Змістовий модуль загальні питання теорії фізичного виховання навчальний елемент (НЕ) 1
Скачати 22,49 Mb.
Сторінка32/32
Дата конвертації18.11.2018
Розмір22,49 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Паньковська О.Я. Мандрівка по рідному краю : урок з фізичного виховання сюжетно-ігрової форми : 1 кл. / О. Я. Паньковська // Розкажіть онуку. – 2005. – № 9-10. – С. 142-143.

 • Пастушок Г. А. Ласкаве сонечко : заняття для дітей середньої групи / Г. А. Пастушок // Розкажіть онуку. – 2010. – № 2 (лютий). – С. 153-155.

 • Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет: [Пособие для педагогов дошкольных учреждений] / Л. И. Пензулаева. — М. : Владос, 2000. – 349 с.

 • Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: [Пособие для воспитателя дет. cада] / Л. И. Пензулаева. – М. : Просвещение, 1998. – 143 с.

 • Петрова А. Работа детского сада с семьей для оптимизации двигательной деятельности и физического развития детей / Петрова А. // Вопросы физической культуры. – 1999. – № 3. – С. 5–8.

 • Петровский В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении / В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина. – М. : Творческая педагогика – Новая школа, 1993. – 249 с.

 • Підласий П.П. Педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів / П.П. Підласий. – М. : Владос, 1996. – 432 с.

 • Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 583 c.

 • Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры / Г.И. Погадаев. – М. : Физкультура и спорт, 2000. – 496 с.

 • Погадаев Г.И. Физкульт-ура! Физическая культура дошкольников / Г.И. Погадаев. – М. : Школьная пресса, 2004. – 139 с.

 • Погодіна О. Вогонь, вода та мідні труби : олімпійські змагання / О.Погодіна // Шкільний світ. – 2010. – № 15. – С. 14-15.

 • Подласый И.П. Педагогика начальной школы / И.П.Подласый. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 400 с.

 • Поздняк Л.В. Руководство дошкольным образованием: учебное пособие [для студентов педагогич. вузов] / Л.В. Поздняк, М.М. Лященко. – М. : Академия, 2001. – 432 с.

 • Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки / Т.І. Поніманська. – К., 1998. – С. 168-198.

 • Поніманська Т.І. Фізичне виховання дітей дошкільного віку / Т. І. Поніманська // Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник. – К. : Академвидав, 2006. – С. 160-171.

 • Построение развивающей среды в дошкольном учреждении / [В. Петровский и др.]. — М. : Творческая педагогика, 1993. – 139 с.

 • Поташнюк Р.З. Соцiально-екологiчна сутнiсть здоров’я / Р.З. Поташнюк. – Луцьк, 1995. – 92 с.

 • Починок Людмила.  Фізкультура з козацькими забавами та туристичними елементами / Людмила Починок // Дошкільне виховання. – 2010. – № 8. – С. 26-28.

 • Примак О.М. У гості до Золотої Рибки : сюжетне заняття з плавання / О.М. Примак // Розкажіть онуку. – 2010. – № 6 (червень). – С. 100-102.

 • Присяжнюк С. Витривалість: основи визначення та методики розвитку у школярів початкових класів / С.Присяжнюк // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 4. – С.32 - 34.

 • Провозюк Г.Г. Гра і здоров’я. Методичний посібник з питань організації фізкультурної та оздоровчої роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку / Г.Г. Провозюк. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2005. – 144 с.

 • Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму / [укл. Е.С. Вільчковський]. – К. : ІЗМН, 1998. – 64 с.

 • Программа воспитания и обучения в детском саду / [Под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой]. — [2-е изд., испр. и доп.]. — М. : Мо­заика-Синтез, 2005. — 208 с.

 • Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические рекомендации для работников ДОУ / [Сост. О. А. Соломенникова]. – [2-е изд., испр. и доп.]. М. : АРКТИ, 2002. – 112 с.

 • Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Игры и упражнения / [Автор-составитель Н. А. Ноткина]. – СПб. : ЛОИУУ, 1995. – 64 с.

 • Развитие движений ребенка-дошкольника / Под ред. М. И. Фонарева. – М. : Просвещение, 1975. – 175 с.

 • Репенко В. І. У здоровому тілі – здоровий дух : [сценарій спортивного свята] / В. І. Репенко // Позакласний час. – 2009. – № 13-14. – С. 90-91. – (Досвід фізичного виховання).

 • Родіна В. У здоровому тілі – здоровий дух! [заняття з фізкультури] / Вікторія Родіна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 2. – С. 18.

 • Рошик Л. Козацькі забави : спортивно-розважальне свято / Л. Рошик // Позашкілля (Шкільний світ). – 2009. – № 7. – С. 6-7.

 • Руденко Л. З фізкультурою дружимо : розвага для старших дошкільнят / Л. Руденко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 5. – С. 24-26.

 • Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – 256 с.

 • Рунова М. Особенности организации занятий по физической культуре / М.Рунова // Дошкольное воспитание. – 2003. – №9. – 42-52. – № 10. – C. 56-63.

 • Савченко Н.А. Основні напрямки розвитку сучасних систем освіти / Н.А. Савченко [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ioso.ru/distant/library/publication/polat. html. – 25.04.2008.

 • Сагайдачная Е.А. Оценка физической подготовленности детей в условиях дошкольного образовательного учреждения / Е.А. Сагайдачная, Т.Л. Болгина, Т.С. Яковлева // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2007. – № 3. – С.16-28.

 • Сарапулова Є. Фізіологічно доцільний режим дня // Дошкільне виховання / Є.Сарапулова. – 2001. - № 5. - С.13-15.

 • Сварковська Л.А. Фізична культура – дошкільникам. Планування роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Л.А. Сварковська, О.О. Єршова, М.В. Галичина, Ю.А. Бабанська / За ред. Л.А. Сварковської. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 144 с.

 • Сенченко Г.П. Ми вітаємо літо : (літнє спортивне свято ) / Г.П. Сенченко // Розкажіть онуку. – 2005. – № 11-12. – С. 8-13.

 • Сенченко Г.П. Ти, Мороз, нам не страшний : зимове спортивне свято / Г.П. Сен­ченко // Розкажіть онуку. – 2005. – № 3-4. – С. 30-34. – (Веселий стадіон).

 • Сергієнко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту] / Л.П. Сергієнко. — Харкiв: «ОВС», 2007. — 271 с.

 • Сердюковская Г. Н. Гигиена детей и подростков / Г. Н. Сердюковская, А. Г. Су­харев и др. — М. : Медицина, 1986. – 496 с.

 • Сермеев Б.В. Спортсменам о воспитании гибкости / Б.В. Сермеев. – М. : ФиС, 1970. – 61 с.

 • Сидоренко М. Малі Олімпійські ігри : спортивна розвага для старших дошкільнят / М.Сидоренко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 4. – С. 24-25.

 • Сидоренко Н. Як козенята з Вовком подружились : [сюжетне фізкультурне заняття] / Наталя Сидоренко, Світлана Ігнатенко, Надія Рубан // Дошкільне виховання. – 2010. – № 8. – С. 28-29. 

 • Скугарєв Володимир.  Спортивна година в групі подовженого дня / В.Скугарєв // Початкова школа. – 2010. – № 6. – С. 55-56.

 • Смирнова Е.О. Педагогічні системи і програми дошкільного виховання: [навчальний посібник для студентів педагогічних училищ та коледжів] / Е.О. Смирнова. – М. : Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС, 2006. – 119 с.

 • Сокирба Л. Імітаційні рухавки : для дітей раннього віку / Л.Сокирба // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1. – С. 28. 

 • Солодков А.С., Есина Е.М. Физическое и функциональное развитие детей дошкольного возраста Санкт-Петербурга / А.С. Солодков, Е.М. Есина // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1999. – № 1-2. – C. 12-15.

 • Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: [Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений] / Эмма Яковлевна Степаненкова. — [2-е изд., испр.]. — М. : Издатель­ский центр «Академия», 2006. — 368 с.

 • Столітенко В.В. Фізичне виховання молодших школярів / В.В. Столітенко, Г.В. Во­робей. – К. : ІЗМН, 1997. – С.24-50.

 • Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного образования / И.В. Сушкова. – М. : ТЦ Сфера, 2008. – 128 с.

 • Тарадановський В.І. Про пріоритетні напрямки у сфері дошкільної освіти / В.І. Тарадановський / / Дошкільне виховання. – 2007. – № 8. – С. 8-12.

 • Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ / Т.А. Тарасова. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 175 с.

 • Теория и методика физического воспитания: В 2 т. / Под ред. Т.Ю. Круцевич. – Т.1. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 423 с.

 • Теория и методика физического воспитания: В 2 т. / Под ред. Т.Ю. Круцевич. – Т.2. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 392 с.

 • Теория и методика физической культуры / Под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина. – М. : Сов. спорт, 2003. – 464 с.

 • Тимофеева Е.А. Подвижные игры для детей младшего дошкольного возраста / Е.А. Тимофеева. – [2-е изд.]. – М., 1986. – 371 с.

 • Томан Іржі. Розвиток фізичних можливостей учнів : [на допомогу класному керівникові] / І.Томан // Позакласний час. – 2008. – № 12. – С. 55-59.

 • Томина Н.Н. Физкультура! [сценарий урока] / Н.Н. Томина // Позакласний час. – 2006. – № 11-12. – С. 32.

 • Третяк Н.В. Методичні рекомендації щодо вжиття заходів з розвитку дошкільної освіти у 2007-2010 роках / Н.В. Третяк. – 2007. – № 11. – С. 6 -8.

 • Третяк Н.В. Про програми дошкільного виховання / Н.В. Третяк, О.А. Ско­ролупова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 6-8.

 • Фарбер Д.А. Физиология школьника / Д.А. Фарбер, И.А. Корниенко, В.Д. Санькин. – М. : Педагогика, 1999. – 168 с.

 • Федина Н.В. Деякі аспекти розробки примірної основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти / Н. В. Федина // Дошкільне виховання. – 2008. – № 8. – С. 13-16.

 • Физическая культура и спорт: учеб. пособие / [сост. И.И. Александров и др.]. –  СПб. : НИИ Химии СПбГУ, 2004. – 255 с.

 • Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе: [Из опыта работы] / [Э.И. Адашкявичене, Л.В. Карманова, Л. М. Коровина и др.] / Под ред. А. В. Кенеман и др. – М. : Просвещение, 1980. – 144 с.

 • Физическое воспитание детей дошкольного возраста: [Кн. для воспитателя дет. сада] / Сост. Ю.Ф. Луури. – М. : Просвещение, 1991. – 61 с.

 • Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений / С.О. Филиппова. – СПб. : «Детство - пресс», 2007. – 416 с.

 • Фізичне виховання : теоретичний розділ з фізичного виховання для студентів першого курсу. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 • Фізкультура від 4 до 9: Педагогіка спільного успіху / [упоряд. А. Русаков]. – К. : Вид. дім «Шкільного світу», 2006. – 111 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

 • Філь С. М. Історія фізичної культури : навч. посібник / [С. М. Філь та інш.] ; за ред. С. М. Філя. – Харків : ОВС, 2003. – 158 с.

 • Фомин Н.А. Физиологические основы двигательной активности / Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилова. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 224 с.

 • Фомина А. И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду: [Пос. для воспитателя подготовительной к школе группы]. – [2-е изд., дораб.] / А. И.Фомина. – М. : Просвешение, 1984. – 159 с.

 • Фролов В. Г. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошколь­ного возраста / В. Г. Фролов, Г. П. Юрко. – М. : Просвещение, 1983. – 167 с.

 • Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. — М. : Академия, 2001. — 144 с.

 • Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. — М. : Академия, 2002. — 480 с.

 • Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: [Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Академия, 2000. – 480 с.

 • Хоменко Н.М. Формирование потребности в физическом совершенствовании у младших школьников: автореф. дисс. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Н.М. Хоменко. – К., 1992. – С.4 - 12.

 • Хрипкова А.Г. Возрастная физиология /А.Г. Хрипко. – М.: Просвещение, 1978. – 256 с.

 • Хрипкова А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена: [Учебн. пос. для студ-ов. пед. ин-тов] / А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, Д.А. Фарбер. – М. : Просвещение, 1990. – 320 с.

 • Христосенко Олена. «Здоров’я дітей - багатство нації» : [програма виховної роботи з учнями 1-4 класів] / Олена Христосенко, Оксана Антоненко // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 51-53.

 • Худолій Н. Зростають малята вправні і здорові / Н.Худолій // Дошкільне виховання. – 2007. – № 5. – С.24.

 • Хусяинова Н.Ш. Диагностика физического развития , физической подготовленности детей раннего дошкольного возраста / Н.Ш. Хусяинова. – СПб. : Пед. колледж № 4, 2009. – 22 с.

 • Хухлаева Г.В. Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет в малокомплектном детском саду: [Кн. для воспитателя дет. сада] / Г. В. Хухлаева. – М. : Просвещение, 1992. – 192 с.

 • Хухлаева Г.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждени­ях / Г. В. Хухлаева. – М. : Просвещение, 1984. – 208 с.

 • Хухлаева Г.В. Теория и методика физического воспитания в дошкольных учреждениях /Г.В. Хухлаева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1984. – 207 с.

 • Хухлаєва Г.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Д.В.Хухлаева. – К. : Знання, 1999. – 264 с.

 • Царик А.В. Физическая культура как основа здорового образа жизни сегодня и... в 20-веке / А.В. Царик // Теория и практика физической культуры. – 1991. – № 1. – С.2-4.

 • Цейтлин А.Г. Физическое развитие детей и подростков /А.Г. Цейтлин. – М. : Медгиз, 1963. – 204 с.

 • Цьось А.В. Планування навчальної роботи з фізичної культури в школах 1-3 ступенів: Навчальний посібник / А.В. Цьось, В.М. Довганюк, Н.М. Ковальчук. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – 364 с.

 • Чабовская А.П. Гигиена детей раннего и дошкольного возраста / А.П. Чабовская. – М. : Наука, 1999. – 327 с.

 • Чаленко И.А. Современные уроки физкультуры в начальной школе / И.А. Чаленко. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2003. – 256 с.

 • Чорнобай І.М. Вплив валеологічних знань і вмінь на якісні показники фізичної культури молодших школярів: автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 / І.М. Чорнобай ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 22 с.

 • Чусов Ю.Н. Закаливание школьников: Пособие для учителя / Ю.Н.Чусов. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.

 • Шамардіна Г. М. Основи теорії та методики фізичного виховання: Вибр. лекції / Г. М. Шамардіна. — Дн. : Пороги, 2003. — 445 с.

 • Шебеко В.М. Физическое воспитание дошкольников: [учебное пособие для средних педагогических учебных заведений] / В.М. Шебеко, М.М. Єрмак, В.А. Шишкіна. – М.: Академия, 1996. – 192 с.

 • Шебеко В.Н. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях / В.Н. Шебеко. – Мн.: Университетское, 1998. – 334 с.

 • Шебеко В.Н. Физическое воспитание дошкольников / В.Н. Шебеко. – М. : Наука, 1999. – 326 с.

 • Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 272 с.

 • Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. М. Шиян. – Ч. 1. – Тернопіль : Навч. кн.- Богдан, 2007. – 272 с.

 • Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / Б.М. Шиян. – Ч. 2. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2007. – 247 с. 

 • Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б. М. Шиян, В.Г. Папуша. — Тернопіль: ЗБРУЧ, 2000. — 183 с.

 • Шлемин А.М. Зависимость формирования двигательных навыков от развития физических качеств у юных гимнастов / А.М.Шлемин // Проблемы юношеского спорта. – М. : ФиС, 1966. – С.170-172.

 • Шульга М. Методика застосування бігу на витривалість на уроках фізичної культури в школі / М. Шульга // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 1. – С.33-40.

 • Ядешко В.І. Дошкільна педагогіка: [навчальний посібник для учнів педагогічних училищ] / В.І. Ядешко, Ф.О. Сохін, Т.А. Ільїна. – М. : Просвещение, 1986. – 415 с.

  Навчальне видання

  Марія Іванівна Комісарик,

  Галина Василівна Чуйко


  Теорія та методика

  фізичного виховання

  дітей дошкільного віку
  Підручник

  Технічний редактор Леко Б.А.

  Підписано до друку

  Умов.-друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. ___.

  Замовлення №

  Видавництво «Книги – ХХІ»

  Україна, 58000, м. Чернівці, а/с 418

  Тел./факс: (0372) 58-60-21, 58-64-64, моб. 050-9183202  e-mail: booksxxi@gmail.com

  www.books-xxi.com.ua

  Свідоцтво про державну реєстрацію

  ДК № 1839 від 10.06.2004 р.
  Віддруковано


 • 1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка