З досвіду управління впровадженням інновацій Експеримент регіонального рівня «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку»



Скачати 26,86 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір26,86 Kb.
ТипРішення
 • Створення здоров’язберігаючого простору уроку
 • через впровадження ідей природовідповідного (ноосферного) навчання
 • З досвіду управління
 • впровадженням інновацій
 • Експеримент регіонального рівня
 • «Навчання і виховання учнів
 • через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку»
 • 2013-2017 рр.
 • Наукові керівники:
 • Кузнецова А.Ф., доктор педагогічних наук, професор кафедри управління
 • якістю освіти Харківської академії неперервної освіти.
 • Кравченко Г.Ю., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової та
 • експериментальної роботи КВНЗ «Харківська академія
 • неперервної освіти».
 • Наукові консультанти:
 • Маслова Н.В., доктор психологических наук Российской академии
 • естественных наук, Ноосферной академии науки и
 • образования.
 • Курмишев Г.В., доктор педагогічних наук, дійсний член Ноосферної
 • академії науки і освіти.
 • Рішення колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 06.09.2013
 • Мета дослідження:
 • Збереження здоров’я вчителів і учнів у навчальному процесі за умови:
 • формування у вчителів поняття про людину як складну біоенергоінформаційну систему, в якій взаємодіють Дух, Душа, тіло;
 • ставлення вчителя до себе і до учня як до унікальної неповторної особистості, яка є копією Всесвіту;
 • набуття учителем знань про фізіологію роботи мозку людини, геометрію її фізичного тіла, типи нервової системи і організація на основі цих знань учбового процесу і життєдіяльності учнів в ньому
 • Завдання:
 • 1. Підготувати вчителів до проведення ноосферних уроків з використанням біоадекватної Real-методики викладання.
 • 2. Сприяти становленню свідомості вчителя, в основі якої – новий погляд на людину як копію Всесвіту.
 • 3. Провести семінари для вчителів, учасників експериментального дослідження, за спеціально розробленими програмами, націленими на реалізацію природовідповідного принципу навчання.
 • Кожна ідея повинна бути вистраждана,
 • мета – обґрунтована
 • (на шляху до прийняття ідей
 • ноосферної освіти)
 • Захворюваність дітей шкільного віку в Україні за останні 10 років зросла на 27%:
 • у 1-х класах - більше 30% дітей, які мають хронічні захворювання;
 • у 5-х - майже 50%;
 • у 9-х - майже 64%
 • І, як висновок, - сьогодні в Україні серед підлітків від 12 до 18 років відносно здорові лише 6-10%.
 • Равіль Сафіуллін,
 • Міністр молоді та спорту

Психолого-педагогические факторы, влияющие на здоровье школьников:

 • психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных разрядок
 • стиль педагогического общения учителя с учащимися;
 • характер проведения опросов, проблема оценок;
 • степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно, группы риска);
 • соответствие используемых методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников;
 • степень ограничений в свободе естественных телесных, эмоциональных и мыслительных проявлений учащихся на уроках ;
 • личные, психологические особенности учителя, его характера, эмоциональных проявлений;
 • состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему здоровью;
 • обременение учителя собственными проблемами, его способность психоэмоционального переключения;
 • степень педагогической автономии и возможности инновационной деятельности учителя;
 • профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий.

Напрямки для реалізації складових здоров'я

 • 1
 • Фізична складова
 • 2
 • Соціальна
 • складова
 • 3
 • Психічна складова
 • 4
 • Духовна складова
 • Створення здоров’язбережувального простору уроку неможливе без реалізації всіх складових здоров‘я
 • На шляху до прийняття ідей ноосферної освіти
 • 1. Моніторингові дослідження якості надання освітніх послуг
 • Проаналізувавши загальні результати, висунули гіпотезу, що основними факторами, які впливають на формування думки учнів та їх батьків є:
 • рівень комфортності (емоційний стан) учнів на уроці (перший факторний показник);
 • рівень навчальних досягнень та ступінь важкості (легкості) засвоєння нових знань (перший факторний показник);
 • рівень мотивації учнів до навчання (третій факторний показник) .

Висновки

 • Простежується наявність прямого зв’язку між ступенем важкості отримання нових знань та емоційним станом учнів під час уроку
 • Педагогами здебільшого не враховуються вікові особливості учнів та природовідповідні (притаманні людині від природи) способи, методи і канали сприйняття інформації
 • Вербальний/лінгвістичний інтелект – особливе сприйняття звуків, структур, значень і функцій слів, мови.
 • Логіко-математичиий інтелект особливе сприйняття і розпізнання логічних або числових операцій, здатність розуміти довгі логічні ланцюги.
 • Просторовий інтелект здатність чіткого сприйняття візуально-просторового світу і можливість трансформувати це сприйняття.
 • Музичний інтелект – здібність відчувати та оцінювати ритм, тон, тембр, форми музичного вираження.
 • Міжособистісний інтелект – здатність розпізнавати і відповідно реагувати на настрій, темперамент, мотивацію і бажання інших.
 • Внутрішньо-особистісний інтелект – особливе сприйняття власних почуттів і здатність розрізняти власні емоції, знання власних сильних та слабких сторін.
 • Кінестетичний інтелект – особлива здібність контролювати рухи тіла та спритно робити вправи з предметами.
 • Теорія множинності інтелекту
 • (за Говардом Гарднером)
 • Мультисенсорний підхід у навчанні англійської мови

МУЛЬТИСЕНСОРНИЙ ПІДХІД у навчанні англійської мови

 • Чим більше каналів відкрито для сприйняття інформації, тим ефективніше йде процес навчання.

МУЛЬТИСЕНСОРНИЙ ПІДХІД

 • Візуали - запам'ятовують інформацію візуально, через зір
 • Аудіали – краще сприймають інформацію на слух
 • Кінестетики – у цих учнів краще працює відчуття дотику, нюху та смаку
 • Екологія душі
 • – чистота помислів та вчинків
 • Екологія Землі випливає з екології душі, її внутрішнього стану. Людина як мікрокосмос і довкілля як макрокосмос глибоко взаємозв’язані.
 • Від того, в якому просторі живе наша душа: в істині, любові і добрі чи в брехні, ненависті і злі – залежить якість і спрямованість нашого життєвого діалогу зі світом.
 • Віктор Жуковський,
 • докторант богослов’я
 • Місія школи:
 • виховання екологічної культури учнів, громадянської зрілості, відповідальності перед природою, суспільством, людиною, самим собою;
 • формування ноосферного мислення.
 • Єдина педагогічна тема:
 • Підвищення якості освіти, становлення моральності учнів через створення природовідповідного, здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього простору”
 • Экологизация образования
 • Включение экологических аспектов во все образовательные предметы, экологизация процесса обучения, экологизация среды образовательного учреждения, экологизация взаимоотношений учитель-ученик
 • (Н.М. Мамедов)
 • Транслирование в содержание учебного предмета экологического стиля мышления…
 • (А.Ю. Либеров)
 • Обращение к естественным, присущим человеку от природы, способам, методам и каналам восприятия информации
 • (Л.М. Зайцева)

У березні 2012 року на базі нашої школи відбувся районний науково-практичний семінар для вчителів біології під керівництвом Кузнєцової А.Ф., доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії і методики професійної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, за темою: «Ноосфера. Ноосферна освіта. Ноосферна педагогіка. Ноосферний урок»

 • Атмосферою творчості і краси, яка панувала на уроці, екологічною чистотою, націленістю на розкриття вищого «Я» учителя й учня через їхню творчу взаємодію по всіх каналах сприйняття і, нарешті, високою результативністю засвоєння навчальної інформації урок буквально заворожив усіх присутніх.

Етапи біоадекватного уроку

 • I
 • (сенсорно-моторний) символьний)
 • II
 • (символь-
 • ний)
 • III
 • (логічний)
 • IV
 • (лінгвістичний)
 • Репрезентація,
 • представлення образу
 • Представ-лення інформації
 • Осмислення,
 • перепрацювання
 • інформації
 • Творче використання
 • Формування вміння використовувати знання
 • (словесний опис, малювання образу - символу, закріплення через виконання різно-манітних вправ…)
 • Закріплення навичок використання знань
 • (пошук самостійних образів, прикладів, творча робота)
 • Архівування інформації

Діти мислять формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі. К. Ушинський

 • Мета дій учителя і учнів:
 • сформувати, закріпити і дати учневі навички роботи з навчальним мислеобразом (мислеобраз – індивідуально сприйнятий всіма органами почуттів - колір + смак + запах + звук - цілісний образ предмета або явища);
 • сформувати навчальний образ як «одиницю», мікроструктуру з навчального предмета;
 • закласти його в довготривалу пам’ять;
 • навчити користуватися новим образом, тобто зробити його творчою рухомою одиницею мислення

ФОРМА РЕЛАКСАЦіОННО-АКТИВНА

 • Етап релаксації: накопичення інформації, робота правої (творчої) півкулі.
 • Етап активності:
 • тренування лівої півкулі (логіка, аналіз, структурування інформації).
 • Формується цілісне мислення
 • Українська мова, 1 клас
 • “Написання слів з апострофом”
 • Урок при-
 • родознавства,
 • 6-й клас
 • Козак перша письмова згадка 1489 рік
 • Запорізька Січ заснована у 1556 році на острові Хортиця
 • Козак - універсальний воїн
 • (артилерист, піхотинець, моряк, вправний вершник)

Висновок

 • 1. На біоадекватному уроці здійснюється дуже важливий психологічний процес - синхронізація роботи обох півкуль головного мозку.
 • 2. Взаємодія лівої і правої півкуль призводить до того, що розвивається цілісне мислення.
 • 3. Така методика дозволяє створити ситуацію моделювання самим учнем навчальних знань.
 • 4. Учень, що володіє роботою обох півкуль, сприймає інформацію творчо.
 • Місія школи:
 • виховання екологічної культури учнів, громадянської зрілості, відповідальності перед природою, суспільством, людиною, самим собою;
 • формування ноосферного мислення
 • Єдина педагогічна тема:
 • Підвищення якості освіти, становлення моральності учнів через створення природовідповідного, здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого освітнього простору”

Результативність

 • Зростання мотивації учнів до навчання та інтересу до вивчення відповідних предметів.
 • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів усіх категорій.
 • Формування навичок роботи з інформацією (перенесення на інші предмети).
 • Розкриття та розвиток творчих здібностей.
 • Розвиток естетичних емоцій та почуттів, зв’язного мовлення, вміння аргументовано, образно висловлювати свої думки, судження, оцінки.
 • Виховання громадянськості.
 • Здоров’я-
 • зберігаючий
 • та
 • здоров’я-відновлю-вальний ефект
 • Розділ I.
 • Назви з усіх предметів, які вивчаються у школі:
 • а) ті, що подобаються;
 • б) ті, що не подобаються
 • Підкресли причини, що характеризують твоє ставлення до предмета.
 • Допиши відсутні.
 • Методика вивчення ставлення до навчальних предметів Г.Н. Казанцевої
 • Чи потрібний етап комфортного мислення на інших уроках?
 • Так – 100% респондентів-учнів 7-Б класу
 • Як ти вважаєш, чому?

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка