Закон України «Про освіту від»Скачати 45,56 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір45,56 Kb.
ТипЗакон

Вчитель інклюзивного класу як обличчя нової української школи. Обов’язки та компетенції вчителя. Попередження професійного вигорання.

Інклюзивна освіта. Нормативна база

 • Закон України «Про освіту від» 05.09.2017 № 2145-VIII
 • Стаття №19 Освіта осіб з особливими потребами

  Стаття №20 Інклюзивне навчання

 • Європейська Конвенція з прав людини від 04.11.1950.
 • Дата ратифікації Україною 17.07.1997

  Дата набрання чинности для України 11.09.1997

 • Конвенція ООН Про права осіб з інвалідністю
 • Дата ратифікації Україною 16.12.2009

 • Конвенція про права дитини схвалено резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1995
 • Ратифіковано Постановою ВП №789-XII

  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011р. № 872 «Про затвердження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ ; 588 від 09.08ю2017р.

Стаття №19

 • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей та інтересів.
 • Держава гарантує підготовку кадрів, фінансування, належну матеріально-технічу базу, забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.
 • Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття №20

 • Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов'язковому порядку.
 • Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

Принципи Конвенції ООН про права людей з інвалідністю

 • Повага до притаманної людині гідності, її особистої самостійності, включаючи свободу робити свій власний вибір, і незалежності;
 • Недискримінація
 • Повне й ефективне залучення і включення в суспільство
 • Повага до відмінностей людей з інвалідністю та їх прийняття як людського різноманіття і частини людства
 • Рівність можливостей
 • Доступність
 • Рівність чоловіків і жінок
 • Повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються, і повага до права дітей зберігати свою індивідуальність.

Конвенція ООН про права дитини. Стаття 28

 • Дитина має право на освіту. Держава вводить обов’язкову, доступну і безплатну початкову освіту, сприяє розвиткові різних форм середньої освіти, забезпечує її доступність для всіх дітей. Шкільна дисципліна забезпечується методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини. Освіта має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, здібностей дитини, на виховання поваги до прав людини та основних свобод, на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, розуміння, толерантності і рівноправності, на виховання поваги до навколишньої природи.

Постановою Кабінету міністрів

1.Дано визначення інклюзивної освіти

2.Розширено перелік навчальних закладів для інклюзивного навчання.

3.Знято обмеження щодо кола осіб, які потребують інклюзивного навчання.

4.Інклюзивну освіту перетворено на обов’язок органів влади та місцевого самоврядування.

5.Узаконено навчання жестовою мовою та літературу шрифтом Брайля.

За даними ВООЗ тільки 20% дітей народжуються відносно здоровими

Колесо балансу Що ми знаємо про інклюзію ?

Інклюзивна освіта


Доступ дітей до школи

Розумне пристосування в класіЗміна педагогіки

Ставлення суспільства до людей з інвалідністю. Недискримінація

Моделі інвалідності. Медична модель інвалідності.

 • Якщо Ви є інвалідами, то Ви і є проблема!
 • Ваша інвалідність вимагає лікування!
 • Якщо ви є інвалідами, то ви не можете приймати
 • рішення, що стосуються вашого життя!

 • Якщо ви є інвалідами, то вам потрібні фахівці,
 • щоб доглядати за вами! Якщо ви є інвалідами,

  то ви ніколи не зможете бути рівним неінваливу!

Соціальна модель інвалідності

 • «Інвалідність» не є індивідуальною проблемою!
 • Інваліди не можуть конкурувати в рівності з
 • неінвалідами через наявності надто великої кількості бар'єрів,

  створених для них суспільством!

 • Необхідності визнання того, що «суспільство»
 • (за посередництвом уряду та його служб) мають

  обов'язок щодо усунення цих бар'єрів!

 • Інваліди мають права на повну рівність у доступі до
 • суспільних ресурсів , як маютьїх усі інші громадяни!

Інклюзія та інтеграція

 • За інтеграції діти з різними (відмінними) здібностями залучаються до існуючої освітньої системи; педагогічні зусилля спрямовуються на те, аби зробити дитину «нормальнішою», допомогти пристосуватися до існуючої моделі шкільної освіти (проведення уроків, умови шкільного життя тощо).
 • інклюзія,ж передбачає, що від самого початку всі діти належать до системи масової освіти. Отже, про потребу «пристосовувати» дитину до освітнього середовища взагалі не йдеться, адже вона вже є частиною цієї системи. Мета інклюзії полягає в тому, щоб кожний навчальний заклад був заздалегідь готовий прийняти дітей з різними (відмінними) здібностями.

Різновиди освіти

Основні поняття інклюзії

 • Інклюзивне навчання- система освітніх послуг, гарантованих державою, що базуються на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх учасників;
 • Інклюзивне освітнє середовище-сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувача освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;
 • Особа з особливими освітніми потребами-особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Основні поняття інклюзії

 • Особливі потреби це термін,  який  використовується  стосовно осіб,  чия  соціальна, фізична  або  емоційна  особливість потребує спеціальної  уваги  та  послуг,  яким  надається  можливість  розвинути свій потенціал. Особливі  освітні  потреби  мають  особи,  навчання  яких  потребує додаткових ресурсів.
 • Додатковими  ресурсами  можуть  бути:персонал  ( для допомоги у процесі навчання); матеріали (різноманітні засоби  навчання,  в  тому  числі  допоміжні  та  корекційні);фінансові(бюджетні 
 • асигнування  для  одержання додаткових спеціальних послуг».  

Батьки

Основні принципи інклюзивної школи:

 • всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
 • школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання;
 • забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, застосування організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків зі своїми громадами;
 • діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь- яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання

Базові цінності, на які спирається інклюзивна освіта

 • – Кожна дитина – особистість. – Вчитися можуть всі – нездібних дітей немає. – Кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності та навчальні потреби. – Заборона на дискримінацію в будь-якій формі. – Право кожної людини на участь у житті суспільства: – терпимість один до одного; – готовність жити разом, у світі один з одним; – прийняття людей з усіма їх вадами. – Виховання в дусі толерантності, що розуміється як «гармонія в різноманітті».
 • Про роботу з батьками дитини. На плечі вихователя лягає непросте завдання: донести до батьків ідею про те, що тільки спільно можна досягти бажаного результату. Вихователь допомагає батькам дитини з особливостями розвитку: – зрозуміти причини поведінки дитини у різноманітних ситуаціях; – впоратися з тривогою, сумнівами; – навчитися співвідносити очікуваний успіх навчання з реальними можливостями дитини; – радіти навіть невеликому успіху.

Учням з типовим розвитком інклюзивна освіта:

 • допомагає підвищувати чи підтримувати рівень успішності;
 • створює відповідне середовище для виховання поваги до відмінностей і розмаїття;
 • розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків;
 • надає стимули до співпраці;
 • допомагає розвинути в собі такі риси, як творчість і винахідливість;
 • дає змогу набувати лідерських навичок;
 • забезпечує можливість навчатися на основі ширшого набору форм і методів роботи.

Батьки дітей з особливими освітніми потребами

Переваги інклюзивної школи для дітей з особовими освітніми потребами

 • дає змогу покращувати навчальні результати;
 • забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків;
 • створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі;
 • допомагає формувати комунікативні, соціальні й академічні навички;
 • забезпечує рівний доступ до навчання;
 • дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частиною цілого;
 • розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків.

Вчитель

 • Робота з дитиною що має ООП (особливі освітні потреби) вимагає: – терпіння, – увагу, – спокій, – гнучкість.

Педагогічному персоналу інклюзивна освіта:

 • допомагає налагодити співпрацю й застосовувати командний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів;
 • забезпечує можливості для професійного розвитку;
 • допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання для дітей із різноманітними потребами;
 • дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій.

Асистент вчителя

Зовнішні навчальні організації

Діти з особливими освітніми потребами “Children with Special Needs”


Діти з інвалідністю

Діти з незначними порушеннями здоров’я

Діти з соціальними проблемами

Обдаровані діти


Види особливих освітніх потреб

  • ПСИХІЧНІ
  • ПСИХОЛОГІЧНІ

ФІЗИЧНІ

СОЦІАЛЬНІ

СЕНСОРНІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ


В чому потребує допомоги дитина с особливими індивідуальними потребами?

 • дітям з обмеженими можливостями навчання необхідно допомогти усвідомлювати, виділяти й інтерпретувати (сприймати) інформацію; організовувати й запам’ятовувати її; розвивати усне мовлення, навички розпізнавання слів, розуміння прочитаного та навички письмового мовлення;
 • дітям з проблемами уваги й поведінки необхідно допомагати розвивати навички самоконтролю; контролювати рівень своєї концентрації й уваги; навчати їх прийомів організації своєї діяльності та управління часом; формувати прийоми контролю власної поведінки, щоб зменшити кількість випадків відреагування

Що дає інклюзія дітям з ООП

 • навчитися спілкуватися;
 • визначити життєві цінності;
 • навчитися досягати поставленої мети;
 • навчитися жити не перебуваючи у залежності від здорових (по можливості);
 • викоренити споживацьку психологію та замінити її умінням отримувати радість;
 • навчитися поважати бажання інших, їхні інтереси

Особливості спілкування з дітьми з ООП

Вчитель інклюзивного класу: компетенції, обов’язки, відповідальність.

Вчитель нової Української школи

Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистого і професійного зростання, з метою залучення до професії найкращих.

Вчитель, володіючий навичками рефлексії

 • здатен міркувати над власною функціональною системою цінностей,
 • розуміє цілі і напрямки розвитку освітніх систем;
 • • вміє зрозуміти внутрішній світ учнів і складності освітнього процесу,

 • вміє реагувати на різні потреби учнів;
 • • готовий покращувати середу навчання, створювати сприятливий клімат;

  • здатен враховувати соціальні та культурні чинники;

  • готовний нести відповідальність за якість своєї діяльності.

Компетентність

“Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність”.

Готовність вчителя до реалізаціі інклюзивного підходу

 • Інформаційна обізнаність
 • Володіння педагогічними технологіями
 • Знання основ психології та корекційної педагогіки
 • Знання індивідуальних особливостей дітей
 • Використання варіативності в процесі навчання
 • Знання індивідуальних особливостей дітей з особливостями розвитку
 • Емоційне сприйняття дітей з різними типами особливостей розвитку
 • Залучення дітей з ООП в діяльність на уроці
 • Задоволеність власною педагогічною діяльністю

ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З ДЕВ’ЯТИ КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:

 • Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.
 • Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.
 • Наскрізний процес виховання, який формує цінності.
 • Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.
 • Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.
 • Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.
 • Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.
 • Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.
 • Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу

Освітні цілі Нової Української Школи

 • уміння читати і розуміти прочитане
 • уміння висловлювати думку усно і письмово
 • критичне мислення
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію
 • виявляти ініціативу
 • творити
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
 • уміння конструктивно керувати емоціями
 • застосовувати емоційний інтелект
 • здатність співпрацювати в команді.

Переваги для вчителя інклюзивного класу

 • Творчий підхід до навчання
 • Самовдосконалення
 • Академічна свобода
 • Простір для фантазії
 • Особистісний та професійний зріст
 • Нові знання
 • Конкурентноспроможність
 • Розвиток професійної рефлексії

Обов’язки вчителя в команді супроводу дитини з ООП

ІПР дитини з особливими освітніми потребами

 • Цілі – це твердження щодо бажаного результату. Вони можуть стосуватися знань, умінь, поведінки і мають бути чітко сформульовані, висловлені через позитивні твердження та бути зрозумілими всім, хто їх читає.
 • Завдання – це необхідні проміжні кроки на шляху до окресленої цілі, написані зрозумілими та простими термінами.

Визначення цілей

 • Розробка актуальних цілей повинна спиратись на принци- пи цілепокладання SMART (абревіатура від англ. слів):
 • Specific – конкретні;
 • Measurable – вимірювані;
 • Achievable – досяжні;
 • Resalt-oriented – орієнтовані на результат,
 • Time-related – визначені в часі.

Адаптація

 • Адаптація- змінює характер навчання, не змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу . Це зміна умов виконання завдання які допоможуть учневі досягати очікуваних результатів навчання. Адаптації покликані розв’язувати специфічні завдання, зумовлені індивідуальними потребами.
 • Адаптація – змінює характер представлення матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання.
 • пристосування освітнього середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору, зменшення рівня шуму в класі, де навчається дитина зі зниженим слухом, забезпечення її слуховим апаратом, створення відокремленого блока у приміщенні школи для учнів початкової ланки);
 • адаптація навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності, збільшення часу на виконання навчального завдання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності тощо);
 • адаптація навчальних матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, картки-підказки тощо).

Модифікація

 • Модифікація використовується з учнями, що мають значні когнітивні порушення. Вона змінює характер навчання, змінюючи зміст, понятійну сутність навчального матеріалу. Модифікація це зміна інструкції виконання завдання, що передбачує зміну очікуваного результату. Вона адресована школярам, здатнім засвоювати матеріал типових навчальних програм за умови суттєвої модифікації її змісту відповідно до навчальних потреб того чи іншого учня.

ІПР

 • Під час складання індивідуальної навчальної програми педагоги насамперед аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.
 • До складання індивідуальної навчальної програми залучаються батьки, які повинні мати чітке уявлення й розуміння необхідності розроблення індивідуальної навчальної програми для їхньої дитини. Така співпраця забезпечує проінформованість батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та регулює комплекс суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та вчителями у процесі навчання дитини.

Оцінювання учня з ООП

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами відбувається за критеріями оцінювання навчальних досягнень школярів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом № 329 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.4.2011, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304
 • Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами , які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Бог может простить нам грехи наши, но нервная система никогда.

Уильям Джеймс


Статистика

 • 8-11% - від 1 року до 3 років  
 • у педагогів з 10-річним стажем вироблені певні способи саморегуляції і психологічного захисту
 • 22% - від 15 до 20 років
 • Найчастіше у педагогів зі стажем роботи від 5 до 7 і від 7 до 10 років

СИСТЕМА КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРЯННЯ

  • зниження емоційного фону, байдужість або емоційне пересичення).

емоційне виснаження
  • деформування відносин з іншими людьми або підвищення залежності від інших, поява негативного до оточуючих

Деперсонализація
  • тенденція до негативного оцінювання себе, своїх професійних досягнень і успіхів, обмеження своїх можливостей, зобов'язань по відношенню до інших

Редукція особистих досягнень

Стадії розвитку професійної деформації педагогів

1.Стадія зміненої емоційності

 • Починаєтся приглушення емоцій, зглажування остроти почуттів та свіжості переживать; фахівец несподіванно помічає: начебто поки всє нормально, але…..нудно і порожньо на душі.
 • -зникають позитивні емоції, з’являється деяка відстороненість у відносинах з членами родини.
 • Поганий сон, апатія.
 • -виникає стан тривожності, повертаючцсь до дому все частіше хочеться сказати: «Не лізьте до мене , залиште в спокої»

2 стадія: багатопланових змін

 • Неможливість виконувати багатофункціональні дії
 • Изменение смысла деятельности на противоположный (вместо сотрудничества, взаимодействия с целью развития - поиск врага, борьба)
 • Зміна сенсу діяльності на протилежний (замість співпраці, взаємодії з метою розвитку-пошук ворога, боротьба)
 • Подібна поведінка професіонала-це не усвідомлений їм самим прояв почуття самозбереження при спілкуванні, що перевищює безпечний для організма рівень.

3 стадія:

 • Притупляються уявлення про цінності життя, емоційне ставлення до світу стає негативним. Людина стає байдужю до всього, навіть до власного життя.
 • Така людина за звичкою ще можє зберігати зовнішню респектабельність, алє її очі втрачають блиск інтересу до чого б то не було, в майжє фізично відчуває холод байдужності поселяється в його душі.

Аспекти професійного вигорання


Перший – зниження самооцінки.

Як наслідок, люди відчувають безпорадність і апатію. Згодом, це може перейти в агресію та відчай.ДРУГИЙ - самотність.       Люди, які страждають від емоційного згоряння, не в змозі встановити нормальні відносини з оточуючими

ТРЕТІЙ - емоційне виснаження, соматизація.   

Втома, апатія і депресія, які супроводжують емоційне

згоряння, призводять до серйозних

фізичних нездужань - гастриту, мігрені, підвищеного

артеріального тиску, синдрому хронічної втоми і т.д.

Способи виходу зі стресу.

 • Професійна рефлексія
 • Планування дій, розстановка пріоритетів
 • Розстановка пріоритетів
 • Відпочинок : фізичні вправи, танці, прогулянки
 • Арт-терапія
 • Спілкування з людьми із інших галузів та сфер життя
 • Позитивне оцінювання себе і своїх досягнень
 • Нові враження
 • Хобі
 • Підтримка колег та сім'ї
 • Час для себе

Корисні посилання

 • Education-inclusive.com
 • poroshenko.com
 • Сайт фонда Выход outfund.ru
 • Сайт фонда Обнаженные Сердца www.nakedheart.org
 • http://www.ussf.kiev.ua (Крок за кроком)
 • Инструментарий для создания инклюзивных условий, благоприятных для учащихся, http://www.unescobkk.org/ education/inclusive-education/resources/ilfe-toolkit/
 • Руководство для школ, дружественных детям: http://www.unicef.org/publications/files/ Child_Friendly_ Schools_Manual_EN_040809.pdf
 • Руководство учителя для понимания и реагирования на потребности детей в классе: http://unesdoc. unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf

Сайти з корисною інформацією

 • Стратегии для учителей в инклюзивных классах: http://www.cte.cornell.edu/teachingideas/building- inclusive-classrooms/inclusive-teaching-strategies.html
 • dostup.pravda.com.ua/
 • prozorro.gov.ua
 • pedrada.com.ua
 • mcfr.ua (практика управління закладом освіти)
 • http://www.ussf.kiev.ua/news/427/ Посібник для вчителя.
 • https://osvitoria.media Освіторія
 • https://studopedia.org

Дякуємо за увагу


Каталог: files -> docs -> 2018
2018 -> Законів України «Про освіту»
2018 -> "Психолого-педагогічне супроводження інклюзивної освіти в навчальних закладах "
2018 -> Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти»
2018 -> День вчителя. Сценарiй театрiалiзованого свята «Пiд дахом своєї рiдної школи»
2018 -> Україн а Харківська область куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської міської ради
2018 -> Нарада керівників закладів загальної середньої освіти
2018 -> Програма подолянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
2018 -> У 3(7) класі 1 год українська мова, 1 год алгебра, 1 год хімія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка