З досвіду роботи вчителя інформатики Кальненської зош і-іііст. «Метод проектів на уроках інформатики»
Дата конвертації31.08.2018
Розмір12,5 Kb.

З досвіду роботи вчителя інформатики Кальненської ЗОШ І-ІІІст. «Метод проектів на уроках інформатики»

Моє досьє


Кондрат Петро Михайлович

вчитель інформатики

Кальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів

педагогічний стаж 8 років

спеціаліст ІІ категорії

Проблема над якою працюю:

«Формування інформаційно-комунікативних компетентностей через застосування методу проектів при вивченні інформатики ».

Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти.

Як віддаєш усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

Актуальність методу


Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише в діяльності і не можуть бути засвоєні вербально. В ході роботи над проектом діти набувають досвід індивідуальної самостійної діяльності.

Метод проектів – це освітня технологія, яка націлена на придбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

стимулює учнів до розв’язання проблем, які мають на увазі володіння деякою сумою знань;

розвиває критичне мислення;

учні набувають навички роботи з інформацією (відбирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують);

вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання в співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.


Основні ознаки проектної діяльності

Проектна діяльність — це особливий вид інтелектуальної діяльності, характерними рисами якої є самостійний пошук необхідної інформації, її творче перетворення в матеріалізо­ваний продукт (виріб, сценарій, плакат, реферат, стендову доповідь, мультимедійну презентацію тощо).

Проект — це особливий вид пізнавальної діяльності та її результат, що характеризуються такими ознаками:

Типи проектів


(втілення ідеї в реальну форму)

(споживання того, що виробили інші: читання цікавої книжки, споглядання картини)

(дослідження, наприклад, ролі преси в житті людини)

(отримання певних вмінь, навичок, знань)


Класифікація проектів

Етапи проектування

 • Робота над проектом здійснюється поетапно. Однак не можна розглядати проектну діяльність як чіткий алгоритм, оскільки це процес творчого мислення й прийняття рішень. Можна лише виділити основні етапи проекту

Зразок структури проекту

Організація роботи учнів над проектом

Тема: «Комп’ютерні презентації». (8 годин)

Модуль 1.

 • Пояснюється нова тема «Комп’ютерні презентації».
 • Орієнтовно за 10-15 хвилин до кінця модуля учні об’єднуються в групи та отримують тему проекту.
 • На наступний урок учні повинні знайти та підготувати потрібну інформацію відповідно до теми свого проекту.
 • Також теми для проектів можуть використовуватись з інших предметів із залученням вчителів-предметників.

Організація роботи учнів над проектом

Модуль 2.

 • На цьому модулі учні починають роботу над проектом.
 • Вчитель інформатики допомагає учням під час роботи з програмою презентацій.
 • Перевіряється якість зібраного учнями матеріалу , якщо використовується тема з іншого предмету то можна залучити до консультації вчителя-предметника.

Організація роботи учнів над проектом

Модуль 3.

 • Завершується робота над проектом.
 • Контролюється стан виконання проекту.
 • Вносяться доповнення та поправки.
 • Здійснюється остаточне оформлення проекту та перевірка презентації.

Організація роботи учнів над проектом

Модуль 4.

 • Проводиться захист навчальних проектів.
 • Кожна група проводить демонстрацію свого проекту, а інші групи ставлять їм запитання.
 • Також запрошуються на захист вчителі, з яких предметів були використані теми для проектів.
 • Після захисту навчального проекту група учнів отримує оцінку як з інформатики (за тему «Комп’ютерні презентації»), так і з того предмета,
 • з якого створювали проект.

Очікувані результати в ході виконання проектів


1.Формуються й відпрацьовуються:
 • Навики знаходження, систематизації, класифікації, аналізу інформації
 • Навики публічного виступу (ораторське мистецтво)
 • Уміння представити інформацію в доступному, естетичному виді
 • Уміння виражати свої думки, доводити свої ідеї
 • Уміння працювати в групі, у команді
 • Уміння працювати самостійно, робити вибір, приймати рішення

2. Розширюються й поглиблюються знання в різних предметних областях.

3. Підвищується рівень інформаційної культури, що включає в себе роботу з різною технікою (принтер, сканер, мікрофон і т.д.)4. Учень досить ґрунтовно вивчає ту комп'ютерну програму, у якій створює проект і навіть більше - програми, які допомагають краще представити свою роботу.

5. Учень має можливість втілити свої творчі задуми.

6. Відносини із учителем переходять на рівень співробітництва.

7. Підвищується самооцінка тих дітей, які по тій або іншій причині вважали себе неуспішними.

Все перераховане вище дає учню можливість, вийшовши зі стін школи стати успішною, самодостатньою особистістю.

Висновок


Отже, суть проектної технології - стимулювати інтерес учнів до нових проблем, які передбачають наявність певної суми знань як інструментів, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або кількох проблем; показати практичне застосування набутих знань.

Позитивним у проектній діяльності є набуття вихованцями таких умінь:

• планувати свою роботу;

• використовувати багато джерел інформації;

• самостійно відбирати й накопичувати матеріал;

• аналізувати, підставляти факти;

• аргументувати факти;

приймати рішення;

• встановлювати соціальні контакти;

• створювати кінцевий продукт (фільм, журнал, календар, проспект, сценарій, комп’ютерну презентацію);• презентувати створене перед аудиторією;

• оцінювати себе й одне одного.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка