Зміни в критеріях оцінювання початкової школиСкачати 66.84 Kb.
Дата конвертації09.12.2018
Розмір66.84 Kb.

ЗМІНИ В КРИТЕРІЯХ ОЦІНЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 • Кабінет дошкільної, початкової та інклюзивної освіти ЗІППО
 • Закарпатський інститут
 • післядипломної педагогічної освіти

ОЦІНЮВАННЯ

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи та підсумкову атестацію учнів 4-х класів регламентують: наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»
 • Основними функціями контролю навчальних досягнень учнів є: мотиваційна, діагностувальна, коригувальна, прогностична, навчально-перевірювальна, розвивальна, виховна.
 • Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм. Його результатом є педагогічна оцінка, яка відображається в оцінювальних судженнях і висновках учителя/учительки вербально, або в балах. Виставлення балів обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. Оцінювання у початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач. Результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною лише для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють).

ВЕРБАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 • 1 КЛАС:
 • ВЕРБАЛЬНО оцінюються УСІ ПРЕДМЕТИ, в тому числі інваріантної складової.
 • Підсумкова перевірка в 1 класі включає ЛИШЕ підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року, жодних тематичних перевірок.
 • 2 КЛАС:
 • ВЕРБАЛЬНО можуть оцінюватися УСІ ПРЕДМЕТИ, але виключно за рішенням педагогічної ради навчального закладу.
 • Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо).

ВИДИ ПЕРЕВІРОК

 • Поточну перевірку проводять індивідуально або фронтально в усній чи письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою. Вона передбачається учителем/учителькою під час підготовки до кожного уроку і знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків. Поточна перевірка може здійснюватись у формі короткотривалої (10-15 хвилин) самостійної письмової роботи, яка охоплює певну частину навчального матеріалу. Як правило, вона носить діагностичний характер.
 • Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння прочитаного).
 • Підсумкова перевірка у 2-3 класах передбачає тематичну перевірку, у 4 класі тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (з навчальних предметів, що визначені Міністерством освіти і науки України для державної підсумкової атестації).
 • Тематична перевірка здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу (2-4 класи). У разі, коли тему/розділ розраховано на велику кількість годин, її/його розподіляють на логічно завершені частини – підтеми/підрозділи. Якщо ж програмова тема/розділ невелика/ий за обсягом, то її/його об’єднують з однією або кількома наступними темами/розділами.

ОЦІНЮВАННЯ 2-4 КЛАСІВ

 • ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ оцінюються:
 • «Мова»;
 • «Літературне читання»;
 • «Математика»;
 • «Природознавство»
 • « Іноземна мова »
 • ВЕРБАЛЬНО оцінюються:
 • «Інформатика»;
 • «Музичне мистецтво»;
 • «Образотворче мистецтво»;
 • «Основи здоров’я»;
 • «Фізична культура»;
 • «Я у світі»;
 • «Трудове навчання».

НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ

 • НЕ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
 • тематичні перевірки (контрольні роботи) та підсумкове оцінювання за тему
 • з предметів:
 • «Інформатика»;
 • «Музичне мистецтво»;
 • «Образотворче мистецтво»;
 • «Основи здоров’я»;
 • «Фізична культура»;
 • «Я у світі»;
 • «Трудове навчання».

ОКРЕМО ОЦІНКА ЗА ВЕДЕННЯ ЗОШИТІВ НЕ СТАВИТЬСЯ, ВІДПОВІДНО У ЖУРНАЛІ НЕ ФІКСУЄТЬСЯ.

 • Охайність зошита та культура оформлення письмових (поточних та контрольних) робіт (дата, назва та вид роботи, розміщення завдань на сторінці) і наявність роботи над помилками враховується під час оцінювання кожної роботи.
 • Кожна письмова робота, виконана учнем початкових класів в зошитах (у т. ч. в зошитах з друкованою основою, за наявності) перевіряється до наступного уроку.

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 1 КЛАС, ІІ СЕМЕСТР

 • Дата прове-дення
 • При-мітка
 • Навчання грамоти
 • 1.
 • Контрольна робота: читання вголос
 •  
 •  
 • 2.
 • Контрольна робота: списування
 •  
 •  
 • Математика
 • 3.
 • Підсумкова контрольна робота
 •  
 •  

ЗВЕДЕНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • Вид перевірки
 • 1 клас
 • 2 клас
 • 3 клас
 • 4 клас
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • Читання*
 • 1
 • Списування
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Диктант
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • Перевірка мовних знань і вмінь
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • Діалог (усно або письмово)**
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 1
 •  
 • 1
 •  
 • 1
 • Загальна к-сть перевірок за семестр
 • 2
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

 • Підсумкове оцінювання здійснюється за тему, семестр, рік.
 • Підсумкове оцінювання за тему з навчальних предметів «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова», «Мова національної меншини», «Математика», «Природознавство» здійснюється з урахуванням усіх поточних оцінок, отриманих під час вивчення розділу/теми (підтеми), та оцінки за тематичну контрольну роботу.
 • Підсумкове оцінювання за тему з навчальних предметів «Я у світі», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Інформатика» не проводиться.
 • Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня/учениці.
 • Підсумкове оцінювання за рік здійснюється на основі семестрових оцінок також з урахуванням динаміки рівня навчальних досягнень учня/учениці. Перевірка графічних навичок у 2-4 класах здійснюється з урахуванням форми, розміру, нахилу, поєднання літер; культури оформлення письмової роботи. Окрема оцінка за графічні навички не ставиться.

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться в 2-4 класах з літературного читання

 • Вид перевірки
 • 2 клас
 • 3 клас
 • 4 клас
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • сем.
 • сем.
 • сем.
 • сем.
 • сем.
 • сем.
 • Навичка читання вголос (усно). Контрольні роботи № 4 і № 8
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Навичка читання мовчки (письмово). Контрольні роботи № 2 і № 6
 • -
 • -
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Аудіювання (письмово). Контрольні роботи у 3-4 класах № 1 і № 5; у 2 класі № 1, № 2, № 5, № 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота № 3
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • Робота з літературним твором (письмово). Контрольна робота № 7
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • 1
 • Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація
 • 1
 • Загальна кількість перевірок за семестр
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5

2 клас, І семестр

 • Навчальний предмет
 • і вид перевірки
 • Дата прове-дення
 • При-мітка
 • Математика
 • 1.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 2.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 3.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 4.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • Природознавство
 • 1.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 2.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 3.
 • Контрольна робота
 •  
 •  

2 клас, ІІ семестр

 • Навчальний предмет
 • і вид перевірки
 • Дата провед.
 • При-мітка
 • Математика
 • 5.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 6.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 7.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 8.
 • Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)
 •  
 •  
 • Природознавство
 • 4.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 5.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 6.
 • Контрольна робота
 •  
 •  

3 клас, І семестр

 • Навчальний предмет
 • і вид перевірки
 • Дата прове-дення
 • При-мітка
 • Математика
 • 1.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 2.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 3.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 4.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • Природознавство
 • 1.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 2.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 3.
 • Контрольна робота
 •  
 •  

3 клас, ІІ семестр

 • Навчальний предмет
 • і вид перевірки
 • Дата провед.
 • При-мітка
 • Математика
 • 5.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 6.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 7.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 8.
 • Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант)
 •  
 •  
 • Природознавство
 • 4.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 5.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 6.
 • Контрольна робота
 •  
 •  

4 клас, І семестр

 • Навчальний предмет
 • і вид перевірки
 • Дата прове-дення
 • При-мітка
 • Математика
 • 1.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 2.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 3.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 4.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • Природознавство
 • 1.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 2.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 3.
 • Контрольна робота
 •  
 •  

4 клас, ІІ семестр

 • Навчальний предмет
 • і вид перевірки
 • Дата провед.
 • При-мітка
 • Математика
 • 5.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 6.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 7.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 8.
 • Контрольна робота: усні обчис-лення (математичний диктант)
 •  
 •  
 • 9.
 • Державна підсумкова атестація
 •  
 •  
 • Природознавство
 • 4.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 5.
 • Контрольна робота
 •  
 •  
 • 6.
 • Контрольна робота
 •  
 •  

Поточна перевірка, 1 клас

 • Аудіювання проводиться в процесі формування в учнів умінь слухати й розуміти усне мовлення. Орієнтовний обсяг тексту на кінець навчального року 70-90 слів.
 • Уміння читати текст здійснюється на текстах типу букварного. Перевірка має діагностичний характер з метою визначення сформованості умінь читати. При оцінюванні сформованості уміння читати беруться до уваги: спосіб читання (складами, цілими словами); правильність читання і розуміння прочитаного.
 • Для перевірки виявлення розуміння прочитаного учневі пропонується не більше 3 запитань.
 • Перевірка уміння читати напам’ять 1 віршова-ного твору у І семестрі та 2-х – у ІІ семестрі.

Перевірка діалогу

 • У 1 класі учням пропонується відтворити в особах прослуханий діалог;
 • у 2-4 класах – пропонується побудувати діалог з однокласником на задану тему, за життєвою ситуацією, картиною, прочитаним твором, переглянутою передачею тощо.
 • Усний або письмовий діалог проводять у 2-4 класах у кінці вивчення теми «Речення».
 • Письмова перевірка передбачає запис діалогу без використання слів автора. Грамотність письмового діалогу перевіряється, але не оцінюється

Обсяги утворених усних діалогів:

 • Обсяги утворених усних діалогів:
 • у 2 класі 3-4 репліки одного учасника/учасниці розмови;
 • в 3 класі 4-5 реплік одного учасника/учасниці розмови;
 • у 4 класі 5-6 реплік одного учасника/учасниці розмови (з урахуванням вступних і прикінцевих етикетних формул).
 • Обсяги письмових діалогів:
 • у 2 класі 3 репліки одного учасника/учасниці розмови;
 • в 3 класі 4 репліки одного учасника/учасниці розмови;
 • у 4 класі 5 реплік одного учасника/учасниці розмови (з урахуванням вступних і прикінцевих етикетних формул).

Перевірка переказу

 • Уміння усно переказувати текст:
 • у 1 класі на текстах букварного типу;
 • у 2 класі – тексти обсягом 40-50 слів.
 • Уміння усно та письмово переказувати текст:
 • у 3 класі обсягом 50-70 слів;
 • у 4 класах – тексти обсягом 70-90 слів.
 • Письмовий переказ рекомендується проводити в 3-4 класах у кінці вивчення теми «Текст».
 • За письмовий переказ ставлять дві оцінки – за зміст і грамотність.

Перевірка твору

 • У 1 класі – усний твір-розповідь – 3-4 речення.
 • У 2 класі – усний твір-розповідь – 4-5 речень.
 • У 3 класі – усний та письмовий твір – 5-6 речень.
 • У 4 класі – усний та письмовий твір – 6-7 речень.
 • За письмовий твір у робочий зошит ставлять дві оцінки – за зміст і грамотність.
 • Якщо учитель приймає рішення фіксувати поточну оцінку за письмовий твір у журналі, то ставиться оцінка тільки за зміст.

Підсумкова перевірка, 1 клас

 • Вміння читати - обсяг текстів: 60-90 слів на кінець навчального року.
 • Списування тексту - враховують грамотність, правильність написання літер та їх поєднання і культуру оформлення письмової роботи.
 • Підсумкова контрольна робота з математики
 • Результати перевірки фіксують у характеристиці навчальних досягнень учня, що зберігається в його особовій справі.

Оцінювання диктанту та списування

 • За диктант та списування виставляють одну оцінку.
 • При оцінюванні диктантів та списування доцільно брати до уваги грамотність і культуру оформлення письмової роботи.

Норми оцінювання списування та диктанту

 • Рівень навч. досягнень учн.
 • Бали
 • Кількість помилок
 •  
 • Початковий
 •  
 • 1
 • 17 і більше
 • 2
 • 14-16 помилок
 • 3
 • 11-13 помилок
 • Середній
 • 4
 • 8-10 помилок
 • 5
 • 5-7 помилок
 • 6
 • 1 негруба та 4 грубих помилки
 • Достатній
 •  
 • 7
 • 2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі
 • 8
 • 2 негрубі та 1 груба
 • або1 негруба та 2 грубі помилки
 • 9
 • 1 негруба та 1 груба помилки
 • Високий
 • 10
 • 2 негрубі помилки
 • 11
 • 1 негруба помилка
 • 12
 • ––

Навичка читання вголос

 • Для читання учневі пропонують незнайомий художній, науково-художній текст обсягом:
 • - у 2 класі – 120-150 слів;
 • - у 3 класі – 180-210 слів;
 • - у 4 класі – 240-270 слів.
 • Після читання вголос учню пропонується усно або письмово виконати завдання на розуміння прочитаного.
 • Якщо перевірка здійснюється після першого перечитування, то виразність не враховується.

Навички читання мовчки

 • у 3-4 класах – в письмовій формі фронтально за показниками: спосіб, темп, розуміння прочитаного.
 • Учні мають прочитати текст мовчки і письмово виконати завдання.
 • Обсяг текстів:
 • - у 2 класі – 170-230 слів;
 • - у 3 класі – 250-310 слів;
 • - у 4 класі – 330-390 слів.

Письмова перевірка досвіду читацької діяльності

 • У 2 класі передбачає первинне ознайомлення учнів із текстом під час читання його вголос учителем. При цьому другокласники мають стежити за читанням по тексту.
 • Учні 3-4 класів читають текст самостійно мовчки або пошепки.
 • Після первинного ознайомлення з текстом, під час його опрацювання учні виконують письмові завдання.
 • Частина письмових завдань у 3-4 класах може проводитись у тестовій формі.

У 2 класі письмова частина роботи передбачає:

 • У 2 класі письмова частина роботи передбачає:
 • 3 завдання з перевірки уміння працювати з літературним твором;
 • 1 творчого завдання.
 • У 3-4 класах:
 • 1 завдання з такого показника досвіду читацької діяльності, як обізнаність з колом дитячого читання;
 • по 2 завдання з таких показників, які практичне засвоєння літературознавчих понять і уміння працювати з літературним твором, дитячою книжкою, довідковою літературою;
 • 1 творчого завдання.

Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять

 • Вид поточної перевірки
 • 2 кл.
 • 3 клас
 • 4 клас
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ сем.
 • І сем.
 • ІІ сем.
 • Читання напа-м’ять вірш. текстів
 • 2
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 3
 • Читання напам’ять
 • прозових текстів
 • -
 • -
 • -
 • 1 уривок
 • з казки
 • (30-35 слів)
 • 1уривок
 • з казки
 • (35-40 слів)
 • 1уривок з оповідання (35-40 слів)

Аудіювання

 • Учням пропонується прослухати незнайомий текст, орієнтовний обсяг якого:
 • - у 2 класі – 140-160 слів;
 • - у 3 класі – 210-230 слів;
 • - у 4 класі – 280-300 слів.
 • Для письмової перевірки добирають 8 тестових завдань, з яких:
 • - 4 завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів по 1 балу за кожне;
 • - 4 завдання відкритого типу по 2 бали за кожне.

Підсумкова перевірка в 2-4 класах з літературного читання

 • У кожному класі протягом навчального року проводять по 8 тематичних контрольних робіт, як у письмовій формі на окремому уроці, так і в усній – із виділенням 10-15 хвилин на кожному з певної кількості послідовних уроків.
 • Вид перевірки
 • 2 клас
 • 3 клас
 • 4 кл.
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • І
 • ІІ
 • Навичка читання вголос (усно). Контрольні роботи № 4 і № 8
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Навичка читання мовчки (письмово). Контрольні роботи № 2 і № 6
 • -
 • -
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Аудіювання (письмово). Контрольні роботи у 3-4 класах № 1 і № 5; у 2 класі № 1, № 2, № 5, № 6
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота № 3
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • Робота з літературним твором (письмово). Контрольна робота № 7
 • 1
 • -
 • 1
 • -
 • 1
 • Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація
 • 1
 • Загальна к-сть перевірок за семестр
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5

Математика (оцінювання письмових робіт)

 • Рівень
 • Бали
 • Характеристика навчальних досягнень
 • Початко-вий
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • Робота виконувалась, але допущено 12 і більше грубих помилок
 • 2
 • Правильно виконано менше 1/3 роботи або в роботі допущено 10-11 грубих помилок
 • 3
 • Правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено 8-9 грубих помилок
 • Середній
 • 4
 • Правильно виконано 2/5 роботи або в роботі допущено 6-7 грубих помилок
 • 5
 • Правильно виконано половину роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 5 грубих помилок
 • 6
 • Правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 4 грубі помилки

Математика (оцінювання письмових робіт)

 • Рівень
 • Бали
 • Характеристика навчальних досягнень
 • Достат-ній
 •  
 •  
 • 7
 • Правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 3 грубі помилки
 • 8
 • Правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу в повному обсязі й допущено 2 грубі помилки
 • 9
 • Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу й 1 негрубу помилку
 • Висо-кий
 •  
 • 10
 •  
 • Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 негрубу помилку
 • 11
 •  
 • Робота виконана правильно в повному обсязі окрім завдання підвищеної складності або творчого характеру
 • 12
 •  
 • Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому числі завдання підвищеної складності або творчого характеру

Зведений перелік тематичних перевірних робіт

Перевірка навички усних обчислень

 • Її здійснюють один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо).
 • Обсяг цієї роботи має містити не більше 12 арифметичних операцій.
 • Тривалість цієї роботи учитель визначає зважаючи на контингент класу, але не більше 25 хвилин.

Природознавство

 • Підсумкова перевірка здійснюється письмово у формі тематичної контрольної роботи в кінці вивчення теми (2-4 кл.).
 • Протягом навчального року передбачається 6 тематичних контрольних робіт (по 3 роботи у кожному семестрі).
 • Тематична контрольна робота може бути: комбінованою, що включає завдання з кожного об’єкта, що підлягає підсумковій перевірці; тестовою, що складається із тестових завдань закритого і відкритого типів.

ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ В 2 КЛАСІ З ПРИРОДОЗНАВСТВА

 • Добирають 6 завдань – по 1 завданню з кожного об’єкта: підкреслити певне слово, дати коротку відповідь на запитання, з’єднати поняття із відповідним малюнком тощо.
 • Контрольна робота не передбачає розгорнутих відповідей.
 • Тестові роботи складаються з 3 завдань закритого типу з вибором однієї відповіді з трьох пропонованих варіантів і 2 завдань відкритого типу.

Природознавство 3-4 клас

 • Контрольні роботи можуть бути комбіновані або тестові.
 • Вони формуються та оцінюються за окремими вимогами.
 • Для підсумкової перевірки можуть готуватись контрольні роботи з іншими підходами до структурування і комбінування завдань, але з обов’язковим дотриманням вимог до навчальних досягнень учнів, зазначених у чинній програмі з навчального предмета.

Нормативна документи

 • Лист МОН України № 1/9-296 від 09.06.2016 року «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
 • Наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. №1/9-437 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 06.09.2016 №1/9-464 “Щодо надання деяких роз”яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі”
 • Накази, листи МОН України, оновлені програми на сайтах: Закарпатського ІППО: info@zakinppo.org.ua та
 • http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html.

Каталог: novunu -> doc
novunu -> Закон України "Про освіту" Закон України " Про професійно-технічну освіту" Закон України "Про загальну середню освіту" Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів
novunu -> «Бджолоїдка – Птах року 2013»
novunu -> Про проведення конкурсу «Універсіада з екології та економіки»
novunu -> Корисні поради щодо раціонального використання енергії в побуті Слідкуйте за витратами енергоносіїв!
novunu -> 1. Гроші: необхідність та концепції походження. Розвиток форм вартості
novunu -> Хмельницька районна державна адміністрація
novunu -> Вознюк Тетяна Миколаївна
novunu -> Практикум музичних керівників днз «Вплив музичної діяльності на становлення особистості дитини дошкільного віку»
doc -> Літературне читання, 2-4 класи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка