Звіт інституту післядипломної педагогічної освіти про виконання наукової теми Київського університету імені Бориса Грінченка М. Ф. Войцехівський, директор ІнститутуСкачати 23.33 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір23.33 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ Інституту післядипломної педагогічної освіти про виконання наукової теми Київського університету імені Бориса Грінченка

 • М.Ф.Войцехівський,
 • директор Інституту

Наукова тема університету: Теорія та практика професійної підготовки вчителів у системі неперервної педагогічної освіти.

Київський університет

 • Київський університет
 • імені Бориса Грінченка -
 • сучасний єдиний
 • науково-методичний та
 • навчально-дослідницький
 • комплекс сучасної педагогічної
 • науки столиці.
 • Уперше в Україні в рамках одного
 • закладу охоплено весь
 • компетентнісний простір фахового
 • становлення, розвитку і зростання
 • педагога столиці.

Співробітництво:

 • у підготовці педагогічних працівників;
 • у підвищенні кваліфікації;
 • у науковій діяльності;
 • у проведенні педагогічної практики,
 • олімпіад, конкурсів;
 • щодо розвитку персоналу.

У вересні 2007 р. ФПК

 • У вересні 2007 р. ФПК
 • реорганізовано
 • в Інститут
 • післядипломної
 • педагогічної освіти
 • Київського університету
 • імені Бориса Грінченка.

Наукова тема університету:

 • Наукова тема університету:
 • Теорія та практика професійної підготовки вчителів у системі неперервної педагогічної освіти.
 • Наукова тема ІППО:
 • Шляхи удосконалення фахової компетенції педагогічних працівників столиці в умовах упровадження кредитно-модульної системи в післядипломну освіту.

Місія ІППО - забезпечення готовності педагогічних працівників столиці до повної професійної самореалізації через досягнення ними високого науково-методичного рівня.

 • Місія ІППО - забезпечення готовності педагогічних працівників столиці до повної професійної самореалізації через досягнення ними високого науково-методичного рівня.
 • Візія ІППО – переорієнтація підвищення кваліфікації педагогічних працівників із задоволення вимог загального характеру на задоволення професійних потреб кожного педагога.
 • 1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти:
 • Компетентнісний підхід у сучасній освіті: психологічний, педагогічний та методичний інструментарій.
 • 2.Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій:
 • Створення навчально-комунікаційного середовища вчителів природничо-математичних дисциплін.

3.Кафедра методики мов та літератури:

 • 3.Кафедра методики мов та літератури:
 • Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителів-словесників.
 • 4. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання:
 • Інноваційні технології навчання фахівців соціально-гуманітарних дисциплін.

Якісний склад працівників ІППО

 • Ефективне виконання теми
 • забезпечують 113 педагогічних та
 • науково-педагогічних працівників,
 • серед яких:
 • 2 професори;
 • 10 доцентів;
 • 3 доктори наук;
 • 13 кандидатів наук;
 • 6 пошукачів.

Захищено дисертацій

 • За звітний період працівниками
 • Інституту було захищено:
 • 1 докторську;
 • 3 кандидатські дисертації.

Стратегічний напрям удосконалення фахової компетентності педпрацівників

 • Варіативність:
 • змісту навчального матеріалу;
 • форми навчання;
 • термінів навчання.

Запроваджено кредитно-модульну систему навчання

 • За 54 напрямками
 • створено 261
 • навчальний модуль,
 • з них 37 – для дистанційного
 • формату навчання.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ

 • 4 - ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ МОДУЛІ
 • (ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОПРАЦЮВАННЯ)
 • 4 - ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ МОДУЛІ
 • (ЗА ВИБОРОМ)
 • 4 - ФАКУЛЬТАТИВНІ МОДУЛІ
 • (ЗА ВИБОРОМ)

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ МОДУЛІ (ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОПРАЦЮВАННЯ)

 • Фізика
 • Модуль 1 Інноваційні освітні технології, методика їх застосування у викладанні фізики
 • Модуль 2 Незалежне тестування як чинник реформування середньої освіти
 • Модуль 3 Метод проектів і телекомунікації
 • Модуль 4 Педагогічна майстерня вчителя фізики та астрономії ( презентації власних проектів, майстер-клас, обмін досвідом)
 • Викладач: Задніпрянець І.І.
 • Змістові
 • модулі
 • Викладач: Задніпрянець І.І.

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІ МОДУЛІ (ЗА ВИБОРОМ)

 • Фізика
 • Модуль 5 Сучасні підходи до методики викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
 • Модуль 6 Методика викладання фізики в 7-8-х класах за програмою 12 річної школи
 • Модуль 7 Використання можливостей комп’ютера та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні фізики в школі
 • Модуль 8 Використання програмового забезпечення SMART BOARD, MICROSOFT POWER POINT
 • Змістові
 • модулі
 • Викладачі: Задніпрянець І.І., Гавронський В.В.

Запроваджено тематичні курси:

 • "Тестовий контроль якості освіти з української мови та літератури: принципи складання тесту та технології підготовки учнів до ЗНО",
 • " Інтернет-технології та мультимедіаресурси у викладанні математики в ЗНЗ" ,
 • "Інтернет-технології та мультимедіаресурси в шкільному навчанні хімії".
 • "Особистісно орієнтоване та інтерактивне навчання в початковій школі: організація та дидактичне забезпечення»,
 • "Проектування навчального процесу та розробка системи уроків у навчально-виховному середовищі
 • «1 учень – 1 комп’ютер»,
 • "Microsoft Office 2007 - професійній діяльності педагога. Технологія створення авторських інформаційних продуктів".

Дистанційне навчання

 • Розроблено та впроваджено дистанційну форму навчання.
 • Створено власну платформу дистанційного навчання.

Дистанційне навчання

 • Розроблено модулі для дистанційного навчання педагогів.
 • Проведено підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗНЗ (близько 800 ос.) та ПТНЗ.
 • Розробляється методика дистанційного навчання за технологією вебінарів.

Психолого-педагогічна просвіта

 • З метою посилення психолого-педагогічної підготовки на курсах запроваджено відповідні модулі працівників НМЦ практичної психології.

Відновлення терміну навчання на курсах ПК

 • З 2010 року відновлено чотиритижневий термін тривалості курсів для вчителів вищої категорії.

Створення інформаційного середовища

 • Інститутом розпочато створення сучасного інформаційно-комунікаційного середовища для
 • педагогів.
 • З цією метою складено й затверджено Концепцію розвитку ІКТ в діяльності ІППО.

Концепцією передбачено

 • Запровадження системи дистанційного навчання для курсистів.
 • Формування інформаційно-методичного середовища для замовників і користувачів освітніх послуг ІППО.

Концепцією передбачено

 • Навчання педагогічних працівників застосовувати ІКТ у професійній діяльності.
 • Підвищення фахового рівня володіння ІКТ професорсько-викладацьким складом ІППО.
 • Інформатизація організаційної діяльності ІППО.

Сайт ІППО: інформація від провайдера:

 • Місяць
 • Унікальні відвідувачі
 • Кількість візитів
 • Сторінки
 • січень 2010
 • 38905
 • 56016
 • 173106
 • лютий 2010
 • 44654
 • 73571
 • 253364
 • березень 2010
 • 43544
 • 65640
 • 179790
 • квітень 2010
 • 32561
 • 46715
 • 125670
 • травень 2010
 • 23923
 • 32950
 • 83731

Підручники, посібники

 • Працівниками ІППО створено
 • науково-методичний супровід
 • навчального процесу ДНЗ та ЗНЗ:
 • 50 загальноукраїнських підручників
 • (Англійська мова (1-10 кл.), Логіка (1-4 кл.),
 • Українська мова (5-10 кл.),
 • Українська література (6-9 кл.),
 • Хімія (7-10 кл.) та ін.

Конференції, семінари

 • Проведено:
 • 3 міжнародні конференції:
 • «Навчання історії і взаємини з сусідами»,
 • «Фінансова освіта дітей та молоді в ЄС на
 • прикладі Польщі», «Психофізіологічні
 • особливості розвитку, виховання й
 • навчання обдарованих дітей».

Конференції, семінари

 • 4 Всеукраїнські:«Становлення цілісної системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у м.Києві (до 70-річчя створення Київського інституту удосконалення вчителів (1939-2009) та 135-річчя заснування учительських курсів», «Шкільна географічна освіта: теорія і практика навчання географії в профільній школі» «А.П.Чехов: погляд з ХХІ століття» «Гоголь у ХХІ столітті: наукові дослідження, методика викладання».

Конференції, семінари

 • 10 міських науково-практичних конференцій:(«Соціальна адаптація та інтеграція в освітнє середовище дітей з особливими потребами», «Розширення методично-інформаційного простору як основа підвищення якості післядипломної педагогічної освіти в столиці» (спільно з видавництвом «Педагогічна преса»), "Морально-духовне виховання дітей молодшого шкільного віку (з досвіду викладання курсу Християнська етика в українській культурі" в ЗНЗ м. Києва)". «Музейна педагогіка в дошкільній та шкільній освіті столиці», «Якість освіти – умова інноваційного розвитку суспільства» (для методистів-кореспондентів ІППО), «Сучасні тенденції розвитку психологічної служби», «Підсумки реалізації стратегії розвитку психологічної служби системи освіти м.Києва у 2004-2008 р.р. та ін.

Міська експертна комісія

 • Наказом ГУОН №36 від 12.02.2008
 • створено міську експертну комісію
 • з питань здійснення інноваційної
 • педагогічної діяльності
 • в загальноосвітніх навчальних
 • закладах.

Педагогічні експерименти

 • Наказом ГУОН № 37 від 12.02.2008
 • затверджено Положення про
 • порядок організації та проведення
 • педагогічного експерименту
 • регіонального рівня.

Педагогічні експерименти

 • Рішення, прийняті міською експертною комісією
 • на основі експертних висновків

Зміцнення матеріально-технічної бази ІППО

 • Навчальний процес забезпечують:
 • 12 smart–дощок;
 • інтерактивні кабінети фізики та біології;
 • мобільний клас нет-буків;

Зміцнення матеріально-технічної бази ІППО:

 • власна платформа дистанційного навчання;
 • платформа технології вебінарів,
 • oптико-волоконний зв”язок у двох класах;
 • З сервери.

Розвиток персоналу ІППО

 • Організовано навчання за програмами:
 • Miskrosoft;
 • Intel;
 • 1 учень – 1 комп'ютер;
 • колегіальний коучінг;
 • інноваційні методи навчання;
 • методика створення дистанційних курсів та проведення вебінарів та ін.

Перспективи розвитку

 • Розробити та запровадити модель
 • підвищення кваліфікації
 • педпрацівників, яка передбачає:
 • діагностику рівня фахових компетенцій;
 • побудову індивідуальної траєкторії професійного розвитку
 • кожного педагога.
 • Дякую за увагу!

Каталог: files -> новини -> ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> 0530
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Презентацію підготувала
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Виступ на засіданні Вченої ради іппо
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технологій
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Конкурс «Первоцвіти під охороною»
0530 -> Програма "Творча обдарованість" оцінювання ефективності навчально-виховного процесу взаємодію з батьками
0530 -> Управління освіти голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації гімназія №59 ім. О. М. Бойченка м. Києва


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка