№ ризик як оцінка небезпеки


§ 2.5. Кількісне оцінювання ризику небезпекСкачати 487.2 Kb.
Сторінка5/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір487.2 Kb.
#12795
1   2   3   4   5   6

§ 2.5. Кількісне оцінювання ризику небезпек


ЗАДАЧА-ЗРАЗОК. Про людину відомо, що їй 50 повних років, чоловічої статі, мешкає у місті, є професійним будівельником (спеціальність «муляр-штукатур»). Спосіб життя людини вирізняється наявністю шкідливої звички — куріння. Відомо також, що людина має власний легковий автомобіль, використовуючи його для приватних цілей 100 годин на рік, і це є для неї основною причиною додаткового ризику.

Розрахуйте для цієї людини сумарний ризик наразитися протягом року на смертельну небезпеку.

Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує для цієї людини загальний індивідуальний ризик, і побудуйте кругову діаграму джерел ризиків. Необхідні для розрахунку дані візьміть із довідкових таблиць 2.5-2.11, наведених нижче.

РОЗВ'ЯЗАННЯ 1. Оцінимо для досліджуваної людини ризик смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму:

вік 50 років означає належність до вікової групи № 12 (табл. 2.6), відповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 2.6) становить

R1 = 0,0084=8,4103. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та її стать (чоловіча), звернувшись до табл. 2.7: коефіцієнт Кпр = 1,45, тому скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить

R1* = Кпр R1 = 1,458,410-3 = 1,22 10-2.

 1. Оцінимо для досліджуваної людини ризик загибелі протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві:

будівельні спеціальності за табл. 2.8 мають код 5 і ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом 1-У години Яг = 610-7. Кількість робочих годин протягом календарного року складає для цієї професійної групи робітників 2024 години, тому скориговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві становить

R2* = 610-72024 = 1,21 10-3.

Зв.ув! Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві для особи протилежної статі (для жінки), відповідно до даних табл. 2.7 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику у співвідношенні нещасних випадків між чоловіками і жінками: для даної вікової групи (50 років)

воно складає 74%÷26% = 2,8 , тобто скориговане значення ризику

наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві для особи жіночої статі становило б

R2* = 1/2,8×1,2110-3 =4,310-4. 1. Оцінимо для досліджуваної людини ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку в подуті:

вік 50 років означає належність до вікової групи № 12 (табл. 2.5), відповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 2.5) становить Я, = 0.00120 = 1,2-10"3. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та її стать (чоловіча), звернувшись до табл. 2.7: коефіцієнт К„п = 1,6, тому скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок можливого нещасного випадку в побуті становить

R3* = Кпр R3 = 1,6 1,2 10-3 = 1,92 10-2. 1. Оцінимо для досліджуваної людини ризики наразитися на смертельну небезпеку протягом року, зумовлені її індивідуальним способом життя: за даними табл. 2.10 знаходимо ризик смерті курця, спричинений його шкідливою звичкою — курінням, R4 = 8000 10-6, а за даними табл. 2.7 застосовуємо поправковий коефіцієнт, що враховує стать (чоловіча) і місце проживання людини (місто) — Кпр = 1,45. Тепер скориговане значення ризику, смертельної небезпеки внаслідок куріння обчислюється як R4 = KпрR4= = 1,45800010-6 = 1,1610-2.

Із табл. 2.8 дістаємо, що для непрофесійної діяльності "Водіння автомобіля" погодинний ризик наразитися на смертельну небезпеку становить R4 = 1-4 . Оскільки за умовою задачі кількість годин водіння автомобіля протягом року становить 100 год., скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок ДТП обчислюється, зважаючи на поправковий коефіцієнт Kпр, = 1,6 (табл. 2.7), що враховує стать (чоловіча) і місце проживання людини (місто), як

R4" = Kпр100R4 = 1,6110-4 = 1,610-2.Зв.ув! Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку при непрофесійному водінні автомобіля для особи протилежної статі (для жінки), відповідно до даних табл. 2.7 слід було застосувати поправку, яка враховує статистику ризику нещасного випадку залежно від статі й місцевості, де мешкає людина: для жінок, що мешкають у місті, поправковий коефіцієнт Кт = 0,28, тому скориговане значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного випадку, пов'язаного з водінням власного автомобіля, для особи жіночої статі становило б

R2* = 0,28 × 100 110-4 = 2,8 10-3. 1. Оцінимо для досліджуваної людини сумарний ризик (загальний) наразитися на смертельну небезпеку протягом року, спричинений як її професійною діяльністю, так і індивідуальним способом життя

R = R1* + R2* + R3* + (R4' + R4'') = 1,22 10-2 +1,21 10-3 +1,92 10-3 +1,16 10-2 +1,6 10-2 = 4,29 10-2.

 1. Оцінимо для досліджуваної людини відносні частки кожного з ризиків наразитися на смертельну небезпеку протягом року і подамо їх у вигляді діаграми.

Висновок. Очевидно, що домінуючим внеском у сукупний (загальний) ризик наразитися на смертельну небезпеку є доданок (R4' + R4'') (27% + 38% = 65%), зумовлений індивідуальним способом життя людини.

 1. Проведемо якісний аналіз абсолютних величин складових загального ризику для даної людини за упорядкованою шкалою ризиків смертельних небезпек (табл. 2.12).

Ризик померти внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить 1,2210-2. Така величина серед групи високого ризику відноситься до розряду екстремальних ризик ів.

Ризик померти внаслідок нещасного випадку на виробництві (1,2110 -3) дуже високий.
Діаграма ризиків смертельних небезпек


Ризик наразитися на смертельну небезпеку в побуті (1,9210-3) - теж дуже високий.

Ризик передчасної смерті внаслідок індивідуального способу життя (куріння і поїздки на автомобілі) становить 2,7610-2, що класифікується як екстремальний ризик.

Тож загальний (сумарний) ризик передчасної смерті внаслідок цих факторів - екстремальний.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. Схарактеризуйте основні способи визначення ризику прояву

небезпек.

 1. Поясніть, у чому полягає відмінність концепції абсолютної

безпеки і концепції прийнятного (допустимого) ризику?

 1. За якими критеріями здійснюють оцінювання ризику небезпек?

 2. У який спосіб здійснюється управління ризиком?

 3. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини,

спричинений негативними наслідками куріння, якщо, за даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 2-3 години вмирає 1 курець.

 1. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини,

спричинений негативними наслідками надмірного вживання алкоголю, якщо, за даними медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 4-5 днів вмирає 1 людина, котра зловживала алкоголем.

Таблиця 2.5

Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок в побуті для чоловіків різного віку (на 1-ну людину протягом року)

Вікові групи,за №

Вікові групи,

роки


Ризик смерті у побуті

Вікові групи, за №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у побуті

-

Усі літа разом

0,00092
-

Працездатний вік

(15-60 років)0,00097

№ 10

40-44

0,00089

№ 1

0

0,00078

№ 11

45-49

0,00100

№ 2

1-4

0,00031

№ 12

50-54

0,00120

№ 3

5-9

0,00025

№ 13

55-59

0,00130

№ 4

10-14

0,00022

№ 14

60-64

0,00140

№ 5

15-19

0,00072

№ 15

65-69

0,00150

№ 6

20-24

0,00110

№ 16

70-74

0,00170

№ 7

25-29

0,00088

№ 17

75-79

0,00270

№ 8

30-34

0,00083

№ 18

80-84

0,00420

№ 9

35-39

0,00084

№ 19

85 і старші

0,00700

Таблиця 2.6Ризик смерті людини від генетичних та соматичних захворювань і внаслідок природного старіння організму (на 1-ну людину за рік)

Вікові групи, За №

Вікові групи,роки

Ризик смерті у побуті

Вікові групи, За №

Вікові групи, роки

Ризик смерті у побуті

-

Усі літа разом

0,01050
-

Працездатний вік (15-60 років)

0,03800

№ 10

40-44

0,00270

№ 1

0

0,02300

№ 11

45-49

0,00480

№ 2

1-4

0,00080

№ 12

50-54

0,00840

№ 3

5-9

0,00030

№ 13

55-59

0,01500

№ 4

10-14

0,00020

№ 14

60-64

0,02500

№ 5

15-19

0,00030

№ 15

65-69

0,03800

№ 6

20-24

0,00040

№ 16

70-74

0,05900

№ 7

25-29

0,00050

№ 17

75-79

0,09100

№ 8

30-34

0,00090

№ 18

80-84

0,14300

№ 9

35-39

0,00160

№ 19

85 і старші

0,24000

Таблиця 2.7

Поправковий коефіцієнт Кпр для урахування місця проживання людини та Ії статі.

Тип населеного

пункту


Нещасні випадки

Хвороби

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Місто

1,6

0,28

1,45

0,38

Село

1,9

0,31

1,7

0,42

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и

Скачати 487.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка