Звіт про роботу рубіжанської міської станції юних натуралістів за 2013 рік Робота міської станції юних натуралістів у 2013 році проводилась відповідно затвердженого плану
Сторінка1/7
Дата конвертації03.07.2017
Розмір0,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ

ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ за 2013 рік

Робота міської станції юних натуралістів у 2013 році проводилась відповідно затвердженого плану.

Головними завданнями міської станції юних натуралістів були забезпечення умов задоволення потреб і інтересів учнівської молоді в екологічній, медико-біологічній та художньо-естетичній освіті, професійній орієнтації, пов’язаній з природничими дисциплінами, організацією змістовного дозвілля.

Роботу з вирішення цих завдань педагогічний колектив СЮН базував на наукових, законодавчих, соціальних та нормативно-правових документах:

Конституція України;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про позашкільну освіту»;

Про затвердження державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року «Постанова КМУ № 785 від 27.08.10 року»;

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

Положення про центр, будинок, станцію юних натуралістів (наказ МОН України від 10.05.2002 р. №292);

Положення про позашкільний навчальний заклад (Постанова КМУ № 433 від 06.05.2001р.);

Нормативно-правові та методичні матеріали Національного та обласного центрів еколого-натуралістичної творчості та учнівської молоді;

Статут міської станції юних натуралістів.


Також, значний вплив на діяльність СЮН мають:

Положення про куточок живої природи, навчально-дослідницьку земельну ділянку, перелік типових навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання, які затверджені МОН України;

Державні програми «Патріотичне виховання», «Обдарованість», «Діти України»;

Нормативно-правові та методичні матеріали Луганського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, міського управління освіти.

Всі документи та положення, які мають відношення до еколого-натуралістичного напрямку роботи, своєчасно доводяться до загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста. Спільно з методичним кабінетом управління освіти Рубіжанської міської ради проводяться розширені методичні наради для вчителів, керівників гуртків природничого напрямку.

У 2013 році робота педагогічного колективу міської станції юних натуралістів була спрямована на підвищення професійної майстерності керівників гуртків, які створили мережу опорних навчальних закладів. Так, склалися творчі взаємовигідні відносини СЮН з навчальними закладами міста (ЗШ №1,2,3,6,8,9,10,КНВК «Школа-дитячий садок», професійний ліцей).

В цих закладах активно проводилася екологічна освіта та виховання дітей, які постійно брали участь у різноманітних міських, обласних та Всеукраїнських масових заходах.

На базі СЮН постійно працював консультаційний пункт з питань організації і проведення природоохоронної роботи та екологічної освіти. Організація навчально-виховного процесу в гуртках здійснюється за передбаченим Законом «Про позашкільну освіту» трьома рівнями навчання і виховання: початковим, основним, вищим.

Базою для проведення занять є навчальні кабінети, теплиця, куточок живої природи, кімната народознавства. Навчання в кожному гуртку проводяться за типовими: («Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів», 2001 рік; «Програми для творчих учнівських об’єднань позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів», 2004 рік) та авторськими програмами, розробленими керівниками гуртків та затвердженими на педагогічній раді СЮН.

У 2013 році в закладі працювало 6 педагогічних працівників, в тому числі 1 сумісник. Всі педагоги мають вищу освіту природничого спрямування. Заняття проводились в 20 гуртках з 13 профілів, які відвідувало 320 вихованців:

еколого-натуралістичний – 290 дітей;

художньо-естетичний – 30.

З метою підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу протягом звітного періоду проведено засідання педагогічних та методичних рад, на яких розглядалися питання розвитку закладу, модернізація координаційної методичної, організаційно-масової та навчально-виховної діяльності, застосув-ання інноваційних технологій, аналіз педагогічної роботи колективу за рік.

З цією метою протягом навчального року було проведено 4 педагогічні наради:

1. Про стан і перспективи розвитку СЮН в 2012-2013 н.р.

2. Зміст і реалізація розвитку еколого-патріотичної освіти в навчально- виховному процесі закладу.

3. Сучасна стратегія розвитку позашкільного закладу як інституту соціального виховання.

4. Про підсумки роботи закладу в 2012-2013 н.р. та завдання на новий навчальний рік.Організація роботи закладу в літній період.

Підсумки педагогічної та методичної роботи закладу підводяться в кінці навчального року і визначаються проблеми, цілі, задачі на майбутнє, виходячи з проблеми, над якою працює колектив: «Виховання екологічної культури та гармонійний розвиток особистості». Для вирішення цієї проблеми та з метою підвищення професійної майстерності, обміну досвідом педколективом закладу вирішуються основні задачі:

оцінка результатів діяльності закладу, педагогічних працівників та розробка рекомендацій щодо удосконалення їх діяльності;

створення банку даних про види, форми, методи додаткової освіти, вивчення нових технологій;

вивчення нових педагогічних технологій у додатковій освіті;

виявлення узагальнення і поширення кращого досвіду роботи керівників гуртків та реалізація обміну досвідом;

вивчення особистісних та освітніх інтересів і потреб вихованців;

підвищення кваліфікації керівників гуртків, надання їм допомоги в самоосвіті і участі у атестації педагогів та узагальнення результатів навчання за програмами додаткової освіти;

надання методичної допомоги керівникам гуртків у розробці, апробації, модифікації освітніх програм.

Колективною формою методичної роботи являються методичні наради. Протягом року було проведено чотири методичні наради:

1. Інноваційні сучасні розробки в сфері позашкільної освіти (проекти, розробки,

технологіі).

2. Формування творчої активності вихованців у процесі пошукової та науково-

дослідної діяльності.

3. Творча та інтелектуальна обдарованість у структурі особистості професіонала.

4. Роль позашкілля в духовному становленні дітей.

Методична рада займається питаннями вдосконалення освіти і виховання, запровадження нових інноваційних технологій у навчальний процес та аналізом ефективності їх використання. Система методичної роботи закладу передбачає проведення семінарів-практикумів, участь у конкурсах на кращого керівника творчого об’єднання, проведення відкритих занять, майстер-класів, семінарів, семінарів-практикумів тощо.

Однією із форм методичної роботи являється участь керівників гуртків у конкурсах педагогічної майстерності. Так, керівник гуртка «Уроки сталого розвитку» Чернушина Лариса Володимирівна взяла участь у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати особистість» в номінації «Керівник творчого учнівського об’єднання», в якому зайняла ІІ місце і була відзначена Дипломом Департамента освіти і науки,молоді та спорту Луганської облдержадміністрації.

Відповідно до частини четвертої ст. 54 Закону України «Про освіту», плану роботи закладу на 2013 р. та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професїйності майстерності протягом березня – квітня п.р. 3 керівників гуртків навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ЛОІППО за темою «Створення цілісної системи навчально-виховної роботи у позашкільному закладі», а 1 педагог підвищив кваліфікацію на базі Інституту післядипломної освіти й дистанційного навчання за напрямком «Методична робота».

Педагогічний колектив закладу працює над виконанням програми «Обдаровані діти». Мета програми – систематизація роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми, розвиток стійкого інтересу до конкретного виду діяльності. Цільові орієнтири програми:

розробка і реалізація способів залучення творчо обдарованих дітей у процес додаткової освіти;

створення умов для індивідуального змісту освіти, які максимально відповідають природним нахилам і здібностям дітей;

збільшення кількості сфер творчої діяльності, в яких може реалізуватися дитина;

підвищення рівня зацікавленості в послугах додаткової освіти потенційно обдарованих дітей, їхніх батьків та вчителів загальноосвітніх шкіл.

У рамках роботи з обдарованим дітьми проводиться робота щодо виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей через систему міських, регіональних, обласних різноманітних конкурсів-оглядів, акцій. Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес. Скільки дітей – стільки здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей дитини, соціального оточення, сім’ї та школи.

Як ми розвиваємо творчі здібності своїх вихованців?

стимулюємо і підтримуємо ініціативу учнів, їх самостійність;

створюємо проблемні ситуації, які вимагають альтернативи, прогнозування, уяви;

розвиваємо критичне сприйняття дійсності;

використовуємо творчу діяльність вихованців при проведені різних видів масових заходів, відкритих занять, свят;

під час опрацювання матеріалу залучаємо до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюємо розвиваючі ситуації.

Удосконалюючи навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, керівники гуртків дають ґрунтовні, міцні знання, озброюють вихованців практичним розумінням основ природничих наук .

Аналізуючи результати цієї роботи, можемо зробити висновок, що значна кількість вихованців СЮН мають стійку позитивну мотивацію до знань. Зросла кількість дітей залучених до науково-дослідницької роботи. Так, вихованець гуртка «Юні екологи» Обод Ярослав (керівник Дьяченко О.І.) став переможцем Всеукраїнської трудової акції «Кролик» і був відзначений грамотою Міністерства освіти і науки України, НЕНЦ ;

Голій Володимир, вихованець гуртка «Квітникарі – дослідники» (керівник Коблікова Л.М.) учасник Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок нагороджений грамотою НЕНЦ;

міська станція юних натуралістів, учасник Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних земельних ділянок за високий рівень організації дослідницької роботи нагороджена грамотою МОН, молоді і спорту України, НЕНЦ;

вихованець гуртка «Уроки сталого розвитку» Чернушин Арсен (кер. Чернушина Л.В.) став переможцем обласного етапу акції «День зустрічі птахів» в номінації «Найщедріша годівничка» і був відзначений дипломом ОЦЕНТУМ;

міська СЮН відзначена подякою за високий рівень координаційного супроводу організації природоохоронної та дослідницької роботи з учнівською молоддю навчальних закладів міста в рамках обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка»;

вихованці гуртків СЮН Васильєв Андрій, Романенко Юлія нагороджені грамотами Луганської обласної організації Українського товариства охорони природи, а Чермакова Ульяна відзначена подякою за активну участь у обласній виставці-конкурсі «Замість ялинки-букет»;

Чернушин Арсен нагороджений дипломом за зайняте ІІІ місце в номінації «Фотороботи»;

Подякой Департамента освіти і науки, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації відзначена міська СЮН за активну участь у обласному конкусі «Моя Луганщина», а її вихованці Сидоров Євген, Чернушин Арсен та Вєдєрнікова Валерія відзначені дипломами ;

вихованець гуртка «Юні екологи» Асєєв Данило став переможцем заочного етапу обласного природоохоронного конкурсу «Ковиловий степ».


У 2013 р. на базі СЮН працювало 20 гуртків таких напрямків:

«Юні друзі природи»;

«Юні медики»;

« Біологія людини»;

«Основи екологічних знань»

«Юні знавці лікарських рослин»;

«Фітоергономіка»;

«Юні біохіміки»;

«Квітникарі-дослідники»;

«Екологи-народознавці»;

«Юні екологи»;

«Школа майбутніх батьків»;

«Природа і фантазія»;

«Фольклорна іграшка».


Всі гуртки працюють згідно програм, затверджених Міністерством освіти і науки України та плану роботи закладу на 2013р. Для досягнення найбільш ефективного розвитку пізнавальних можливостей вихованців використовуються методи розвивального навчання, основною метою якого є формування комплексного творчого мислення гуртківців, розвитку їх просторової уяви, логічного мислення, інтуїції, фантазії. Для того, щоб вихованці отримали необхідні знання, досягли успіхів в житті і відбулися як особистості в закладі створені відповідні умови, які сприяють інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку дітей. Робота в гуртках ведеться з урахуванням підготовки до активної професійної громадської діяльності, створюються умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля, відповідно до здібностей, обдарування та стану здоров’я вихованців. Також застосовуються технології особистісно-орієнтованого навчання та виховання, враховуються нахили та інтереси, вікові та індивідуальні особливості дітей, а також інноваційні, здоров’я зберігаючі та здоров’я формуючі технологіі. Практикуються інтерактивні методи навчання і виховання та інноваційні технології.

Так, використовуючи можливості співпраці з міським управлінням охорони здоров’я, кафедрою екології ІХТ ім. В.Даля, Кремінським обласним медичним училищем педагогічним колективом закладу реалізуються розроблені та узгоджені спільні творчі практичні програми «Знання втілені в практику», «Ми в дзеркалі природи», які допомагають вихованцям розвивати природні здібності, професійні нахили та стійкий інтерес до конкретного виду діяльності. Такий підхід дозволяє повністю реалізувати принцип допрофесійного навчання, який поєднується з продуктивними практичними заняттями на базі різних відділень міської лікарні. Практичні заняття щодо виконання програми «Знання втілені в практику» полягають у поєднанні знань вихованців з орієнтованим навчанням, у набутті певних допрофесійних медичних умінь і навичок, орієнтації гуртківців на трудову діяльність. Відповідно плану спільної творчої програми гуртківці знайомляться з сучасним устаткуванням міської лікарні та його застосуванням. Провідні лікарі міської лікарні проводять лекції та бесіди. Гуртківці мають можливість не тільки проходити практику на базі стаціонарних відділень міської лікарні, але й проводити лабораторні та дослідницькі роботи. Це дає можливість здобути первинні, але досить міцні знання, уміння, навички з біології та медицини, розширити свій кругозір. Все це сприяє вихованню особистості, набуття ними життєвого потенціалу, концентрує увагу вихованців на подальше навчання в медичних закладах та надає можливість використовувати отримані знання в повсякденному житті.

Так у 2013 році до Кремінського обласного медичного училища вступили наші гуртківці-випускни- 2 чол., Антрацитівського обласного медичного училища 1 чол., Луганське обласне медичне училище -1 чол., Старобільське обласне медичне училище -1 чол., 3 вихованців одержують освіту соціального працівника у Рубіжанському індустріально-педагогічному технікумі.

Педагогічний колектив СЮН шукає нових методик навчання та виховання за таким принципом: навчання із захопленням, із радістю пізнання світу природи, людей, вчить вихованців вірити у свої сили й використовувати свої знання повною мірою, якого рівня б вони не були. Значний потенціал у цьому сенсі має музейна педагогіка і створена кімната народознавства, яка сприяє відновленню історичної пам’яті молодого покоління, зокрема, через діяльність гуртка «Екологи-народознавці» в нашому закладі.

Вивчаючи народні традиції і звичаї, діти приходять до висновку, що вони неможливі без виховання любові до батьківщини, любові до природи, рідної мови, історії народу, любові до краси і життя.

На заняттях гуртка вихованці знайомляться з організаційними структурами, методикою роботи в кімнаті народознавства. Це добре простежується на прикладі екскурсій, мета яких залучення дітей до діалогу зі старшим поколінням, кожне з яких залишило свій слід в історії. Екскурсії проводяться оглядові та тематичні і мають певну наукову інформацію. Із числа вихованців гуртка «Екологи-народознавці» створена творча група. Гуртківці на підготовчому етапі визначали теми, мету, завдання кожної екскурсії і доводили текст екскурсії до робочого стану. Підготовлені екскурсоводи працюють за такими темами екскурсій: «Історія розвитку та відбудови хімічного комбінату «Барвник» », «Історія праски», «Сміються і плачуть хрещатим барвінком», «Історичний погляд на спадщину предметів домашнього побуту» тощо.

Вихованці-екскурсоводи проводять тематичні екскурсії для дітей-вихованців дитячих навчальних закладів, молодших школярів навчальних закладів міста, для дітей-інвалідів спілки «Діалог», мешканців 7 мікрорайону тощо.
Організаційно-масова робота.

Еколого-натуралістичний напрямок.

Враховуючи соціальні, культурні і історичні особливості нашого міста, колектив нашого закладу послідовно і цілеспрямовано проводить екологічну та природоохоронну роботу, виховуючи у дітей любов до всього живого. З метою підтримки та стимулювання розвитку еколого-натуралістичної роботи,сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля відповідно Указу Президента України проводиться у 2013 р. Рік дитячої творчості.

Так, протягом року СЮН організовано і проведено ряд різноманітних природоохоронних заходів: «Ковиловий степ», «Ліси для нащадків», «Біощит», «Природа Донбасу», «Зелена фортеця», «Вчимося заповідувати», «Мій рідний край – моя земля», «Моя Батьківщина - Україна», «Турбота молоді тобі, Україно», «Зелена весна Луганщини», «Моя Луганщина», «Юний дослідник», «Пам’ятні стежини Перемоги», «Птах року», «День юного натураліста», «Годівничка», тижні екологічних знань, присвячені Дню Довкілля, участь у міських конкурсах, фестивалях,научних практикумах «Лісові екосистеми» та «День юного натураліста», у науково-практичних конференціях, міських святах День сім’ї, Зимова феєрія, Великоднє диво, у міському семінарі «Зелені мережива міста» тощо.

Традиційно до Дня Довкілля вихованці гуртків беруть участь у міських і регіональних фестивалях та практичних конференціях, які проходили у нашому місті.

19.04.2013 року колектив закладу СЮН виступив організатором міської науково-практичної конференції «Знай, люби, бережи». Головною метою цього заходу стала думка, що взаємозв’язок людини і природи, широка діяльність та вплив на оточуюче середовище не проходять безслідно, а виховання екологічної культури дуже важливе для суспільства в наш час. Під час роботи конференції працював фітобар (гурток «Фітоергономіка»), «Зелена аптека» (гурток «Юні знавці лікарських рослин»), виставка фото, буклетів, стінгазет вихованців СЮН та учнів загальноосвітніх шкіл. Доповіді учасників конференції супроводжувалися електронними презентаціями.

Також у квітні 2013 року на базі Інституту хімічних технологій Східноукраїнського Національного університету ім. В.Даля проходила V регіональна молодіжна науково-практичної конференція «Екологічні проблеми регіону», де 3 вихованців гуртка «Біологія людини» виступали з доповідями, в яких розкривалися теми впливу антропогенних факторів на організм людини та пропаганди здорового способу життя.

26 квітня 2013 р. проведено засідання круглого столу «Оцінка ефективності роботи щодо виконання спільних творчих програм, їх роль в процесі навчання та виховання».Учасники круглого столу обмінялись досвідом, думками та новими ідеями, був проведений аналіз роботи та корекція програм. Узагальнені результати дискусії та прийнята резолюція відобразили позитивний вплив інноваційних методів на рівень підготовки вихованців з біології, медицини, біохімії, екології тощо. Робота за даними програмами дозволяє надавати не тільки теоретичні знання, які доповнюються практикою і безпосереднім спілкуванням з висококваліфікованими спеціалістами-професіоналами своєї справи. Успішне вирішення цих проблем мають велике значення щодо удосконалення роботи всього колективу, підвищує конкурентну спроможність наших вихованців на сучасному етапі розвитку позашкільної освіти. З вересня 2013 р. розроблена і введена в дію волонтерська програма «Дитяча ініціатива для людей похилого віку» з КУ «Територіальний центр».

18 травня в рамках акції «Зелена весна Луганщини» відбувся міський науковий практикум «Лісові екосистеми». Мета цього накового практикума була направлена на розвиток знань і умінь, активізацію природоохоронної діяльності вихованців СЮН. Практикум наштовхнув учасників до висновку, що необхідно поліпшувати якість життя, допоміг переглянути свої життєві принципи і цінності, відчути себе частиною природи і зрозуміти, що духовне і фізичне здоров’я людини невіддільне від стану природи.

Цей захід став підведенням підсумків всієї природоохоронної роботи вихованців СЮН за рік. Практикум відбувся у Кудряшівському лісництві на лісовій галявині .

Програма практикума складалася з кількох частин. Почався наш захід походом по екологічній стежці, яку проклали юннати декілька років тому. Після прибуття на лісову галявину вихованці провели трудовий десант з очищення території від антропогенного забруднення та провели очистку від гілок та торішнього опалого листя. Після активної праці в дружньому колі юні екологи були об’єднані в групи, які мандрували зупинками фестивалю: «Дослідницька», «Біологічна» та «Ігрова»

Після колективної праці, дружної роботи на зупинках практикума дітей чекала смачна польова каша, яку приготували педагоги станції в нагороду своїм вихованцям.

З 18 по 24 листопада в рамках Неділі Позашкілля, яка проходила з ініціативи Президента України, в закладі проведено низку різноманітних приро- доохоронних заходів. Заходи розпочалися з відвідування кімнати народознавства. Гості, а це були депутати міської ради, головні спеціалісти міського управління освіти, познайомилися з експонатами кімнати народознавства та мешканцями живого куточку, вихованці гуртків медико-біологічного напрямку показали практичні вміння з надання першої долікарняної допомоги частували гостей напоями з лікарських трав нашої місцевості, презентували набори трав та ягід для зміцнення імунної системи людини. Гості також познайомилися з виставковими роботами вихованців гуртків художньо-естетичного напрямку. В рамках багаторічного науково-освітнього проекту «Оптимізація озеленення територій навчальних закладів» проведена міська науково-практична конференція «Зелені мережева міста».Художньо-естетичний напрямок

Патріотизм і естетичне виховання – пріоритетні напрямки роботи нашого закладу. Для вирішення цих задач використовуються матеріали та експонати кімнати народознавства, які збираються протягом багатьох років під керівництвом директора СЮН Ласман Зої Гордіївни. Цей багатий історичний і культурний матеріал забезпечує найкращі умови для всебічного розвитку дітей, їх здібностей та практичних навичок.

Активну пропагандистську роботу проводить народний майстер декоративно-прикладної творчості Луганщини, директор СЮН Ласман Зоя Гордіївна. Під її керівництвом оформлено кабінет народознавства, де зібрано понад 600 експонатів, які знайомлять з історичною спадщиною, культурою та побутом українського народу та інших народів, допомагають юннатам мандрувати в легендарне минуле і заглянути в майбутнє. Протягом десяти років педагоги та виховані закладу дбайливо збирають експонати для кімнати, у якій представлені меблі, речі домашнього вжитку, посуд, знаряддя праці, елементи одягу, старовинні ікони, картини, колекція писанок тощо.

Велике значення в кімнаті народознавства надається вивченню історії українського костюма, який є справжньою скарбницею духовної культури народу. Так, юннати на заняттях гуртка виготовляли ляльки-мотанки, на яких зразки українського народного вбрання. Досліджували пісні, легенди, прислів’я, пов’язані з рослинами-символами України. Директор, педагоги та вихованці СЮН створили унікальну колекцію писанок (зараз вона налічує понад 200 екземплярів). Тут представлені писанки: оздоблені бісером, вирізьблені, розмальвані, яйця-крапанки, дряпанки, оздоблені листочками з природних матеріалів, аплікацією, обплетені різнокольоровими шнурами, обклеєні клаптиками тканини та інші.

Значну роль в патріотичному вихованні гуртківців закладу відіграє куточок хліба, який знаходиться в кімнаті народознавства та являється осередком знайомства та вивчення природи рідного краю, заповідних територій, екологічних проблем регіону та визначаються шляхи їх подолання, культури землекористування. В цьому куточку є підбірка методичного матеріалу та фотозвіт «Пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933рр.», колекція-набір насіння зернових культур нашого регіону, сніп із злакових культур тощо.

Викладачі та гуртківці художньо-естетичного напрямку «Природа і фантазія» та «Фольклорна іграшка» традиційно беруть участь у різноманітних конкурсах-оглядах та відзначені за активну участь у обласному конкурсі «Замість ялинки – букет», обласного конкурсу «Квітуча Луганщина», «Природа і творчість», Всеукраїнському конкурсі «Український сувенір» та Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник» в номінації «Народознавство, краєзнавство», «В об’єктиві фотонатураліста».Використовуючи в своїй діяльності різні методи та форми навчання, можна зробити висновок, що такий підхід сприяє осмисленню вихованця-ми набутих екологічних знань, розширює світогляд, життєвий досвід учнів. Діти, відвідують гуртки станції юних натуралістів, стають цілеспрямованими, краще розуміють чого хочуть в житті. Уже на момент закінчення шкільного навчання їх система життєвих цінностей, професійна орієнтація, життєва компетенція є досить стійкою. У нашому закладі кожна дитина може отримати свою частину успіху і зрозуміти власну значимість для суспільства. Вищезазначені форми та методи роботи сприяють оволодінню вміннями орієнтуватися в екологічних проблемах сьогодення, запобігати впливу негативних чинників на здоров’я і берегти природу — основу фізичного, психічного, духовного життя особистості і суспільства.

Літній відпочинок.

Традиційно, під час літніх канікул, на базі СЮН працює табір відпочинку дітей з денним перебуванням «Юний еколог». Цей табір відвідують діти різних соціальних категорій та вікових груп. Відпочинок дітей поєднується з практичною роботою у куточку живої природи, в теплиці, на навчально-дослідній ділянці СЮН. Вихованці виходять за місто з метою збирання лікарської сировини, ведуть фенологічні спостереження за явищами природи, збирають природний матеріал для роботи на заняттях гуртків художньо-естетичного напрямку, надають практичну допомогу природі, вивчають видовий склад рослин і тварин, складають гербарії тощо.

Відповідно до затвердженого плану роботи проводиться виховна, суспільно-корисна праця, спільні масові заходи та відеолекторії з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо здорового способу життя, різноманітні спортивні змагання, екскурсії, експрес-ігри, тренінги, вікторини тощо.
Режим роботи табору з денним перебуванням «Юний еколог»


8.00 - 9.30

Зустріч дітей. Бесіди, інструктажі з правил безпеки життєдіяльності дітей

8.30 - 9.00

Ранкова зарядка, спортивна розминка, рухливі ігри.

9.00 - 10.00

Робота в куточку живої природи. Трудовий десант. Екологічні ігри, вікторини.

10.00 - 11.00

Розваги на свіжому повітрі, спортивні змагання.

Спостереження за природними об’єктами.11.00 – 12.00

Обід.

12.00 – 13.45

Проведення екскурсій, походів, перегляд мультфільмів, конкурси малюнків, роботи з природнім матеріалом.

13.45 – 14.00

Вихід дітей додому.

План роботи дитячого табору відпочинку

з денним перебуванням «Юний еколог»

29.07 – Організаційний збір дітей. Знайомство з вихователями. День знайомств.

Тренінги «Дружна долонька», «Передай усмішку».

День безпеки життєдіяльності: інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей.

Конкурси, вікторини, ігри.

30.07 – Бесіда з ОБЖ «Зоохвороби». Ігри про тварин «Зоовікторина», «Зооарифметика». Трудовий десант «Кролик». Відео година «Тварини-рекордсмени».

31.07 – Бесіди з ОБЖ «Організм людини». Брейн-ринг «Царство тварин».

Гра «Географічна мандрівка. Планета Земля».

Відео година. Перегляд фільму «Земля – наш дім».

01.08 – Інтерактивна мультимедійна бесіда з ОБЖ «Шкідливий вплив паління на організм людини». Конкурс «Дзвінкі голоси».

Інтелектуальна гра «Найуважніший». Рухливі ігри «Біг з капканом», «Сови і соколи». Гра «Географічна мандрівка. Історія пізнання Землі».

02.08 - Бесіди з ОБЖ «Де чистота – там здоров’я». Трудовий десант на території СЮН. Конкурс «Містер і місіс Х». Рухливі ігри «Об’єкти природи», «Крокодил».

05.08 - Інтерактивна мультимедійна бесіда з ОБЖ «Антиалкогольна реклама».

Свято «Посвячення в юннати». Відеогодина «Життя юннатів Рубіжанської СЮН». Конкурс малюнків «Моя Батьківщина - Україна»

06.08 - Бесіди з ОБЖ «Щеплення – профілактика захворювань». Перегляд мультфільму «Про бегемота і щеплення». Виготовлення 3D плакатів на піску «Країна юннатія». Трудовий десант «Квіти на підвіконні». Похід в басейн. «Свято Нептуна»

07.08 - Бесіди з ОБЖ «Наркоткам – «Ні». Робота з природнім матеріалом «Шишкова феєрія». Гра «Клич джунглів». Відео година «Життя видатних людей. Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей».

08.08- Бесіди з ОБЖ «Кулакам – «Ні». Крик - не аргумент». Гра «Юннатівський квест». Гра «Різнокольорова краплинка» (Синя - «Дорожня абетка». Зелена -«Регулювальник». Червона - «Впізнайка». Коричнева - «Брати наші менші». Оранжева - «Музичні запитання». Блакитна - «Весела математика»). Випуск газети «Екватор життя у таборі».

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка