Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»
Сторінка10/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3,34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

«Методична робота»

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Провести засідання педагогічної ради ліцею

Вересень, листопад, січень, березень, травень

Директор Волик О.М.
2

Провести засідання методичних комісій

ІІ понеділок місяця

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Шварц Н.Є., Ярошенко Л.М., Ягодіна Н.І., Науменко Л.К.
3

Провести інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами в/н, класними керівниками

І понеділок місяця

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., заст. директора з НВихР Вікулова Ю.В., методист Чеботарьова Т.Б., ст.. майстер Сушко М.В.
4

Скласти єдиний план методичної роботи на навчальний рік

До 10.09

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., методист Чеботарьова Т.Б., ст. майстер Сушко М.В., голови м/к.
5

Скласти план реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток професійної майстерності педагога як важлива складова підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б.
6

Провести заняття школи передового досвіду «Майстер-клас»

ІІІ понеділок вересень, листопад, січень, березень, травень

Керівник Богданова Т.Є.
7

Організувати роботу творчої групи: «Використання ІКТ для створення дидактичного супроводу навчально-виховного процесу» динамічної групи з проблеми: «Сучасний урок. Який він?»

ІІІ понеділок жовте6нь, грудень, лютий, червень

Методист Чеботарьова Т.Б., керівник Шварц Н.Є., керівник Ягодіна Н.Є.
8

Провести науково-практичні конференції:

 • Професійне зростання педагога в сучасному освітньому просторі;

 • Творчість викладача – запорука фахового рівня та педагогічної майстерності

ІV понеділок
Грудень

Квітень


Директор Волик О.М., методист Чеботарьова Т.Б.
9

Провести педагогічні читання за темою: «Система роботи педагогічного колективу над проблемною темою ліцею (обмін досвідом)»

Січень

Методист Чеботарьова Т.Б.
10

Вивчити та узагальнити досвід роботи:

 • викладача Шварц Н.Є. з впровадження методів багатомірної матриці та веббінгу у навчальний процес;

 • майстрів в/н Бабич Г.І., Літвінової Л.І., Ковальової Н.М. з впровадження ігрових ситуацій в процес виробничого навчання з професії «Кухар. Кондитер»;

 • продовжити вивчення та узагальнення досвіду роботи Носова Ю.М. з впровадження прогресивних видів зварювання в професійно-практичну підготовку

Протягом року

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к
11

Організувати проведення індивідуальних та групових консультацій для педпрацівників ліцею

За окремим планом-графіком

Методист Чеботарьова Т.Б.
12

Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ліцею, індивідуальної методичної роботи

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б.
13

Організувати наставництво для молодих майстрів в/н (закріплення, планування роботи, проведення школи молодого педагога)

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б.
14

Організувати роботу щодо проведення тижнів професійної майстерності (проведення відкритих, експериментальних уроків, методичних заходів)

За графіком

Методист Чеботарьова Т.Б.
15

Організувати взаємовідвідування уроків

Протягом навчального року

Методист Чеботарьова Т.Б.
16

Забезпечити проведення моніторингових досліджень рівня професійної компетентності педагогічних кадрів ліцею

Січень, червень

Методист Чеботарьова Т.Б.
17

Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачів та майстрів в/н

До 15.09

Методист Чеботарьова Т.Б.
18

Організувати і провести комплекс заходів щодо діагностики навчальних досягнень учнів з навчальних предметів

Вересень, грудень, квітень

Методист Чеботарьова Т.Б.
19

Створити умови для вивчення педпрацівниками сучасних педагогічних і виробничих технологій, обладнання, техніки

Постійно

Адміністрація, методист Чеботарьова Т.Б.
20

Організувати роботу з обдарованими учнями, забезпечити участь в обласних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності

Протягом навчального року

Методист Чеботарьова Т.Б.
21

Забезпечити інформаційно-методичний супровід атестації педпрацівників ліцею Шаповалової О.В., Науменко Л.К., Ягодіної Н.І., Соколова В.В., Ярмолюка М.І., Шварц Н.Є., Кукіної О.А., Пасічника В.М., Бабич Г.І., Осики С.Д., Юсіфова Ш.Р., Кабанця М.І.

За планом роботи атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії Волик О.М., секретар атестаційної комісії Лепешонкова Т.С.
22

Проаналізувати участь педпрацівників ліцею у методичній роботі, розробити інформаційно-методичний супровід цієї роботи

За І семестр, за навчальний рік

Методист Чеботарьова Т.Б.
23

Провести конкурс методичних напрацювань серед педпрацівників з теми: «Використання інформаційно-комп`ютерних технологій в навчальній діяльності

Листопад

Методист Чеботарьова Т.Б., керівник творчої групи Шварц Н.Є.
24

Провести динаміку створення власних мультимедійних презентацій до уроків кожним педагогом ліцею

Жовтень

Методист Чеботарьова Т.Б., керівник творчої групи Шварц Н.Є.
25

Організувати в ліцеї виставку – презентацію педагогічних ідей і технологій «Творчі сходинки педагогів ліцею»

Лютий

Методист Чеботарьова Т.Б.
26

Конкурс методичних розробок уроків «Кращій інноваційний урок»

Березень

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к
27

Фестиваль педагогічних ідей педпрацівників, які атестуються

Січень

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к
План роботи методичного кабінету

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Організаційна робота

1

Спрямувати зміст методичної роботи на формування та підвищення ІКТ-компетентності педагога:

 • самоосвіта педагогів із використанням мережевих освітніх ресурсів;

 • забезпечення доступу педагогів до колекції цифрових освітніх ресурсів;

 • організація участі педагогів у мережевих співтовариствах;

 • узагальнення педагогічного досвіду, в тому числі у вигляді електронного порт фоліо;

 • організація семінарів, майстер-класів щодо можливостей ІКТ

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Ярошенко Л.М., Шварц Н.Є.
2

Забезпечити педпрацівників методичною допомогою у вирішенні науково-методичної проблеми ліцею: «Розвиток професійної майстерності педагога як важлива складова підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»

Протягом року

Члени методичної ради
3

Удосконалити систему роботи з обдарованими учнями

Протягом року

Голови м/к, викладачі, майстри в/н
4

Зосередити в методичному кабінеті, плануючу документацію на навчальний рік:

 • План роботи ліцею на навчальний рік;

 • план роботи педагогічної ради;

 • плани роботи методичних комісій;

 • плани роботи школи передового досвіду, динамічної групи;

 • план проведення інструктивно-методичних нарад;

 • плани вивчення і узагальнення досвіду роботи;

 • плани роботи творчих груп, школи молодого педагога

Вересень

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., методист Чеботарьова Т.Б.
5

Створити в методичному кабінеті картотеки:

 • методичної літератури, періодичних видань з питань професійно-технічної освіти;

 • передового педагогічного досвіду;

 • педагогічних програмних засобів

Постійно

Бібліотекар Петренко С.Г., методист Чеботарьова Т.Б.
6

Спільно з бібліотекарем ліцею організувати роботу служби Науково-технічної і педагогічної інформації

За окремим планом

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., методист Чеботарьова Т.Б.
7

Провести анкетування педпрацівників з метою визначення рівня професійної компетентності, запитів, потреб

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б., психолог Вікулова Ю.В.
8

Скласти план надання адресної допомоги за індивідуальними запитами педагогів на основі аналізу діагностичних карт

Жовтень

Методист Чеботарьова Т.Б.
9

Створити довідково-інформаційний фонд методичних матеріалів, літератури з єдиної методичної теми: «Розвиток професійної майстерності педагога як важлива складова підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б.
10

Надавати індивідуальну допомогу викладачам і майстрам в/н у доборі літератури та матеріалів для проведення уроків, відкритих уроків, позакласних заходів, для самоосвіти

Постійно

Бібліотекар Петренко С.Г., методист Чеботарьова Т.Б.
11

Організувати випуск методичного бюлетеня

Щомісяця

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Ярошенко Л.М., Шварц Н.Є.
12

Організувати і провести педагогічні читання: «Система роботи педагогічного колективу над проблемною темою ліцею (обмін досвідом)»

Січень

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Ярошенко Л.М., Шварц Н.Є.
13

Провести науково-практичні конференції:

 • Професійне зростання педагога в сучасному освітньому просторі;

 • Творчість викладача – запорука фахового рівня та педагогічної майстерності

Грудень


Квітень


Директор Волик О.М., методист Чеботарьова Т.Б.
14

Організувати виставки нових надходжень літератури, тематичних виставок, виставок за підсумками роботи:

 • кращі зразки наочних і методичних матеріалів;

 • кращих методичних розробок з окремих тем, розділів програми, предмета;

 • кращих творчих робіт

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Ярошенко Л.М., Шварц Н.Є.
15

Взяти участь у підготовці і проведенні атестації педпрацівників

Вересень - Березень

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Ярошенко Л.М., Шварц Н.Є.
16

Організувати взаємовідвідування уроків

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б.
17

Надати допомогу педпрацівникам у роботі щодо самоосвіти, індивідуальній роботі, авторам доповідей, рефератів, методичних розробок

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б.
ІІ. Аналітико-методична робота

1

Організувати бібліотеку педагогічної літератури з метою впровадження інновацій у практику роботи педпрацівників ліцею

Протягом року

Бібліотекар Петренко С.Г., голови м/к
2

Контролювати стан упровадження педагогічного досвіду педпрацівників, які атестуються, створити електронні презентації

Протягом року

Заст. дир. з НВР Коваленко В.А.
3

Організувати і провести творчі звіти викладачів і майстрів в/н, які атестуються

Березень

Методист Чеботарьова Т.Б.
4

Сприяти і надавати посильну допомогу викладачам і майстрам в/н, які готують учнів для участі в обласних олімпіадах і конкурсах фахової майстерності

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б.
5

Надавати практичну допомогу педпрацівникам які беруть участь у обласних оглядах-конкурсах

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к
6

Поновити методичні матеріали постійних стендів

Серпень-вересень

Адміністрація
7

Удосконалити обладнання приміщення методичного кабінету

Серпень

Директор

Волик О.М.


8

Поповнити відеотеку

Протягом року

Заст. дир. з НВР Коваленко В.А.
9

Підготувати і оформити матеріали до атестації

Жовтень-березень

Члени атестаційної комісії
10

Поповнювати папки методичних комісій, творчої і динамічної групи необхідними документами, інструкціями

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к і творчих груп
11

Коригування роботи творчої групи педпрацівників щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення дидактичного супроводу навчально-виховного процесу

Серпень-вересень

Голова м/р Коваленко В.А., голови м/к і творчих груп
12

Надати методичну допомогу у розробці поурочно-тематичних планів, робочих програм, узагальнити пропозиції методичних комісій щодо вдосконалення навчально-плануючої документації

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Ярошенко Л.М., Шварц Н.Є.
13

Забезпечити індивідуальний підхід до надання методичної допомоги щодо самоосвіти педагогів

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б.
14

Надавати консультативну методичну допомогу педагогам ліцею щодо моніторингу:

 • змісту навчання і виховання;

 • рівня навчальних досягнень учнів;

 • стану методичної роботи;

 • інформаційного забезпечення;

 • стану роботи з прогресивного педагогічного досвіду;

 • освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів;

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б.
15

Проводити психолого-педагогічні спостереження за динамікою педагогічної майстерності педпрацівників згідно з діагностичними картами

Постійно

Психолог

Вікулова Ю.В., методист Чеботарьова Т.Б.


16

Надавати допомогу методичним комісіям щодо планування і проведення засідань

Щомісяця

Методист Чеботарьова Т.Б.
17

Надавати допомогу в підготовці, проведенні і обговоренні відкритих уроків

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б.
18

Створити зразки плануючої документації для різних категорій педагогів

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б.
19

Організувати навчання молодих майстрів в/н з вивчення методики виробничого навчання, методики виховної роботи, педагогіки і психології

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б.
20

Організувати наставництво з наданням адресної допомоги педпрацівникам

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б.
21

Надавати допомогу в підготовці і проведенні школи передового досвіду, динамічної групи, творчої групи

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б.
ІІІ. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду.

1

Надавати методичну допомогу у вивченні і узагальненні передового педагогічного досвіду кращих викладачів, майстрів в/н

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Ярошенко Л.М., Шварц Н.Є.
2

Доповнити куточок передового досвіду

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б.
3

Вивчити й узагальнити досвід:

 • викладача Шварц Н.Є. з впровадження методів багатомірної матриці та веббінгу у навчальний процес;

 • майстрів в/н Бабич Г.І., Літвінової Л.І., Ковальової Н.М. з впровадження ігрових ситуацій в процес виробничого навчання з професії «Кухар. Кондитер»

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б.
4

Оформити досвід кращих педагогів ліцею

Грудень-травень

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к
5

Оформити в електронному варіанті досвід педпрацівників, які атестуються

Березень

Педпрацівники
6

Провести методичний аукціон ідей педагогів, досвід яких вивчається (під час проведення творчих звітів викладачів і майстрів в/н, які атестуються)

Березень

Педпрацівники
7

Надавати допомогу методичним комісіям в організації і проведенні тижнів профмайстерності серед викладачів і майстрів в/н

Згідно графіку

Методист Чеботарьова Т.Б.
8

Сприяти організації творчих відряджень педагогів з вивчення досвіду роботи колег

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б.
9

Практикувати проведення:

 • методичних фестивалів;

 • ярмарок ідей;

 • методичних рингів;

 • майстер-класів;

 • круглих столів

Відповідно плану

Методист Чеботарьова Т.Б.
10

Надавати допомогу педагогам з вивчень інноваційних педагогічних і виробничих технологій

Постійно

Методист Чеботарьова Т.Б., керівник творчої групи Шварц Н.Є.

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників»№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Відповідно до складеного графіку направити на курси підвищення кваліфікації при КВНЗ „Харківська академія неперервної освіти бібліотекаря Петренко С.Г., викладачів Кукіну О.А, Шаповалову О.В, на спецкурс Богданову Т.Е

Вересень

Директор Волик О.М.
2.

Забезпечити умови щодо закінчення очно-дистанційних курсів підвищення кваліфікації 10 викладачів професійно - теоретичної підготовки; 12 майстрів в/н, старшого майстра на базі інституту після дипломної освіти інженерно – педагогічних працівників м. Біла Церква згідно поданого списку

Вересень – грудень

Заст. дир. з НВР Коваленко В.А.
3.

Відповідно до поданих заяв до НМЦПТО скласти графік підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників на ІІ семестр 2016/2017 навчального року

Січень

Методист Чеботарьова Т.Б.
4.

Провести діагностування з метою вивчення інформаційних запитів педпрацівників

Вересень

Бібліотекар Петренко С.Г.
5.

Забезпечити участь П.П всіх категорій у роботі обласних семінарів – практикумів, шкіл передового досвіду, обласних конкурсів

За планом НМЦПТО

У Харківський областіЗаст. дир. з НВР Коваленко В.А, методист Чеботарьова Т.Б.
6.

Створити умови для участі П.П ліцею у колективних формах методичної роботи

За єдиним планом методичної роботи

Адміністрація, методист Чеботарьова Т.Б.
7.

Організувати стажування майстрів в/н на виробництві з метою вивчення сучасних технологій, матеріалів, техніки

За графіком

Заст. дир. з НВР Коваленко В.А., старший майстер Сушко М.В.
8.

Реалізувати заходи щодо самоосвітньої діяльності кожного педагога ліцею (планування роботи, надання методичної допомоги в її організації моніторинг результативності)

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Шварц Н.Є., Ярошенко Л.М.
9.

Організувати роботу педагогів з індивідуальної методичної теми, над методичними розробками тем та уроків, проведення відкритих та експериментальних уроків

За окремим планом

Методист Чеботарьова Т.Б., голови м/к Науменко Л.К., Ягодіна Н.І., Шварц Н.Є., Ярошенко Л.М.
10.

Забезпечити проведення комплексу заходів з атестації П.П ліцею

За планом роботи атестаційної комісії

Голова атестації атестаційної комісії Волик О.М.
11.

Провести моніторинг методичної роботи викладачів, майстрів в/н за навчальний рік

Травень

Методист

Чеботарьова Т.Б.


12.

Забезпечити вивчення нових виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналізувати результат цієї роботи

Постійно, травень

Методист

Чеботарьова Т.Б


13

Організувати наставництво, надання допомоги, відвідування індивідуальних і групових консультацій

Постійно, за планом

Методист

Чеботарьова Т.Б.


14

Організувати постійно діючі тематичні виставки у методичному кабінеті і бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технологій

Потягом року

Методист

Чеботарьова Т.Б. Служба НТПІ


15

Залучати до проведення ліцейних конкурсів, фестивалів, панорам, виставок, педпрацівників ліцею

За планом

Методист

Чеботарьова Т.Б.


16

Контроль за самоосвітою педпрацівників

Постійно

Методист

Чеботарьова Т.Б.


17

Забезпечити діяльність методичного кабінету з організації заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогів у між курсовий період

Протягом навчального року

Методист

Чеботарьова Т.Б.


18

На засіданні педради підвести підсумки роботи з удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників „Підсумки роботи педколективу з науково-методичної теми ліцею за 2016/2017 навчальний рік”

Травень

Методист

Чеботарьова Т.Б.«Охорона праці»

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про ви- конання

Організаційні заходи

1.

Проведення зборів колективу Чугуївського професійного аграрного ліцею з питань охорони праці.

Жовтень

Директор ліцею

Протокол
2.

Створити куточок (кабінет) охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали.

Серпень

Інженер ОП Скринник Я.С., завідувачі кабінетом.

Стенди
3.

Забезпечувати ліцей законодавчими-правовими актами та нормативно-технічною документацією з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Постійно

Інженер ОП Скринник Я.С.

Правові акти та нормативно-технічна документація
Організація роботи з учасниками навчально-виховного процесу

4

Підготувати розділ “Охорони праці та безпеки життєдіяльності” до плану роботи ліцею

Червень


Інженер ОП Скринник Я.С.

План на новий навчальний рік
5

Проведення навчання та перевірка знань посадових осіб та фахівців з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Червень

Інженер з ОП Скринник Я.С.

Посвідчення
6

Здійснити перевірку готовності ліцею до нового навчального року:

 • провести перевірку на надійність встановлення та кріплення навчально-наочного обладнання;

 • проведення випробувань спортивного обладнання;

 • проведення ревізії контактних з’єднань в розподільчих лініях електромереж;

 • проведення простукувань стель;

 • оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, лабораторіях, майстернях

Липень

Заступник директора з НВР Коваленко В.А.;

Інженер ОП Скринник Я.С.;Завгосп Пономаренко І.В.

Акти
7

Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

Липень

Завгосп Пономаренко І.В.

Акти
8

Обстеження протипожежного стану всіх будівель, справність технічних засобів пожежогасіння

1 раз в квартал

Завгосп Пономаренко І.В.

Акти
9

Провести випробування системи зовнішнього протипожежного водопроводу на тиск та витрату води

Липень

Завгосп Пономаренко І.В.

Акти
10

Розробка (перегляд) положень, інструкцій програм з ОП та БЖД, ПБ що діють у межах навчального закладу.

Постійно

Інженер ОП Скринник Я.С.

Інструкції, положення, наказ
11

Наявні пожежні щити доукомплектувати засобами пожежогасіння. До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті.

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.

Акти
12

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу відповідно до чинних Положень

Постійно


Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ, акт

13

Технічне обслуговування вогнегасників

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.

Акти
14

Забезпечити працівників засобами колективного та індивідуального захисту

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.

Журнал
15

Для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) розробити інструкцію, в якій необхідно визначити їхні обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму огляду території і приміщень, порядок дій в разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також указати, хто з посадових осіб об’єкта має бути викликаний у нічний час у разі пожежі.

Серпень

Інженер з ОП

Скринник Я.С.Інструкції
16

Видати та довести до відома всіх працівників, такі накази:

 • Про організацію з ОП та БЖД;

 • Про призначення відповідальних за ПБ, ЕБ, за безпечний стан будівель і споруд;

 • Про створення комісії з розслідування нещасного випадку;

 • Про створення постійно діючої комісії по обстеженню споруд і будівель;

 • Про проведення в ліцеї дня охорони праці;

 • Про затвердження та введення в дію інструкцій та документів з ОП та БЖД, ПБ, ЕБ;

 • Про запобігання дитячому травматизму на канікулярний період;

 • Про дозвіл користування електричними чайниками

Протягом року

Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ
17

Територію об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення забезпечити відповідними знаками безпеки.

Серпень

Інженер з ОП Скринник Я.С.

План
18

Обслуговування та випробування пожежних кранів, гідрантів та рукавів

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.

Акти
19

Розробку перспективних та поточних планів роботи ліцею по створенню безпечних та не шкідливих умов праці

Серпень

Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ, Плани
20

Всі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками.

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.

План
21

Оновити план евакуації працівників на випадок пожежі та графічну схему евакуації

Серпень

Інженер з ОП Скринник Я.С.

Схеми
22

Складання звітності з ОП за встановленими формами та термінами

1 раз в квартал

Інженер ОП Скринник Я.С.

Звіт
23

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками

Протягом року

Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ, протокол
24

Підготувати розділ “Охорони праці та здоров’я” до колективного договору

Листопад

Інженер ОП Скринник Я.С.

Колективний договір
25

Проведення Дня охорони праці згідно положення. Тиждень охорони праці (за окремим планом)

Березень-квітень

Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ, план заходів з підготовки та проведення Дня ОП
26

Проводити вступний інструктаж з ОП та ПБ з новопризначеними працівниками

В 1 день роботи, перед початком роботи

Інженер ОП Скринник Я.С.

Підписи у відповідних журналах, контрольний лист
27

Проведення інструктажів з усіма учасниками навчально-виховного процесу (вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового)

2 рази на рік,

1 раз в кварталМайстри в/н, класні керівники

Підписи у відповідних журналах
28

Організація спеціального навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності, для керівників структурних підрозділів

У разі потреби

Інженер ОП Скринник Я.С.

Посвідчення
29

Провести ремонт світильників, замінити перегорівши лампи

Протягом року

Завгосп Пономаренко І.В.

План
30

Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками всі з’єднувальні електрокоробочки

Протягом року

Завгосп Пономаренко І.В.

План
31

Систематично проводити огляд електрозварювальних робочих місць та електрообладнання з метою виявлення усунених недоліків

Протягом року

Завгосп Пономаренко І.В.; Інженер з охорони праці Скринник Я.С.

Акт
32

Виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.


Постійно

Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ
Контроль за станом праці, безпеки життєдіяльності

33

Організувати проведення загального огляду будівель і споруд

Осінь – Весна

Завгосп Пономаренко І.В.

Наказ, акт
34

Своєчасне проведення необхідних періодичних випробувань діелектричних засобів захисту, проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв і технічних оглядів устаткування та обладнання

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.

Акт
35

Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння й забезпечення приміщень ліцею вогнегасниками

1 раз в квартал

Завгосп Пономаренко І.В.

Журнал обліку вогнегасників
36

Контролювати заборону використання електронагрівачів, що не відповідають вимогам пожежної та електробезпеки.

Протягом року

Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ, План
37

Контроль за введенням журналів реєстрації інструктажів з ОП та БЖД

Постійно

Інженер ОП Скринник Я.С., Заступник директора з НВихР Вікулова Ю.В.

Нарада при директорі
38

Наявність та стан інструкцій з ОП та БЖД, ПБ, ЕБ, в навчальних кабінетах, лабораторіях майстернях, на кожному робочому місці

Постійно

Інженер ОП Скринник Я.С.

Припис
39

Виконання заходів, передбачених планами щодо поліпшення стану безпеки.

Постійно

Інженер ОП Скринник Я.С.

Наказ
40

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях ліцею

Постійно

Інженер ОП Скринник Я.С.

Довідка
41

Забезпечити утримання автотранспорту у відповідному технічному стані

Постійно

Старший майстер в/н Сушко М.В.

Акти
42

Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі, майстерні, актів перевірки стану обладнання тощо

1 раз в квартал

Інженер ОП Скринник Я.С.

Припис
43

Перевірка та впорядкування території ліцею і усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни, купи будівельного сміття, спортивні споруди тощо). Очищення території від тополиного пуху, сухого опалого листя і трави, відходів горючих матеріалів.

Постійно

Завгосп Пономаренко І.В.

План

«Удосконалення навчально-матеріальної бази»

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Провести реконструкцію лабораторії «Кухар. Кондитер»:

 • закупити стаціонарні електричні плити, жарові шафи, витяжки;

 • облицювати стіни плиткою;

 • придбати виробничі столи, мийні ванни, холодильне обладнання

Грудень-лютий

Вересень-жовтень
Березень-травень


Директор Волик О.М., заст. директора з НВР Коваленко В.А., ст. майстер Сушко М.В., завідувач Літвінова Л.І.
2

Провести модернізацію комп’ютерів у лабораторії «Сучасні комп’ютерні технології»:

 • придбати монітор для викладача;

 • придбати мультимедійний проектор і дошку

І семестр


ІІ семестр

Директор Волик О.М., заст. директора з НВР Коваленко В.А., ст. майстер Сушко М.В., завідувач Костенко І.Л.
3

Виконати поточний ремонт тракторів та меліоративних машин, які використовуються в навчальному процесі

До 01.09

ст. майстер Сушко М.В., майстри в/н
4

Продовжити роботу щодо накопичення електронних програм та електронних підручників і посібників

Протягом року

Бібліотекар Петренко С.Г.
5

Створити банк мультимедійних презентацій, виготовлених викладачами до уроків

Жовтень

Методист Чеботарьова Т.Б.
6

Продовжити роботу з виготовлення учнями необхідної наочності з професій

Протягом року

Майстри в/н, викладачі
7

Оснастити лабораторію «Трактори і автомобілі» слідуючим обладнанням:

 • двигун трактора;

 • трансмісія трактора

Листопадлютий

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., ст. майстер Сушко М.В., завідувач Сидоренко Т.М.
8

Закупити у слюсарну майстерню молотки, зубила, штангенциркулі, напильники, мікрометри

Вересень

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., ст. майстер Сушко М.В., завідувач Кабанець М.І.
9

На навчальний полігон придбати:

І семестр

Директор Волик О.М., ст. майстер Сушко М.В.
10

Працювати над поповненням кабінетів, лабораторій, майстерень навчальними матеріалами, інструментами, формами згідно вимог Державних стандартів ПТО

Протягом року

Завідувачі
11

Організувати проведення техогляду транспортних засобів

Вересень

Ст. майстер Сушко М.В.
12

Продовжити роботу з комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень

Протягом року

Завідувачі
13

Придбати хімічні реактиви у кабінет хімії

І семестр

Заст. директора з НВР Коваленко В.А., викладач Науменко Л.К.
14

Продовжити роботу з накопичення електронних програм та електронних підручників в бібліотеці ліцею

Протягом навчального року

Бібліотекар Петренко С.Г.
15

Проводити роботу з оновлення наочними матеріалами (стендів, папок тощо)

Протягом року

Завідувачі
16

Провести заміну покриття на підлозі у кабінетах № 34,33,32

Протягом року

Завгосп Пономаренко І.В.
17

Провести ремонт спортивних снарядів на спортивному майданчику ліцею

Липень

Керівник фізичного виховання
«Професійно-орієнтаційна робота»

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Обговорити питання з профорієнтації на педагогічних радах і нарадах при директорові

Протягом року

Директор Волик О.М.
2

Закріпити педагогічних працівників за школами міста та району для проведення профорієнтаційної роботи

Січень

Заст. дир. з НВихР Вікулова Ю.В.
3

Розробити плани спільної роботи ліцею з школами

Лютий

Педпрацівники
4

Зустрічі педагогічних працівників ліцею з учнями 9, 11 класів шкіл міста та району

ІІ семестр

Педпрацівники
5

Відвідування майстрами в/н та викладачами батьківських зборів випускних класів шкіл міста та району, проведення бесід щодо професійного навчання

Протягом року

Педпрацівники
6

Провести екскурсії учнів шкіл до ліцею

Згідно графіку

Педпрацівники
7

Забезпечити роботу приймальної комісії

Квітень-серпень

Директор Волик О.М.
8

Підготувати стенди, наочність, поліграфічну рекламну продукцію для роботи приймальної комісії

Квітень

Заст. дир. з НВР Коваленко В.А., заст. дир. з НВихР Вікулова Ю.В.
9

З метою агітаційної роботи з профорієнтації використовувати засоби масової інформації і місцеве телебачення, радіо, газети

Протягом навчального року

Директор Волик О.М.
10

Організувати профорієнтаційні групи з числа учнів та організувати їх роботу

Лютий-червень

Заст. дир. з НВихР Вікулова Ю.В.
11

Провести день відкритих дверей для школярів міста та району

Квітень

Адміністрація
12

У районі автовокзалу обладнати переносний агітаційний пункт з профорієнтаційної роботи

Квітень-серпень

Заст. дир. з НВихР Вікулова Ю.В.
13

Запрошення учнів шкіл на конкурси фахової майстерності серед учнів ліцею

Травень-червень

Директор Волик О.М.
14

Провести спільні спортивні змагання між учнями ліцею та шкіл з легкої атлетики, футболу, баскетболу, волейболу

За окремим планом

Заст. дир. з НВихР Вікулова Ю.В.
15

Провести набір учнів до ліцею на новий 2017/2018 навчальний рік

Червень-серпень

Приймальна комісія


«Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність»


№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Нарахування та виплати заробітної плати.

В установлені колективним договором терміни

Бухгалтерія
2

Нарахування та виплата стипендії.

У визначені терміни

Бухгалтерія
3

Проводити заявку на фінансування та реєстрацію та фінансових зобов'язань за вимогами наказу Державного казначейства України від 04.11.2002 року № 205 (зі змінами).

Постійно

Головний бухгалтер

Шилова О.В.


4

Придбання продуктів харчування.

За потребою

Шеф-кухар Холзунова І.С.
5

Видатки на відрядження.

Протягом року

Бухгалтерія
6

Забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками, щодо виплати відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення, заробітної плати.

Постійно

Головний бухгалтер

Шилова О.В.


7

Оплата водопостачання, теплопостачання, електроенергії, інших комунальних послуг.

Протягом року

Бухгалтерія
8

Придбання медикаментів.

За потребою

Завгосп
9

Придбання матеріалів та інвентарю.

За потребою

Завгосп
10

Забезпечити освоєння затверджених лімітних призначень, не допускати кредиторської та дебіторської заборгованості на рахунках.

Постійно

Головний бухгалтер

Шилова О.В.


11

Придбання матеріалів та інвентарю.

За потребою

Завгосп Пономаренко І.В.
12

Придбання медикаментів.

За потребою

Завгосп Пономаренко І.В.
13

Укласти договори та угоди з організаціями на постачання енергоносіїв (тепло-, електро-енергії), на послуги водо-постачання та водовідведення.

До 15 січня 2015 року

Завгосп Пономаренко І.В.
14

Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготовку до навчального року кабінетів, рекреацій, інших приміщень.

24.08.15

Завгосп Пономаренко І.В.
15

Здійснити комплекс заходів щодо підготовки ліцею до роботи в зимових умовах.

Жовтень

Завгосп Пономаренко І.В.
16

Провести ревізію опалювальної системи, систем водопостачання та каналізації, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року. Здати систему теплопостачання та опалення на гідравлічне випробування представникові тепломережі.

До 28.08

Завгосп Пономаренко І.В.
17

Підготувати і провести внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провести списання матеріальних цінностей.

Жовтень - листопад

Завгосп Пономаренко І.В.
18

Проводити огляд стану та збереження ліцейного майна, інвентарю, обладнання в кабінетах.

1 раз на семестр

Завгосп Пономаренко І.В.
19

Контролювати показники водо-мірного лічильника, тепломірного лічильника, електролічильників. Дотримуватись лімітів по енергоносіях.

Протягом року

Завгосп Пономаренко І.В.
20

Придбати миючі засоби, інвентар, спец одяг за позабюджетні кошти.

Протягом року

Завгосп Пономаренко І.В.
21

Поточний ремонт гуртожитку: кімнати учнів, туалети, сходові марші.

Червень - серпень

Завгосп Пономаренко І.В.
22

Поточний ремонт навчального корпусу: частковий ремонт тепломережі, сходових маршей.

Червень - серпень

Завгосп Пономаренко І.В.
23

Ремонт туалету на учбовому полігоні

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.
24

Поточний ремонт побутового корпусу: частковий ремонт харчоблоку, побутових кімнат, спортивної зали.

Частковий ремонт цоколя.Червень - серпень

Завгосп Пономаренко І.В.

Підготовка ліцею до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження тепла, енерго- , і водо ресурсів

№ з/п


Заходи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Проведення та зварювання теплопостачальних труб к СТО

Червень

Завгосп Пономаренко І.В.,
2

Часткове утеплення труб у підвалі.

Серпень

Завгосп Пономаренко І.В.
3

Закриття кранів системи зливу унітазів в вихідні, канікулярні та святкові дні.

Постійно

Завгосп Пономаренко І.В.
4

Підготовлення рейдів перевірки участі працівників та учнів у заходах енергозбереження.

1 раз на місяць

Завгосп Пономаренко І.В.
5

Ревізія справності електровимикачів у кабінетах, коридорах та в кімнатах учнів

1 раз на місяць

Завгосп Пономаренко І.В.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка