Звіт директора Будянського ліцею Харківської районної ради Харківської області Федченко Олени Миколаївни про свою діяльність у 2015-2016 навчальному році Звіт директора Будянського ліцею


З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в ліцеї була створені шкільні методичні об’єднанняСторінка2/5
Дата конвертації10.06.2018
Розмір0.65 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в ліцеї була створені шкільні методичні об’єднання.


Протягом 2015/2016 навчального року на засіданнях методичних об'єднань обговорювалися такі питання:

 • підведення підсумків роботи над науково-методичною проблемою у 2015/2016 навчальному році;

 • організація науково-дослідницької роботи  учнів у 2015/2016 навчальному році;

 • Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2015/2016 навчальному році;

 • Організація предметних тижнів та контролю за станом викладання предметів;

 • Організація методичної роботи з учителями, які відчувають ускладнення в організації навчально-виховного процесу;

 • Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків, внесення необхідних коректив у цю роботу;

 • проведення шкільного педагогічного конкурсу «Учитель року»;

 • Впровадження проектної методики у навчально-виховний процес.

Члени методичних об'єднань брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

Методичний кабінет забезпечував науково-методичний супровід педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів.

На базі методичного кабінету організовано роботу шкільної атестаційної комісії, «Школи молодого вчителя». За участі методичного кабінету вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 5-х  класів, робота з дітьми, що мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності, питання внутрішкільного контролю, стан виконання навчальних програм тощо. За результатами вивчення цих питань були узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Протягом 2015/2016 навчального року у ліцеї було проведено: • Науково-практичний семінар «Імідж сучасного вчителя»;

 • Психолого-педагогічний семінар «Соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу як шлях до ефективної профілактики соціально-небезпечних явищ»;

 • Круглий стіл «Мотивація педагога як умова зростання педагогічної компетентності»;

 • Семінари-тренінги «Творче середовище як необхідна умова розвитку особистості дитини і створення іміджу ліцею» та «Роль морально-етичного виховання у формуванні здорового способу життя».

Один із напрямків роботи методичного кабінету є створення картотеки, узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів ліцею.


Протягом 2015/2016 навчального року у методичному кабінеті ліцею продовжувалася робота щодо поповнення  каталога узагальнених  матеріалів з досвіду роботи вчителів ліцею, систематизувалися тематичні папки з різних напрямків роботи.

В ліцеї працювали 6 шкільних методичних об'єднання вчителів: природничо-математичного циклу, філологічного циклу, художньо-естетичного циклу, суспільно-гуманітарного, класних керівників та початкових класів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, впровадження методу проектів у навчально-виховний процес, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання («Формування прагнення учнів до здорового способу життя», «Організація системної підготовки учнів до проходження ДПА та ЗНО», «Залучення учнів до самостійної творчо-пошукової діяльності у форматі проектної роботи», «Стимулювання позитивного ставлення до навчання та створення умов для творчого розвитку учнів»).

Треба визначити, що шкільні методичні об’єднання в цьому році досягли добрих результатів, але є ще деякі недоліки в роботі ШМО, які заважають повністю реалізувати творчий потенціал вчителів для вирішення головної проблеми ліцею. Тому у наступному навчальному році необхідно:


 • активізувати творчу активність педагогів шляхом запровадження в життя кращих надбань власного досвіду через створення авторських програм, друкування власних методичних розробок, участі в заходах району, в обласних виставках – ярмарках, в різноманітних конкурсах;

 • активніше застосовувати можливості сучасних технологій, які впливають на результативність, якість навчальної діяльності учня;

 • створювати умови для самоосвіти вчителів та підвищення їх творчої діяльності;

 • оволодівати найдосконалішими формами, методами і прийомами навчання учнів та формування у них вміння самостійно здобувати знання;

 • активізувати використання електронних засобів навчання;

 • посилити роботу вчителів-предметників щодо підготовки обдарованих та здібних учнів до участі в районних олімпіадах та різноманітних конкурсах, конкурсах – захистах МАН;

 • керівникам ШМО здійснювати індивідуальний підхід до вчителів свого методичного об'єднання з урахуванням здібностей кожного вчителя з метою підвищення їх участі в методичній роботі ліцею.

Протягом року вчителі ліцею проводили позакласні заходи в межах загальношкільних місячників, декад, тижнів. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні: Тиждень математики та фізики, Тиждень російської мови та зарубіжної літератури, Тиждень фізичної культури та предмету «Основи здоров'я», Методичний тиждень, Тиждень початкової школи, Тиждень історії тощо.

Одним із напрямків методичної роботи ліцею була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників.

Протягом 2015/2016 навчального року працювала школа молодого вчителя (керівник Губарєва С.Є. – учитель біології), завдання якої надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використання у своїй роботі досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

На початок 2015/2016 навчального року якісний склад педагогічного колективу становив: вчителів вищої категорії – 4; вчителів І категорії –10; вчителів ІІ категорії – 7; вчитель «Спеціаліст» - 12, мають звання «Старший вчитель» - 1.

Протягом навчального року вчителі ліцею підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі районних, обласних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, а також в рамках атестації.

За результатами атестації вчителі Гук М.В.. Куменко С.О. підтвердили свою кваліфікацію – вчитель «першої кваліфікаційної категорії».

Один із напрямків роботи методичного кабінету - створення картотеки, узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів ліцею.

У виставці - презентації педагогічних ідей і технологій брали участь: • Манько В.А., учитель англійської мови, з роботою «Тестові тренувальні завдання з англійської мови» (Диплом І ступеня);

 • Радченко В.В., вчитель початкових класів з роботою «Національно-патриотичне виховання як засіб формування морально-духовного світогляду учнів початкових класів» (Диплом ІІ ступеня);

 • Федченко О.М., вчитель зарубіжної літератури, з роботою «Виховання моральних цінностей за допомогою графічних організаторів на уроках зарубіжної літератури» (Диплом ІІ ступеня);

 • Святобатько С.М., учитель зарубіжної літератури, з роботою «Літературний гурток «Театральна скринька» як дійовий засіб формування креативної особистості»

 • Путря О.С., учитель фізичної культури, з роботою «Впровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій»;

 • Цибулько О.С. у складі творчої групи з роботою «Електронний зошит для практичних робіт з інформатики для учнів 5 класу» (Диплом І ступеня)

 • Крючкова Л.Ю. у складі творчої групи вчителів трудового навчання з роботою «Матеріали роботи школи педагогічної майстерності вчителів трудового навчання та технологій» (Диплом ІІІ ступеня);

 • Толстая О.І., бібліотекар, у складі творчої групи, з роботою «Система роботи шкільної бібліотеки по формуванню духовності школярів» (Диплом І ступеня).

У Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» брала участь учитель англійської мови Манько В.А., яка посіла ІІ місце у районному етапі. Також Манько В.А. нагороджена Дипломом ІІІ ступеня за участь у районному етапі обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів.
Протягом року методичною службою були проведені 5 тематичних педагогічних рад:

 • Готовність ліцею до впровадження Державного стандарту освіти

 • Зміцнення в учнів навичок здорового способу життя через упровадження здоров’язберігаючих технологій.

 • Використання інноваційних технологій в сучасних умовах розвитку освіти.

 • Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів і технологій . Етичний кодекс вчителя.

 • Робота педагогічного колективу з батьківською громадськістю .

Відповідно до навчального плану роботи ліцею за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано вивчення курсів за вибором, спецкурсів, факультативів; організовано  роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів.

На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, розвивали творчі здібності.


У 2015/2016 навчальному році учні ліцею брали участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика, Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» та інших. Підсумки олімпіад, конкурсів узагальнені відповідною довідкою, наказом по ліцею .

Особливо треба визначити наступні результати участі учнів:

Протягом останніх років учні ліцею беруть участь у районній науково-практичній конференції МАН та у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальни х предметів:

Роки навчання

ПІБ учня

Клас

Місце

(районний етап)Місце (обласний етап)

ПІБ

Секція2015-2016

Голубка К.

11

І”
Безрукова Т.М.

мистецтвознавство
Карбань Є.

10Куменко С.О.

правознавство
Боднар Є.

11

І

ІІ

Губарєва С.Є.

валеологія
Біценко Д.

Бубир А.


9

9
Манько В.А.

Англійська мова


Рибалко М.

11

І

ІІ

Шевченко І.О.

Українська мова

Результати районних олімпіадПредмет

місце

Клас

ПІБ учня

ПІБ учителя

1

Хімія

1

11

Голубка К.

Євсеєнко І.Г.

2

Хімія

ІІ

7

Єфімова А.

Євсеєнко І.Г.

3

Трудове навчання

ІІ

11

Рибалко М.

Крючкова Л.Ю.

4

Біологія

ІІ

10

Жученко К.

Губарєва С.Є.

5

Фізика

ІІІ

10

Жученко К.

Голубнича Я.В.

6

Математика

ІІ

8

Бугріменко Ю.

Голубнича Я.В.

7

Російська мова

ІІ

11

Голубка К.

Святобатько С.М.

8

Економіка

ІІІ

10

Жученко К.

Губарєва С.Є.

Учні школи беруть активну участь у турнірах «Юний хімік» 10-11клас – 5 місце (учитель Євсеєнко І.Г.), «Юний біолог» - 19 місце (учитель Губарєва С.Є.), «Юний математик» - 32 місце (учитель Голубнича Я.В..); турнір економістів- 21 місце (учитель Губарєва С.Є.); турнір географів-15 місце (учитель Гура Т.В.)., турнір юних правознавців – 19 місце (учитель Куменко С.О.)

Роки навчання

Загальна кількість турнірів

Кількість турнірів, у яких брали участь

2015-2016

11

9

2014-2015

9

7


Але, на жаль,учні школи не брали участь у турнірі юних фізиків, у турнірі юних винахідників та раціоналізаторів, тому що на той час у закладі не було учителя фізики.

Грамотою КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» нагороджені Чапля А. (5-А клас), Тертишник В. (8 клас), Ісмаїлова А. (8 клас) за активну участь у Х Всеукраїнській філософській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді.

Команда закладу у районних змаганнях шкільних загонів юних інспекторів руху посіла 9 місце (керівник Салова О.В.).

У районному інтелектуальному конкурсі «Найрозумніший» учениця 11 класу Голубка К. посіли ІІІ місце.
У наступному 2016/2017 навчальному року необхідно  сприяти  більш активної участі педагогів, учнів до науково-дослідницької роботи;  продовжувати роботу щодо вивчення та узагальнення ППД; активізувати роботу педагогів щодо оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, зокрема проектними технологіями, сприяти поширенню педагогічного досвіду вчителів ліцею у фахових виданнях;  працювати над застосуванням ефективних форм організації методичної роботи вчителів-предметників.

У 2015/2016 навчальному році на базі Будянського ліцею були проведені районні науково-практичні семінари вчителів початкової школи, вчителів історії, практичних психологів та соціальних педагогів; працювали районні творчі групи вчителів англійської мови, трудового навчання, художньої культури.


Колектив ліцею став учасником Міжнародного проекту «ЕКОС» і розпочав роботу.
Підсумки методичної роботи ліцею були підведені під час заключної методичної конференції, яка відбулася в травні 2016 року, де керівники всіх методичних структур звітували про свою роботу за рік, обговорювалися підсумки роботи над єдиною методичною темою, визначалися напрямки роботи на майбутнє.

Аналізуючи результативність методичної роботи можна зробити такі висновки: • методична служба успішно справляється зі своїми завданнями, надає кваліфіковану допомогу у питаннях творчої і практичної діяльності педагогів, у підвищенні рівня їх майстерності;

 • все більше вчителів використовують нестандартні форми уроків та інноваційні методи навчання, що дозволяє підвищувати інтерес учнів до предметів;

 • підвищився рівень педагогічної майстерності вчителів, удосконалюється методика проведення уроків;

 • поповнюється методична база навчальних та методичного кабінетів.

Але є питання, над якими необхідно працювати:

 • активізувати запровадження в життя кращих надбань власного досвіду через створення авторських програм, друкування власних методичних розробок, участі в обласних виставках – ярмарках, в конкурсах «Учитель року» тощо;

 • спрямувати роботу кожного вчителя на досягнення результатів в межах району і області;

 • вдосконалювати систему самоосвітньої роботи вчителя;

 • проводити моніторинг педагогічної діяльності вчителів з метою індивідуальної корекції роботи кожного педагога;

 • підвищити творчу ініціативу методичних об'єднань, активне залучення їх до управління ліцєєм.


Навчальні досягнення учнів

На кінець навчального року в ліцеї навчається 331 учень. Учні 1-х класів оцінюються вербально.Якість знань по ліцею на кінець року складає 49%, що на 2% більше ніж у минулому році. Високий рівень навчальних досягнень мають 13%, що на 2% менше, ніж у минулому році. А початковий рівень цього року складає 1%, що на 1% менше, ніж у минулому році..
Якість знань Успішність учнівВисокий рівень Початковий рівень

В


В
В початковій школі якість знань складає 56%, що на 7% менше, ніж у минулому році. Кількість учнів високого рівня теж зменшилась на 11%. В цілому успішність учнів 2-4 класів залишається стабільною – 100%.

В базовій школі навчається 194 учня. В порівнянні з минулим роком: якість знань учнів 5-9 класів збільшилась на 1%, кількість учнів високого рівня залишилась на тім самім рівні і складає 10%. В цілому успішність учнів в базовій школі складає 92%, що на 2% менше минулого року.

Якість знань учнів старшої школи становить 49%, що на 13% більше, ніж у попередньому навчальному році. Кількість учнів початкового рівня складає 1%, що на 1% менше, ніж в минулому році. Успішність учнів збільшилася на 2% в порівнянні з минулим роком.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 2% учнів, які мають навчальні досягнення 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні – 6% учнів, на середньому – 4% учнів.
Аналізуючи звіти класних керівників, середній бал по класам становить:


2-А клас - 8,51 б

7-А клас - 7,26 б

7-Б клас - 6,82 б2-Б клас - 7,36 б

8 клас - 6,85 б

3-А клас - 8,81 б

3-Б клас - 7,89 б9-А клас - 6,94 б

9-б клас - 6,86 б4-А клас - 8,92 б

4-Б клас - 8, 76 б10 клас - 6,92 б

5-А клас - 7,53 б

5-б клас - 7,62 б11 клас - 7,61 б

6-А клас - 6,58 б

6-Б клас - 6,64 б


В порівнянні з минулим роком середній бал по класу значно зменшився у наступних класах: 5 клас – на 1,7 бали, 7 клас – на 0,8 бали.

Хоча є класи, де середній бал значно підвищився, це 3-А та 11 класи.

Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід НВП та завищений рівень самооцінки групи вчителів і учнів на фоні заниженого рівня рефлексі, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники. Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

Достатньо велика різниця в оцінюванні ДПА та ЗНО. Учителі недостатньо готували учнів до успішної участі в ЗНО. У наступному навчальному році ставлю за мету контроль за посиленням роботи з підготовки учнів до участі в ЗНО, застосовуванням нетрадиційні форм контролю знань учнів (насамперед тестування), організації роботи практичного психолога ліцею щодо підготовки учнів до участі в ЗНО.


Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи ліцею є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога ліцею та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низьку завдань, а саме: • Виявлення обдарованості дітей;

 • Створення сприятливих умов для розвитку творчої обдарованості учнів. Стимулювання фантазії, створення в класних колективах умов для вільних пошуків та ситуації успіху в творчій діяльності школярів;

 • Забезпечення психологічної підтримки учнів через виявлення та утвердження дитячих ініціатив методом створення умов для участі в науково-пошуковій роботі школярів.

У ліцеї створено відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання комплексної програми «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в ліцеї, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Дипломом І ступеня 15 Всеукраїнського фестивалю традиційної народної культури України нагороджена учениця 5-А класу Чапля А., учасниця учнівської народознавчої науково-практичної конференції.

Дипломом ІІІ ступеня нагороджена учениця 6 класу Шерстюк А. у номінації «Малюнок» районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймося за нове життя», присвяченого Лесі Українці.

Учні початкової школи брали участь у районному конкурсі дитячого малюнку «Мій рідний край», «Я хочу жити в якісному світі», де . посіли І місце і нагороджені цінними подарунками.

Дипломом ІІІ ступеня відділу освіти Харківської районної державної адміністрації нагороджений учень 11 класу Жиленко І. за участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (номінація «Історія України та державотворення)., а в номінації «Література» учні посіли 14 місце.

Голубка К., учениця 11 класу, посіла ІІІ місце серед учнів 11 класів у першому конкурсі есе на екологічну тематику для школярів «Твій вклад у чисте майбутне України є важливим». Грамоту вручив Рассоха О.М., декан факультету Інтегрованих технологій та хімічної техніки НТУ «ХПІ» кафедри хімічної техніки та промислової екології.

Дипломом КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» нагороджена Білан Вікторія, учениця 4 класу, вихованка клубу «Краєзнавець», учасник обласної історико-краєзнавчої пошукової експедиції учнівської молоді «Чорнобиль: події, долі».

Спортивні досягнення учнів за 2015-2016 н.р.

У змаганнях «Старти надій» Спартакіади школярів «Спорт протягом життя» у зональних змаганнях команда посіла 23 місце.

Дипломом ІІ ступеня нагороджений Бурим М. у відкритому кубку Харківського району з військово-спортивних багатоборств.

Дипломом ІІ ступеня нагороджена Путря О. за участь в обласному турнірі з боротьби самбо. У чемпіонаті Харкова з військово-спортивних багатоборств учні ліцею посіли призові місця:

Шкуренко М. (5-А клас) -2 місце;

Журавель І. (6-А клас) -1 місце;

Абрамов В. (7-Б клас) – 1 місце;

Кисленко Є. (8 клас) – 1 місце;

Шматченко К. (7-А клас)- 1 місце;

Бурим М. (8 клас) – 5 місце;

Богоровський Д. (9-Б клас) -3 місце;

Роман Д. (8 клас) – 4 місце.

Учні ліцею брали участь у Кубку Харківського району з військово- спортивних багатоборств:

Журавель І. (6-А клас) -3 місце;

Шматченко К. (7-А клас)- 3 місце;

Бурим М. (8 клас) – 2 місце;

Роман Д. (8 клас) – 4 місце;

Лукяненко М.(8 клас) – 1 місце.

Учні ліцею брали участь у Чемпіонаті Харківської області з військово- спортивних багатоборств:

Журавель І. (6-А клас) -2 місце;

Шматченко К. (7-А клас)- 3 місце;

Бурим М. (8 клас) – 3 місце;

Мельничук М. (9-А клас) -6 місце;

Лукяненко М.(8 клас) – 1 місце.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка