Законів України «Про освіту»
Сторінка1/12
Дата конвертації02.09.2018
Розмір6,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1. Аналіз результативності управління освітнім процесом у школі
У 2015/2016 навчальному році роботу школи було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, реалізацію комплексної програми розвитку освіти, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативно-правових документів у галузі загальної середньої освіти.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Головним завданням навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості.Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2015/2016 навчальному році, була «Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів на засадах особистісно – орієнтованого та діяльнісного підходів», що передбачало оволодіння педагогічними працівниками новими активними прийомами та методами навчання і виховання, різними формами організації навчально – виховної діяльності учнів.

Згідно з цією темою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішували такі пріоритетні питання:

- «Розвиток особистісного творчого потенціалу, акмеологічної культури та професійної компетентності вчителя як висхідний вектор формування освітнього середовища» – методична проблема школи;

- «Формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України» - виховна проблема школи.

Інтеграція України до світового й європейського освітнього простору передбачає необхідність аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, дотримання права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи, покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху. Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут і добробут усього суспільства, бути свідомим громадянином України.Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняє по-перше, працездатний колектив висококваліфікованих фахівців, здатних адаптуватися до ситуації, що змінюється у сфері праці з одного боку і продовжувати професійну освіту і зростання – з іншого, по-друге, складений та конкретизований з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учнів робочий навчальний план, по-третє - сформована мережа навчального закладу.


Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

(Виконання ст.53 Конституції України, ст.6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку)


Педагогічним колективом своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням.

Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, педагогічними працівниками двічі на рік проводиться облік дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріплені за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються звіти за встановленою формою. Особливістю роботи щодо обліку дітей шкільного віку було те, що на території мікрорайону, закріпленого за школою, перебувають та продовжують прибувати переселенці з Луганської та Донецької областей, які підлягають обліку.За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти та наказ по школі від 26.08. 2015 № 205 –О «Про підсумки перевірки обліку дітей шкільного віку, що проживають в мікрорайоні школи» . Усього таких дітей –659 ( в 2014 – 624). Слід зазначити, що протягом чотирьох останніх років кількість учнів на території обслуговування коливається в незначних рамках.( 607-573-624 -659-690)

Аналіз даних щодо вибору батьками школи для навчання свідчить, що довіра до школи підвищилась. Так, якщо в минулих роках показник не перевищував 50%, то в поточному навчальному році він становить 59% ( відповідно: 49.4% - 48.3% - 56.7% - 59%).

У числовому вимірі цей процес становить: у 2012 – 300, 2013 -277, 2014 -354, 2015 - 390 особи.Це свідчить про певний авторитет школи серед батьків та учнів, але й вимагає продовження роботи по формуванню позитивного іміджу школи, пошук та впровадження в практику роботи закладу сучасних форм роботи з учнями, враховуючи, що одночасно поряд розміщено дві школи, які мають статус загальноосвітніх навчальних закладів.

В ході аналізу з’ясовано, що батьки віддають дітей до начального закладу найчастіше виключно з міркувань визначення мови навчання та якості надання освітніх послуг.

Усі діти та підлітки шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні школи, здобувають повну загальну середню освіту.

Реалізовано право громадян на здобуття освіти екстерном

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка