" Міжнародно-правове регулювання проведення операцій ООН по підтриманню миру (опм)"


менеджмент операцій з підтримання мируСторінка7/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.93 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7
менеджмент операцій з підтримання миру. По суті, під цим менеджментом розуміється керівництво та управління ОПМ на різних її етапах.

Трьома основними етапами проведення сучасних операцій з підтримання миру є етап ініціації, етап імплементації ОПМ, етап згортання контингенту ООН. Кожен з цих етапів вимагає конкретного нормативного регулювання Радою Безпеки.

Важливим висновком даного дослідження є усвідомлення багатогранності та багатофункціональності сучасних міжнародних операцій на відміну від ОПМ першого покоління. Ця обставина обумовлює складність визначення статичних моделей операцій з підтримання миру, що можливе лише на першому етапі проведення ОПМ, бо далі ця модель може видозмінитися залежно від різних об’єктивних обставин.
Сьогодні в складі 16 операцій по підтриманню миру в різних країнах світу служить близько 22 500 військовослужбовців та цивільних поліцейських. Всі ці ОПМ сприяють стабілізації потенційно вибухонебезпечних ситуацій і роблять велику справу підтримання міжнародного миру та безпеки.

У міжнародного співтовариства з’явилося більш чітке розуміння можливостей операцій з підтримання миру та їх користі. Як зазначав Генеральний секретар ООН Кофі Анан: “Ми також прийшли до розуміння того, що бездіяльність перед обличчям масового насильства та загроз міжнародному миру та безпеці неприйнятна – або життєздатна – альтернатива. Хоча мир набагато дешевший, ніж війна, не варто марити, що його можна досягти, заплативши недорого”90.Джерела
Монографічні видання та дослідження

 1. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право. Особлива частина. Навчальний посібник. – К.: УАЗТ, 1999. – 276 с.

 2. Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів.–К.: Либідь, 1995.–184 с.

 3. Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права.-М.: Международные отношения, 1990.-205 с.

 4. Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе.-М.: “Спарк”, 1997.-289 с.

 5. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник.-М.: БЕК, 1997.-317 с.

 6. Лукашук И.И. Международное право в судах государств.-СПб.: СКФ “Россия – Нева”, 1993.-322 с.

 7. Лук’янов А.В. Теорія міжнародних відносин. Основні поняття. – К.: УАЗТ, 1999. – 37 с.

 8. Курс международного права. В 7 т. Т.2 Основные принципы международного права / Г.В. Игнатенко, В.А. Карташкын, Б.М. Клименко и др.-М.: Наука, 1989

 9. Моравецький В. Функції міжнародних організацій. –М., 1976. – 365 с.

 10. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 189 с.

 11. Федеров В.. ООН и проблемы войны и мира. – М., 1988. – 246 с.

 12. Гаджиев К.С. Основы геополитики.-М., 1997.-348 с.

 13. Гальтунг Й. Трансформація конфліктів мирними засобами. – К., «ІКЖЦ», 2000. – 103 с.

 14. Эмин В.Г. Региональные конфликты и международные организации.-М.: «ФЕНИКС», 1991. – 73 с.

 15. Гуго Граций. О праве войны и мира: Репринт. С изд. 1956 г. – М.: Ладомир, 1994. – 868 с.

 16. Современные буржуазные теории международных отношений. – М.: Наука, 1976. – 638 с.

 17. Ксенофонт. – Грецька історія. – Л.: Соцекгиз, 1935

 18. Хрестоматтия по истории Древнего мира / Под ред. И.И. Струве. – М.: Учпедгиз, 1960.-Т.1

 19. Версальский мирный договор. – М.: Литиздат, 1925

 20. United Nations Department of Public Information, The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping, 2nd ed. – New York: UNDPI, 1990

 21. Peacekeeping: The Way Ahead?/ - Washington, 1993. – p. 3

 22. Cindy Collins and Thomas G. Weiss. An overview and Assessment of 1989 – 1996 Peace Operations Publications. – Institute for International Studies Brown University. – p. 21

 23. Tunkin G. International Law in the International System // RdC. 1975-IV

 24. Kunz J. The Changing Law of nations. – Toledo, 1968. – P. 16

 25. Friedman W. The Changing Structure of International Law. – L., 1964. – P. 3

 26. Galtung J. “Conflict Transformation by Peaceful Means”, Geneva 1997. – P.29

 27. Robert Diethelm, “Die Schweiz and friedenserhaltende Operationen 1920 – 1995”, Stuttgart, 1997

 28. Wright Quincy. A Study of War. 2 vols. Chicago, a-1942; b – 1965

 29. Aron, R. La societe industrielee et la guerre. Paris, 1959

 30. America’s strategy in a changing world / edited by Sean M. Lynn-Jones, Steven E. Miller. – London.: The MIT PRESS, 1992. – 398 p.

 31. Sydney D. Bailey, The Procedure of the UN Security Council (Oxford: Clarendon Press, 1988), 2nd ed

Періодична література

 1. Лукашук И.И. Возникновение и становление международного права // Вестник Киевского ун-та. Серия Международные отношения и международное право. – 1984. - №18. – ст. 25 – 32

 2. Меморандум щодо участі України в операціях по підтриманню миру // Політика і Час. – 1997. - №9. – ст. 89

 3. Козырев А. «Система миротворчества ООН: проблемы и перспективы» // Международная жизнь. – 1990. - №11

 4. Балландина Н.В. «Проблема вмешательства и применения силы в миротворческой деятельности ООН» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – 1997

 5. Миротворча діяльність ООН: нове бачення та сучасні тенденції // Політика і Час. – 1994. - №8

 6. Під голубим прапором // Політика і Час. – 1995. - №1. – ст.18

 7. Eric Grove, UN Armed Forces and the Military Staff Committee: a Look Back // International Security. – 14, Spring 1993. – pp. 151 – 163

 8. Goulding Marrack «The Evolution of United Nations Peacekeeping» // International Affairs v. 69, July 1993

 9. Mackinlay J. And Chopra J. «A Draft Concept od Second Generation Multinational Operations» // Thomas J. Watson Institute for International Studies, Brown University Providence. – 1994

 10. Dennis C. Jett «Lessons Unlearned – Or Why Mozambique's Successful Peacekeeping Operation Might Not Be Replicated Elsewhere.» // Journal of Humanitarian Assistance. – 5 December 1995

 11. Winsche H., Winsche-Pihtzka H. Umfassende internationale Sicherheit // SR., 1988. # 8. S 649

Енциклопедичні видання

 1. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова / Том 1. – М.: Издательств. Московский независимый институт международного права, 1997. – 864 с.

 2. Международное право, Словарь-справочник. – М., 1997

 3. Международное право в документах. – М.: Юрид.Лит., 1982

Нормативна джерельна база

 1. Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова / Том 1. – М.: Издательств. Московский независимый институт международного права, 1997. – 543 с.

 2. Butros Butros Ghali «An Agenda For Peace» P. 17, 17 June 1992. - // A/47/277 – S/24111

 3. Provisional rules of procedure of the Security Council. – UNITED NATIONS, New York, 1983

 4. Statement by the United Nations Secretary-General before the Special Commemorative Meeting of the General Assembly honouring 50 jears pf peacekeeping // SG/SM/6732 – 6 October 1998

 5. Доповідь Генерального секретаря ООН про роботу Організації, І. П.17. – А/53/1. 3 вересня 1997 рік. – http://www.un.org/russian/documen/sgreport/a-52-1/97con.htm

 6. Доповідь Генерального секретаря ООН про роботу Організації, І. П.17. – А/53/1. 27 cерпня 1998 рік. – http://www.un.org/russian/documen/sgreport/a-53-1/a-53-1.htm

 7. Report of the Special Committee on Peacekeeping Operations. Comprehensive review of the Whole Question of Peacekeeping Operations in All Their Aspects. // A/AC.246/1

 8. Резолюція Ради Безпеки ООН №661, від 6 серпня 1990 року // S/RES/661 (1990)

 9. Резолюція Ради Безпеки ООН №686, від 2 березня 1991 року // S/RES/686 (1991)

 10. Резолюція Ради Безпеки ООН №693, від 20 травня 1991 року // S/RES/693 (1991)

 11. Резолюція Ради Безпеки ООН №794, від 3 грудня 1992 року //S/RES/794 (1992)

 12. Резолюція Ради Безпеки ООН № 868, від 29 вересня 1993 року //S/RES/868 (1993)

 13. Резолюція Ради Безпеки ООН №1162, від 17 квітня 1998 року //S/RES/1162 (1998)

 14. Заява Голови Ради Безпеки ООН від 22 лютого 1995 року // S/PRST/1995/10

 15. Report of the Secretary-General. Sipplement to An Agenda For Peace // A/50/60/-S/1995/1

Електронні джерела

 1. Kofi Annan. The Future of United Nations Peacekeeping // Address at Georgetown University in Washington, D.C., February 23, 1999. – http://ww.clw.org/pub/clw/un/annan2-23.html

 2. Transcript of the Press Conference by Mr. Bernard Miyet, Secretary-General for Peacekeeping Operations, 29 May 1998. // http://www.un.org/Depts/DPKO/pk50_p.htm

 3. Final Report on the In Depth Evaluation of Peacekeeping Operations: start-up phase. Office of International Oversight Services, dated 17 March 1995 // http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/committee.html

 4. Annual Update Briefing to Member States on Standby Arrangements of 4 November 1998 // http://www.un.org/Depts/dpko/rapid/anb.htm

 5. UN Standby Arrangement System Description. Drafted by UN Department for Peacekeeping Operations. // http://www.un.org/Depts/dpko/rapid/sys.htm

 6. Encyclopedia of International Peacekeeping Operations // http://abc-clio.com/products/product.DIPOC.html

 7. Multidisciplinary Peacekeeping: Lessons From Recent Experience // http://www.un.org/Depts/DPKO/lessons/hanbook.htm


1 Statement by the United Nations Secretary-General before the special commemorative meeting of the General Assembly honoring 50 years of peacekeeping//SG/SM/6732 – 6 October 1998

2 Стаття 1 пункт 1 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

3 Закон України “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях” № 613-ХІУб від 23 квітня 1999 року.

4 Плутарх. Праця латинкою “Asinaria”

5 Томас Гобс “De cive, Epistola dedicatoria”

6 Ксенофонт. – Грецька історія. – Л.: Соцэкгиз, 1935. – С. 30, 113

7 Гуго Гроций. О праве войны и мира: Репринт. С изд. 1956 г. – М.: Ладомир, 1994. – С.549

8 Цей незначний відступ від теми мав на меті вказати найбільш загальні підгрунтя для таких процесів як еволюція міжнародного конфлікту та виникненню сучасних засобів його вирішення. В наступних розділах цієї роботи цим процесам приділятиметься більше уваги.

9 Wright Quincy. A Study of War. 2 vols. Chicago, vol. 1, P. 112

10 Aron, R. La societe industrielle et la guerre. – Paris, 1959. – P.48

11 Хрестоматия по истории Древнего мира/Под редакцией И.И. Струве.– М.:Учпедгиз, 1960.–Т.1.-ст.101-104

12 Прим.: Тут мова вже йде не про філософію, а про закріплення такого поділу в парві Стародавньої Греції

13 Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История междунвродного права.-М.: Международные отношения, 1990. – С. 23

14 Там само. – С. 62

15 Лукашук И.И. Возникновение и становление международного права // Вестник Киевского ун-та. Серия Международные отношения и международное право. – 1984. - № 18. – ст. 25 -32

16 Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права. – М.: Междунраодные отношения, 1990.-С.97

17 Прим.: Мова йде не про галузь міжнародного права в її сучасному розумінні, а про сукупність норм, покликаних врегулювати даний сегмент відносин між державами.

18 Версальский мирный договор. – М.: Литиздат, 1925. – С. 7, 12

19 Бруз В.С. і врегулювання міжнародних конфліктів. – Київ, 1995. – С.7

20 America’s strategy in a changing world/edited by Sean M. Lynn-Jones, Steven E. Miller. – London.: The MIT PRESS, 1992. – P.263

21 Прим.: В даному випадку розглядаються мотиви тільки сторони нападника, оскільки інша сторона конфлікту завжди керується виключно необхідністю захистити свою територію, населення, майно, та інш.

22 Баскин Ю.А., Фельдман Д.И. История международного права. – М.:Международные отношения, 1990. – ст.63

23 Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. = Київ, 1995. – С. 38

24 Доповідь Генерального Секретаря ООН про роботу Організації, 108. – А/52/13 вересня 1997 рік. – http://www/un/org/russian/documen/sgreport/A-52-1/97con

25 Cindy Collins and Thomas G. Weiss. An overview and assessment of 1989 – 1996 Peace Operations Publications. – Institute for International Studies Brown University. – p.21

26 Мадіссон В.В., Шахов В.А. “Політологія міжнародних відносин”, Київ 1997, ст. 99-107

27 Доповідь Генерального Секретаря ООН про роботу Організації, І. П.17. – Ф,53,І, 27 серпня 1998 року. – http://www.un.org/russian/documen/sgreport/a-52-1.htm

28 Galtung J. “Conflict Transformation by Peaceful Means”, Geneva 1997. – P.29

29 United Nations Department of Public Information, The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping, 2nd ed.-New York: UNDPI, 1990. – p. 5

30 Прим.: Зважаючи на традиційне правило ООН досягти згоди воюючих сторін перед розгортанням місії військових спостерігачів або миротворців, положення статті 40 Статуту є найбільш грунтовними рідставами для операцій по підтриманню миру – найбільш грунтовними порівняно з іншими статтями глави УІІ.

31 Див.:Eric Grove, UN Armed Forces and the Military Staff Committee: a Look Back//International Security. – 14, Spring 1993. – pp. 151 - 163

32 Kofi Annan. The Future of United Nations Peacekeeping // Address at Georgetown University in Washington, D.C., February 23, 1999. – http://www.clw.org/pub/clw/un/annan2-23.html

33 Прим.: для порівняння – в період з 1988 по 1998 рік було засновано 36 ОПМ, в яких було зайнято більш ніж 730 тисяч такого персоналу.

34 До такого роду суб’єктів, за Статутом ООН, відносяться держави-члени ООН та держави не члени ООН (ст. 35 Статуту ООН), Генеральна Асамблея ООН (ст. 11 п. 3), Генеральний Секретар ООН (ст. 99).

35 Прим.: за ст. 11 п. 2 ГА ООН уповноважена обговорювати будь-які питання щодо міжнародного миру та безпеки та робити рекомендації зацікавленій державі або одному з органів ООН; за ст. 14 може рекомендувати засоби мирного владнання будь-якої ситуації, яка, на думку ГА, є небезпечною для дружніх відносин між націями.

36 В главі УІ Статуту ООН “Мирне вирішення спорів” в ст. 35 п.3 є відсильна норма, за якою дії ГА ООН по мирному вирішенню спорів не можуть перевищувати ст. 11 та 12 Статуту.

37 Прим.: В даному випадку використано класифікацію функцій міжнародної організації, запропоновану польським професором Моравецьким В. (Моравецький В. Функції міжнародної організації.-М., 1976.-С.90)

38 Butros Butros Ghali “An Agenda For Peace” P. 17, 17 June 1992. - // A/47/277 – S/24111

39 Statement by United Nations Secretary-General before the special commemorative meeting of the General Assembly honouring 50 years of peacekeeping // SG/SM6732 – 6 October 1998

40 Peacekeeping: The Way Ahead?. – Washington, 1993. – p.3

41 Прим.: Мається на увазі встановлення миру (peacemaking англ.), яке теж детально описане в цій доповіді.

42 Butros Butros Ghali, “An Agenda For Peace”, P.20. 17 June 1992.- // A/47/277-S/24111 // http://www.fundfor[eace.org/ffp/d-agenda.htm

43 Моравецький В. Функції міжнародних організацій. – М., 1976. – ст. 247

44 Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. – М.: БЕК, 1997.-ст.223

45 Прим.: До такого виду обладнання відносяться всі види технічних засобів, необхідні дял виконання ОПМ покладених на неї функцій.

46 Goulding Marrack “The Evolution of United Nations Peacekeeping” // International Affairs v. 69, July 1993

47 Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К. 1995.-ст.34

48 Прим.: Такий поділ було проведено американськими фахівцями Макінлі та Хопра в їх дослідженні “Проект концепції багатонаціональних операцій другого покоління” (Mackinlay J. And Choprs J. “A Draft Concept of Second Generation Multinational Operations”, Thomas J. Watson Institute for International Studies, Brown University Providence, 1994)

49 Tunkin G. International Law in the International System // RdC. 1975 – IV. P. 70, 75

50 Kunz J. The Changing Law of Nations. – Toledo, 1968. – P.16

51 Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе.-М.:»Спарк», 1997.-С.322

52 Butros Butros Ghali, “An Agenda for Peace”, P 8, 17 June 1992. - // A/47/277 – S/24111

53 Statement by the United Nations Secretary-General before the special commemorative meeting of the General Assembly honouring 50 years of peacekeeping // SG/SM/6732 – 6 October 1998

54 Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. – М.: «Спарк», 1997. – С.67

55 Friedman W. The Changing Structure of International Law. – L., 1964. – P.3

56 Лукашук И.И. Международное право в судах государств.-СПб.: СКФ «Россия – Нева», 1993. – С. 170

57 Резолюція Ради Безпеки №661, від 6 серпня 1990 року визначила перелік санкцій на основі глави УІІ Статуту, які були застосовані у відповідь га агресію Іраку проти Кувейту // (S/RES/686 (1991)

58 Резолюція Ради Безпеки ООН № 686 (1991) від 2 березня 1991 року // S/RES/686 (1991)

59 Резолюція Ради Безпеки ООН 693 від 20 травня 1991 року // S/RES/693 (1991)

60 Резолюція Раи Безпеки 794 від 3 грудня 1992 року // S/RES/794 (1992)

61 Московский Журнал Международного Права, 1994. - № 4, ст. 31

62 Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.: Либідь, 1995. – С. 19

63 Статут ООН. Ст.24 п.1

64 Прим.: Окрім підтримання миру в доповіді Генерального Секретаря визначені такі форми миротворчої діяльності ООН, як превентивна дипломатія, миробудівництво “peacemaking англ.”

65 Прим.: Таке посилання було зроблене в резолюції РБ № 868 від 29 вересня 1993 року, в якій йшлося про необхідність вжити заходів щодо становища зі збройними нападами на персонал ОПМ з боку збройних формувань сторін конфлікту. // S/RES/868 (1993)

66 Report of the Special Committee on Peacekeeping Operations. Comprehensive review of the Whole Question of Peacekeeping Operations in All Their Aspects. // A/AC.246/1.

67 Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе.-М.: «Спарк», 1997.-с.83

68 Wünsche H., Wünsche-Pietztka H. Umfassende internationale Sicherheit //SR., 1988. #8. S 649

69 Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе.-М.: «Спарк», 1997.-с.92

70 Международное право в документах.- М.: Юрид. Лит., 1982. – С. 9

71 Security Council Resolution 868 (1993) //S/RES/868 (1993) – gopher://gopher.undp.org:70/00/undocs/scd/scouncil/s93/69

72 Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.: Либідь, 1995. – С. 34

73 Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова/Том 1. – М.: Издательство Московский независимый институт международного права, 1997. – С. 557

74 Резолюція Ради Безпеки ООН №868 від 29 вересня 1993 року // S/RES/868 (1993)

75 Report of the Secretary General on the Work of the Organization. Supplement to an Agenda For Peace, P.38 // A/50/60/S/1995/1

76 На ці фактори вказується в заяві Голови Ради Безпеки ООН від 22 лютого 1995 року // S/PRST/1995/10

77 Бруз В.С. “ООН і врегулювання міжнародних конфліктів”, Київ 1995, ст. 19

78 Report of the Secretary General. Supplement to An Agenda For Peace, P.38 //A/50/60/-S/1995/1

79 Резолюція Ради Безпеки ООН 1162 від 17 квітня 1998 року // S/RES/1162 (1998)

80 UN Standby Arrangements System Description. Drafted by UN Department for Peacekeeping Operations. // http://www.un.org/Depts/dpko/rapid/sys.htm

81 Annual Update Briefing to Member States on Standby Arrangements of 4 November 1998 // http://www/un/org/Depts/dpko/rapid/anb/htm

82 Див.: Розділ 2 Принцип добровільної основи формування миротворчого контингенту.

83 Final Report on the In-Depth Evaluation of Peacekeeping Operations: start-up phase. Office of Internal Oversight Services, dated 17 March 1995. P. 50

84 Прим.: до такого роду суб’єктів за Статутом ООН відносяться держави-члени ООН та держави не члени ООН (ст.35 Статуту ООН), Генеральна Асамблея ООН (ст.11 п.3), Генеральний секретар ООН (ст.99).

85 Прим.: В даному випадку дається дуже спрощений варіант розвитку подій під час процесу запровадження ОПМ, оскільки детальне висвітлення цієї проблеми, в силу своєї складності, може бути об’єктом окремого дослідження.

86 Бруз В.С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – К.: Либідь, 1995. – С. 18

87 Моравецький В. Функції міжнародних організацій. – М., 1976. – ст.251 - 253

88 Robert Diethelm, “Die Schweiz und friedenserhaltende Operationes 1920 – 1995”, Stuttgart, 1997

89 Final Report on the In-Depth Evaluation of Peacekeeping Operations: start-up phase. Office of Internal Oversight Services, dated 17 March 1995. P. 35

90 Доповідь Генерального секретаря ООН про роботу Організації, І. П.110. – А/53/1, 27 серпня 1998 року. – http://www.un.org/russian/documen/sgreport/a-53-1.htm
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка