Запорізький державний медичний університет кафедра госпітальної педіатрії І дитячих інфекційних хвороб
Сторінка4/4
Дата конвертації31.08.2018
Розмір3,04 Mb.
1   2   3   4

Задача 81


Дитина 24 дні, знаходиться у дитячому відділенні лікарні з приводу правосторонньої пневмонії (S10), ДН0 ст. Протягом 7 діб отримував лікування, спостерігалася позитивна клінічна та рентгенологічна динаміка. Погіршення стану напередодні: температура 37,3 С, став млявим, з’явився ціаноз носо-губного трикутника під час годування, швидко втомлюється і не з’їдає належний об’єм, тому докормлюється через зонд. Зросла задишка змішаного характеру, ЧД - 72/хв., в легенях знов з’явилися вологі хрипи з двох сторін, переважно у нижній долі. Межі серця розширені, тахікардія - до 180/хв., систолічний шум на верхівці. Живіт м’який, печінка +5 см нижче реберної дуги, селезінка + 1,0 см; над лобком, на попереці, на ступнях - набряки. При обстеженні: Нв - 110 г/л, Ер. - 3,2 1012/л, лей. - 6,8 109/л, э - 2, п - 5, с - 36, л – 47, м – 10, ШОЕ 10 мм/год, СРБ ++, КФК МВ - 48 (N до 25 МЕ/мл), креатінін - 88 мкмоль/л, сечовина - 4,5 ммоль/л, заг. ан. сечі: світо-жовта, РН - лужна, питома вага - 1004, лей. - 1-2 п/зор., Ер. - нема, епіт. плоский - один /п зор. ЕКГ - вольтаж знижений, горизонтальна ел. вісь, ритм синусовий, синусова тахікардія, неповна блокада правої ножки пучка Гіса, порушення процесів реполяризації. Ехокардіоскопія: співвідношення аорти до ЛА - 1:1, дилятація ЛШ, помірна гіпертрофія стінки ЛШ (до 7 мм), листки перикарду потовщені, між ними - випіт до 4 мм, ФВ - 50%, відкрите овальне вікно.

1. Поставте клінічний діагноз.

2. Складіть план терапії даній дитині
Задача 82

Хворий С., 21 день Госпіталізований зі скаргами матері на наявність у дитини ціаноза шкіри, який збільшується після неспокою дитини, відсутність прибавки маси тіла.

Об’єктивно: Дитина правильної статури, зниженої маси тіла. Тургор та еластичність знижені. Пальпаторно в II міжреберьї у лівого краю грудини визначається систолічне дрижання, там же вислуховується грубий систолічний шум. II тон над основою серця не вислуховується. Дихання жорстке.

Дані ЕКГ: ритм синусовий. Відхилення електричної вісі вправо, Ознаки гіпертрофії правого шлуноіку.

Дані проведеної ехокардіоскопія: В міжшлуночковій перегородці відсутня мембранозна частина, дефект тканини 0,8 см, зброс крові зправа ліворуч. Праві відділи серця збільшені. Гіпертрофія міокарда правого шлуночку. Аорта виходить з правого шлуночку. Легенева артерія звужена у всіх відділах до 6 мм, градіент на легеневій артерії 56 мм рт ст.. Тиск в легеневій артерії 66 мм рт ст. Кровоток в брюшному відділі аорти пульсовий.


 1. На основі отриманих даних сформулюйте діагноз (обгрунтуйте його).

 2. Ваша лікарська тактика.


Задача 83

Провести розрахунок кількості допутаміну, яку необхідно ввести новонародженій дитині з клінікою серцевої недостатності за допомогою інфузійно-перфузійного насосу в дозі 5 мкг/кг/хв. при швидкості інфузії 3 мл/год. Об’єм базового розчину – 100 мл. Концентрація препарату – 250 мг/20 мл. Маса тіла дитини 3 кг.Задача 84

Новонароджена дівчинка народилась від передчасних пологів при терміні гестації 35 тижнів, масою тіла 1900г, довжиною 44см. При огляді підшкірно–жирова основа відсутня. На шкірі першородний пушок, волосся м’яке, вуха щільно пристають до голови, з наявністю хрящової тканини. Пупкове кільце дещо зміщене до лона. Статева щілина відкрита. Кістки черепа м’які.

Поставте діагноз.

Обгрунтуйте свою відповідь.
Задача 85

Дівчинка К., народилася від молодих здорових батьків (матері 17 років, батькові - 22), 1-й вагітності, що перебігала з гестозом в 2-й половині. Пологи передчасні в терміні 34 тижні. Маса при народженні 1600 г, довжина 42 см, окружність голови 31 см, окружність грудей 27 см. Оцінка по шкалі Апгар на 1-й хвилині 5 балів, на 5-й - 6 балів. Дівчинка закричала через 2 хвилини після проведених реанімаційних заходів.

Дівчинка з пологового будинку переведена на 2-й етап виходжує на 5 добу життя з масою 1550,0 р. Рефлекси пригноблювані, тонус м'язів знижений, починає підсмоктувати зонд, шкірні покриви і видимі слизисті істеричні (жовтушність з'явилася з 3-ї доби життя). По органах і системам інших змін немає.

При обстеженні: загальний аналіз крові без особливостей, аналіз сечі в нормі, в крові білірубін 205 мкмоль/л, з них прямого - 76 мкмоль/л, АСТ - 0,3 мкмоль/л; АЛТ - 0,4 мкмоль/л; білок крові - 58,6 г/л. Кров матері резус-позитивна А (ІІ), дитини - резус-позитивна В (ІІІ).

1. Ваше припущення про характер жовтяниці у новонародженого.

2. Сформулюйте попередній діагноз.

3. Призначте лікування гіпербілірубінемії.

4. Які основні стани в періоді новонародженості, які можуть супроводжуватися гіпербілірубінемією: а), б), в), г), д), е).Задача 86

Дитина Марина П., народилася від 2 вагітності, що протікала з нефропатією 2ї половини. Пологи термінові, навколоплідні води світлі. Маса при народженні 3400 г, довжина 51 см. При народженні ЧСС 110 за хв., брадипное, нерегулярне дихання. При перевірці рефлекторної збудливості-гримаса, легке згинання рук і ніг, колір шкірних покривів - рожевий, ціаноз рук і ніг.

1. Оцініть стан дитини при народженні.

2. Дайте оцінку новонародженого за шкалою Апгар.

3. Які заходи необхідно провести дитині в пологовому залі?
Задача 87

У семиденної недоношеної дитини з СДР визначається синдром пригнічення ЦНС. У зв'язку з цим проводиться диференційний діагноз гіпоксично-ішемічного ушкодження ЦНС внутрішньоутробним вірусним енцефалітом. Дворазове імунологічне дослідження крові показало відсутність приросту специфічних протицитомегаловірусних і протигерпетичних ІgМ.

1. Укажіть на провідний диференційно - діагностичний критерій, характерний для гіпоксично-ішемічного ушкодження ЦНС у дітей до 1 року.

2. Медикаментозне лікування даного захворювання?

3. Якого диспансерного нагляду потребуватиме дитина?
Задача 88

У недоношеної дитини 28 тижнів гестації на 2-й добі після народження з'явилися судоми, а згодом виражений синдром пригнічення. Дані ДЕГ судин головного мозку непрямо вказують на наявність гіпоперфузії головного мозку. Глюкоза крові — 4,5 ммоль/л.

1. Поставте діагноз даному хворому?

2. Призначте лікування?

3. Назвіть можливі ускладнення?
Задача 89

У З денної- дитини, що народилась з масою тіла 1450г. з терміном гестації 28 тижнів, на МРТ головного мозку в області передніх рогів бокових шлуночків симетрично виявлені кісти, що трактуються як наслідок перивентрикулярної лейкомаляції.

1. Результатом якого процесу є знайдені зміни?

2. Призначте лікування?


Задача 90

У 3-денного новонародженого відзначається пригнічення безумовних рефлексів внаслідок перенесеної асфіксії тяжкого ступеня у пологах. Реакція на навколишнє мінімальна. Синдром дихальних розладів III ступеня. Системний АТ нестабільний. В крові визначається зниження вмісту кисню.

1. Які першочергові терапевтичні заходи необхідні хворому у даний період гіпоксії головного мозку?

2. Назвіть патогенетичні основи даного стану?

3. Назвіть можливі ускладнення?
Задача 91

Дитина народилася від першої вагітності, перебіг вагітності задовільний, пологи перші, самостійні, вага 3100 г ,крик одразу. При обстеженні: слабке дихання, ціаноз носогубного трикутника, незначне зниження м’язового тонусу.

1. Визначити рівень асфіксії.

2. Поставити клінічний діагноз.

3. Які патогенетичні зміни відбуваються у мозку?
Задача 92

Дитина народилася на 39-му тижні вагітності. Мати хвора на цукровий діабет І типу. При народженні дитини відмічалося одноразове обвиття пуповиною. При огляді новонародженого відмічається синдром пригнічення ЦНС, незначна м’язова гіпотонія, періостальні рефлекси підвищені, смоктальний рефлекс відсутній, брадикардія.

1. Поставте попередній діагноз.

2. Які додаткові методи обстеження необхідно призначити?Задача 93

У новонародженої дитини дихання відсутнє. Пульс-80 ударів за хвилину, реакція на носовий катетер відсутня, блідість шкірніх покривів, м’язова атонія.

1. Ваш діагноз.

2. Диференційна діагностика.

3. Основні принципи надання невідкладної допомоги.
Задача 94

Новонароджена дівчинка народилася з акроціанозом і ціанозом носогубного трикутника, закричала відразу. М’язовий тонус знижений. Рефлекторна збудливість збережена. Тони серця гучні, діяльність ритмічна. ЧСС 120 за 1 хв. Дихання рівне, поверхневе, ЧД 32 за 1 хв. Через 5 хв після народження зник акроціаноз.

1. Оцініть дитину за шкалою Апгар.

2. Поставте діагноз.


Задача 95

Дитина народилась в тяжкому стані. Шкіра бліда, як віск. Слизові оболонки ціанотичні. Дихання відсутнє. Тони серця заслаблені, діяльність ритмічна. ЧСС 80 за 1 хв. М’язовий тонус різко знижений. Рефлекторної збудливості немає. Через 5 хвилин з’явилось неритмічне поверхнє дихання з частотою 20 за хв. ЧСС збільшилось до 100 за 1 хв., з’явилась слабка рефлекторна збудливість.

1. Оцініть дитину за шкалою Апгар.

2. Поставте діагноз.


Задача 96

Недоношена дитина від першої вагітності, І пологів, у 34 тижні вагітності. Народилася з масою 2000, довжиною тіла 45 см. Оцінка за шкалою Апгар 4 бали, за шкалою Сільвермана -7 балів. Через 2 години стан дитини став прогресивно погіршуватися, збільшилися ознаки кардіо-респіраторної недостатності, неврологічна симптоматика.

Дайте відповіді на запитання:

1. Визначте основний синдром, що має місце у дитини.

2. Які лабораторні та функціональні дослідження необхідні для уточнення діагнозу?

3. Призначте лікування.

4. З якими захворюваннями слід провести диференційний діагноз?

Задача 97

Переношена дитина 41 тижні гестації, народжена шляхом кесарського розтину. З перших хвилин життя з'явилися ознаки задухи. При об'єктивному дослідженні: еквиваленти дихальної недостатності, розрідження легеневого перкуторного тону, помірне розширення меж серцевої тупості. Вказані клінічні ознаки суттєво зменшилися після 12 годин життя.

Дайте відповіді на запитання:

1. Який попередній діагноз новонародженого?

2. Наведіть необхідні лабораторні та функціональні методи дослідження для підтверження діагнозу.

3. З якими станами періоду новонародженості слід провести диференційну діагностику?

4. Яка тактика неонатолога повинна бути у даному випадку?
Задача 98

Дитина М., народилася від 2-й вагітності, 1-х передчасних пологів в терміні 30 тижнів. Вага при народженні 1300 г, зріст - 36 см. Через 4 години після народження у дитини з'явилися ознаки порушення функції дихання: нападоподібний ціаноз, тахіпное, дискоординація грудного і черевного дихання, ретракція грудної клітки з інтенсивним втягненням грудини на вдиху. Відмічається кивання голови в такт диханню, рот закритий. Перкуторний звук укорочений. На фоні повсюдно ослабленого дихання вислуховується експіраторні шуми, крепитація. Респіраторним порушенням супроводили гемодинамічні розлади (тахікардія, глухість серцевих тонів, систолічний шум). Під час надходження до спеціалізованого відділення стан дитини залишається важким. Живіт помірно роздутий. Печінка виступає з-під краю ребрової дуги на 3 см, селезінка не пальпується. Меконій не відходив.

Дайте відповіді на запитання:

1. Визначте ступінь недоношеності дитини.

2. Визначте ступінь дихальної недостатності по шкалі Сильверман.

3. Сформулюйте попередній діагноз.

4. З якими захворюваннями необхідно провести диференційний діагноз?

5. Призначте лікування.


Задача 99

Дитина народилась від І вагітності, яка була ускладнена токсикозом, і передчасних пологів при терміні вагітності 33–34 тижні з масою 1900 г, довжиною 41 см. Через годину після народження дихання до 80 за 1 хв, з’явився акроціаноз. Погіршився м’язовий тонус, знизились рефлекси. В легенях вислуховувалось ослаблене дихання. Незважаючи на проведення оксигенотерапії, стан дитини прогресивно погіршувався. Вже через 3 год після народження ціаноз став тотальним, дихання поверхневе 100–110 за 1 хв з втягуванням грудини, між ребер і податливих місць грудної клітки. Рот дитини відкритий, підборіддя опущене, парусоподібне розташування щік. Аускультативно в легенях різко ослаблене дихання. Тони серця ослаблені, частоту серцевих скорочень важко підрахувати (більше 180 за 1 хв). Реакція на зовнішні подразники відсутня. На рентгенограмі легень „повітряна бронхограма”

Дайте відповіді на запитання:  1. Поставте діагноз.

  2. Вкажіть прогноз захворювання.

Задача 100

Дитина народилася від ІІ вагітності, що перебігала з нефропатією ІІ ст., ІІ затяжних термінових пологів, з оцінкою по шкалі Апгар 5–7 балів, по шкалі, Downes 4–5 балів. З народження дихання дитини нерівномірне, аритмічне з незначним втяжінням міжреберних проміжків, періодично виникає приступоподібний кашель. Під час першого годування у дитини виник приступ вторинної асфіксії. З носа і порожнини рота виділяється рідина. При аускультації в легенях вислуховуються різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких різко зменшилась після відсмоктування вмісту дихальних шляхів. При перкусії ясний легеневий звук.

Дайте відповіді на запитання:


 1. Поставте діагноз.

 2. Вкажіть основні невідкладні заходи.


Задача 101

Дитина народилася від ІІ–ї вагітності, що перебігала з анемією і загрозою переривання в 20 тиж., від ІІ передчасних пологів в терміні вагітності 32 тиж. з масою — 1600,0 г, довжиною —38 см, Дихання з моменту народження спонтанне, проте неритмічне з періодичними апноетичними паузами по 5–6 сек. Стійкий акроціаноз. Частота дихання 70–80 за 1 хв з втягуванням міжреберних проміжків і грудини, роздування крил носа. При перкусії грудної клітки перкуторний звук укорочений в міжлопатковій ділянці і в нижніх відділах легень. Аускультативно дихання ослаблене, в нижніх відділах не прослуховується.

Дайте відповіді на запитання:


 1. Поставте діагноз.

 2. Вкажіть основний напрямок в лікуванні.


Задача 102

Дитина 20 днів захворіла гостро, підвищилася температура тіла до 38,7°С, з’явився кашель. При огляді стан тяжкий: неспокійна, температура 38,2°С. Шкірні покриви бліді з сірим від­тінком, мармуровість, ціаноз носогубного трикутника; кінцівки холодні на дотик. Дихання стогнуче, 68 за 1 хв. Над легенями перкуторний звук з коробковим відтінком, при аускультації сухі і вологі хрипи на фоні жорсткого дихання. Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна, ЧСС — 164 за 1 хв. Живіт помірно здутий, пе­чінка збільшена на 1,5 см. Рентгенологічно: корені легень розши­рені, легеневий малюнок підсилений, дрібновогнишеві тіні з обох боків.

Аналіз крові: Л. 12,5х109/л, е–2%, п–8%, с–48%, л–34%, м–8%, ШОЕ 10 мм/год.

Дайте відповіді на запитання:

1. Поставте діагноз.2. Перерахуйте клінічні симптоми провідного синдрому.
Задача 103

У дитини протягом першої доби після народження помітив появу ціанозу, почащене дихання, роздування крил носа. З анамнезу відомо, що мама дитини за два тижні до пологів перенесла ГРВІ, гострий бронхіт. При об’єктивному огляді: загальний стан тяжкий за рахунок проявів дихальної недостатності. Відмічаються рухи голови дитини в такт диханню, роздування крил носа, втягнення надаремної, епігастральної ділянок, міжреберних проміжків, шкіра бліда, ціанотична. Над легенями вкорочення перкуторного звуку в нижніх відділах з обох сторін, аускультативно дихання послаблене, вислуховуються крепітуючі хрипи з обох сторін в нижніх відділах. Тони серця ослаблені., тахікардія, ЧСС 182 в 1 хв. ЧД 82 в 1 хв. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3,0 см. Живіт м’який.

Дайте відповіді на запитання:

1. Поставте попередній діагноз.

2. Призначте план обстеження.
Задача 104

Дитина 10 днів. Госпіталізована у клініку зі скаргами на підвищення температури тіла до 38о С, затруднене носове дихання, задишку. При огляді — пероральний ціаноз, втягнення міжреберних проміжків, перкуторно — коробковий звук з вкороченням в паравертебральних ділянках, аускультативно: ослаблене дихання з множинними дрібноміхурцевими хрипами. Частота дихання 68 за 1 хв, ЧСС 170 за 1 хв. Тони серця ослаблені, діяльність ритмічна.

Дайте відповіді на запитання:

1. Поставте попередній діагноз.

2. Призначте антибіотик.
Задача 105

Недоношена дитина, віком 7 годин. Що народилася на 31-му тижні гестації. З масою тіла 1150 гр. Через 3 години після народження наросла частота дихання до 84 за хв., зявилися експіраторні шуми. Дихання за типом „гойдалки”, значне втягнення мечоподібного відростка та нижнього відділу грудної клітки під час вдиху, роздування крил носа. ЧСС 185 за хв., тони ослаблені, над легенями перкуторно тимпаніт, аускультативно жорстке дихання, непостійні, незвучні дрібно-пухирцкві хрипи та крепітація. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см. Меконій відходив.

Дайте відповіді на запитання: 1. Який найбільш імовірний діагноз?

 2. Який метод оксігенотерапії доцільно призначити дитині?


Задача 106.

Дівчинка П., від 2-ої вагітності, яка проходила з вегето-судинною дистонією по гіпотонічному типу, анемією. Пологи на 42 тижні. Безводний проміжок 10 годин. Навколоплідні води меконіальні. Вторинна слабкість пологової діяльності. Вторинна слабкість пологової діяльності. Двократне туге обвиття пуповини навколо шиї. Оцінка за шкалою Апгар 1- 3 бали. Після проведення первинної реанімації стан дитини важкий, стогне, слабкий лемент. М’язова гіпотонія. Гіпорефлексія. Шкіра бліда з цианотичним відтінком. Задишка до 80 за хв., втягнення яремної ямки, міжреберних проміжків. Аускультативно: праворуч на фоні ослабленого дихання вислуховуються середньо та дрібно пухирчаті хрипи, ліворуч – дихання проводиться рівномірно. Тони серця приглушені, ритмічні, ЧСС 168 ударів за хв. Живіт доступний пальпації.Кислотно-лужний стан крові: p O2- 42 мм рт.ст., р СО2 – 78 мм рт.ст., рН – 7,18, ВЕ – 18 ммоль.

Дайте відповіді на запитання:

 1. Ваш діагноз?

 2. Назвіть фактори, які сприяли розвитку цього патологічного стану?

 3. Які основні ланки патогенезу даного захворювання?

 4. Яка тактика неонатолога при первинній реанімації?

 5. Чим може ускладнитися дане захворювання?


Задача 107

Дівчинка З., 13 днів, від 2-ої вагітності, що перебігала нормально. Ранній неонатальний період без особливостей. Виписана з пологового будинку на 4-у добу життя. Вдома батько дитини хворів на ГРВІ. У віці 10 днів у дитини зявилося утруднене носове дихання, значне слизово-гнійне виділення з носових ходів. Підвищення температури тіла до 38 . Дільничним педіатром був встановлений діагноз ГРВІ. Призначені краплі в ніс. Але наступного дня стан дитини погіршився: підвищення температури до 38,7 С, стала неспокійна, відмовилася від грудей, почала зригувати, зявилася задишка.

При огляді:шкіра бліда, ціаноз носо-губного трикутника, акроціаноз, пінесті виділення на губах. Носове дихання утруднене. Частота дихання – 70 за хв. з участю допоміжної мускулатури. Грудна клітка здута, в ділянці кута лопатки відмічається укорочення перкуторного звуку, в інших відділах звук з коробковим відтінком. Аускультативно дихання жорстке, в ділянці укорочення перкуторного звуку- ослаблене, в тому ж місці на висоті видиху, періодично вислуховуються крепітуючі хрипи. Тони серця приглушені, ЧСС 170 за хв. Живіт декілька здутий. Селезінка не пальпується. Печінка виступає з-під реберного краю на 1 см. Мязовий тонус та рефлекси новонародженого знижені.

Загальний аналіз крові:гемоглобін 174 г\л, еритроцити – 5,2 х 10 12\л, тромбоцити – 268 х 10 9\л, лейкоцити -7,1 х 10 9\л, п- 10%, с – 61%, е – 1%, Л – 19 %, ШОЕ 4 мм\год.

Рентгенограма органів грудної клітини: на фоні помірного здуття легень та підсилення судинного і інтерстиційного малюнка відмічається вогнища зі зниженням прозорості та перифокальною реакцією.

Дайте відповіді на запитання:  1. Який попередній діагноз у дитини?.

  2. Які найбільш вірогідні збудники патології у цей віковий період?

  3. Складіть план обстеження.

  4. Вкажіть основні напрямки лікування дитини.


ВІДПОВІДІ НА ЗАДАЧІ:
Задача 1.

       1. потрібно;

       2. вологість 90-95 %; температура повітря 31-32 %

       3. у прямій кишці температура повинна бути 36,5 – 37 С.

       4. ЧСС, ЧДР, АТ, парціальний тиск кисню та вуглецевого газу;  • Біохімічне дослідження крові (білок, білковий спектр, електроліти крові, креатинин, сечовина, глюкоза, печінкові проби, холестерин,залишковий азот)

  • Кров матері та дитини на ВУІ;

  • ЕКГ;

  • НСГ;

  • Очне дно;


Задача 2.

  1. Недоношеність 3 ст.

  2. Оцінка по шкалі Сільверман 8 балів.

  3. Синдром дихальних розладів.

  4. Черепно-мозкова травма, внутрішньоутробна пневмонія, вроджена вада серця.

  5. Температурний захист (режим кувезу), оксигенотерапія, СДППТ, при неефективності – перевід на ШВЛ, препарати сурфактанту, антибіотико терапія, антиоксиданти (вітамін Е), інфузійна терапія, корекція метаболічний порушень.


Задача 3.

1. ГХН за резус-фактором, жовтянична форма, тяжкий перебіг.

2. Резус-негативна кров матері, попередні вагітності, несприятливий перебіг даної вагітності.

3. Загальний аналіз крові та сечі, обстеження на внутрішньоутробні інфекції, НСГ, УЗД печінки

4. ОЗПК показано, тому що погодинний приріст білірубін склав більше, аніж 6 ммоль/л (15,8 ммоль/л). Переливати необхідно кров 0 (І) резус-негативну в об’ємі 170-180 мл/кг.
Задача 4:


 1. вроджений токсоплазмоз;

 2. аналіз крові матері та дитини на TORCH інфекції;

 3. антенатальний- гематогенний;

 4. невролог, офтальмолог;

 5. етіотропна терапія, імуномодулююча терапія, посиндромна терапія

Задача 5

 1. Синдром меконіальної аспірації.

 2. вагітність на тлі анемії, ВСД, переношена вагітність, довгий безводний проміжок, вторинна слабкість пологової діяльності, обвиття пуповини навколо шиї.

 3. Хронічна внутрішньоутробна гіпоксія, посилення перистальтики кишечника, розслаблення сфінктеру, вихід меконію в наквколоплідні води, стимуляція дихального центру, розслаблення голосової щілини, дихальні рухи та заковтування меконію.

 4. відразу після народження інтубація трахеї, санація трахео-бронхіального дерева, переінтубація, штучна вентиляція легень та введення препаратів сурфактанту.

 5. аспіраційна пневмонія у разі неадекватної санації трахео-бронхіального дерева.


Задача 6

1. Причиною жовтяниці найвірогідніше є порушення кон’югації білірубіну внаслідок зниженої активності глкуронілтрансферазу. Цьому сприяє недоношеність, асфіксія при народженні, проведення реанімаційни заходів дитині при народженні.

2. Неонатальна жовтяниця недоношених.

3. Фототерапія, інфузійна терапія, препарати, що поліпшують активність глюкуронілтрансферази, препарати, що адсорбують в кишечнику непрямий білірубін.

4. а) ГХН; б) поліцитемія; в) атрезія жовчних шляхів; г) гепатити; д) синдром згустіння жовчі, холестаз; е) жовтяниця від материнського молока.
Задача 7


 1. вроджена краснуха;

 2. дослідження крові матері і дитини на ВУІ, а саме на краснуху методом ІФА по виявленню специфічних Ig класу G та M до краснухи та низькоавідних ig G до краснухи;

 3. до тріади Грега входять:

 1. вроджені вади серця;

 2. вроджена катаракта;

 3. вроджена глухота

 1. при офтальмологічному обстеженні встановлюють дані за вроджену катаракту;

 2. при проведенні Допплер – КС:

 1. дефект міжшлуночкової перетинки

 2. дефект міжпередсердя;

 3. комбіновані вади серця


Задача 8

1. Сепсис, септикопіємічна форма: абсцес волосистої частини голови, гнійний кон’юнктивіт, везикулопустульоз, ентероколіт.

2. Мати перенесла ГРВІ в другій половині вагітності, тривалий безводний період.

3. Вторинний імунодефіцит.

4. Біохімічний аналіз з визначення загального білка, печінкових проб, електролітного складу крові; рентгенографія органів грудної клітки; посів відділяємого з ран, кон’юнктиви, пустул.

5. Антибактеріальна терапія; проведення дезинтоксикації (інфузійна тера­пія, використання екстракорпоральних методів детоксикації); використання імунних препаратів з замісною ціллю (імуноглобулін, імунна плазма); трансфу­зія еритроцитарної маси; використання інгібіторів протеолізу; місцева терапія.


Задача 9

1. Гострий лейкоз, лімфобластний варіант (TL), період повного розвитку, лейкемічний криз.

2. З діагностичною і терапевтичною ціллю необхідно проводити цитохімічне дослідження:

а) для визначення варіанту лейкоза;

б) для призначення адекватної хіміотерапії.

3. У цього паціїнта є такі симптоми, як: невростенічний, геморагічний, проліферативний, гематологічний синдроми - це відповідає перебігу повного розвитку захворювання.

4. а, б, г.

5. Супроводжуюча терапія включає:

- дезінтоксикаційна терапія;

- деконтамінація кишкового тракту;

- виведення шлаків (лікуання алопурінолом);

- замісна терапія: тромбоцитарна маса, еритроцитарна, лейкомаса;

- боротьба з геморагічним синдромом.
Задача 10

1. Гіперосмолярна кома.

2. Виражена гіперглікемія (більш 40 ммоль/л), висока осмолярність сироватки крові, гіпернатріемія, гіперазотемія, гіперхлоремія, підвищення рівня сечовини, ознаки згущення крові (підвищення гематокрита і рівня гемоглобіну), висока глюкозурія, ацетон у сечі відсутній.

3. Інсулінотерапія методом малих доз, регідратація (в/в краплинне введення 0,45 % хлориду натрію до нормалізації рівня натрію в крові), потім застосовують ізотонічний розчин хлориду натрію до нормалізації ОЦК, артеріального тиску і відновлення свідомості дитини.

4. 0,1-0,2 ОД/кг маси тіла в/в струйно, потім в/в крапельно 0,1-0,2 ОД/кг/год.

5. Кетоацидотична, гіпоглікемічна коми


Задача 11

1.Дифузний токсичний зоб ІІ ст. з тиротоксикозом середньої важкості.

2.Ендокринна офтальмопатія.

3. Визначення рівня ТТГ, вТ4, вТ3 в сироватці крові, УЗД щитовидної залози.4. Токсична аденома щитовидної залози, аутоі­мунний тиреоїдит, рак щитовидної залози, пухлина орбіти. 5. Призначення ти­реостатиків – мерказоліл в дозі 20-30 мг на добу, бета-адреноблокатори (анап­рілін, пропранолол) - перші 4 тижня, одночасно із тиреостатиками - 1-2мг/­кг/добу у 3-4 прийоми, для лікування офтальмопатії – глюкокортикоїди – пред­нізолон коротким курсом у середній дозі 0,2-0,3 мг/кг/добу за 2-3 прийоми, з поступовим зниженням через 7-10 днів на 2,5-5 мг кожні 5-7 днів до повної відміни.
Задача 12

 1. Затримка росту (нанізм), маса тіла перевищує вікові норми

 2. Гіпофізарний нанізм

 3. Визначення СТГ, статевих гормонів, УЗД органів малого тазу, надниркових залоз

 4. Затримка росту іншої етіології

 5. Замісна терапія гормоном росту


Задача 13

 1. Геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна – Геноха). Шкірний, суглобовий і абдомінальний синдроми. Не можна виключити нирковий синдром.

 2. Так. Розвиток важкого абдомінального синдрому може служити свідченням до призначення курсу кортикостероїдів і інфузійної терапії.

 3. Недотримання строгого постільного режиму сприяє несприятливому перебігу захворювання із-за збільшення навантаження на капілярне русло.

 4. Наявність гематурії і протеїнурії може свідчити про ураження нирок, що також характерний для цієї хвороби.

 5. Постільний режим. Стол №1. Гепаринотерапія, преднізолонотерапія, санація хронічних вогнищ інфекції. При необхідності – антибактеріальна терапія.


Задача 14

1. Вроджений гіпотиреоз.

2. Визначення рівня ТТГ, вТ4 в сироватці крові, загальний аналіз крові, мочі, біохімічний аналіз крові, визначення кісткового віку, УЗД щитовидної залози, каріотипування.

3 Анемія, гіперхолестеринемія, підвищення ТТГ, зниження вТ4, відставання кісткового віку, гіпоплазія щитовидної залози.

4. Хвороба Дауна, хвороби накопичування.

5. Призначення замісної терапії препаратами тиреоїдних гормонів.


Задача 15

 1. Неправильне трактування скарг та об”єктивних даних

 2. Стать дитини визначена неправильно.

 3. Адреногенітальний синдром, проста вірільна форма.

 4. Дослідження: визначення статевого хроматину, каріотину, рівень тестостерону, 17-оксипрогестирону в крові, екскрецію із сечею 17-ОКС,17-КС, прегнандіолу, альдостерону в крові та сечі, рівень АКТГ в крові, проби з дексаметазоном, АКТГ; УЗД, ЯМР-томографія надниркових залоз, внутрішніх статевих органів, електроліти крові, ЕКГ, рентгенологічне дослідження зон росту.

 5. Призначення глюкокортикоїдів та мінералокортикоїдів


Задача 16

1.Гіпоглікемічна кома.

2.Струйне в/в введення 40 % глюкози до виходу з коми (40 – 60 мл). Якщо хворий не прийде у свідомість, застосовують 0,1% адреналін (0,2 - 0,5 мл підшкірно) чи 10 % глюкагон (0,05 мг/кг маси тіла в/в, в/м чи підшкірно). При неефективності – глюкокортикоїди (1 – 2 мг/кг). Надалі - в/в крапельно 5 % глюкоза. Рекомендується призначення аскорбінової, глютаминовой, нікотинової кислоти, аминалона, ноотропіла. Посиндромне, симптоматичне лікування.

3.Гіпоглікемія, відсутність цукру й ацетону в сечі. Кислотно-лужний і електролітний баланс незмінені.

4.Виникнення даного стану в данної дитини обумовлено порушенням режиму харчування при проведенні інсулінотерапії.

5. Кетоацидотична, гіпоглікемічна коми


Задача 17

1. ЗДА, II ст. Причини: штучне вигодовування, прикорм у вигляді манної каші, відсутність у харчовому раціоні м’ясних продуктів та жовтка, перенесені кишкова інфекція та ГРВІ.

2. Визначення рівня сивороткового заліза, загальної залізозв’язуючої здатності крові, насичення трансферрину, рівня трансферрину в сироватці крові, середнього об’єму еритроцитів, середнього вмісту гемоглобіну в еритроцитах.

3. а) Правильний режим і догляд з максимальним перебуванням на свіжому повітрі;

б) раціональне вигодовування дітей віком до року;

в) запобігання розвитку гіпотрофії, рахіту, кишкових розладів та ГРВІ;

г) пероральне призначення препаратів заліза згідно відповідних норм;

д) антиоксидантна терапія, призначення вітамінів, ферментних препаратів.


Задача 18

1. ЗДА, I ст.

2. Визначення рівня сивороткового заліза, загальної залізозв’язуючої здатності крові, насичення трансферрину, рівня трансферрину в сироватці крові, середнього об’єму еритроцитів, середнього вмісту гемоглобіну в еритроцитах.

3. Гіпохромія, мікроцитоз та пойкілоцитоз еритроцитів.


Задача 19

1. Третя ступінь.

2. Курсова доза в міліграмах дорівнює М х (120-Р) х 0,4, де М – мама тіла дитини (кг), Р – кількість гемоглобіну (г/л), 0,4 – коефіцієнт; Fe (мг) = 10 х (120-50) х 0,4 = 280 (мг).

3. Разова доза – 1-2 мг/кг/добу = 10-20 мг/добу. 20 мг заліза міститься в 0,4 мл феррум-лек. Вводимо по 0,4 мл в/м щоденно 14 днів або по 0,8 мл в/м через день 7 разів.


Задача 20

1. Рання анемія недоношених, II ст.

2. Недоношеність, штучне вигодовування.

3. Визначення рівня сивороткового заліза, загальної залізозв’язуючої здатності крові, насичення трансферрину, рівня трансферрину в сироватці крові, середнього об’єму еритроцитів, середнього вмісту гемоглобіну в еритроцитах.


Задача 21

1. ЗДА, II ст.

2. Визначення рівня сивороткового заліза, загальної залізозв’язуючої здатності крові, насичення трансферрину, рівня трансферрину в сироватці крові, середнього об’єму еритроцитів, середнього вмісту гемоглобіну в еритроцитах.

3. Раціональне вигодовування дитини, збалансоване харчування матері під час вагітності та годування дитини груддю.


Задача 22.

1. Пізня анемія недоношених легкого ступеня.

2. Зниження рівня гемоглобіну, гіпохромія еритроцитів (МСН < 30 пг), мікроцитоз (MCV < 80 фл), ретикулоцитоз +/-., порушення морфології еритроцитів (анізоцитоз, поліхромазія), сидеропенія з компенсовано збільшеним вмістом трансферрину.

3. Мегалобласна анемія, гемолітична анемія.


Задача 23.

1. Клінічний аналіз крові, визначення рівня сивороткового заліза, загальної залізозв’язуючої здатності крові, насичення трансферрину, рівня трансферрину в сироватці крові, середнього об’єму еритроцитів, середнього вмісту гемоглобіну в еритроцитах.

2, Гематолог, гінеколог, психіатр.

3. Пероральний прийом препаратів заліза (до 10 мг/кг на добу), збалансоване харчування з достатньою кількістю білків, мікроелементів та вітамінів.


Задача 24

1. В12-дефіцитна анемія.

2. Дифдіагностику слід провести із ЗДА, фолієводефіцитною анемією, гемолітичною анемією, юнацьким остеохондрозом.

3. Препарати вітаміну В12 у дозі 100-200 мкг 1 раз на добу курсом 4-6 тижнів, дієта, збагачена м’ясними продуктами, печінкою, яйцями, сиром, молоком.


Задача 25

1. Білководефіцитна анемія.

2. Еритроцитопенія, зниження рівня гемоглобіну, гіпохромія еритроцитів, гіпопротеїнемія.

3. Гематолог, інфекціоніст, хірург, невропатолог.


Задача 26

1.Пізня анемія недоношених середньої тяжкості.

2. Легка, тяжка ступінь пізньої анемії недоношених, гемолітична анемія, мегалобласна анемія, гіпопластична анемія.

3. Адекватне харчування дитини, феррум-терапія (3-5 мг/кг на добу) в поєднанні з вітамінами антианемічної дії (ретинол, токоферол, аскорбінова, фолієва кислоти).


Задача 27

1. Гострий лейкоз.

2. Стернальна пункція.
Задача 28

1. Гемолітична анемія

2. Осмотична резистентність еритроцитів.
Задача 29

1. Гострий лейкоз

2. Стернальна пункція

Задача 30

1. Гострий лімфобластний лейкоз.

2. Стернальна пункція

3. Наявність лімфобластів, анемії у гемограммі, лімфаденопатія, гепатолієнальний синдром.


Задача 31

   1. Грибковий сепсіс

   2. включені до комплексної терапії.


Задача 32

1. Хронічний мієлобластний лейкоз.

2. Стернальна пункція, коагулограма

3. Хіміотерапія за протоколом


Задача 33

1. Гострий лейкоз

2. Тому що, є потреба у визначенні виду бластних клітин.

3. Стернальна пункція, коагулограма, УЗД серця, гепатобіліарної системи та селезінки, рентгенографія органів грудної клітини.


Задача 34

1. Гострий лейкоз.

2. Лейкемоїдна інфільтрація органів средостіння.

3. Стернальна пункція, коагулограма, УЗД серця, гепатобіліарної системи та селезінки, рентгенографія органів грудної клітини Хіміотерапія за протоколом BFM.


Задача 35

1. Гострий лейкоз.

2. Стернальна пункція, коагулограма, УЗД серця, гепатобіліарної системи та селезінки, рентгенографія органів грудної клітини Хіміотерапія за протоколом BFM.
Задача 36


 1. Бактеріємія, викликана грамнегативною флорою

 2. Антибіотики аміноглікозідного ряду, інфузійну дезінтоксікаційну терапію.


Задача 37

Діагноз: Гетероімунна тромбоцитопенічна пурпура, гострий перебіг.

Обґрунтування: Занедужав після ангіни. Геморагічний поліморфний, поліхромний асиметричний висип. на шкірі кінцівок Носова кровотеча. Позитивні симптоми на ламкість судин. Тромбоцитопенія. Подовжений час кровотечі.

Дообстеження: мієлограмма.


Задача 38

Діагноз: Ідиопатична аутоімунна тромбоцитопенічна пурпура, період загострення, безупинно-рецидивующий перебіг.

Обґрунтування: Тривалість захворювання. Геморагічний поліморфний, поліхромний асиметричний висип. на шкірі кінцівок та петехії на слизових оболонках . Носова кровотеча. Позитивні симптоми на ламкість судин. Тромбоцитопенія. Подовжений час кровотечі. Зниження ретракції кров'яного згустку. Збільшення мегакаріоцитів у кістковому мозку.
Задача 39

Діагноз: Гемофілія. Гемартроз правого колінного суглобу.

План обстеження: Аналіз крові , визначення часу зсідання. Автокоагуляційний тест, типування виду коагулопатії та визначення рівню дефіциту фактора зсідання..
Задача 40

Діагноз: Гемофілія А. Гемартоз лівого колінного суглоба.

Лікування: Внутрішньовенне Введення концентрованого фактора VІІІ в дозі 20 од/кг. В періоді реабілітації на ділянку суглобу 10 сеансів фонофарезу з кортизоном, масаж, ЛФК.
Задача 41

Діагноз: Гетероімунна тромбоцитопенічна пурпура, гострий перебіг.

Додаткове обстеження: дослідження функцій тромбоцитів, часі кровотечі, мієлограмма.

Лікування: дитину по можливості перевести на природне вигодування зцеженим материнським молоком ( годувати тільки з ложечки), з призначення наступної дієти матері: дієта N 5 , з виключенням пряностей, оцту, облігатних алергенів.

Έ- амінокапронова кислота по 0,25 г двічі за добу, дицинон – 0,050 г – двічі за добу протягом двох тижнів під контролем рівню тромбоцитів. У випадку неефективності терапії вирішити питання про гормонотерапію.
Задача 42

Діагноз: Гемолітико-уремичний синдром період розгорнутих клінічних проявів.

На користь діагнозу анемія гемолітичного походження, тромбоцитопенія, ознаки гострої ниркової недостатності, перенесений напередодні гастроентероколіт.

Лікування передбачає:

-нормалізацію гемодинамики:

-ліквідацію гемоконцентрації та гіповолемії,

-використання судинорозширювальної терапії;

-підтримку балансу електролітів та кислотно-лужної рівноваги;

-ранній гемодіаліз;

-етіотропну терапію;

-одночасне проведення антикоагулянтної, дезагрегантної та фібринолітическої терапії;

-плазмоферез із заміщенням плазми пацієнту на свіжозаморожену плазму донора, краще супернатантную фракцію плазми;

-кількаразову інфузію відмитих еритроцитів;

-парентеральное харчування;

У даному випадку при наявності геморагічного синдрому необхідне переливання тромбоконцентрату. Зрівноважування водного балансу слід проводити з урахуванням добової втрати рідини шляхом перспірації (25мл/кг), втрат, що продовжуються із блювотою, випорожненнями за попередню добу. При внутрішньовенному введенні рідини 1/3 від обсягу повинна складати сольовмістні колоїдні розчини та 2/3 - розчину глюкози. Хворим з ГУС показано проведення плазмоферезу з заміною плазми на свіжозаморожену чи донорську плазму. Патогенетично обґрунтованою є антикоагулянтна та фібринолітична терапія. Ефект антикоагулянтної терапії оцінюється кожні 6 годин за часом зсідання крові за Лі-Уайтом.. Застосовують дипирідамол та саліцилову кислоту одночасно. У олігоануричну фазу ГУС необхідним є щоденний гемодіаліз із загальною гепаринізацією та плазмозаміщення. В електролітичну фазу захворювання необхідно корегувати втрату води й електролітів, першочергово калію та натрію, призначення яких повинно в 2 рази перевищувати їх екскрецію.

Задача 43

Діагноз: Ідіопатична аутоімунна тромбоцитопенічна пурпура, період загострення, безупинно-рецидивующий перебіг.

Додаткове обстеження: дослідження функцій тромбоцитів ( можливе зниження функцій тромбоцитів), часу кровотечі ( подовжений час), проба Кумбса (позитивна), мієлограмма (збільшення кількості мегакаріоцитів у кістковому мозку).

Лікування: Дієта N 5 з виключенням облігантних алергенів. З гемостатичною метою – гемотрансфузія тромбоцитарної маси в дозі 10 мл/кг маси. Преднізолон 1 мг/кг/добу (стартова доза).Діцинон 0,25г двічі на добу, Έ- амінокапронова кислота по 0,5 г двічі за добу . У разі відсутності ефекту від призначеної терапії слід підвищити дозу гормонів до 2 мг/кг /добу . Якщо і в цьому разі ефект не буде спостерігатися необхідним є застосування пульс-терапії.


Задача 44

1. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, хронічний перебіг, носова кровотеча. Нормохромна анемія легкого ступеню, очевидно, є наслідком гострої носової кровотечі.

2. Режим ліжковий, у подальшому - згідно толерантності, при поновленні носової кровотечі - передня тампонада носу марлевими турундами з епсилон-амінокапроновою кислотою, ефективним є призначення кортикостероїдів за методом пульс-терапії (метилпреднізолон, дексаметазон), або дожильне введення гама-глобуліну (400 мг/кг на 3-4 дні). Вирішити питання про спленектомію.
Задача 45


 1. Гемофілія А, гемартрози лівого ліктьового та колінного суглобів, постгеморагічна анемія.

 2. Проводиться гемостатична терапія: трансфузії кріопреципітату або свіжозамороженої плазми у дозі 25-30 мл/кг дожильно швидко, через 8-12 год – 10-15 мл/кг, імобілізація суглобів, можлива пункція суглобів для евакуації крові та наступного введення гідрокортизону, знеболюючі.


Задача 46

На основі клінічних даних (наявність крововиливів на шкірі та кінцівках, тривалої кровотечі), лабораторних показників (збільшення часу кровотечі та зменшення рівню адгезивності тромбоцитів при нормальній їх кількості та нормальному часу згортання), даних анамнезу (застосування ліків, які змінюють функціональний стан тромбоцитів) можна поставити діагноз - Медикаментозна набута тромбоцитопатія з порушенням адгезивної функції тромбоцитів.
Задача 47

Цукровий діабет, інсулінзалежний, важка форма в стадії декомпенсації. Діабетична ретинопатія І (проста ретинопатія), діабетична ангіопатія нижніх кінцівок (органна стадія).
Задача 48

Гіперглікемія натще та через 120 хв. Цукровий діабет, тип І, вперше виявлений, стадія декомпенсації. Препарати інсуліну коротокої дії( актрапид) підшкірно під контролем глікемії.


Задача 49

1. Діабетична кетоацидотична кома .

2. Цукор крові, ацетон сечі.

3. Регідратація (в/в краплинне введення 0,9 % хлориду натрію), Інсулінотерапія методом малих доз ( 0,1ОД/кг маси тіла в/в струйно, потім в/в крапельно 0,1-0,05 ОД/кг/год).


Задача 50

1. Діабетична кетоацидотична кома .

2. Регідратація (в/в краплинне введення 0,9 % хлориду натрію),

3.Інсулінотерапія методом малих доз (0,1ОД/кг маси тіла в/в струйно, потім в/в крапельно 0,1-0,05 ОД/кг/год).


Задача 51.

1. Гіпогликемична кома.

2. 1,0 мг глюкагона внутрішньом‘язево або підшкірно

Якщо протягом 10-20 хв. немає ефекту - перевірити глікемію

У лікувальній установі – внутрівенно болюсно:

20% розчин глікози (декстрози) 1 мл/кг маси тіла (або 2 мл/кг 10% розчину) за 3 хвилини, потім - 10% розчин глюкози 2-4 мл/кг, перевірити глікемію, якщо немає відновлення свідомості - вводити 10-20% розчин глюкози для підтримки глікемії в межах 7-11 ммоль/л, перевіряти глікемію кожні 30-60 хв.
Задача 52.

1. Діабетична кетоацидотична кома . 2. Визначення рівня глюкози і кетонових тіл у крові 3. Регідратація (в/в краплинне введення 0,9 % хлориду натрію), Інсулінотерапія методом малих доз ( 0,1ОД/кг маси тіла в/в струйно, потім в/в крапельно 0,1-0,05 ОД/кг/год).Задача 53

1. Цукровий діабет І типу, важкий, стадія декомпенсації, синдром Моріака

2. 0,8-1,0 Од/кг маси на добу

3. Довготривала неадекватна терапія цукрового діабету.


Задача 54

1. Цукровий діабет, І тип, важка форма в стадії декомпенсації. Діабетична ретинопатія ІІІ (проліферативна), діабетична ангіопатія нижніх кінцівок (органна стадія).

2. Лазерна фотокоагуляція не пізніше 2 тижнів.
Задача 55.

1. Гіперосмолярна кома.

2. Виражена гіперглікемія (більш 40 ммоль/л), висока осмолярність сироватки крові, гіпернатріемія, гіперазотемія, гіперхлоремія, підвищення рівня сечовини, ознаки згущення крові (підвищення гематокрита і рівня гемоглобіну), висока глюкозурія, ацетон у сечі відсутній.

3. Інсулінотерапія методом малих доз, регідратація (в/в краплинне введення 0,45 % хлориду натрію до нормалізації рівня натрію в крові), потім застосовують ізотонічний розчин хлориду натрію до нормалізації ОЦК, артеріального тиску і відновлення свідомості дитини.

4. 0,1-0,2 ОД/кг маси тіла в/в струйно, потім в/в крапельно 0,1-0,2 ОД/кг/год.
Задача 56

1. Діабетична кетоацидотична прекома .

2. Регідратація (в/в краплинне введення 0,9 % хлориду натрію), інсулінотерапія методом малих доз ( 0,1ОД/кг маси тіла в/в струйно, потім в/в крапельно 0,1-0,05 ОД/кг/год).
Задача 57

1. Вроджений гіпотиреоз. 2. Анемія легкого ступеню, гіперхолестеринемія, гі­пербілірубінемія. 3. Визначення рівня ТТГ, Т4 в сироватці крові. 4. Затримка. 5. Скрінінг на вроджений гіпотиреоз , у доношених проводять в пологовому будинку на 4-5 день від народження, у недоношених - на 7-14 день. 6. лікування гіпо­тиреозу. 7. Холестерин сироватки.8. Так, тироксин у дозі 4-6 мкг/кгХсут. 9. ТТГ.


Задача 58

1. Вроджений гіпотиреоз. 2. Брадікардія, артеріальна гіпотензія, відставння в фізичному та психичному розвитку.3. Визначення рівня ТТГ, Т4 в сироватці крові. 4. Затримка. 5. Хвороба Дауна, хвороби накопичування.6. Холестерин сироватки.7. Призначення замісної терапії препаратами тиреоїдних гормонів. 8. Так. 9.ТТГ.


Задача 59

1.Дифузний токсичний зоб ІІ ст. з тиротоксикозом середньої важкості. 2.Ендокринна офтальмопатія. 3. Визначення рівня ТТГ, вТ4, вТ3 в сироватці крові, УЗД щитовидної залози. 4. Токсична аденома щитовидної залози, аутоі­мунний тиреоїдит, рак щитовидної залози, пухлина орбіти. 5. Призначення ти­реостатиків – мерказоліл в дозі 20-30 мг на добу, бета-адреноблокатори (анап­рілін, пропранолол) - перші 4 тижня, одночасно із тиреостатиками - 1-2мг/­кг/добу у 3-4 прийоми, для лікування офтальмопатії – глюкокортикоїди – пред­нізолон коротким курсом у середній дозі 0,2-0,3 мг/кг/добу за 2-3 прийоми, з поступовим зниженням через 7-10 днів на 2,5-5 мг кожні 5-7 днів до повної відміни.
Задача 60

1. Аутоімунний тиреоїдит, атрофічна форма, гіпотиреоз.2.Брадікардія, артеріальна гіпотензія, анемія легкого ступеню, гіперхолестеринемія, гіпербілірубінемія, відносний лімфоцітоз. 3. Визначення рівня ТТГ, вТ4 в сироватці крові, рівня антитіл до антигенів щитовидної залози, визначення кісткового віку, УЗД щитовидної залози. 4. Затримка при відсутності лікування. 5.Вроджений гіпотиреоз, ендемічний зоб, вторинний гіпотиреоз. 6. Призначення замісної терапії препаратами тиреоїдних гормонів.


Задача 61

1.Узловий зоб ІІ ст, еутиреоз. 2.Без змін. 3. УЗД щитовидної залози, ТПАБ. 4. Рак щитовидної залози, ендемічний зоб, аутоімунний тиреоїдит, метастази інших пухлин, туберкульоз. 5. в залежності від відповіді ТПАБ. 6. Протипоказано.


Задача 62

1. Рак щитовидної залози . 2. Анемія легкого ступеню. 3. УЗД щитовидної залози, ТПАБ. 4.Лімфома, лімфогранулєматоз, метастази інших пухлин, туберкульоз. 5. В залежності від відповіді ТПАБ.
Задача 63

1. Вроджений гіпотиреоз. 2. Визначення рівня ТТГ, вТ4 в сироватці крові, загальний аналіз крові, мочі, біохімічний аналіз крові, визначення кісткового віку, УЗД щитовидної залози, каріотипування. 4. Анемія, гіперхолестеринемія, підвищення ТТГ, зниження вТ4, відставання кісткового віку, гіпоплазія щитовидної залози. 5. Хвороба Дауна, хвороби накопичування.5. Призначення замісної терапії препаратами тиреоїдних гормонів.


Задача 64

1.Дифузний токсичний зоб ІІІ ст. з тиротоксикозом важкого ступеню. 2. Визначення рівня ТТГ, вТ4, вТ3 в сироватці крові, УЗД щитовидної залози. 3.Гіпохолестеринемія, гіперглікемія, зниження рівня ТТГ, підвищення рівня вТ4 та вТ3 в сироватці крові 4. Токсична аденома щитовидної залози, аутоімунний тиреоїдит, ревматизм. 5. Призначення тиреостатиків – мерказоліл в дозі 20-30 мг на добу, глюкокортикоїди - преднізолон коротким курсом у середній дозі 0,2-0,3 мг/кг/добу за 2-3 прийоми, з поступовим зниженням через 7-10 днів на 2,5-5 мг кожні 5-7 днів до повної відміни 1мг/кг на добу по преднізолону, бета-адреноблокатори (анапрілін, пропранолол) - перші 4 тижня, одночасно із тиреостатиками - 1-2 мг/кг/добу у 3-4 прийоми..


Задача 65

1. Рак щитовидної залози . 2. Анемія легкого ступеню. 3. УЗД щитовидної залози, ТПАБ. 4.Лімфома, лімфогранулєматоз, метастази інших пухлин, туберкульоз. 5. В залежності від відповіді ТПАБ. 6. Протипоказано.


Задача 66

  1. Вроджений гіпотиреоз. 2. Висока вірогідність наявності вродженого гіпотиреозу. 4. Хвороба Дауна, перинатальне ураження ЦНС. 3. Проводять повторне дослідження ТТГ і Т4 із того ж зразка крові та у сироватці крові, взятої у дитини амбулаторно. 5.Зразу, не очікуючи результатів, призначають лікування тиреоїдними препаратами. У разі, якщо показники ТТГ і Т4 виявились нормальними – лікування припиняють. Якщо ТТГ перевищували норму – лікування продовжують під регулярним спостереженням педіатра-ендокринолога. 6. Затримка.


Задача 67

1. Вводити білок переважно з їжею, що бідна на жири тваринного походження

2. Ліпідограмма, протеїнограмма, ЕКГ, електроліти, тест толерантності до глюкози, сеча за Зимницьким, ЕХО-ЕГ, РЕГ.
Задача 68

Гіпотаоамічне ожиріння ІІІ ст., ІМТ 36,3, артеріальна гіпертензія.

Методи обстеження: ліпідограмма, протеїнограмма, ЕКГ, електроліти, тест толерантності до глюкози, сеча за Зимницьким, ЕХО-ЕГ, РЕГ, добовий моніторинг А/Д.
Задача 69

Синдром Клайнфельтера.

Дослідження: Рівні тестостерону, естрогенів, вміст у крові та екскреція із сечею гонадотропінів (ФСГ, ЛГ), визначення каріотипу

Задача 70

Синдром Шершевського-Тернера.

Дослідження: Визначення статевого хроматину, каріотипу, УЗД органів малого тазу; рівні естрогенів, ФСГ та ЛГ у крові та сечі, ЕКГ.

Задача 71

Нецукровий діабет, нефрогенна форма.

Дослідження: Низька питома вага сечі(1002), відсутність цукру в сечі, нормальний рівень глюкози в крові (4.5ммоль/л), рівень антидіуретичного гормону в крові перевищує норму.
Задача 72

Гіпофізарний нанізм.

Лабораторно-інструменталіних критерії: Зниження базального рівня соматостатину у крові та резервів соматотропної функції гіпофіза при проведенні стимулюючих проб ( з в/в введенням інсуліну, тиріоліберіну, люліберіну, соматоліберіну, пероральним- L-дофа та ін.) Зниження секреції гонадотропінів, можливо тиротропіну та кортикотропіну; недостатність андрогенів, зменшення рівнів тироксину, трийодтироніну, вмісту кортизолу, альдостерону, 17-ОКС та 17-КС в крові та екскреції їх із сечею. Гіперліпідемія, гіпоглікемія або тенденція до неї, зниження активності лужної фосфатази та вмісту неорганічного фосфору в сиворотці крові; лімфоцитоз. Дані комп’ютерної та ЯМР- томографії головного мозку, УЗД внутрішніх органів, ЕКГ та ренгенологічного дослідження (черепа, кисті та зап”ястка ).Виражена затримка появи ядер скостеніння.
Задача 73

Пубертатний юнацький диспітуїтризм.

Лабораторно-інструменталіних критерії: Рівень кортикотропіну в крові, екскреції кортизолу, 17-ОКС та 17-КС із сечею; ЯМР-томографія гіпоталамо-гіпофізарної ділянки та надниркових залоз; рентгенографія черепа, визначення «кісткового віку».
Задача 74

1. 4 сигми.

2. Дане сигмальне відхилення відповідає синдрому затримки росту- «нанізм»

3. Нормальний ріст при народженні, відставання в рості з 4-5 років у сигмальному відхиленні, затримка росту складеє більше 3-х сигм, пропорційна будова тіла, шкіра бліда з жовтим відтінком, суха, інтелект не порушений, затримка статевого розвитку.


Задача 75

Хвороба Іценка- Кушинга.

Дослідження: рівні кортикотропіну, кортизолу, альдостерон в крові, 17-ОКС та 17-КС в крові та екскрецією їх з сечею, діагностичні проби з дексаметазоном, АКТГ та метопіроном; ЯМР головного мозку, надниркових залоз, рентгенографію черепа, кісток, УЗД надниркових залоз, ЕКГ, ЗАК,сечі, електроліти крові та сечі, офтальмологічне та неврологічне обстеженн

Неправильне трактування скарг та об”єктивних данихю

Стать дитини визначена неправильно.

Адреногенітальний синдром, проста вірільна форма.

Дослідження: визначення статевого хроматину, каріотину, рівень тестостерону, 17-оксипрогестирону в крові, екскрецію із сечею 17-ОКС,17-КС, прегнандіолу, альдостерону в крові та сечі, рівень АКТГ в крові, проби з дексаметазоном, АКТГ; УЗД, ЯМР-томографія надниркових залоз, внутрішніх статевих органів, електроліти крові, ЕКГ, рентгенологічне дослідження зон росту.
Задача 76


 1. Затримка внутрішньоутробного розвитку, гіпотрофічний варіант.  1. Біохімічне дослідження крові (білок, білковий спектр, електроліти крові, креатинин, сечовина, глюкоза, печінкові проби, холестерин,залишковий азот)

  2. Кров матері та дитини на ВУІ;

  3. ЕКГ;

  4. НСГ;

  5. Очне дно.


Задача 77

   1. дисластичний варіант;

   2. внутрішьоутробна гіпотрофія, з варіантами ЗВУР: гіпопластичний, гіпотрофічний та сомато-вісцеральної невідповідностіЗадача 78

 1. пренатальна гіпотрофія 3 ступеню;

 2. за гестаційним віком дитина доношена, дефіцит маси понад 30 %

 3. з недоношенністю та ЗВУР.


Задача 79

 1. потрібно;

 2. вологість 90-95 %; температура повітря 31-32 %

 3. у прямій кишці температура повинна бути 36,5 – 37 С.

 4. ЧСС, ЧДР, АТ, парціальний тиск кисню та вуглецевого газу;

 5. Біохімічне дослідження крові (білок, білковий спектр, електроліти крові, креатинин, сечовина, глюкоза, печінкові проби, холестерин,залишковий азот)

  • Кров матері та дитини на ВУІ;

  • ЕКГ;

  • НСГ;

  • Очне дно


Задача 80

   1. лівостороння вогнищева пневмонія;

   2. рентгенографію легень, загальноклінічні аналізи крові та сечі, засів крові на стерильність;

3. сепсисом, пневмопатіями;

4. оксигенотерапія, антибактеріальна терапія, муколітики та посиндромна терапія
Задача 81

1. Вроджена вада серця: стеноз гирла аорти Відкрите овальне вікно. Серцева недостатність, анасарка, НК ІІІ.2. Принципи терапії серцевої недостатності

 1. Режим кувезу з додатковим додаванням кисню.

 2. Підвищене положення. Грудна клітка і руки повинні біти вільними.

 3. Обмежене введення рідини.

 4. Уникати введення рідини через соску.

 5. Проведення оксигенотерапії з підтриманням Ра О2 – 60-80 мм рт.ст.

 6. Медикаментозна терапія: допамін в дозі 5 мкг/кг/хв, діуретики (лазікс); інгібітори АПФ (енап).

 7. Після стабілізації стану – хірургічна корекція ВВС.


Задача 82

1. Тетрада Фалло (стеноз легеневої артерії, дефект міжлуночкової перегородки, декстрапозиція аорти, гіпертрофія правого шлуночка).

2. Рекомендується негайне оперативне лікування – паліативне (накладання аортолегеневих анастамозів) або радикальне.
Задача 83


 1. концентрація препарату 250 мг/20 мл = 12,5 мг/мл.

 2. 6 х 5 мкг/кг/хв. /3 мл/год х 3 кг = 30 мг допутаміну

 3. 30 мг допутаміну /12,5 мг/мл = 2,4 мл добута міну слід додати до 100 мл фізрозчину, щоб дитина отримувала 5 мкг/кг/хв. при швидкості інфузії 3 мл/год.


Задача 84

1.недоношенність 1 ступеня;2. народження дитини на 35 тижні гестації
Задача 85

1. Причиною жовтяниці найвірогідніше є порушення кон’югації білірубіну внаслідок зниженої активності глкуронілтрансферази. Цьому сприяє недоношеність, асфіксія при народженні, проведення реанімаційних заходів дитині при народженні.

2. Неонатальна жовтяниця недоношених.

3. Фототерапія, інфузійна терапія, препарати, що поліпшують активність глюкуронілтрансферази, препарати, що адсорбують в кишечнику непрямий білірубін.

4. а) ГХН; б) поліцитемія; в) атрезія жовчних шляхів; г) гепатити; д) синдром згустіння жовчі, холестаз; е) жовтяниця від материнського молока.
Задача 86

1. Гостра асфіксія новонародженого.

2. Оцінка за шкалою Апгар 6 балів.

3. Помістити дитину під джерело променевого тепла. Відсмоктати вміст спочатку з рота, потім з носових ходів, провести тактильну стимуляцію. При неефективності цих заходів розпочати допоміжну вентиляцію легень 90-100% киснем через мішок і маску.

4.Після проведення реанімаційних заходів дитину необхідно перевести в палату інтенсивної терапії для проведення мониторного спостереження та при необхідності подальшого лікування (оксигенотерапія, інфузійна терапія, корекція метаболічних розладів).
Задача 87

1. Синдром пригнічення ЦНС, більш характерне при нормальних показниках протицитомегаловірусних і протигерпетичних Ім. ;

2. Судинні, проти набрякові ;

3. Нагляд невролога, педіатра.


Задача 88

1. Судомний синдром та синдром пригнічення ЦНС вказують на вірогідний крововилив у мозок ;

2. Судинні, протинабрякові, протисудомні препарати ;

3. Більш часті судоми, набряк головного мозку.


Задача 89

1. Результатом ВУІ та гіпоксично-ішемічного ушкодження ;

2. Мозкові метаболіти, судинні препарати.

Задача 90

1. Перевести у відділення інтенсивної терапії, штучна вентиляція легень ;

2. Гемоліквородинамічні порушення головного мозку ;

3. Кома, судоми, лейкомаляція.


Задача 91

1. Асфіксія першого ступеню ;

2. Ліквородінамічні зміни ;

3. Медикаментозна терапія не потрібна.


Задача 92

1. Асфіксія середнього ступеню тяжкості ;

2. Нейросонографія, магнітно-резонансна томографія, електроенцефалографія.
Задача 93

1. Асфіксія тяжкого ступеню ;

2. Внутрішньочерепний крововилив, вроджені вади розвитку серця та мозку, захворювання легень, внутрішньочерепна пологова та спинальна травми ;

3. АВС-реанімація: А-звільнення, підтримка вільної прохідності дихальних шляхів ; В-дихання, забезпечення вентиляції-ШВЛ або допоміжної ( ДШВЛ) ; С-Відновлення або підтримка серцевої діяльності та гемодинаміки.


Задача 94

1. На 1 хв. 7 балів, на 5 хв. 8 балів ;

2. Асфіксія новонародженого помірного ступеня.
Задача 95

1. На 1-й хвилині – 2 бали, на 5-й хвилині – 4 бали ;

2. Тяжка асфіксія новонародженого.

Задача 96


 1. синдром дихальних розладів 1 типу.

 2. загальний аналіз крові, „пінний тест”, визначення РО2, РСО2, рН з пуповинної артерії, величини дефіциту основ як показника важкості метаболічного ацидозу, рівня глюкози, ЕКГ, визначення щільності сечі, діурезу, показників функціонального стану печінки (активність трансаміназ, рівень білірубіну, факторів згортання крові), рентгенографія органів грудної клітини, клінічне неврологічне обстеження, НСГ, ЕЕГ.

 3. виходжування у кувезі, коррекція метаболічних змін та газового стану, прведення СДППД, інфузійна терапія, антибактеріальна терапія.

 4. СДР 2 типу, вроджені аномалії дихальної системи, вроджені пневмонії.Задача 97

 1. Транзиторне тахіпное новонароджених.

 2. загальний аналіз крові, біохімічний моніторинг крові, газовий склад крові, кислотно-лужний стан, рентгенографія органів грудної клітини.

 3. СДР 1 типу, вроджені аномалії дихальної та серцево-судинної системи, вроджені пневмонії.

 4. Допоміжна вентиляція легенів за допомогою маски, киснева терапія. Медикаментозна терапія, як правило, не потрібна.


Задача 98

 1. Недоношеність 3 ст.

 2. Оцінка по шкалі Сільверман 8 балів.

 3. Синдром дихальних розладів.

 4. Черепно-мозкова травма, внутрішньоутробна пневмонія, вроджена вада серця.

 5. Температурний захист (режим кувезу), оксигенотерапія, СДППТ, при неефективності – перевід на ШВЛ, препарати сурфактанту, антибіотико терапія, антиоксиданти (вітамін Е), інфузійна терапія, корекція метаболічний порушень.


Задача 99

1. Хвороба гіалінових мемран.

2.Прогноз несприятливий.
Задача 100


 1. трахео-стравохідна нориця.

 2. санація дихальних шляхів, оксигенотерапія, антибактеріальна терапія.


Задача 101

 1. вроджена пневмонія.

2. оксигенотерапія, антибактеріальна терапія., муколітики.
Задача 102

 1. постнатальна вогнищева пневмонія.

 2. стогнуче дихання, шкірні покриви бліді з сірим від­тінком, мармуровість, ціаноз носогубного трикутника; тахіпное, зміни перкуторного звуку, аускультативні зміни


Задача 103

 1. антенатальна вірусно-бактеріальна пневмонія.

 2. загальний аналіз крові, біохімічний моніторинг крові, газовий склад крові, кислотно-лужний стан, рентгенографія органів грудної клітини.


Задача 104

 1. ГРВІ, риніт. Позалікарняна пневмонія, бронхо-обструктивний синдром.

 2. цефатоксим + амікацин або цефтазидим + нетилміцин.


Задача 105

 1. Синдром дихальних розладів. Хвороба гіалінових мембран.

 2. Штучна вентиляція легень.


Задача 106.

 1. Синдром меконіальної аспірації.

 2. вагітність на тлі анемії, ВСД, переношена вагітність, довгий безводний проміжок, вторинна слабкість пологової діяльності, обвиття пуповини навколо шиї.

 3. Хронічна внутрішньоутробна гіпоксія, посилення перистальтики кишечника, розслаблення сфінктеру, вихід меконію в наквколоплідні води, стимуляція дихального центру, розслаблення голосової щілини, дихальні рухи та заглочування меконію.

 4. відразу після народження інтубація трахеї, санація трахео-бронхіального дерева, переінтубація, штучна вентиляція легень та введення препаратів сурфактанту.

 5. аспіраційна пневмонія у разі неадекватної санації трахео-бронхіального дерева.


Задача 107

 1. Постнатальна пневмонія., ДН 1 ст.

 2. виникають на фоні вірусних інфекцій, збудниками частіше є гемофільна паличка, стафілокок, пневмокок.

 3. загальний аналіз крові, біохімічний моніторинг крові, газовий склад крові, кислотно-лужний стан, рентгенографія органів грудної клітини в двох проекціях, вірусологічні дослідження, бактеріологічні дослідження, загальний аналіз сечі.

 4. лікувально-охоронний режим, сумісне перебування з матірю, раціональне вигодовування, корекція метаболічного ацидозу, оксігенотерапія, детоксикація, антибактиреіальна терапія, імунотерапія.

Навчальний видання


Леженко Г.О.

Резніченко Ю.Г.

Гиря О.М.

Пашкова О.Є.

Врублевська С.В.

збірник ТЕСТОВих ЗАВДАНь і клінічних задач

СТУДЕНТІВ v курсу медичного факультету

Віддруковано з готового оригінал – макету авторів
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка