· позначено неправильний варіант відповідіСторінка1/9
Дата конвертації17.11.2018
Розмір0.7 Mb.
#64247
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Читання

 

Частина тесту «Читання» містить тестові завдання закритої форми: ви маєте обрати ОДНУ пра­вильну відповідь та позначити її в бланку А.

Згідно зі специфікацією тесту завдання вважається виконаним, якщо учасник обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку А. Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо:

·     позначено неправильний варіант відповіді;

·     позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант;

·     не позначено жодного із варіантів відповіді.

Текст для читання повинен містити не більше ніж 50-500 слів. Джерела текстів — статті з англо­мовних газет та журналів, уривки з художньої літератури, листи, реклама, оголошення, посібники, звіти, путівники, Інтернет-публікації тощо.

 

ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЧИТАННЯ

 

Перед тестуванням:

·     Уважно ознайомтесь з інструкцією до завдань різних типів заздалегідь, щоб ви могли швидко проглянути інструкцію і знати, що треба робити.

·     Читайте якомога більше.

·     Відпрацьовуйте такі навички читання, як «здогадка про значення незнайомих слів», «розуміння слів-посилань(reference words) в тексті» та швидке читання.

·     Читайте газетні статті або Інтернет-публікації англійською мовою та вчіться:

— розподіляти зміст на факти та думки;

— знаходити тематичні речення у параграфі;

— писати резюме тексту;

— формулювати заголовки до тексту або його частин;

— підкреслювати займенники та шукати слова, на які вони посилаються;

— підкреслювати незнайомі слова та здогадуватися про їхнє можливе значення;

— прочитавши перший параграф, передбачати, про що йтиметься далі.

·     Розширюйте свій словниковий запас. Наприклад, вивчайте по п’ять нових слів зі списку необхідної лексики щодня, випишіть їх на картки та перевіряйте себе час від часу.

·     Практика - це ваш ключ до успіху. Виконуйте якомога більше зразків тесту, щоб звикнути до різних типів завдань та інструкцій.

·     Читайте якомога більше: обирайте тексти з газет, книжок та Інтернет-джерел. Намагайтеся читати не менш ніж 6 сторінок тексту англійською мовою щоденно. Працюйте над навичками чи­тання та швидкістю.

·     Крім навички детального читання, ви маєте оволодіти навичками швидкого читання: пошукове читання (сканування) та ознайомлювальне читання.

·     Пошукове читання — це те, що ми робимо, коли шукаємо значення слова в енциклопедії. Ви знаєте, яку конкретно інформацію вам необхідно знайти, тому швидко проглядаєте сторінку, щоб знайти цю інформацію. Ця навичка використовується і в різних формах завдань. Ви швидко “скануєте” текст і знаходите відповідь.

·  Ознайомлювальне читання також припускає швидке читання тексту з метою пошуку загаль­ного змісту, не намагаючись зрозуміти деталі.

Ця навичка є частиною початкового читання тексту. Нею треба користуватися, виконуючи за­вдання з пошуку заголовків до параграфів та відповідаючи на питання, в якому параграфі міститься певна інформація, або якою є точка зору автора.

 

Під час тестування слушно діяти таким чином:

·     Швидко прогляньте спершу всю частину «Читання» до кінця.

·  Прогляньте тексти, приділяючи увагу:

— заголовкам;

— підзаголовкам;

— ілюстраціям;

— діаграмам;

— назвам;

— словам, які виділені курсивом чи жирним шрифтом.

·   Уважно прочитайте завдання та переконайтеся, що ви робите саме те, чого вимагає інструкція.

·       Починаючи роботу над текстом, по-перше, прочитайте запитання та запам’ятайте їх. Підкресліть у запитанні ключові слова: дати, імена, назви місць тощо. Це потрібно для того, щоб зорієнтуватися, яка інформація вам необхідна, перш ніж починати читати текст. Ці ключові слова стануть вам у на­годі, коли знайдете їх або їхні синоніми в тексті.

·     Прочитайте перший параграф, звіртеся з запитаннями та спробуйте відповісти на якесь із них. Зробіть те саме з наступними параграфами. Під час читання підкреслюйте ключові слова у тексті параграфа. Якщо ви побачили відповідь у тексті, позначте її одразу.

·   Відповідайте на запитання одне за одним за допомогою частин тексту, які ви підкреслили під час першого читання.

·   Пам’ятайте, що запитання до тексту наведено в такому ж самому порядку, як і подано інформацію в тексті. Тому, як правило, відповідь на перше питання міститься у параграфі 1, на дру­ге — у параграфі 2, і так далі. Це правило спрацьовує у формах завдання з вибором однієї правильної відповіді та на визначення правильності/неправильності твердження. Це може не спрацьовувати, коли ви виконуєте завдання на встановлення відповідності та у відповідях на питання «в якому параграфі йдеться про...?»: інформація для таких запитань може бути розкидана по всьому тексті.

·     Не витрачайте багато часу на одне запитання: якщо ви не маєте відповіді, рухайтесь далі. Ви завжди можете повернутися до цього запитання пізніше.

·   Знайшовши відповідь, позначте її поряд із текстом, щоб пізніше перенести її у бланк від­повідей. Не завжди варто відповідати на запитання один за одним: можна спочатку відповісти на найлегші запитання, а потім решту часу міркувати над більш складними.

·   Якщо ви на знаєте відповіді, не залишайте питання без відповіді: оберіть варіант навмання. Ніхто не буде карати вас за неправильну відповідь, а ви використаєте можливість вгадати правильно.

Розподіляючи час, залиште декілька хвилин, щоб ще раз перевірити обрані варіанти відповідей.

 

ФОРМИ ЗАВДАНЬ З ЧИТАННЯ

 

На вас очікують такі форми завдань:

— завдання на встановлення відповідності;

— завдання з вибором однієї правильної відповіді;

— завдання на визначення правильності/неправильності твердження;

— завдання на заповнення пропусків у тексті.

 

а) Завдання на встановлення відповідності

У завданнях такої форми ви маєте підібрати заголовки, ситуації, малюнки, запитання або твер­дження із запропонованих до текстів або частин тексту.

Зазвичай тексти позначені цифрами, а варіанти для встановлення відповідності — літерами, і за­вдання має на два варіанти відповідей більше, ніж потрібно.

Приклад:

Read the texts below. Match choices (A-E) to (1-2). There are two choices you do not need to use.

Write your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

 

WHY DO TEENS TAKE RISKS?

When teens drink or do other forbidden things, adults often say we aren’t thinking about the risks of unsafe behaviour. But a recent study shows that teens think things through far more than people realize. I wanted to know more, so I decided to interview Dr. Valerie Reyna, a Cornell University professor.

David Schmutzer

 

Interviewer: 0_________________

Dr. Valerie Reyna: The conventional wisdom has been that kids do these activities because they think they’re invulnerable and they’re going to live forever. The research has shown that’s not the case. In fact, teens think that they’re more vulnerable than adults think they are.

Teens actually take longer than adults to think about the risks and benefits of doing something dangerous. They even overestimate their risk. But then they decide the benefits — like peer acceptance — outweigh the risks. That’s why they engage in the risky behaviour.

 

Interviewer: 1_________________

Reyna: We used to think that you got to be an adult and you began to calculate risks more. But now the evidence suggests that you calculate less as you get older, and that’s why you don’t take risks.

The theory is that adults don’t need to go into the precise details and weigh them to make a decision. Instead, they base their decisions on their bottom-line “gist” of the situation.

 

Interviewer: 2______________

Reyna: There are certain situations that adults look at and they say, “Wow, we know how this situation is going to turn out before we hear the rest of the story.” For young people without experience, what happens can be a surprise.

For example, let’s say it’s prom night and some kids are renting a hotel room, there’s a lot of drinking going on, and there’s no adult supervision. Most adults won’t be surprised that there might be some behaviour problems in that situation: an adult immediately gets the gist. The bottom-line decision is that you don’t get into that situation. If you’re not in that situation, nothing bad will happen to you.

 

A What makes teens do risky things?

В How can public health officials help to inform teens?

C Why do some teens choose not to take risks?

D When do teens start making more adult decisions?

E What’s “bottom-line” decision-making?

 

Правильні відповіді: 0 — A; 1 — D; 2 — E

Непотрібні варіанти: В та C

Зразок позначення відповідей у бланку: 

Як виконувати завдання на встановлення відповідності

 

·     Уважно прочитайте завдання-інструкцію.

·     Уважно прочитайте варіанти відповідей та підкресліть у кожному з них ключові слова.

·     Прогляньте наведені тексти та знайдіть, в якому з них йдеться про предмет запитання.

·     Тільки-но ви знайдете потрібний текст, прочитайте його уважно і підкресліть слова, які від­повідають варіанту, наведеному в завданні.

·     Пам’ятайте, що зазвичай слова у відповіді не будуть повторювати ті ж слова, що є у тексті. Тому шукайте синоніми, схожі вирази та перефразування.

·     Якщо завдання вимагає пошуку заголовка чи узагальнюючого запитання, швидко прочитайте текст або параграф і коротко сформулюйте його зміст своїми словами; потім продивіться список заголовків і знайдіть правильну відповідь. Переконайтеся, що заголовок чи питання узагальнюють увесь текст чи параграф, а не його частину.

·     Якщо завдання потребує заголовку для всього тексту, швидко прочитайте увесь текст, під­креслюючи головні ідеї, та сформулюйте свій заголовок тексту, після чого шукайте варіант відповіді у списку. Вам також стануть у нагоді загальні стратегії виконання тесту з читання.

 б) Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Кожне завдання має чотири варіанти відповіді, з яких лише один є правильним.

У цьому типі завдання ви можете знайти початок речення, яке вам потрібно завершити, обравши один з чотирьох наданих варіантів, або вам ставиться запитання і вам потрібно обрати найкращу відповідь на нього із чотирьох можливих варіантів. Вас можуть попросити знайти в тексті факти або чиюсь особисту думку. Цей тип завдання може перевіряти ваше загальне розуміння тексту чи змусить вас шукати специфічну інформацію у тексті. Це означає, що ви самі маєте вирішити, який вид читання застосовувати: пошукове чи ознайомлювальне.

Приклад:

Read the text below. For question (1) choose the correct answer (А, В, C or D). Write your answer on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

 

From The Sunday Times

KEEP CLICKING AND YOU’LL BE A SNAPPY THINKER

The net is making us good at quick decisions — but there is a cost

Brendan Montague and Helen Brooks

The internet is changing the way the human brain works, researchers have found. It is improving people’s ability to make snap decisions and filter large amounts of information — but at the cost of subtle skills such as picking up the nuances of facial expression.

Overall, a new study concludes, the brains of those tested were markedly more active when carrying out internet searches than when reading books.

However, the stimulation was concentrated in the areas that control decision-making and complex reasoning. Areas linked to abstract thinking and empathy showed virtually no increase in stimulation.

0 What approach was taken in the recent research to prove the influence of the internet on the human brain?

 

A The brains’ subtleties were tested.

В Abstract thinking was stimulated.

C Net-browsing was compared to reading.

D Some areas were simulated virtually. 

1 According to the text, which of the following is true of the way the internet may improve the human brain?

A Our brains will be able to excel in subtle skills.

В Our brains will be able to take in a lot of information.

C Our brains will be able to respond fast to life options.

D Our brains will be able to do more complex tasks.Правильні відповіді: 0 - C; 1 - C.

 Як виконувати завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

·       Уважно прочитайте завдання-інструкцію.

·       Швидко прочитайте усі запитання та варіанти відповідей:

— підкресліть ключові слова (ті, що дають вам найбільше інформації);

— намагайтесь визначити тему тексту, який ви будете читати, за допомогою слів, що використані у запитаннях;

— візьміть до уваги ілюстрації та діаграми, якщо вони супроводжують текст.

·       Поверніться до першого запитання та з’ясуйте: чи вам потрібна специфічна інформація чи запитання потребує загального розуміння всього тексту. Потім використайте пошукове чи ознайом­лювальне читання для вибору відповіді.

·       Прочитайте відповідну частину тексту дуже уважно та підкресліть у тексті слова, які містять відповідь на запитання.

·       Не залишайте жодного запитання без відповіді.

·       Уважно читайте запитання та вилучайте неправильні відповіді. Вам також стануть у нагод: загальні стратегії виконання тесту з читання на с. 330-331.

 в) Завдання на заповнення пропусків у тексті

У завданнях такої форми пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень/словосполученнями/словами із поданих варіантів.

Приклад:

Read the text below. Choose from (A-E) the one which best fits each of (1-2). There are two choices you do not need to use. Write your answers on the separate answer sheet. An example (0) has been done for you.

I FELT LIKE A STRANGER IN MY ADOPTED COUNTRY

I have been living in this country for ten years already. So 1 decided it was time to apply for citizenship. (0) . It was to check my language skills and knowledge of the U.K. I had to buy a special book to find out a vast spectrum of novelties, such as children’s pocket money, how Christmas is celebrated and the structure of the government and the Royal Family.

(1)________ . The road where the Learning Centre is (where you take the exam) has two parts, separated by a huge roundabout, and traps such as narrow one-way lanes. (2) ________ .

 

A I made an appointment to take the exam in Bristol.

В  It was tightly secured with shutters, its signs badly damaged and surrounded by litter.

C I got lost in the maze of back streets trying to get back to the beginning.

D Going to Bristol was quite an event for me.

E I was looking for someone to advise me about this procedure.

Правильні відповіді: 0 — A; 1 — D; 2 — C

Непотрібні варіанти: В та E 

Як виконувати завдання на заповнення пропусків у тексті 

·    Уважно прочитайте завдання-інструкцію.

·    На відміну від інших форм завдань, роботу над цим завданням треба  починати з читання тексту, тому що робота одразу над варіантами заповнення пропусків може вас легко спантеличити.

·   Швидко прочитайте весь текст, щоб сформувати уявлення про тему тексту та мати змогу передбачити, якої інформації бракує у кожному пропуску.

·   Швидко прочитайте варіанти відповідей, підкресліть у них ключові слова, спробуйте зрозуміти, якої інформації у них бракує. Аналізуйте граматичну форму та лексичні одиниці, які можуть передувати або випливати з варіанту відповіді.

·   Обираючи варіанти, шукайте зв’язки між фразою або реченням для заповнення пропуску та текстом одразу перед чи після пропуску. Приділяйте увагу структурним зв’язкам, наприклад, займенникам, які містять посилання на іменники, що їм передують, або трапляються в тексті після пропуску.

·   Не ігноруйте прислівників або фраз, що з’єднують ідеї, наведені перед пропуском. Наприклад, слова ‘however’ або‘but’ вказують, що їм передує протилежна думка.

·   Не забувайте про граматичну правильність речення: вислів, який ви обрали для заповнення пропуску, має не тільки за змістом, а й граматично відповідати структурі всього речення/тексту.

·   Регулярно повертайтесь до тих варіантів, які ви вже обрали як правильні. Коли вам важко знайти наступну відповідь на заповнення пропуску, це може означати, що ви вже неправильно використали цей варіант раніше. Залишайте досить часу, щоб ще раз перевірити свої відповіді.

·    Вам також стануть у нагоді загальні прийоми виконання тесту з читання.

 

ПРИЙОМИ ЕФЕКТИВНОГО ЧИТАННЯ

 

Швидке читання

1. Перше, що треба зробити, починаючи виконувати тест з читання, це відповісти на питання: «Якою є загальна тема тексту або текстів?» Це можна зробити, якщо читати текст «по діагоналі». Подивіться на текст у цілому, на його заголовок, підзаголовок, малюнки чи фотографії, якщо вони є, та спробуйте передбачити, який його зміст. Швидко прогляньте кожен параграф, зупиняючись тільки на перших реченнях кожного абзацу. Перше речення зазвичай відображає головну ідею та дає вам уявлення про зміст усього параграфа. Таке швидке читання дасть вам інформацію про текст та очікуваний зміст кожної його частини.

2. По-друге, кожне питання містить ключ-підказку, де шукати відповідь у тексті. Тому, з огляду на це, варто не безладно шукати відповідь по всьому тексту, а використати науковий підхід. Знайдіть ключові слова або ідеї в запитанні, які містять або натякають на правильну відповідь. Зазвичай це іменники, дієслова, числівники або словосполучення, які, вірогідно, будуть повторюватись у тексті. Визначивши ключові слова, швидко знайдіть їх у тексті. Правильна відповідь має бути десь поряд.

Приклад:

Why are people attracted to online education?

Ключові слова запитання — ‘why’ та ‘attracted’. Знайдіть в тексті місце, що містить ці або схожі слова, і шукайте там правильну відповідь.

Інколи ключові слова запитання не повторюються в тексті. В такому разі шукайте загальну ідею запитання.

Числівники дуже допомагають при швидкому читанні тексту, оскільки їх легко помітити. Слушно також простежити, чи немає в тексті хронології подій, яку відбивають дати.

3. Коли знайдено місце в тексті, де йдеться про головну тему запитання, зосередьтесь на варіан­тах відповіді. Інколи варіант дослівно повторює частину параграфа, близьку до правильної відповіді. Однак не дайте ввести себе в оману: це може бути «пастка», що відвертає вашу увагу від правильної відповіді та перевіряє, наскільки глибоке та точне ваше розуміння тексту. Правильна відповідь, швидше за все, перефразовує або резюмує відповідну частину тексту, а не повторює її дослівно.

Ті варіанти відповідей, які ви вважаєте правильними, треба дуже уважно прочитати, щоб бути впевненими, що вони справді відповідають на запитання. Відповідь може бути фактично правильною, але вона повинна ВІДПОВІДАТИ НА ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ. Крім того, два варіанти можуть обидва здаватися коректними, тому важливо визначитися, який з них є НАЙКРАЩОЮ відповіддю на запитання. І нарешті, правильним варіантом є той, що відповідає змістові тексту, а не вашим припущенням чи знанням.

Деякі питання не мають ключових слів.

Приклад:

What is the author’s main point?

В такому разі шукайте ключові слова у варіантах відповідей. Потім знайдіть, де йдеться про це в тексті. Використовуючи швидке читання, ви зможете зекономити час на читання.

Інколи важко знайти відповідне ключове слово в запитанні, тоді варто знайти ключові слова для пошуку у варіантах відповідей. Часто варіанти відповідей можна знайти в одному параграфі, що швидко звузить ваш вибір.

 

Фокус параграфа

Зосередьте увагу на першому реченні кожного параграфа, яке є найважливішим. Воно зазвичай містить головну тему параграфа. Якщо зрозумілий зміст першого речення, зрозумілий і зміст всього параграфа. Читаючи запитання, визначіть, у якому параграфі міститься відповідь. Параграфи містять коротку тему, тож відповідь, якщо вона там є, знайти легко. Тому намагайтеся запам’ятати зміст перших речень параграфів, коли одразу від запитання ви переходите до пошуку відповідей у тексті. Такий підхід заощаджує час на виконання завдання.

Головна ідея тексту, як правило, міститься у всіх його параграфах, тоді як головна ідея параграфа може цілковито відрізнятися від головної ідеї кожного наступного параграфа, головна ідея всього тексту так чи інакше впливає на зміст усіх параграфів.

Приклад:

What is the main idea of the passage?

Для кожного варіанту відповіді визначте, скільки абзаців включає запитання. Можна підрахувати, скільки речень відповідають кожному варіанту, але краще з’ясувати, скільки параграфів стосують­ся відповіді, котру ви обрали. Зазвичай неправильні варіанти відповіді — це головні ідеї окремих параграфів, а не всього тексту. Тому важливо обирати той варіант, про який йдеться у більшості параграфів тексту.

 

Усувайте варіанти

Деякі з запропонованих варіантів відповіді можна швидко відкинути. Однак, якщо ви інтуїтивно відкинете правильну відповідь, ваші шанси впадуть до 0%. Відкидайте неправильну відповідь лише за умови, якщо це ваша найліпша вмотивована здогадка. Тоді варто ризикнути.

Наприклад, відповідаючи на такі питання, як: “the text indicates all of the following EXCEPT...”, швидко перегляньте текст, шукаючи згадку з кожного варіанту. Якщо згадка існує, викресліть цей варіант зі списку. Якщо варіанти схожі між собою, їх також можна викреслити.

 

Контекстуальні підказки

Шукайте ключі-підказки в тексті. Відповідь може бути об’єктивно правильною, але не хибною з огляду на зміст тексту та поставлене запитання. Саме контекстуальні підказки допоможуть вам знайти відповідь, яка є найбільш правильною.

Намагайтеся зрозуміти контекст, в якому існує певний вислів. Якщо завдання запитує про те, «що має на увазі» автор, або яке значення має та чи інша фраза в тексті (the implied meaning of a state­ment made in the text), одразу шукайте цей вислів та читайте контекст, в якому ця фраза вживається.

Приклад:

What does Small mean predicting that people will be “more autistic in tendency”?

Шукайте в тексті слова, які пояснюють тенденцію змін (tendency) та якісну характеристику цих змін (more autistic).Правильна відповідь, імовірно, перефразує ці слова з тексту.

 

Факт чи думка

Проаналізуйте, про що йдеться у запитанні: про факт чи про особисту думку? Пам’ятайте, що ті варіанти, які висловлюють факти, зазвичай не містять двозначних невизначених слів. Наприклад, такі слова, як “ordinary” або“acceptable”, не є типовими для фактичних тверджень, тому що для різних людей їхнє сприйняття є різним. Однак, якщо всі варіанти містять такі невизначені слова, перевірте контекст запитання.

Факти можуть висловлюватися у формі висновків дослідження, та їм передують такі слова, як “The scientistsbelieved that ...”. Власні думки часто асоціюють зі словами “thought, believed, under­stood, or wished”.

 

Протилежності

Ті варіанти відповідей, які є прямими протилежностями, зазвичай виявляються правильними. Параграф має свою логіку розвитку теми. Завдання може попросити вас зробити висновок щодо цієї логіки та наводить два схожих варіанти як протилежності.

Приклад:

A) increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts

B) increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts

 

В реальному тесті не так легко визначити такі протилежності. Нехай вас не введуть в оману протилежні слова. Треба знайти значення в тексті та переконатися, що ці варіанти є справжніми протилежностями з незначною різницею у фразуванні. Якщо ви впевнені, що ці варіанти є протилежними, уважно їх вивчіть, перш ніж зробити вибір.

 

Робіть передбачення

Коли ви прочитали текст та завдання, намагайтеся передбачити, якою може бути відповідь, перш ніж прочитаєте варіанти відповідей. Пам’ятайте, що більшість варіантів є неправильними і спеціально створені як відволікаючий прийом, тож тільки-но ви їх прочитаєте, вони впливатимуть на ваш розум, намагаючись відволікти вас від правильної відповіді. Тому відразу після швидкого читання тексту та завдань зробіть передбачення щодо імовірної правильної відповіді. Потім прочитайте варіанти від­повідей та з’ясуйте, чи є серед них такі, що відповідають вашим передбаченням. Якщо так, будьте певними, що це і є правильний вибір.

Звісно, ви можете перевірити усі варіанти відповідей, якщо є час, але у більшості випадків цей підхід спрацьовує.

 

Відповідайте на запитання

Очевидно, що треба обирати тільки ті варіанти відповідей, які відповідають на поставлене запитання. Але інколи тест пропонує вам чудові варіанти відповідей, що є неправильними. Не треба обирати відповідь тільки тому, що вона добре виглядає, або ви вважаєте, що це — правда. Відповідь ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ. Коли ви обрали свою відповідь, поверніться до запитання, перевірте, чи правильно ви його зрозуміли та чи відповідає ваш вибір на запитання.

 

Використовуйте орієнтири

Прочитайте перший варіант відповіді та з’ясуйте, правильна вона чи ні. Якщо ні, перейдіть до наступного варіанту. Якщо він виглядає вірогідним, запам’ятайте його. Це не означає, що ви зробили остаточний вибір: просто ви обрали найкращий варіант, який поки що знайшли. Перейдіть до наступного варіанту, і якщо він гірший за попередні, ідіть далі до наступної відповіді. Якщо цей варіант кращий за попередні, запам’ятайте його як вірогідну відповідь.

Читаючи далі список відповідей, ви подумки відзначаєте той варіант, який здається вам правиль­ним. Це — ваш новий стандарт. З ним ви порівнюєте усі подальші варіанти відповідей. Цей вибір є правильним доти, доки ви не знайдете кращого варіанту. Переконавшись, що кращого варіанту немає, ще раз перевірте, чи ваш вибір відповідає на поставлене запитання.

 

Нова інформація

Правильні відповіді зазвичай містять інформацію, що є в тексті. Дуже рідко правильна відповідь містить нові дані. Це може статися тільки тоді, коли завдання просить вас інтерпретувати текст.

 

Ключові слова

Шукайте ті варіанти відповідей, які містять ті ж ключові слова, що і запитання.

 

Достовірна інформація

Не відкидайте жодну інформацію, що міститься у тексті, особливо тоді, коли текст короткий. Кожна деталь може бути потрібною для визначення правильної відповіді. Інформація в тексті не має за мету ввести вас в оману (на відміну від варіантів відповідей). Якщо текст містить дві теми, які здаються непов’язаними, також не варто їх ігнорувати. Мабуть, існує якийсь зв’язок між ними, інакше б їх не включили до тексту. Ваша мета — встановити цей зв’язок та чи стосується він пи­тання, на яке ви відповідаєте.

 

Розрахунок часу

Якщо текст для читання містить багато незнайомих термінів, пропустіть їх та рухайтесь далі: вам потрібне загальне розуміння тексту, а не його переклад.

Коли в тексті є частина, важка для розуміння, найімовірніше вона не дуже важлива і її можна пропустити. Витрачайте час на читання таких частин тексту, тільки коли ви впевнені, що вони важливі для відповіді на питання. Намагайтеся зрозуміти важкі фрази, тільки коли немає іншого виходу знайти правильну відповідь.

Визначте форму кожного питання. Зазвичай те, як воно сформульоване, може підказати вам, треба одразу шукати відповідь у тексті чи можна вжити логічні міркування. Визначте для себе, які питання є найбільш важкими для вас особисто, а які потребують менше часу, та дійте з викорис­танням відповідних стратегій.

 

ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

 

Сленг, або жаргон

Відповіді, які звучать нейтрально чи науково, значно кращі для вибору, ніж ті, що висловлені на жаргоні.

 

Екстремальні твердження

Уникайте відповідей, які проголошують дуже спірні, радикальні ідеї як незаперечний факт.

 

Схожі відповіді

Якщо дві відповіді є прямо протилежними, одна з них є правильною. Якщо три відповіді є схо­жими між собою, то четверту можна видалити.

Приклад:

A) Plan I or Plan II can be conducted at equal cost

B) Plan I would be less expensive than Plan II

C) Plan II would be less expensive than Plan I

D) Neither Plan I nor Plan II would be effective

Три перші відповіді є схожими, тому що стосуються ціни, тоді як четверта говорить про ефектив­ність і, очевидно, не є правильною.

 

Маркери

Коли завдання потребує зробити висновок, шукайте слова-«маркери», наприклад: likelymaycanwill often,sometimesetcoftenalmostmostlyusuallygenerallyrarely. Автори завдань використовують такі слова, щоб забезпечити різні можливості. Часто відповідь є помилковою тільки тому, що не залишає місця для винятків. Уникайте варіантів, які містять ультимативні слова, такі як “exactly” та “always”.

Приклад:

Animals live longer in cold places than animals in warm places.

Цей варіант відповіді є помилковим, тому що існують винятки, коли у певному теплому кліматі тварини живуть довше, а ця відповідь не залишає жодної можливості для існування винятків. Правильна відповідь, як правило, містить маркери, які допускають існування виключень:

Приклад:

In severe cold, a polar bear cub is likely to survive longer than an adult polar bear.

Ця відповідь є правильною, тому що не тільки відповідає змісту параграфу, а й допускає винятки завдяки слову-маркеру “likely”, яке припускає випадки, коли дитинча білого ведмедя протримається в холоді не довше, ніж доросла тварина.

 

Питання щодо значення слів у тексті

Коли вас питають, в якому значенні вжито у тексті певне слово чи фразу, не намагайтесь згадати знайоме вам значення цього слова. Таке питання виникає саме тому, що це слово чи фраза мають в цьому тексті незвичайне контекстуальне значення. Зверніться до тексту та за допомогою контек­стуальних підказок визначіть правильну відповідь. Не треба одразу вдаватися до вибору популярного значення слова, яке вам давно знайоме.

 

Слова-організатори тексту

Пам’ятайте про слова, які організують логіку тексту та сигналізують про зміну напряму міркувань або думки. Ці слова — універсальні й містяться у текстах різної тематики. Найуживанішим з таких слів є слово “but”. Ось приклади інших слів такого характеру: although, however, nevertheless, on the other hand, even though, while, in spite of, despite, regardless of.

 

Уникайте «фактичних пасток»

Як тільки ви визначили в якому параграфі йдеться про запитання, сфокусуйте на ньому свою увагу. Але будьте уважними, щоб не обрати відповідь, яка фактично є вірною щодо змісту параграфу, але не відповідає на запитання. Ви маєте знайти відповідь на поставлене запитання, навіть коли воно стосується невеликої деталі з параграфу. Не втрачайте фокус пошуку, коли натрапите на варіант відповіді, що стосується інших деталей змісту параграфу. Завжди перевіряйте, чи обраний вами варіант дійсно відповідає на питання, а не є просто правильним твердженням.

 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка