Задание № Доведіть важливість і необхідність проведення педагогічного аналізу…Скачати 17.62 Kb.
Дата конвертації13.02.2020
Розмір17.62 Kb.
Задание № 1. Доведіть важливість і необхідність проведення педагогічного аналізу…

Повний аналіз проводиться з метою контролю за якістю організації навчально-виховного процесу і для вивчення стилю діяльності вчителя, досвіду його роботи. Він включає аналіз усіх аспектів уроку — змістового, дидактичного, психологічного — і дає повну картину уроку як явища дійсності.Задание № 2. Висловіть власну думку щодо аналізу готовності школярів до продовження освіти.

Школяр готовий для продовження освіти, якщо він: інтелектуально (механічна, арифметична пам’ять, увага, уява, фонематичний слух), фізично (ріст, м’язи, моторика, нервова система, зорово-рухова та моторна координація) готова. Якщо в неї розвинуті мотиваційно-вольові та особистістно-психологічні якості.Задание № 3. Наведіть один із можливих варіантів аналізу уроку.

Оптимально організовано самостійну роботу учнів під керівництвом учителя з урахуванням рівня їхніх навчальних можливостей. Самостійна пошукова діяльність учнів на уроці забезпечувалася в процесі співпраці вчителя та школярів. Учитель протягом уроку виступає в ролі консультанта, порадника. Колективна робота учнів уміло поєднується з виконанням індивідуальних диференційованих завдань.Задание № 4. З’ясуйте, завдяки яким умовам реалізується одна із закономірностей управління.

Управління полягає в основному в упорядкуванні діяльності системи. І це не одноразовий акт, а що триває процес, тому що для безперебійного функціонування вона повинна на будь-якому етапі піддаватися керуючому впливу. Вплив має враховувати всі зміни обстановки, а це означає, що не можна досягти повного впорядкування діяльності, якщо воно буде здійснюватися від випадку до випадку. Отже, для забезпечення відповідного рівня будь-якої діяльності процес управління має здійснюватися безперервно.Задание № 5. Охарактеризуйте цілісну систему внутрішкільної педагогічної інформації.

Принцип інформації в управлінні загальноосвітнім закладом орієнтує на наявність об'єктивної і повної інформації про функціонування педагогічного процесу: успішність учнів, якість їх знань; стан викладання навчальних предметів; стан виховної роботи і рівень вихованості учнів; робота з педагогічними кадрами; робота з батьками, громадськістю; матеріально-технічна база та ін.Задание № 6. Розкрийте механізм визначення завдань на новий навчальний рік.

Варто враховувати:

– завдання, пов’язані з удосконаленням навчально-виховного процесу на основі впровадження й апробації інноваційних технологій; завдання, пов’язані із забезпеченням підвищення рівня професійної компетентності педагогів; завдання, пов’язані зі створенням системи взаємовідносин навчального закладу і зовнішнього середовищі; завдання, пов’язані з удосконаленням системи управління закладом, забезпеченням необхідних організаційних, науково-методичних, морально-психологічних, матеріально-технічних, інформаційних умов реалізації плану роботи на навчальний рік.

Задание № 7. Розкрийте логіку аналізу виховного заходу.

У загальному вигляді логіка педагогічного аналізу виховного справи визначається послідовністю етапів його проведення. Послідовність етапів може мати наступний вигляд: спільна вироблення цілей, завдань виховного заходу, вибір форм проведення; спільне планування; участь учнів у підготовці та особливості педагогічного керівництва вчителів; безпосереднє проведення виховного справи; спільне підведення підсумків і аналіз.Задание № 8. Розкрийте сутність управлінської інформації.

Управлінська інформація - це сукупність необхідних нових та інших сучасних та репрезентативних даних, які сприятимуть якісному вирішенню управлінських рішень та управлінської діяльності. Інформація відображає стан та зміни стану певної системи. Різноманітність станів системи, що відображається, породжує різноманітність інформації. У цьому розумінні рух інформації визначає рух системи.Задание № 9. Назвіть етапи процедури педагогічного аналізу.

Перший етап. Ознайомлення з предметом аналізу. На цьому етапі визначається мета аналізу, формується загальне уяв­лення про предмет аналізу, окреслюються його контури, створюються умови для об'єктивної оцінки.

Другий етап. Змалювання предмета аналізу як системи. На цьому етапі необхідно представити предмет аналізу як систему, яку утворюють певні компоненти.

Третій етап. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Для уникнення поверховості аналізу на цьому етапі необхідно зосе­редити увагу на еволюційних причинах та на процесі розвитку предмету аналізу, що зумовили його теперішній стан.Задание № 10. Перерахуйте параметри, за якими можна оцінювати якість знань і рівень вихованості школярів.

До «твердих» критеріїв належать важливі статистичні дані, які в комплексі характеризують загальний стан вихованості молоді: кількість правопорушень і тенденції їх зміни; кількість молодих людей, які відбувають покарання за скоєні злочини; кількість розлучень і сімей, які розпалися; темпи поширення пияцтва, наркомани, куріння, проституції серед молоді та багато інших показників.

Задание № 11. За яких умов можливе підвищення аналітичної основи управління?

Не нашел ничего толковогоЗадание № 12. Визначте зміст оперативної і стратегічної інформації.

Стратегічна інформація – це систематизовані узагальнені дані щодо стану окремих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та тенденцій їх зміни у майбутньому, які використовуються при прийнятті стратегічних рішень. Основні відмінності стратегічної інформації від оперативної полягають у відмінностях у потребах осіб, що приймають або реалізують стратегічні рішення. Оперативна інформація використовується для оперативного регулювання процесів господарської (комерційної) діяльності у разі виникнення негативних відхилень від запланованих результатів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка