий сайт, не прив’язаний до сайту установи-видавця
 • Англомовну сторінку сайта
 • Апарат рецензування статей
 • Міжнародний склад редколегії
 • Міжнародний склад авторів
 • Метадані англійською мовою
 • Пристатейну бібліографію англійською мовою
 • Архів
 • Дотримуються графіку виходу
 • DOI


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка