Завдання для контрольної роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу галузевої літератури» для студентів ос «Магістр» спеціальності 035 «Філологія» заочної форми навчанняСторінка1/6
Дата конвертації25.12.2017
Розмір0,87 Mb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4   5   6
Завдання для контрольної роботи

з навчальної дисципліни «Практика перекладу галузевої літератури»

для студентів ОС «Магістр» спеціальності 035 «Філологія»

заочної форми навчання
Мета контрольної роботи – визначити ступінь опанування студентами навчального матеріалу, що пропонується для самостійного вивчення. Завдання контрольної роботи охоплюють питання з підручника В. Карабана Переклад англійської наукової і технічної літератури сторінки 24 - 454.

Контрольна робота складається з двох теоретичних завдань та 4-5 практичних, що в сукупності є набором тренінгових вправ для розвитку перекладацьких вмінь та навичок. Номер варіанту для студентів 5-го та 6-го семестрів визначається окремо для кожного студента відповідно до останніх цифр його залікової книжки (варіанти для цифр 0 та 1 збігаються). Студенти 7-го, 8-го та 9-го семестрів обирають варіант відповідно до таблиці:
Перша літера прізвища

№ варіанту

А-Ж

варіант 1

З-Н

варіант 2

О-Ф

варіант 3

Х-Я

варіант 4

Зміст контрольної роботи:

Контрольна (домашня) робота № 1

Варіант 1


Модульна контрольна робота № 1

з Практики перекладу галузевої літератури

для студентів 3 курсу ННІНО спеціальності «Переклад»

Варіант 1
I. Translate the following words and phrases into Ukrainian (A) and into English (B) (20 scores):

A.


1.

Ballistic-missile-launching submarines

6.

Walled cells

2.

Domestic waste-disposal practice

7.

Registered architect

3.

Lead arsenate

8.

Occupancy

4.

Leaching

9.

Bidder

5.

Circuitry functions

10.

Building code

B.


1.

Залишки пестицидів

6.

Ескадрон

2.

Накопичення

7.

Радіолокаційні станції

3.

Поглинання рослинами

8.

Посушливі землі

4.

Робоче навантаження

9.

Зберігатися (в ґрунті)

5.

Система протиракетної оборони

10.

Контроль повітряного руху


ІI. Match adjectives in the column A with their Ukrainian translations in column B (11 scores):

A. В.


1.

Varying

A

Вирішальний

2.

sequential

B

Чітко сформульований

3.

copious

C

Перемінний

4.

unambiguous

D

Хибний

5.

articulating

E

Обґрунтований

6.

Justified

F

Недвозначний

7.

Implausible

G

Багатий, обширний

8.

Crucial

H

Плідний

9.

Explicit

I

Чітко виражений

10.

Fallacious

J

Неймовірний

11

rewarding

K

Послідовний


IІI. Match nouns in the column A with their Ukrainian translations in column B (9 scores):

A. В.


1.

Mode

A

Предмет суперечки

2.

Redundancy

B

Прибічник

3.

Accomplishment

C

Режим

4.

Suppression

D

Втілення

5.

Implementation

E

Замовчування

6.

Inconsistency

F

Надлишковість

7.

contention

G

Непослідовність

8.

Issue

H

Питання

9.

proponent

I

Досягнення


IV .Translate the sentences into Ukrainian (25 scores):


 1. In developing rules and regulations, care must be taken to ensure that the conditions are not changed.

 2. One important point to remember is that air speed must be very high.

 3. The only apparent virtue of the ideal model is that it is different from the four studied.

 4. To see their role in science is an aim worth pursuing.

 5. Current opinion on the way scientific theories are constructed is by no means unanimous.


V. Translate the sentences into English (25 scores):

 1. Кульковий шарнір стає все більш корисним у побудові скляного обладнання.

 2. До термінів додаються приклади, але не дається визначення.

 3. Зразковий теоретик мав би включити ці особливості у повну специфікацію моделі.

 4. Показати, чи існують подібні асоціації, не є нагальним завданням.

 5. Як можна зрозуміти з рисунку 2, майже неможливо перейти від припущення 1 до припущення 2.


VI. Determine the kind of grammatical phenomenon in the predicate, which may constitute difficulty in translation (5 scores):

 1. No mention is made of his earlier work on the subject.

a) compound modal predicate b) compound nominative predicate c) passive form of the verb d) phraseological predicate

 1. The real issue is whether or not we can raise this question.

a) simple modal predicate b) predicative clause c) passive form of the verb d) phraseological predicate

 1. The point may still seem a trivial one.

a) compound modal predicate b) compound nominative predicate c) passive form of the verb d) phraseological predicate.

4. This assumption may appear unsound.

a) compound predicative clause b) compound nominative predicate c) passive form of the verb d) phraseological predicate.

5. One important issue to remember is that real air speed must be very high.

a) compound predicative clause b) compound nominative predicate c) passive form of the verb d) phraseological predicate.
VII. Determine the kind of grammatical phenomenon in the subject, which may constitute difficulty in translation (5 scores):

1. There is much that is right in this account.

a) formal subject b) indefinite pronoun c) gerund d) anaphoric pronoun

2. One can hardly disagree with this research strategy.

a) formal subject b) indefinite pronoun c) gerund d) anaphoric pronoun

3. That is what Smith refers to as sharing.

a) formal subject b) indefinite pronoun c) gerund d) anaphoric pronoun

4. While solving a number of problems, the new one creates a few others.

a) formal subject b) indefinite pronoun c) substituting pronoun d) anaphoric pronoun

5. To consider a third case is equivalent to deciding this question

a) formal subject b) indefinite pronoun c) substituting pronoun d) infinitive
Варіант 2

Модульна контрольна робота № 1

з Практики перекладу галузевої літератури

для студентів 3 курсу ННІНО спеціальності «Переклад»

Варіант 2
I. Translate the following words and phrases into Ukrainian (A) and into English (B) (20 scores):

A.


1.

Superconductivity

6.

General contractor

2.

Half-life

7.

Tissue organization

3.

Persistent toxic compounds

8.

Food-ingesting animals

4.

Duplicate

9.

Fitting and cutting

5.

On site assembly

10.

Primary nutrients

B.


1.

Оборонні системи

6.

Схемні функції

2.

Комп’ютери з паралельною обробкою даних

7.

Ракети класу земля-повітря

3.

Шкідники

8.

Сила винищувача

4.

Мікроелементи

9.

Спостереження та відслідковування

5.

Зрошення

10.

Ракети з ядерною боєголовкою


ІI. Match nouns in the column A with their Ukrainian translations in column B (10 scores):

A. В.


1.

Inconsistency

A

Предмет суперечки

2.

Volume

B

Прибічник

3.

Redundancy

C

Режим

4.

Suppression

D

Втілення

5.

Implementation

E

Замовчування

6.

Mode

F

Надлишковість

7.

contention

G

Непослідовність

8.

Issue

H

Питання

9.

proponent

I

Досягнення

10.

Accomplishment

J

Книга


ІII. Match adjectives in the column A with their Ukrainian translations in column B (10 scores):

A. В.


1.

rewarding

A

вирішальний

2.

Fallacious

B

Обгрунтований

3.

existential

C

Чітко виражений

4.

Crucial

D

Послідовний

5.

Implausible

E

Обширний

6.

Justified

F

Однозначний

7.

articulating

G

Плідний

8.

unambiguous

H

Наявний

9.

copious

I

Неймовірний

10.

sequential

J

Хибний


IV .Translate the sentences into Ukrainian (25 scores):


 1. A full analysis would have to bring much other evidence to bear.

 2. As a result of all this, I found myself compelled to continue the formal descriptive approach.

 3. Footnotes are to be used only for substantive observations.

 4. To consider a third case is equivalent to deciding this question.

 5. The results of a program extending over the last four and one-half years to investigate the nature and characteristics of high-loss VHF propagation by means of the lower ionosphere are proposed.

V. Translate the sentences into English (25 scores):

 1. З цієї причини в наступному розділі я зосереджуюсь на підкатегорії змінних.

 2. Якщо виникне дискусія, переформулюйте проект, щоби викорінити проблему.

 3. Закони механіки передбачають, що свинцева кулька падала б на землю з тією ж швидкістю, що й залізна кулька.

 4. Дивно виявити, що навіть такий труїзм недавно було піддано сумніву.

 5. Існують серйозні обмеження для комерційного використання багатьох подібних матеріалів.


VI. Determine the kind of grammatical phenomenon in the predicate, which may constitute difficulty in translation (5 scores):

 1. We first make clear the way we are going to use these two important causes.

a) compound modal predicate b) compound nominative predicate c) passive form of the verb d) phraseological predicate

 1. A question then is whether there is a small number of basic categories.

a) compound modal predicate b) compound predicative clause c) passive form of the verb d) phraseological predicate

 1. This assumption may appear unsound.

a) inverted predicate b) compound nominative predicate c) passive form of the verb d) phraseological predicate

4. One important issue to remember is that real air speed must be very high.

a) compound predicative clause b) compound nominative predicate c) passive form of the verb d) phraseological predicate.

5. Let T be a complete theory in a small language L.

a) compound predicative clause b) compound nominative predicate c) imperative mood of the verb d) phraseological predicate.
VII. Determine the kind of grammatical phenomenon in the subject, which may constitute difficulty in translation (5 scores):

1. To emphasize this point was the only aim of my argumentation.

a) formal subject b) infinitive c) gerund d) anaphoric pronoun

2. Two major reasons seem to have been involved.

a) formal subject b) indefinite pronoun c) gerund d) subjective infinitive complex

3. What is not clear is her attitude toward the argument.

a) formal subject b) indefinite pronoun c) subject clause d) anaphoric pronoun

4. These have split the process into two varieties.

a) formal subject b) indefinite pronoun c) substituting pronoun d) anaphoric pronoun

5. While solving a number of problems, the new one creates a few others.a) formal subject b) indefinite pronoun c) substituting pronoun d) anaphoric pronoun
Варіант 3

Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни «Практика перекладу галузевої літератури»

для студентів 3 курсу ННІНО спеціальності «Переклад»

Варіант 3
I. Translate the following words and phrases into Ukrainian (10 scores):

1.

manned bomber

6.

minute variations

2.

impending attack

7.

break down

3.

squadron

8.

aggregate income

4.

surveillance and tracking

9.

take precedence

5.

sonar buoys

10.

benchmark


II. Translate the following words and phrases into English (10 scores):

1.

ракети з ядерними боєголовками

6.

ефективна конкуренція

2.

смуги радіолокаційних станцій

7.

виснаження озонового шару

3.

сукупний прибуток

8.

зростаюче оподаткування

4.

принцип акселератора і мультиплікатора

9.

сполуки азоту

5.

наймані працівники

10.

незалежний, об’єктивний


IІI. Match the nouns in the column A with their synonyms in column B (10 scores):

A. В.


1.

recession

A

a cooling substance

2.

fluctuation

B

a small and fast military ship

3.

refrigerant

C

a sound that echoes

4.

transaction

D

economic decline

5.

frigate

E

a gas used in aerosols

6.

dunking

F

a sudden, complete failure; breakdown

7.

reverberation

G

improvement in the economy

8.

chlorofluorocarbon

H

continual change

9.

collapse

I

process of submerging in water

10.

recovery

J

a business deal


IV. Match the verbs in the column A with their Ukrainian translations in column B (10 scores):

A. В.


1.

endorse

A

представляти, становити

2.

orbit

B

розформовувати

3.

counteract

C

підтримувати, схвалювати

4.

pose

D

запобігати, перешкоджати

5.

relocate

E

задовольняти

6.

disband

F

передислоковувати

7.

decelerate

G

сповільнювати

8.

meet

H

кружляти

9.

interact

I

протидіяти

10

preclude

J

взаємодіяти


V .Translate the sentences into English (25 scores)

- Using Formal Objects (it and one):


 1. Однак я приймаю як робочу гіпотезу, що таке порівняння є методично доцільним

 2. Саме лише це міркування дозволяє відкинути такий аналіз.

- Using the Gerund in the function of object:

 1. Автору цієї статті вдалося продемонструвати зв'язок цих трьох типів порівняльних праць.

- Using the Infinitive or Infinitive Complexes in the function of object:

 1. Я ніколи не чув, щоб він заперечував такі властивості цього явища.

 2. Не варто, однак, очікувати, що тут можна знайти значний теоретичний внесок.

VI. Translate the sentences into Ukrainian (25 scores):

 1. To put it differently, the process appears to take place even if the conditioning is absent.

 2. To conclude this commentary: Hilstein and Ricket are too concerned with generalized abstract issues and particularized mechanical details.

 3. More generally, one wants a solution in which this will be taken account of.

 4. Sensitive shipborne and airborne radars can locate small objects such as periscopes on the surface of the sea, and aircraft equipped with magnetic anomaly detectors (MAD) are able to sense minute variations in the earth’s magnetic field caused by large metal objects such as underwater vessels.

 5. Therefore, scientists were concerned when they discovered, in the 1970s, that certain chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs – long used as refrigerants and in aerosol spray cans posed a possible threat to the ozone layer.

VII. Determine the way of rendering adverbs and parenthetic elements in translation (5 scores):

 1. Clearly, there are many aspects that should be critically discussed.

Зрозуміло, що багато аспектів потребують критичного обговорення.

a) compound sentence b) compound nominative predicate c) primary impersonal clause d) subordinate clause

 1. First, some preliminary remarks must be made.

По-перше, необхідно зробити декілька попередніх зауважень.

a) primary impersonal clause b) compound predicative clause c) parenthetic word d) subordinate clause

 1. To summarize, then, I have made the following proposals.

Отже, підсумовуючи, перелічимо висунуті нами пропозиції.

a) inverted predicate b) compound clause c) parenthetic clause with the predicate in the future d) participle

4. Objectively, no two constituents of a substance are ever identical down to the smallest detail.

Якщо говорити об'єктивно, то жодні дві складові речовини не можуть бути повністю однаковими.

a) conditional subordinate clause b) parenthetic clause with the predicate in the future c) passive form of the verb d) subordinate clause.

5. This, she believes, is the best way to achieve this result.

Вона вважає, що це найкращій спосіб досягнення цього результату.

a) compound clause b) compound nominative predicate c) primary clause d) nominative clause.

VIII. Determine the way of rendering the object in translation (5 scores):

1. I find it hard to agree with his claim.

Мені важко погодитися з його заявою.

a) not translated b) subject c) main clause d) pronoun

2. This result may resemble the one attained in an earlier study.

Цей результат походить на той, який було отримано у результаті попередніх досліджень.

a) demonstrative pronoun b) subject c) reflexive pronoun d) pronominal clause

3. We do not claim yet to have found the ideal social class model.

Ми не стверджуємо, що знайшли ідеальну класову модель суспільства.

a) passive form of the verb b) active form of the verb c) verb in the past tense d) not translated

4. This case seems to me worth exploring.

Мені здається, що цей випадок заслуговує на дослідження.

a) indefinite form of the verb b) noun c) pronoun d) adverb

5. This research is hard to justify.

Таке дослідження важко виправдати.

a) indefinite form of the verb b) noun c) passive form of the verb d) subordinate clause
Варіант 4

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка