" Масова частка елемента у складі речовини "Дата конвертації03.11.2018
Розмір452 Kb.
ТипУрок

Урок на тему : “ Масова частка елемента у складі речовини ”

Масова частка елемента в речовині — це фізична величина, що визначається відношенням маси, яка припадає на елемент, до маси всієї речовини.

 • Масова частка позначається W (читається дубль-ве) і виражається у частках одиниці або у відсотках. Спосіб обчислення полягає у знаходженні частини від цілого за формулою:
 • W = nAr / Mr
 • де W — масова частка елемента; Аr — відносна атомна маса елемента; n — кількість атомів елемента у формулі; Мr — відносна молекулярна або формульна маса речовини.
 • Приклад. Обчисли масову частку Алюмінію у глиноземі Аl2О3.
 • Розв' язання.
 • Дано:
 • Аl 2O 3
 • W(Al) = ?
 • Мr(Аl 2О 3) = 2Аr(Аl) + ЗАr(O);
 • Мr(Аl 2О 3) = 2 • 27 + 3 • 16 = 102;
 • W(Al) = 54/102 = 0,53, або 53 %
 • Відповідь. Масова частка Алюмінію в глиноземі становить 53 %.
 • Знаючи масову частку елемента в речовині, можна знайти і масу елемента, який у вигляді простої речовини можна добути з будь-якої маси речовини.
 • Приклад. Визнач, яку масу алюмінію можна дістати з глинозему масою 200 тис. т, якщо відомо, що масова частка Алюмінію в глиноземі становить 53 %.
 • Розв' язання.
 • Дано:
 • m(А l 2 O 3 ) = 200 тис. т
 • W(Аl) = 53 % = 0,53
 • m(Аl) — ?
 • З умови задачі відомо, що глинозем масою 1 т містить 1 т • 0,53 = 0,53 т Аl, а 200 тис. т — 200 тис. т • 0,53 = 106 тис. т Аl.
 • Відповідь. З глинозему Аl2О3 масою 200 тис. т можна дістати алюміній масою 106 тис. т.
 • Знаючи масові частки елементів, можна знайти хімічну формулу речовини.
 • Приклад. Виведи формулу речовини, якщо відомо, що до її складу входить Сульфур (масова частка становить 40 %) і Оксиген.
 • Розв'язання.
 • Дано:
 • W(S) = 40 %
 • W(О) = 60 %
 • SxOy - ?
 • Позначимо число атомів Сульфуру через х, атомів Оксигену — через у. Число атомів у речовині прямо пропорційне масовій частці елемента й обернено пропорційне його відносній атомній масі, тобто
 • Знайдені числа виражають кількісне відношення між атомами елементів. Але відношення між атомами може бути виражене тільки цілими числами. Тому обираємо найменше із знайдених чисел, приймаємо його за одиницю і ділимо на нього решту чисел:
 • ВИСНОВКИ
 • Молекули, атоми, йони, будь-які інші структурні частинки речовини розрізняються між собою масою, оскільки вони утворені атомами різних елементів, які теж відмінні за масою.
 • Відносна молекулярна (або формульна) маса речовини позначається Мr. Це безрозмірна величина, яка дорівнює сумі відносних атомних мас хімічних елементів, що входять до складу цієї речовини з урахуванням її формули. Масова частка елемента в речовині — це також безрозмірна фізична величина, що дорівнює відношенню маси елемента до загальної маси речовини.
 • Знаючи масову частку елемента, можна визначити його масу в будь-якій масі речовини і за масовими частками елементів визначити формулу речовини.
 • Завдання для самоконтролю
 • 1. Обчисли відносну молекулярну (формульну) масу таких речовин: озону O3, магній оксиду MgO, соди Nа 2СO3
 • 2. Молекула сахарози складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену й 11 атомів Оксигену. Напиши формулу сахарози й обчисли її відносну молекулярну масу.
 • 3. Формульна маса гашеного вапна Са(OН)2 становить
 • (а) 3,7; (б) 37; (в) 7,4; (г) 74.
 • 4. Обчисли масові частки елементів у мінералі піриті FеS2 (вважати, що домішки відсутні).
 • 5. В якому оксиді — SO 2 чи SO 3 — масова частка Оксигену більша? Розв'яжи усно, а відповідь підтвердь розрахунком.
 • 6. Яку масу заліза можна добути з червоного залізняку масою 2 т, якщо масова частка Fе 2O3 становить 70 % (можливими втратами знехтувати)?
 • Додаткові завдання
 • 7. Відносна молекулярна маса ортофосфатної кислоти Н 3РO 4 дорівнює
 • (а) 98 а.о.м.; (б) 98 г; (в) 98; (г)98кг.
 • 8. Абсолютна молекулярна маса карбон(ІV) оксиду дорівнює
 • (а) 44 а.о.м.; (б) 44 г; (в) 44; (г)44кг.
 • 9. У сульфатній кислоті Н 2SO 4 масові частки елементів становлять
 • (а) Н — 2,0 %; S — 32,7 %; O — 65,3 %;
 • (б) Н — 10 %; S — 17 %; O — 73 %;
 • (в) Н — 65,3%; S — 32,7%; О — 2,0%;
 • (г) Н — 2; S —1; O — 4.

Підсумки уроку

 • 1.Що таке масова частка елемента?
 • 2. Як вона обчислюється?
 • 3. Оцінки роботи учнів на уроці.

Домашнє завдання

 • Прочитати параграф, дати відповіді на запитання.
 • Обчислити масові частки елементів у молекулах, що складаються:
 • А) з двох атомів Фосфору і п'яти атомів Оксигену;
 • Б) з двох атомів Хрому і трьох атомів Оксигену.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка