Зростаєм патріотами з досвіду роботи по героїко-патріотичному вихованню школярів
Сторінка1/55
Дата конвертації20.11.2016
Розмір7,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
Старокостянтинівський районний методичний кабінет

ЗРОСТАЄМ ПАТРІОТАМИ


З досвіду роботи по героїко-патріотичному вихованню школярів

в Стецьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів


31115


Стецьківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Старокостянтинівського району

Хмельницької області

Роботу виконали:

Шевчук Людмила Олександрівна – класний керівник 6 класу, вчитель історії,

Ващук Сергій Степанович – вчитель захисту Вітчизни,

Шевчук Володимир Семенович – класний керівник 5 класу
2008 рік

Рецензенти:

Бабак Вадим Дмитрович – директор Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Куйдан Ольга Миколаївна – методист Старокостянтинівського

райметодкабінету

Схвалено рішенням ради Старокостянтинівського районного методичного кабінету

Протокол №__ від ____ .01.2009 р.

ЗРОСТАЄМ ПАТРІОТАМИ. З досвіду роботи по героїко-патріотичному вихованню школярів
Автори: Шевчук Л.О., Ващук С.С., Шевчук В.С.

В посібнику подано матеріали з досвіду роботи по героїко-патріотичному вихованню учнівської молоді. Робота містить багато інформації про нормативну базу військово-патріотичного виховання, зразки планів роботи, розробки виховних заходів.

Посібник може бути використаний учнями та вчителями (класними керівниками), які займаються позакласною виховною роботою.

Зміст1

Законодавча база військово-патріотичного виховання

5

1.1

Закон України (витяг) «Про військовий обов'язок і військову службу»

5

1.2

Конституція України (витяг)

9

1.3

Закон України «Про оборону України» (витяг)

9

1.4

Закон України «Про збройні сили України» (витяг)

10

1.5

Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (витяг)

11
Положення про допризовну підготовку

12

1.6

Концепція національного виховання (витяг)

16

1.7

Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (витяг)

17

1.8

Указ Президента України «Про відродження історико-культурних та господарських традицій українського козацтва» (витяг)

20

1.9

Закон України «Про увічнення перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років»

20

2

Військово-патріотичне виховання учнів в Стецьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів:

23

2.1

Традиції українського народу як засіб виховання

23

2.2

Участь державних органів, суспільно-політичних організацій і рухів у військово-патріотичній роботі з учнівською молоддю

25

2.3

Організація військово-патріотичного виховання в Стецьківській ЗОШ І-ІІІ

27

2.4

Розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

30

2.5

Робота з батьками

32

2.6

Висновки

32

2.7

Планування роботи з ВПВ

33

2.7.1

План роботи ради військово-патріотичного виховання учнів школи

33

2.7.2

Розділ річного плану Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ст. на

2007-2008 навчальний рік «Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання школярів»39

2.7.3

Календарний план роботи гуртка військово — патріотичного виховання учнівської молоді

45

2.7.4

Заxоди по героїко-патріотичному вихованню учнів Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

48

3

Захист Вітчизни: виховний аспект:

51

3.1

Бути патріотом сьогодні

51

3.2

Військово-патріотична робота шкільного музею

54

3.3

Матеріали роботи з військово-патріотичного виховання вчителів Стецьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

57

3.3.1

Герої – односельчани с.Стецьки

57

3.3.2

Наш добрий Ангел-захисник

60

3.3.3

Здорова сім'я - здорова держава

67

3.3.4

Ми всі — дружна спортивна сім'я

72

3.3.5

Захистити мир на Землі

75

3.3.6

«Державні символи України»

78

3.3.7

Козацькі забави

82

3.3.8

З козаків візьмемо приклад

85

3.3.9

Козацькі розваги

90

3.3.14

Чорний біль – Афганістан

94

3.3.15

Визволення Старокостянтинівщини

99

3.3.16

Матеріали куточка профорієнтації

104

4

Список літератури

108

5

Фотоматеріали виховних заходів і урочистих подій

109РОЗДІЛ І

КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ 3 ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ЗАКОН УКРАЇ Н И (витяг)

Про військовий обов'язок і військову службу

Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.

Глава 1


Загальні положення

Стаття 1. Військовий обов'язок 1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

 2. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

 3. Військовий обов'язок включає:

підготовку громадян до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби; виконання військового обов'язку в запасі;

проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.

4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" (1975-12 ).

5. Від виконання військового обов'язку громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом.

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

1. Військова служба с державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і піком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. 1. Порядок проходження громадянами України військової служби, права та обов'язки визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

 2. Військова служба в Україні організується з дотриманням конституційної вимоги про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави

 3. Види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки (далі вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів);

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

5. Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та піших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянам» України служби у військовому резерві, які затверджуються Президенти України, га іншим» нормативно-правовими актами.

9. Громадяни України, які призвані або добровільно вступили на військову службу, складають Військову присягу на вірність Українському народу.

10 Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу, та військовозобов'язані, які проходять службу у військовому резерві або призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов'язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України, а також центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України.
Глава II. Підготовка громадян України до військової служби

Стаття 8. Підготовка до військової служби 1. Підготовка громадян України до військової служби включає патріотичне виховання, допризовну підготовку,підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку у військових оркестрах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військову підготовку у вищих навчальних
  закладах за програмою підготовки офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови.

 2. Відповідальність за організацію та проведення підготовки громадян України до військової служби в межах повноважень покладається на Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим місцеві державні адміністрації, органи місцевою самоврядування, органи Товариства сприяння
  обороні України. До цієї роботи можуть залучатись інші об'єднання громадян відповідно до їх статутів.

 3. Порядок організації та проведення допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей визначається Положенням про допризовну підготовку та Положенням про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Контроль за організацією і проведенням допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Стаття 9. Допризовна підготовкаІ. Допризовна підготовка включається до Державного стандарту повної середньої освіти професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів у разі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень здобувається на основі базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з Міністерством оборони України.

Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей. Підготовка з військово-технічних спеціальностей проводиться таким чином:

призовників - учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються в них за професіями, спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - безпосередньо в цих закладах;

призовників, які працюють, і тих, хто тимчасово не працює, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються в них за професіями, не спорідненими з військово-обліковими спеціальностями, - у професійно-технічних навчальних закладах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України.


 1. До навчання залучаються призовники, які досягли 17-річного віку, придатні за станом здоров'я до військової служби та підлягають призову на строкову військову службу після закінчення навчання.

 2. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, та перелік цих спеціальностей визначаються Міністерством оборони України разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стан я 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів

Громадяни України, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, можуть проходити попередню підготовку в загальноосвітніх навчальних закладах, військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, у військових оркестрах, навчальних закладах громадських організацій, на підготовчих курсах при вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

 1. Фізична підготовка допризовників та призовників організовується у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах за програмою курсу фізичної культури центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту.

 2. Лікувально-оздоровча робота з громадянами України, які готуються до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, організовується за місцем їх проживання (перебування) відповідними закладами охорони здоров'я.

4. Медичні огляди громадян України 15-17-річного віку проводяться щороку лікарями-спеціалістами, які залучаються до медичного огляду призовників. У разі потреби громадянам призначається необхідне лікування з проведенням оздоровчих заходів.

5. Органи управління освітою забезпечують освітню підготовку допризовної та призовної молоді, за необхідності організовують додаткові заняття для вивчення державної мови громадянами, які не володіють або недостатньо володіють нею.

Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби.


 1. За громадянами України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва, на весь час підготовки, включаючи час проїзду до місця підготовки та у зворотному напрямку, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування і форм власності.

 2. Витрати, пов'язані з наймом житла на період навчання зазначених у частині першій цієї статті громадян України, оплатою вартості проїзду до місця навчання (зборів) і назад та виплатою середнього заробітку за основним місцем роботи, здійснюються за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Відвідування громадянами України, заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, обов'язкове.
Президент України В.Ющенко

М.Київ, 4 квітня 2006 року

N3597-IV
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (витяг)

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського на­роду.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладають­ся на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відпо­відні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть буї й використані для об­меження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.


ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОБОРОНУ УКРАЇНИ»

Прийнятий на сесії Верховної Ради України 6 грудня 1991 року (нова редакція прийнята 5 жовтня 2000 року) (витяг)

Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, ор­ганів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері обо­рони

Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:

— виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;


 • сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створенню працівникам належних умов для виконання ними військового обов'язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення захо­дів із їх військово-патріотичного виховання.

Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі — також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством. Громадяни проходять військову службу та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до зако­нодавства.

Громадяни, які проходять державну військову службу у Збройних Силах України, при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються законом військові звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом.

В умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення приватного майна та відчуження об'єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкоду­ванням їх вартості у порядку та терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Громадяни України в установленому законом порядку можуть створювати громадські організації для сприяння зміцненню оборони держави.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ»

Прийнятий на сесії Верховної Ради України 6 грудня 1991 року (нова редакція прийнята 5 жовтня 2000 року) (витяг)

Розділ IV. Діяльність Збройних Сил України Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України Збройні Сили України проводять свою діяльність на засадах:

— вірності конституційному обов'язку та військовій присязі;

— верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;

гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;

— поєднання єдиноначальності і колегіальної розробки найбільш важливих рішень;

— комплектування шляхом призову громадян на військову службу та прийняття на військову службу за контрактом;

— постійної бойової та мобілізаційної готовності, збереження державної та військової таємниці;

— виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, до­тримання військової дисципліни;

— забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їхніх сімей, заборони ство­рення і діяльності організаційних структур політичних партій.ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ»

Прийнятий на сесії Верховної Ради України 25 березня 1992 року (нова редакція прийнята 18 червня 1999 року) (витяг)

Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов'язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.

Глава І. Загальні положення Стаття 1. Загальний військовий обов'язок

1. Загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підготовки населення до захисту України.

2. Загальний військовий обов'язок включає:

— підготовку громадян до військової служби;

— приписку до призовних дільниць;

— прийняття та призов на військову службу;

— проходження за призовом або добровільно військової служби;

— виконання військового обов'язку іі запасі;

— дотримання правил військового обліку.

У воєнний час загальний військовий обов'язок включає також загальне обов'язкове військове навчання громадян.

3. Громадяни мають право на заміну загального військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».

4. Загальний військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні.

5. Щодо загального військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:

— допризовники — особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

— призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

— військовослужбовці — особи, які проходять військову службу;

—— військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі.

До паспортів громадян України цих категорій вноситься відповідна відмітка.

6. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, зобов'язані:

— прибувати за викликом військового комісаріату до призовних дільниць для приписки, про­ходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою одержання військової спеціальності, призову на військову службу або на збори;

— проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

— виконувати правила військового обліку.

7. Жінки, які за фахом мають медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік. Вони зобов'язані прибувати за викликом до військового комісаріату для проходження медич­ного огляду і виконувати правила військового обліку.

У мирний час жінки можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом. У воєн­ний час особи жіночої статі, які перебувають на військовому обліку чи пройшли загальне військове навчання, можуть бути призвані на військову службу за рішенням Президента України.

8. Виконання Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» поклада­ється на громадян України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Стаття 9. Допризовна підготовка

Допризовна підготовка включається до визначеної державою складової освіти вищих навчальних закладів І і II рівнів акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів та проводиться за затвердженими відповідно до законодавства програмами, погодженими з Міністерс­твом оборони України.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОПРИЗОВНУ ПІДГОТОВКУ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770 (витяг)

Загальні питання

1. Допризовна підготовка є складовою частиною підготовки юнаків допризовного і призовного віку до військової служби.

У ході допризовної підготовки молодь набуває військових знань і практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової підготовки.

2. Допризовна підготовка включається до визначеної державою складової освіти вищих навчаль­них закладів І і II рівнів акредитації, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів (далі — навчальні заклади) та проводиться за затвердженими відповідно до законодавства програма­ми, погодженими з Міноборони.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка