Загальна характеристика типу Одноклітинні Середовище життяСкачати 247.7 Kb.
Дата конвертації12.12.2018
Розмір247.7 Kb.
Загальна характеристика типу Одноклітинні

Середовище життя : водне ( прісні водойма, моря) , організми тварин і людини

Надцарство -Еукаріоти

Царство - Тварини

Підцарство- Одноклітинні

Тип-Одноклітинні ( Найпростіші)

Клас

Корененіжки Джгутикові Війчасті

Амеба прісноводна Евглена зелена Інфузорія туфелькаБудова

Тіло Одноклітинних утворено з однієї клітини , що має оболонку, цитоплазму, ядро, травну вакуолю, скоротливу вакуолю

У амеби прісноводної відсутня оболонка, є лише цитоплазма ,яка утворена з двох шарів (ектоплазми та ендоплазми),тому амеба здатна утворювати псевдоніжки –органи пересування

Евглена зелена має оболонку ,яка надає їй форму,органи пересування – джгутик

В клітині евглени є пластиди,світлочутливе вічкоІнфузорія туфелька має оболонку, що має форму ступні, органи пересування – війки,

В клітині є два ядра – генеративне ( відповідає за поділ клітини),вегетативне (за роботу внутрішніх органів), в клітині є рот і порошицяЖивлення - Гетеротрофне

Амеба живиться бактеріями ,одноклітинними водоростями ,які захоплює псевдоніжками ( фагоцитоз)

Евглена зелена здатна фотосинтезувати та запасати поживні речовини (автотрофне живлення)

Інфузорія туфелька захоплює бактерії ротовим отвором. В цитоплазмі утворює травну вакуолю, неперетравлені рештки виділяє через порошицю

Розмноження

Нестатеве Статеве

( Простий поділ)Значення

В природі В житті людини

1 Входять до складу планктона , яким живляться водні тварини 1. Вапняк використовується як будівельний матеріал

2 Морські найпростіші (фораменіфори , радіолярії) утворюють вапняк 2.З черепашок найпростіших виготовляють шліфувальний матеріал

3.Паразитичні най простіші (амеба дизентерійна, малярійний

плазмодій ) викликають захворювання

Загальна характеристика Типу Кишковопорожнинних

Середовище життя : прісні водойма, моря , океани ( існують у двох життєвих формах: поліпи і медузи)

Надцарство-Еукаріоти

Царство-Тварини

Підцарство-Багатоклітинні

Тип – Кишковопорожнинні

Рід- Гідра

Вид – Гідра прісноводна ( Актинія , каралові рифи, медуза Аурелія)

Будова

Зовнішня Внутрішня


Клітини

ОсобливостіКлітини зовнішнього шару:

Шкірно- м`язовіКлітини щільно лежать одна біля одно ї, мають м`язове волокно

Нервові (дифузна нервова система)Клітини у формі зірочок, мають відростки , якими сполучаються між собою

Жалкі


Клітини мають капсулу , в якій міститься жалка нитка, чутливій волосок

Статеві: яйцеклітина

сперматозоїдНерухома клітина ,має запас поживних речовин

Клітина здатна рухатись за допомогою джгутика


Проміжні

Клітини здатні утворювати всі клітини організму


Клітини внутрішнього шару:

Травні


Клітини мають джгутики ,псевдоніжки, м`язове волоконце,травну і скоротливу

вакуолю

Щупальці

Ектодерма

Ентодерма

Кишкова порожнина

Підошва
Процеси життєдіяльності

Живлення Дихання Розмноження

Гетеретрофи Аеробне статеве нестатеве

Травлення проходить ( бруньку-

в кишковій порожнині та вання)

в травних клітинах

Значення

В природі В житті людини

1.Входять в ланцюг живлення 1.З каралів виготовляють прикра-

2.Каралові рифи місце життя си

водних тварин 2. Вапняк використовують як

3.Беруть участь в утворенні будівельний матеріал

вапняку. 3. Каралові рифи можуть бути

перешкодою морському

транспорту


Загальна характеристика Типу Плоскі черви

Середовище життя : прісні водойма , грунт, організми тварин і людини

Надцарство- Еукаріоти

Царство – Тварини

Підцарство – Багатоклітинні

Тип - Плоскі черви

Клас-


Вільноживуча форма Паразитичні

Клас Війчасті черви Клас Сисуни Клас Стьожкові черви

Вид- Планарія біла Вид – Печінковий сисун Вид- Бичачий ціп`як

БудоваЗовнішня Внутрішня

 1. Плоске тіло 1. Закладається три зародкових листка:

 2. Двобічна симетрія тіла а) ектодерма

 3. Покрив : шкірно – м`язовий мішок б) ентодерма

 4. У вільноживучих форм ( планарії білої) є в) мезодерма

Органи дотику ( щупальці) 2.Відсутня порожнина ( проміжки між органами заповнені

Органи зору (очі) паренхімою 1. У паразитичних форм є присоски, гачки, 3. Є органи і системи органів:

можуть зникати окремі органи а) травна ( рот, глотка, кишечник, неперетравлені

неперетравлені рештки виділяються через

рот )

б) видільна ( видільні канальці – протонефридії)в) нервова ( нервові вузли, стовбури, нерви)

г) статева ( гермафродити, жіночі та чоловічі статеві

органи знаходяться в одному організмі)

Процеси життєдіяльностіЖивлення ( Гетеротрофи) Розмноження Дихання

Сапрофіти паразити статеве(розвиток непрямий, складний тип аеробне анейробне

розвитку ,є проміжний і основний хазяїн)

ЗначенняВ природі В житті людини

1. Сапрофітні плоскі черви входять в ланцюг живлення . 1. Паразити рослин ,тварин , людиниЗагальна характеристика типу Круглі черви - первиннопорожнинних безхребетних тварин

Середовище життя : тип налічує близько 30000 видів ,які переважно поширені у грунті та водоймах ; є хижаки ; багато паразитів людини , тварин, рослин

Представники : аскарида людська, фітонематоди, галова нематода, бурякова нематода, стеблова нематода, свиняча ,кінська аскарида , гострики, трихінела.

Надцарство- Еукаріоти

Царство- Тварини

Під царство Багатоклітинні

Тип Круглі черви

Клас нематоди або круглі червиБудова

Зовнішня Внутрішня

 1. Двобічна симетрія тіла . 1. Формується три зародкових листка : ектодерма,

 2. Веретеноподібна форма тіла, округла на поперечному розрізі ентодерма, мезодерма .

 3. Покрив: шкірно – м `язовий мішок, який складається з щільної 2. Є первинна порожнина тіла .

багатошарової кутикули . 3. Системи органів :

а) травна : рот, глотка, кишечник ,який

закінчується анальним отвором

б) нервова : стовпчаста нервова система

в) статева : роздільно статеві( самка має

яєчник самець сім`ячники)цикл розвитку аскариди людської:

запліднені яйця, личинка в шлунку, личинка в крові, личинка в легенях, личинка в шлунку , доросла особа в кишечникуЗначення

В природі В житті людини

1. Грунтові вільноживучі нематоди беруть участь в 1. Паразити сільськогосподарських рослин (галова

процесах ґрунтоутворення. нематода, бурякова нематода, стеблова нематода)

2. Вільноживучі нематоди водойм і грунтів є кормом для 2. Паразити с/ г тварин ( свиняча аскарида. кінська

різних тварин аскарида)

3. Паразити рослин і тварин ( галова нематода) 3. Паразити людини ( аскарида людська, гострики,)Загальна характеристика Типу Членистоногі

Середовище життя : водне ( прісні водойма, моря ) наземно – повітряне , паразити рослин тварин і людини

Надцарство – Еукаріоти

Царство – Тварини

Під царство – Багатоклітинні

Тип – Членистоногі
Клас Ракоподібні Клас Павукоподібні Клас Комахи( жуки ,метелики,мухи)

Рід – Рак Рід – Павук Ряд – Жуки, Лускокрилі,

Вид – Рак річковий Вид – Павук хрестовик Двокрилі і т.д.

Будова

Зовнішня Внутрішня

!. Відділи тіла :голова ,груди , черевце ( комахи) 1. Розвивається три зародкових листка

2. Двобічна симетрія тіла 2. Порожнина тіла змішана і називається міксоцель

3. Покрив : зовнішній хітиновий скелет, до якого прикріплюються між внутрішніми органами знаходиться жирове тіло

м`язи, членистоногі линяють 3. Системи органів :

4. Органи пересування: членисті кінцівки а) травна: рот , оточений ротовими органами ,глотка, стравохід

ракоподібні – 5 пар ходильних кінцівок шлунок, кишка, анальний отвір;

павукоподібні – 4 пари б) кровоносна : незамкнута ,є серце і судини

комахи – 3 пари кров і порожнинна рідина утворюють гемолімфу

5. Органи чуття : вусики ( органи дотику і нюху) в) органи дихання : зябра ( рак) , легені і трахеї ( павук )

трахеї ( комах)

г) нервова система : ланцюжкова ( надглотковий вузол, підглот-

ковий вузол, черевний нервовий ланцюжок)

д) видільна: зелені залози (рак) ,мальпігієві судини ( павук,

комахи)

е) статева : роздільностатеві та гермафродитиЗначення

В природі В житті людини

1. Входять в ланцюг живлення 1. Використовується в їжу людини ( ракоподібні, комахи)

2. Є санітарами водоймищ 2. Одержують шовк (шовкопряд)

3. Беруть участь у ґрунтоутворенні 3. Шкідники с / г культур

4. Запилюють квіткові рослини 4. Паразити тварин і людини

5. Переносники збудників захворюваньЗагальна характеристика Типу Молюски

Середовище життя : Водне ( прісні водойма моря) , наземне, окремі види молюсків ведуть паразитичний спосіб життя

Надцарство – Еукаріоти

Царство – Тварини

Під царство – Багатоклітинні

Тип – Молюски
Клас Черевоногі молюски Клас Двостулкові молюски Клас головоногі молюски

Ставковик великий Беззубка ( жабурниця) Кальмари

Виноградний слимак Перлівниця Каракатиця

Мідія ВосьминігБудова

Зовнішня Внутрішня

1 Тіло молюсків має три відділи: голова ,тулуб , нога 1. Між тулубом і мантією є мантійна порожнина

2. Покрив : тулуб оточений складкою шкіри – мантією 2. Проміжки між органами заповнені паренхімою

3. Залозисті клітини мантії утворюють черепашку 3. Є вторинна порожнина у вигляді мішків, що оточують серце

4. На голові знаходяться органи чуття та рот 4. Системи органів:

5.Органи пересування : мускульна нога а) травна : рот, глотка, стравохід, шлунок ,кишка , анальний

отвір, залози - слинні, травні

б) кровоносна : незамкнута, є серце( передсердя і шлуночок)

судини( артерії ,вени , капіляри)

в) органи дихання : легені або зябра містяться в мантійній

порожнині

г) органи виділення : нирки

д) нервова : розкидано – вузлова

е) статева : роздільностатеві та гермафродитиОсобливості

Черевоногі молюски Двостулкові молюски Головоногі молюски

1. Є органи дотику – щупальці 1. Погано розвинуті або відсутні органи чуття і голова 1. Тіло має тулуб та голову, ноги перетворились на щупальці

2. Прості очі 2. Черепашка - двостулкова 2. На голові є очі

3.Спірально закручена черепашка 3. Ротовий отвір - 2 пари ротових лапастій ,вкриті війками 3. Черепашка відсутня або лежить під шкірою( крім наутілуса)

відсутні слинні залози ,язик , тертка

4. В ротовій порожнині язик, що утворює 4. Серце 3 –х камерне 4. Слина містить отруту ,у кишку впадає протока чорної залози

тертку ,є щелепи

Значення

В природі В житті людини

1. Входять в ланцюг живлення 1. Виноградний слимак, мідія, вустриця – їжа людини

2. Є природними фільтратами води 2. Прикраси ,сувеніри ( черепашки)

3. Шкідники с/г культур 4. Проміжні хазяєва параз. ЧеТип Хордові

Характеристика типу :

 1. Наявність хорді

 2. Нервова система трубчаста ( передній кінець трубки утворює головний мозок ,а задній – спинний мозок

 3. Двобічна симетрія тіла

 4. Наявність вторинної ротової порожнини

 5. Наявність вторинної порожнини тіла

 6. наявність систем органів: опорно - рухової ,травної, кровоносної , дихальної, нервової, видільної, статевої

 7. Передній кінець ( глотковий відділ) травної трубки сполучається з зовнішнім середовищем двома рядами отворів – зябровими щілинами


Підтип

Безчерепні Черепні

1. Відсутність черепа 1. Наявність черепа

2. нервова трубка недиференційована 2. Нервова трубка поділяється на

головний і спинний мозок

3. Недорозвинуті органи чуття 3. Є органи чуття

4. Відсутнє серце 4. Є серце

5. Відсутні кінцівки 5. Є кінцівки

6. Примітивна будова органів виділення 6. Складна будова нирок


Класи

Клас Головохордові _____________________________________________________________

Ланцетник Надклас Риби

Клас Хрящові Клас Кісткові


Клас Земноводні
Клас Плазуни
Клас Птахи
Клас Ссавці

Загальна характеристика Надкласу Риби

Середовище життя: риби – група хребетних ,які живуть виключно у водному середовищі ,налічується 20000існуючих видів рибКласи

Хрящові риби Кісткові риби

Катран ( колюча акула) Ряд . осетроподібні (осетер атлантичний)

Китова акула Ряд. оселедцеподібні ( оселедець )

Гігантська акула Ряд лососеподібні ( форель горбуша)

Тигрова акула Ряд коропоподібні ( короп)

Електричний скат Ряд оку неподібні ( окунь, судак)Зовнішня будова

 1. Обтічна форма тіла. Тіло рибі ділиться на відділи : голову, тулуб ,хвіст .Передня частина голови витягнута у рострум

 2. Відсутні зяброві кришки. Рот знаходиться знизу.

 3. Покрив : шкіра вкрита лускою ,до складу якої входе дентин, на щелепах перетворюється на зуби

 4. Органи пересування : плавці не з`єднані з осьовим скелетом

 5. Органи чуття : органи зору ( очі), слуху ( внутр. вухо), нюху( ніздрі), дотику ( бічна лінія)

Зовнішня будова

 1. Обтічна форма тіла. Тіло поділяється на голову, тулубі хвіст.

 2. Є зяброві кришки . Рот знаходиться з боку голови.

 3. Покрив : шкіра вкрита кістковою лускою і слизом.

 4. Органи пересування : плавці ( спинний, хвостовий, анальні, черевні , грудні)

 5. Органи чуття : органи зору ( очі), слуху ( внутріш. вухо ) , нюху ( ніздрі ), дотику ( бічна лінія )

Внутрішня будова

 1. Внутрішній хрящовий скелет.

 2. Травна система : рот, глотка ( зяброві щілини), стравохід, шлунок, кишечник, ( є спіральний клапан) , клоака, травні залози (печінка, підшлункова)

 3. Кровоносна система : серце ( передсердя і шлуночок), одне коло кровообігу

 4. Дихальна : зябра ( зяброві тичинки, зяброва дуга, зяброві пелюстки)

 5. Нервова система : головний і спинний мозок

 6. Видільна : нирки, сечоводи, клоака

 7. Статева система : роздільностатеві ,яєчник (самка),сім`ячники (самець)


Внутрішня будова

 1. Внутрішній кістковий скелет ( скелет голови, хребта, плавців)

 2. Травна система : рот, глотка ( зяброві щілини), стравохід, шлунок, кишечник, анальний отвір ,травні залози ( печінка, підшлункова)

 3. Кровоносна система6 серце ( передсердя, шлуночок ) ,одне коло кровообігу.

 4. Дихальна система : зябра (зяброві тичинки ,зяброва дуга , зяброві пелюстки)

 5. Нервова система : головний мозок ( передній, проміжний середній, довгастий, мозочок), спинний

 6. Видільна система : нирки, сечоводи, сечовий міхур

 7. Статева система : роздільностатеві, розвиток з метаморфозом

. Значення

В природі В житті людини

1.Риби входять в ланцюг живлення 1. Риби - цінний харчовий продукт

2. Відходи рибної промисловості – добрива, комбікорма

3. Спортивне рибальство. Охорона риб.Загальна характеристика Класу Земноводні
Середовище життя : здебільшого поширені на суходолі проте їхнє розмноження і розвиток відбувається у воді . налічується близько 4000 видів земноводних , яких об`єднають у три ряди :

Хвостаті амфібії Безхвості амфібії Безногі амфібії

Плямиста саламандра Зелені і бурі жаби Кільчаста черв`яга

Протей Гостро морда та трав`яниста жаба

Звичайний тритон Звичайна ропуха, КвакшаБудова

Зовнішня Внутрішня

1 Тіло сплющене зверху до низу поділяється на голову , тулуб, кінцівки 1. Внутрішній кістковий скелет ( скелет голови, тулуба,

2. Покрив : шкіра гола, багата на залози кінцівок )

3. Органи пересування : 2. Травна система : ротоглоткова порожнина ( слинні за-

передні кінцівки (плече, передпліччя ,кисть) лози , язик ) , стравохід, шлунок , кишечник, клоака.

задня кінцівка ( стегно , гомілка, стопа) 3. Кровоносна система : серце ( 2 передсердя і шлуночок) 1. Органи чуття : органи зору ( очі , вкриті повіками ), 2 кола кровообігу ( велике і мале)

органи слуху ( внутрішнє і середнє вухо) 4. Дихальна система : легені – парні комірчасті мішки,

органи дотику ( язик) повітря надходить у ніздрі – носоглоткова порожнина

органи нюху ( ніздрі) -- гортань –легені.

5. Нервова система : трубчаста ( головний і спинний

мозок) Головний мозок має: передній мозок

проміжний мозок, середній мозок, довгастий

мозок.

6. Органи виділення : нирки, сечоводи, сечовий міхур7. Статева система : земноводні роздільностатеві ,

у самки – яєчники , у самця – сім`ячники. Складний

цикл розвитку (яйце, личинка, пуголовок, жабеня,

доросла особа )Значення

В природі В житті людини

1. Земноводні входять в ланцюг живлення 1. Людина вживає в їжу ( жаба – Голіаф, гостро морда жаба)

2. Джерело отримання отрут ( саламандра)

3. Об`єкти лабораторного дослідження


Види ,що охороняються : Плямиста саламандра, Тритон альпійський, Тритон карпатський, Ропуха очеретяна, Жаба прудка

Загальна характеристика Класу Плазуни

Холоднокровні наземні тварини ,розмноження яких не пов`язане з водоймами і відбувається на суходолі. Більшість видів веде наземний спосіб життя, але з них перейшли до існування в прісних водоймах і навіть морях . Відомо близько 8 000 існуючих видівРяд Лускаті Ряд Черепахи Ряд Крокодили

Ящірка прудка Болотяна черепаха Нільський крокодил

Гадюка степова

Хамелеон


Будова

Зовнішня Внутрішня

1. Тіло плазунів поділене на відділи: голову, шию, тулуб, хвіст, кінцівки. 1. Внутрішній кістковий скелет( скелет голови , тулуба.,

кінцівок, поясів кінцівок), є грудна клітка.

2. Покрив : шкіра суха, вкрита роговими лусками, щітками, пластинками, 2. Мускулатура диференційована, з`являються міжреберні

характерна линька, старий покрив заважає росту. м`язи.

3. Органи пересування : кінцівки, розташовані з боків тулуба ,тіло плазує 3. Травна система : рот ( є кісткове піднебіння) ,є зуби,

передня ( плече ,передпліччя, кисть) глотка ,стравохід, шлунок , кишечник, клоака. Залози:

задня ( стегно ,гомілка, стопа) слинні, печінка , підшлункова.

4. Органи чуття : органи зору ( очі, мають 3 повіки) 4. Кровоносна система : серце 3 – х камерне, в шлуночку

органи слуху ( внутрішнє і середнє ) росте перегородка, 2 кола кровообігу.

орган дотику (язик)

орган нюху ( ніздрі ) , орган смаку ,шкірно-м`язове чуття 5. Дихальна система : ніздрі , гортань, трахея, бронхи,

легені( система перегородок збільшують площу

газообміну

6. Нервова система : головний мозок , спинний мозок,

Півкулі переднього мозку вкриті сірою речовиною

7. Статева система : плазуни роздільностатеві,

запліднення внутрішнє, більшість плазунів

відкладають яйця.

Значення

В природі В житті людини

1. Входять в ланцюг живлення 1. Знищують шкідників с/ г культур, зміїї – гризунів

ящірки – шкідливих комах

2. Деякі види плазунів небезпечні для життя людини

3. Отрута змій використовується в медицині

4 Людина використовує шкіру крокодилів, панцери

для виготовлення різних виробів.

Види , що знаходяться під охороною : Степова гадюка, Мідянка, Жовтопуз, Жовточеревний полоз, Зелена, супова, слонова Нільський крокодил, Гребінчастий крокодил, Американський кайман.
Загальна характеристика Класу Птахи

Середовище життя : повітряно – наземне, належить понад 8500 видів теплокровних хребетних тварин , пристосованих до польоту . Мають пір`яний покрив. Передні кінцівки перетворились на крила.

Будова

Зовнішня Внутрішня 1.Відділи тіла : голова ,шия ,тулуб, кінцівки. Верхня і нижні щелепи 1. Внутрішній кістковий скелет ( частина кісток зрослі, кістки

Видозмінились у дзьоб( наддзьобок і піддзьобок) легкі і міцні)

2. Форма тіла оптична. 2. Травна система : дзьоб ( ротова порожнина) , глотка, стра-

3. Покрив птахів : шкіра суха на хвості є куприкова залоза ,шкіра вкрита вохід ( воло), шлунок ( 2 –х камерний) , кишечник ,клоака

пір`ям, пір`я бувають контурні ,махові , пухові залози ( слинні, печінка ,підшлункова)

Будова пера : опахала ( борідки 1-го і 2 –го порядку) 3. Кровоносна система : серце 4 –х камерне, два кола крово-

стрижень обігу.

колодочка 4. Дихальна система: ніздрі, гортань, трахея, бронхи, легені

4.Органи пересування : крила, задні кінцівки легеневі мішки.

Крила : плече передпліччя, кисть ( пальці кисті зростаються) 5. Нервова система : головний мозок, спинний мозок, нерви

На крилах є махові пера Збільшились передні півкулі головного мозку, краще

Задні кінцівки : стегно ,гомілка ,стопа ( кіски стопи зрослі утворюють цівку) розвинутий мозочок.

5.Органи чуття : органи зору ( очі, мають 3 повіки ) 6. Видільна система : парні нирки, сечоводи, сечовий міхур

органи слуху ( внутрішнє, середнє, зовнішнє вухо закінчується відсутній

слуховим отвором ) 7. Статева система : роздільностатеві організми

органи нюху ( ніздрі ) , добре розвинуті органи рівноваги. Самців сім’яники і сім`япроводи; самок – 1 яєчник і

один яйцепровід. Запліднення внутрішнє, розвиток

яйцеклітини триває в тілі самки і в яйці під час виси

жування.

Значення

В природі В житті людини

1. Входять в ланцюг живлення 1. С/г птахи дають людині м`ясо, яйця, пух.

2. Сприяють розповсюдженню насіння. 2. Птахи знищують шкідників с/г культур

3. Маленькі пташки ( колібрі) запилюють квіти 3. Люди використовують гагачий пух для утеплення одягу

4. Існують промислові види птахів на яких палюють

заради м`яса і пуху

5. Спів птахів надихає музикантів, художників, письмен-

ників на створення своїх творівЗагальна характеристика Класу Ссавці

Середовище життя : наземно – повітряне , водне , грунт . У світовій фауні налічується близько 5000 видів на Україні понад 100 видів

Будова

Зовнішня Внутрішня

Залежить від умов існування 1. Відділи тіла : голова, шия , тулуб , кінцівки 1. Внутрішній кістковий скелет.

 2. Форма тіла видовжена циліндрична обтічна 2. Травна система : в ротовій порожнині є зуби ( різці , ікла ,кутні)

 3. Покрив : в шкірі ссавців розвинуті сальні і потові залози глотка ,стравохід, шлунок, кишечник( 12- пала, тонка , товста)

і їх похідні молочні і пахучі залози, пряма кишка, анальний отвір. Залози : слинні ,печінка,

шкіра вкрита волоссям ( шерсть ) хутро, воно має підшлункова.

ості підшерстя. Похідні шкіри : кігті ,нігті , копита 3. Кровоносна система :серце 4- камерне, 2 кола кровообігу


 1. Органи пересування : кінцівки розміщенні під тулубом 4. Дихальна система : ніздрі , носова порожнина, носоглотка,

І пристосовані до середовища життя ( швидкого бігу, гортань, трахея, бронхи, легені .

польоту, плавання ) 5. Нервова система : головний мозок , спинний мозок, нерви 1. Органи чуття : органи зору ( очі, мають повіки з віями ) Збільшились великі півкулі переднього мозку, вкриті корою ,що

Органи слуху ( внутрішнє, середнє, зовнішнє, має звивини і борозни

що закінчується вушною раковиною) 6. Видільна система : парні нирки, сечоводи, сечовий міхур

органи дотику ( вібриси – чутливі волоски) 7. Статева система : ссавці роздільностатеві, по типу розвитку

Добре розвинуті органи смаку і рівноваги ссавці поділяються на яйцекладних, сумчастих, плацентарних

Між грудною і черевною порожнинами знаходиться діафрагма

( м`язова перегородка )


Значення

В природі В житті людини

1. Входять в ланцюг живлення 1. Одомашнені тварини ( парно, непарно копитні, гризуни

2. Беруть участь у ґрунтоутворенні дають людині м`ясо, молоко, шерсть. (хутро)

3. Сприяють розповсюдженню насіння рослин. 2. Засіб пересування в малодоступних районах

3. Мишовидні гризуни – шкідники сільського господарства

4. Окремі ссавці є переносниками збудників захворюваньЗагальна характеристика Типу Кільчасті черви

Середовище життя : поширені у морях, прісних водоймах , грунті; налічується понад 11 тис. видів ( в Україні відомо близько 450 видів цих тварин )

Надцарство – Еукаріоти

Царство – Тварини

Підцарство – Багатоклітинні

Тип – Кільчасті черви

КласМалощетинкові черви Багатощетинкові черви П`явки

Вид – Дощовий чер`як Вид – Нериїс Вид – Медична п`явка

Трубочник Піскожил

Тихоокеанський пололоБудова

Зовнішня Внутрішня

 1. Тіло поділено на сегменти ( подібні за будовою частини тіла) 1. У кільчастих червів є вторинна порожнина тіла

 2. Симетрія тіла : двобічна симетрія 2. Системи органів :

 3. Покрив : шкірно мускульний – мішок ( кутикула, шар епітелію, а) травна : рот, глотка , стравохід ( воло), шлунок.,

двох шарів м `язів - кільцевих і повздовжніх) кишечник , анальний отвір.

 1. Органи пересування : щетинки (пружні ,міцні шилоподібні б) кровоносна система: замкнута ( спинна судина ,черевна

шилоподібні утворення ) судина , кільцеві судини, „серця”- пульсуючі судини)

 1. Органи чуття : чутливі клітини ( розкидані у покровах ) в ) дихальна система : газообмін відбувається через покрови

органи дотику ( вусики, щетинки), шкіри

хімічного чуття ( нюхові ямки), зору ( очі) г ) нервова система : ланцюжкова ( надглотковий вузол,

підглотковий вузол, навкологлоткове кільце, черевний

нервовий ланцюжок )

д) видільна : метанефридії ( трубочки ,розташовані у

кожному сегменті одним кінцем відкриваються

в порожнину тіла , другим – назовні )

е ) статева : роздільностатеві ( багатощетинкові черви )

гермафродити ( малощетинкові черви та

п`явки )Значення

В природі В житті людини

1.Входять в ланцюг живлення ( є поживою для ґрунтових тварин, 1. Медичні п`явки використовуються в медициніводних тварин )

2. Беруть участь у грунтоутворенні
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка