Загальноосвітній навчальний заклад це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті
Сторінка1/14
Дата конвертації07.12.2017
Розмір2,47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні педагогічної ради (протокол № 1 від

26 ” січня 2016 рокуГолова педагогічної ради
________________ Л.В.Гринь
ОБГОВОРЕНО:

на засіданні Ради школи

(протокол № 1 від

26 ” січня 2016 рокуГолова Ради школи
________________


Рибинської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів

Волноваської районної ради

Донецької області

на 2016 рік

ВСТУП


Загальноосвітній навчальний заклад – це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально – зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом, Рибинська загальноосвітня школа являється загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів.

Директор: Гринь Лариса Вікторівна

Адреса: 85735, с. Рибинське, вул.. Молодіжна, буд. 18 Телефон: 8 (06244) 94-1-18

Школа розташована у центрі села, функціонує з 1948 року, двічі (у 1956 та 1983 роках) проводилась реконструкція споруди школи. На сьогоднішній день це триповерхове приміщення. На першому поверсі – класні кімнати початкової школи. Проектна потужність школи складає 464 чоловік. Школа займає 1,94 га, з них площа озеленення складає 0,92 га (47%).

Матеріально-технічна база школи розвинена та відповідає сучасним вимогам.За роки свого існування школа стала справжнім соціальним та культурних осередком розвитку громади, вона є громадсько-активною школою та стала однією з провідних навчальних закладів району.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
Показники

2014-2015 н.р.

1

Чисельність учнів на початок навчального року

203

2

Чисельність учнів на кінець навчального року

164

3

На початковому рівні

14

4

На середньому рівні

82

5

На достатньому рівні

40

6

На високому рівні

12

7

Переможців районних предметних олімпіад

2

8

Учасників МАН

-

9

Учасників район., обл. та Всеукр. конкурсів

28

10

Переможців спортивних районних змагань

11

11

Кількість класів

11

12

Чисельність вчителів

22

13

З них: „Учителі вищої категорії”

14

14

„Учителі І категорії”

3

15

„Учителі ІІ категорії”

3

16

„Учителі спеціалісти”

2

17

„Старший вчитель”

4

18

„Вчитель методист”

8


Аналіз роботи педагогічного колективу

за 2015 рік

Протягом 2015 року вся робота школи здійснювалась згідно нормативно – законодавчих документів про освіту – Національної докт­рини розвитку освіти, Концепції 11-річної середньої загальноосвітньої школи, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про середній навчальний заклад та була спрямована на реалізацію завдань ра­йонного та областного управлінь освіти і плану роботи школи на рік. Педагогічний колектив школи продовжив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес», над якою працював 5 років (з 2011 року). Пріоритетним напрямком розвитку школи є формування високого рівня інформаційної культури кожного педагога школи; впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання, у загальноосвітньому закладі освіти, в якому створені відповідні матеріально-технічні умови, є необхідне науково-методичне та кадрове забезпечення. Обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Програма розвитку (на 2011-2015 роки) визначила основні шляхи розвитку школи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому реалізується сучасна модель випускника, особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування, у тому числі й комп’ютерного. Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Основна мета діяльності навчального закладу – це безперервний процес підвищення ефективності навчально – виховного процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація навчально – виховного процесу.

Навчально – виховний процес навчального закладу процес спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:


 • орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

 • здатністі до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

 • наявністі життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою;

 • високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ;

 • вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ.

 • готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

 • сформованості трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Досконале володіння ІКТ та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме інноваційних технологій в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Концепції навчального закладу.

Вчителі працювали над формуванням таких компетентностей, які впливають на якість життя. В рамках регіональної програми «Моніторинг якості освіти» розроблялись моніторингові дослідження. Впроваджувалися інноваційні технології в навчально-виховний процес. Були переосмислені стратегічні цілі та завдання освіти, усвідомлена необхідність та значущість змін, що очікують нас, освітян, попереду у зв’язку із введенням нових Державних стандартів освіти, змін, які мають забезпечити потреби сьогодення.

Програма «Освіта Донеччини.2012-2016 роки» обумовила модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю та оцінки, управлінських рішень, взаємної відповідності учасників навчально-виховного процесу.

Формувалися організаційно-демократична культура школи, навички здорового способу життя. Оновлювався механізм взаємодії школи з управлінськими структурами та громадськими організаціями та виконувались такі завдання: • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації МО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • - удосконалення роботи органів  учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

 • підвищення іміджу навчального закладу;

 • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом участі в фахових конкурсах та проектах;

 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками  з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Колектив працював над реалізацією проблеми «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес» за напрямками:

 • «Впровадження інноваційних комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес»;

 • «Профільне навчання»;

 • «Обдаровані діти»;

 • «Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ»;

 • «Інновації у сучасній школі»;

 • «Школа – толерантне середовище»

З 2013 року школа стала опорною школою в освітньому окрузі №8. Всього в округ об'єднані 5 сільських загальноосвітніх шкіл та 5 дошкільних навчальних закладів району. Незважаючи на значну територіальну віддаленість між усіма суб'єктами округу ми все ж знайшли можливість тісно співпрацювати і з школами, і з дошкільними навчальними закладами.  У нашій роботі ми ставили перед собою цілі: огранізації ефективної системи освіти, забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, шкільного, допрофільної та профільного навчання; використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів; раціонального використання науково -методичної, матеріально-технічної бази навчальних закладів округу; розвитку здібностей обдарованих дітей, що проживають на території округу; впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій у навчально -виховний процес.

     Організація роботи навчальних закладів в окрузі регламентується Договором про спільну освітню діяльність, Положенням про округ і проводиться згідно спільно складеного річного Плану роботи , який розробляється і затверджується Радою округу на одному з перших засідань. На першому етапі нами вирішились організаційні питання. Потім робота в окрузі будувалась за кількома напрямками . Головні з них - методична, виховна та інформаційна робота.

      Методична робота в окрузі - це робота Творчих лабораторій, які створені на базі шкіл та дошкільних установ. Педагоги нашої школи очолили Творчу лабораторію вчителів начальних класів і працюють у тісній співпраці з вихователями дошколят, Творча лабораторія яких створена на базі дитсадка № 54 села Рибинське.   Кожна творча лабораторія працює за своїм , спільно складенному Плану роботи. Велика підмога в роботі округу - впровадження інформаційних комп'ютерних технологій. На базі нашої (опорної) школи створено консультативний мобільний інтернет - пункт для обміну педагогічними інноваційними знахідками серед вчителів та вихователів округа.Частіше всього планувались такі заходи, як методичні оперативки і психолого- педагогічні семінари, інтернет- консультації та інтернет- лекції , науково-методичні практикуми та вебінари, при проведенні яких вміло використовуються можливості інтернету.  Виховна робота в окрузі - це насамперед відкриті окружні виховні заходи. Але не всі заходи, заплановані в цьому напрямку реалізовані.

З 2014 року в початковій ланці реалізується проект «Школа радості. Дорогою добра, творчості та успіху».

Від якості шкільного навчання і виховання залежить збагачення національних цінностей як держави в цілому, так і окремих регіонів. Вимога часу полягає у тому, щоб створити такі умови навчання, за яких би кожен учень успішно навчався, розвивав свій інтелект, був готовий до творчої самореалізації. Рибинська школа є сучасною сільською школою, яка створює умови для формування національної самосвідомості, активної життєвої позиції громадянина-патріота. Педагогічний колектив Рибинської загальноосвітньої школи знаходиться у діях на шляху впровадження моделі нової сучасної сільської школи, де було б цікаво і затишно кожному, де статус розвиненої особистості був би пріоритетним. Основні вимоги школи, як відкритої соціальної системи, це створення школи «Радості, людяності й гуманізму, творчості й постійного творчого пошуку усіх суб’єктів навчально-виховного процесу», щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу – «Розум у голові, чесність у серці, здоров’я в тілі».

Творчо застосовуючи педагогічні ідеї видатних педагогів, постійно уточнюючи і коригуючи набутий власний досвід, учительський колектив Рибинської загальноосвітньої школи, керуючись ідеями В.О. Сухомлинського, прагне знайти таке поєднання теорії і практики, яке б найповніше відповідало вимогам виховання підростаючого покоління, розкривало з найбільшою глибиною виховну силу таких факторів, як зв’язок школи з життям, з працею, а також із соціальним, моральним і науково-технічним прогресом суспільства.

В практику управлінської діяльності ефективно впроваджуються інноваційні проекти, сучасні методи і прийоми управління навчальним закладом, реалізується оздоровча функція з використанням нових технологій, які дають можливість зберегти здоров’я учасникам навчально-виховного процесу в початковій школі. Робота з педагогами школи організовується на науковій основі, що дає можливість підвищити мотиваційну сферу діяльності педагогічного колективу, уміло впроваджувати продуктивні форми співпраці педагогів, батьків, учнів (з активним залученням педагогів дошкільного закладу села Рибинське – вихователів дитячого садка «Альонушка») з орієнтацією на гуманістичну спрямованість навчання.

Навчально-виховний процес організовано з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального та соціального становлення особистості молодших школярів, досягнення ними рівня, що відповідає можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Розв’язання проблем і завдань школи дозволило шкільному колективу досягнути певних результатів з вирішення: навчальних завдань та завдань виховної роботи, з науково – методичної роботи; успішне проведення районних, окружних та шкільних заходів; участь вчителів та учнів школи в міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах: «Вчитель року-2015» в номінації «Англійська мова» - вчитель Соколова Л.Б.- І місце в районному етапі конкурсу; в номінації « Математика» - Склярова І.В.– ІІ місце в районному етапі; участь вчителів школи в національному проекті-конкурсі «Відкритий світ» зі створення електронних освітніх ресурсів; розробка на впровадження проекту вчителями початкових класів та практичним психологом школи за спадщиною В.О. Сухомлинського «Школа радості: дорогою добра, творчості та успіху», участь учнів в районних предметних олімпіадах, районних, обласних та всеукраїнських конкурсах: Меркуленко Ю. – (9 кл.) – диплом ІІІ ступеня – переможець Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Дослідник» в номінації «Історик -Юніор» – учитель Баган І.В.;учениця 4 класу Тертична Таміла зайняла ІІ місце у районному турі Всеукраїнського конкурсу з української мови ім.Петра Яцика. Переможці районного туру Всеукраїнських шкільних олімпіад: Сілютіна Розалінда (учениця 11 класу) – ІІ місце з олімпіади з історії, Меркуленко Юрій (учень 10 класу) – І місце – астрономія. Учні школи також брали активну участь в конкурсах «Дистанционная олимпиада по немецкому, английскому языку» (Тертычна Таміла – 3 клас – І місце з англійської мови, Дюкарева Юлія – 6 клас – ІІ місце з німецької мови, Шишкарьова Наталія – 9 клас– ІІ місце з англійської мови), «Колосок» та інших.

Для успішної реалізації завдань навчально – виховного процесу в школі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, комп’ютерний клас, які відповідають сучасним вимогам.

В навчальних кабінетах хімії, фізики, інформатики, трудового навчання та майстернях дотримуються правила техніки безпеки.

Систематично перевірявся санітарний стан кабінетів. В усіх навчальних кабінетах зроблено якісний ремонт за рахунок батьківських коштів. Для успішної реалізації завдань навчально – виховного процесу в школі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, комп’ютерний клас. В навчальних кабінетах дотримуються правила техніки безпеки.

Систематично перевірявся санітарний стан кабінетів. В усіх навчальних кабінетах зроблено якісний ремонт за рахунок батьківських коштів.

У 2015-2016 навчальному році в школі навчається 162 учня (при проектній напруженості – 464) в 11 класах-комплектах. Заняття проводяться в 11 класних кімнатах та навчальних кабінетах: географії, хімії, історії, біології, математики, фізики, російської мови та літератури, української мови та літератури, мистецтвознавства, основ безпеки життєдіяльності, у комп’ютерному класі, комбінованих майстернях, на навчально - дослідницькій ділянці в 0,5 га, у кабінеті групи продовженого дня.

В початкових класах навчається 62 учнів;

в основній школі – 82 учень;

в старшій школі – 18 учня.


З них на 10-12 балів – 10 учнів (початкова школа – 8 учнів; основна школа –3 -; старша школа - 1; на 1-3 балів – 14 учнів. Рівень компетентності – 46%.


Навчання проводилося в одну зміну. Для 61 учнів здійснювався підвіз з сел Трудівське, Василівка.

За результатами підсумкової державної атестації в 2014-2015 навчальному році школу II ступенів закінчили 16 учнів.

З 11 учнів, які закінчили школу III ступеня, 1 учень мав високий рівень ,2 учня - достатній рівень; 8 учнів – середній рівень.

Похвальними листами нагороджені 10 учнів: в початковій школі – 8 учня, в основній – 2 учня.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка