Звіт директора Будянського ліцею Харківської районної ради Харківської області Федченко Олени Миколаївни про свою діяльність у 2015-2016 навчальному році Звіт директора Будянського ліцеюСторінка5/5
Дата конвертації10.06.2018
Розмір0.65 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

6.Стан дитячого травматизму
З метою попередження дитячого травматизму, вдосконалення роботи ліцею щодо виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про впровадження організації екскурсій, подорожей та поїздок учнів» на підставі виконання Комплексної програми з профілактики дитячого травматизму, наказів МОН України «Про запровадження курсу «Основи безпеки життєдіяльності», річного плану роботи ліцею проводилась певна робота з попередження дитячого травматизму:

1.Здійснюється викладання предмета «Основи здоров'я» у 5 – 9 класах (вчитель Гук М.В.) та предмета «Основи здоров'я» в початкових класах (заняття ведуть класні керівники). Зміст предмету «Основи здоров'я» поширюється за рахунок бесід, безпосередньо націлених на теми безпеки, що оточують людину у сучасному світі: безпека дорожнього руху, безпека в побуті, екологічна безпека, соціальна безпека.

Двічі на місяць класні керівники проводили бесіди за тематикою «Правила поведінки при користуванні газом», «Правила поведінки при виявленні ВНП», «Правила поведінки біля водойм та в лісі», «Правила дорожнього руху», «Запобігання випадків отруєння грибами», «Протипожежна безпека» тощо. Також класні керівники постійно проводили бесіди та інструктажі з правил поведінки під час перерв і уроків, при відвідуванні громадських місць, перед виходом на екскурсії, в разі випадків травматизму. У класних журналах, щоденниках учнів, «Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів з безпеки життєдіяльності» своєчасно були зроблені відповідні записи.

2.Питання стану роботи з запобігання дитячого травматизму розглянуті та проаналізовані на педрадах, нарадах вчителів.


3.В останні два дні навчання перед канікулами в ліцеї проводилися дні безпеки життєдіяльності. Це: проведення організаційних годин з безпеки життєдіяльності, комплексні бесіди з усіх видів дитячого травматизму; заповнення пам'яток під підписи.

4.Кожна дитина має схему безпечного руху учнів до ліцею.

5.У вересні 2015 року у школі проходив Тиждень безпечного дорожнього руху. День здоров’я та безпеки на дорозі «Увага! Діти – на дорозі!»

6. У травні 2016 року перед початком літніх канікул проведено «Єдиний урок з правил безпечної поведінки на дорогах».

7. З 22 по 27 квітня 2016 року проходив Тиждень безпеки життєдіяльності.

8.Організовано чергування класів та вчителів під час навчально-виховного процесу.

9.Чітко і вчасно фіксуються нещасні випадки, як що такі трапляються з учнями. Ведеться Журнал реєстрації нещасних випадків. У 2015/2016 навчальному році нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу зафіксовано не було.

10. На сайті ліцею створено сторінку, на якій розміщено памꞌятки, інформація відповідної тематики.


VІ. Залучення педагогічної та батьківської громадськості ліцею до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями
Головною метою управління закладом є забезпечення оптимального функціонування навчального закладу. Відповідно до цього я як новопризначений директор визначила для своєї діяльності основні управлінські завдання:

 • сформувати цілісний колектив однодумців;

 • демократизувати на усіх рівнях шкільне життя та управління ним;

 • гуманізувати стосунки між учасниками всіх рівнів шкільної системи;

 • створити атмосферу творчої активності;

 • перевести функції управління у відповідність до нових завдань управління.

Аналізуючи виконання поставлених завдань необхідно сказати, що за минулий рік колектив став більш згуртованим, про що свідчить однакове розуміння мети своєї діяльності, розуміння особистості учня як активного учасника педагогічного процесу, розуміння уроку як інструменту формування та розвитку особистості учня, одні погляди на роль вчителя у процесі навчання та уявлення на стосунки між вчителем та учнем.

Для забезпечення державно-громадського управління в ліцеї працюють органи громадського самоврядування (Рада ліцею) та колегіальний орган управління – Педагогічна рада. Діяльність цих органів робить управління адаптивним, дає змогу врахувати потреби всіх учасників навчально-виховного процесу і сприяє поступовій заміні традиційного функціонального управління на стратегічно-цільове.

З метою демократизації управління і встановлення зворотнього зв’язку для поточного користування управлінських рішень в ліцеї діють колективні органи учнівського (учнівські збори) та батьківського (батьківські збори) самоврядування, повноваження яких визначає Статут.

Важливою умовою оптимальної організації управління закладом я бачу доцільний розподіл обов’язків між адміністрацією, встановлення узгодженості в діяльності окремих членів колективу, тому моя управлінська діяльність починається з наказу «Про розподіл функціональних обов’язків», в якому конкретно вказані, за який вид діяльності відповідає кожен член адміністрації ліцею. Таким чином, ми працюємо єдиною командою.

Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління ліцєєм сприяло використання електронної пошти та матеріалів Інтернету.

Але є ще проблеми, які заважають повній реалізації поставлених завдань, і над якими треба продовжувати працювати. Це:

- підвищення творчої активності педагогів;

- підвищення теоретичної підготовки вчителів: організація систематичного навчання та підготовки усіх членів педколективу до виконання проблем розвитку ліцею;

- адаптивність управління ліцєєм (пристосувати його до ситуації);

- вдосконалення інформаційного забезпечення управління, системи інформаційних потоків.

Важливе місце в роботі адміністрації займає система внутрішньошкільного контролю. Створено річний графік ВШК, який вказує: вид контролю, об’єкт контролю, дату проведення і відповідального. Цей графік розташований на стенді в методичному кабінеті, за принципом гласності кожний вчитель має можливість з ним ознайомитися і спланувати свою роботу відповідно до нього.

У процесі організації, здійснення ВШК мною використовувалися такі методи: відвідування уроків, позакласних заходів, спостереження, бесіди, анкетування, тестування, здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів, аналіз творчих робіт вчителів, вивчення самоаналізу вчителів, олімпіади, огляди, конкурси тощо. Систематично я проводжу оперативний контроль шкільної документації організації навчально-виховного процесу, відвідування учнями навчальних занять та ін. Наслідки оперативного контролю записані в книгах "ВШК".

Протягом 2015-2016 навчального року в ліцеї проведено 10 педагогічних рад. У серпні 2015 року відбулася настановча ПР, на якій затверджувалися плани роботи на новий навчальний рік, здійснювалося вивчення нормативних документів. В жовтні, січні, та березні пройшли тематичні ПР, на яких обговорювалися окремі методико-педагогічні проблеми. Підготовка до ПР мала дослідницький характер. Багато відповідей було отримано з анкетування та аналізу уроків. Деякі ПР проводилися нестандартно, за допомогою інтерактивних методів.

Аналіз здійснених перевірок та відвіданих уроків допоміг зробити висновки про те, на які питання педагогічному колективу слід звернути увагу в наступному навчальному році, а мені взяти під контроль. А саме: • використання в навчальному процесі інноваційних технологій та методик;

 • підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах та турнірах, захисті наукових робіт МАН;

 • наступність і перспективність у формуванні соціально активної особистості учня від початкової ланки до випускного класу;

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

 • рівень самопідготовки та самоаналізу проведених уроків,заходів;

 • підготовка випускників до ЗНО;

 • організація роботи з учнями, які пропускають уроки без поважних причин.


Робота з батьками займає в моїй роботі та в роботі ліцею значне місце. І це не тільки проведення батьківських зборів, хоча деякі пройшли досить цікаво.

В закладі працює Рада ліцею, до складу якої входять вчителі, учні та батьки. Рада ліцею забезпечує взаємозв'язок закладу з батьками учнів, з установами та організаціями системи заходів з соціального захисту:

 • забезпечення правильного санітарного стану, оптимальних умов навчання та виховання школярів;

 • забезпечення виконання пільг з питань організації харчування учнів;

 • організація та контроль за проведенням профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму та правопорушень підлітками;

 • виявлення дітей пільгового контингенту та контроль, надання допомоги;

 • залучення батьківських та спонсорських коштів на утримання ліцею, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази, контроль за розподіленням цих коштів;

 • координація роботи батьківських комітетів у класах.

З метою підвищення педагогічної культури, рівня психологічної підготовленості батьків їх залучення до навчально-виховного процесу, поліпшення взаємодії сім'ї та ліцею здійснюється пропаганда педагогічних знань серед батьків у формі лекторіїв, батьківських зборів.

В результаті взаємодії з органами правопорядку батьки, які безвідповідально ставляться до своїх обов'язків, поставлені на облік, з ними проводиться робота по поліпшенню мікроклімату в сім'ї.

Проведена робота з батьками, діти яких не відвідували начальний заклад. Результатом такої роботи є залучення дітей до навчання, відвідування ними навчального закладу та переведення двох учнів на екстернатну форму навчання.

В наступному році вважаю за необхідне у різноманітити форми роботи з батьками, застосовуючи інтерактивні методи.
VII. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян

з питань діяльності навчального закладу
Робота по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2015-2016 навчальному році була спрямована на захист прав і свобод людини, зміцнення законності і правопорядку. Здійснювалась робота відповідно до нормативно-правових актів:

 • Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 із змінами, внесеними згідно із Законом № 653-ХІV від 13.05.1999, № 1294-ІV від 20.11.2003, № 2384-ІV від 20.01.2005.

 • Указ Президента України від 07 лютого 2008 року № 109\2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 • Класифікатор звернення громадян, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

Посадовими особами ліцею особистий прийом громадян проводився у відповідності до чинного законодавства України. Необхідна документація ведеться у відповідності до вимог «Інструкції з діловодства зі звернення громадян».

У 2015-2016 навчальному році до директора ліцею надійшло 1 письмове звернення громадян, в якому було порушене питання:


 • Борзило О.О. (вх..№01-30/383 від 11.05.2016) про поведінку учня 5-Б класу Сусла Артура.

Звернення були розглянуте вчасно на Раді профілактики, відповідь заявнику була надана у встановлений законодавством термін.

На шкільному сайті діє інформаційний куточок з питань звернення громадян, на якому висвітлено графік прийому відвідувачів, здійснюється інформування колективу про проведену роботу.Директо Будянського ліцею

Харківської районної ради Харківської області О.М. Федченко
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка