1. Екологічна політика УкраїниСторінка1/25
Дата конвертації30.09.2017
Розмір3.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
РЕСПУБЛІКАНСЬКА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН НАВЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛИКИ КРИМ

В 2006 РОЦІ


1. Екологічна політика України
Реалізація екологічної політики України в Автономній Республіці Крим
Завдяки прийнятим мірам адміністративного та економічного впливу у 2006 р. вдалось дещо покращити екологічну ситуацію в Автономної Республіки Крим. Так, з 2003 року обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря зі 132 тис. т/р. до 123 тис. т/р. у 2006 р. На основних підприємствах – забруднювачах розроблено плани заходів щодо зменшення негативного впливу на довкілля, яки розраховані до 2010 року. Завдяки виконання плану заходів в 2006 році на підприємствах досягнуто зменшення викидів в атмосферу більш ніж на 500 т.

Суттєво вдалось покращити стан водних ресурсів, перш за все завдяки проведенню природоохоронних заходів на системах очищення стічних вод. З 2004 р. спостерігається зменшення обсягів скидів зворотних вод з 382,67 млн. м3 до 345,73 млн. м3 у 2006 р., відповідно зменшились обсяги скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти до 728 тис. т/рік.

Проте, у сфері поводження з відходами поки що не вдається зупинити зріст обсягів утворення та розміщення відходів: в 2006 р. утворено 1183,8 тис. т. (у 2005 р. – 967,0 тис. т.).

Особа увага приділяється об’єктам природно-заповідного фонду, преш за все – розробці проектів землеустрою з організації і встановленню меж об’єктів в натурі. На зазначені цілі з Республіканського фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 400,0 тис. грн.

Потребує вирішення питання накопичення промислових відходів підприємств хімічної промисловості, (відходів Сакськго державного хімічного заводу, ЗАТ «Кримський ТИТАН» та ін.). Особливу тривогу викликає проблема накопичення заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (накопичено на складах сільськогосподарських підприємств 1180 т.). Потрібно розробити технологію їх утилізації чи знешкодження.

На території Автономної Республіки Крим розміщено 5 екологічно небезпечних об’єктів, яки увійшли до Переліку 100 найбільш екологічно небезпечних об’єктів України (табл. 1)
Назва екологічно небезпечного об’єкту

Вид економічної діяльності

Відомча

належність

(форма власності)

м. Ялта, Управління житлово-комунального

господарства, смт. Гаспра, полігон побутових відходівНадання послуг із збору і розміщення ТПВ

Комунальна

м. Судак, Комунальне господарство,

полігон побутових відходівНадання послуг із збору і розміщення ТПВ

Комунальна

ЗАТ «Кримський «ТИТАН» м. Армянськ

Виробництво окису титану

Приватна

ВАТ „Кримський содовий завод”

м. КрасноперекопськВиробництво

кальцінированої содиПриватна

ВПВКГ м. Сімферополь

Водопостачання

Комунальна

Рескомприроди Криму щокварталу здійснює перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства зазначеними об’єктами. 2.Атмосферні та гідрологічні умови і явища


Спостереження за станом озонового шару, гідрометеорологічними, гідрологічними умовами, погодою, активністю сонця не входять у компетенцію Рескомприроди Криму.
3.Атмосферне повітря
Промислові підприємства та різні види транспорту є джерелами забруднення атмосферного повітря (стаціонарними й пересувними).

У 2005 році в атмосферне повітря Автономної Республіки Крим стаціонарними джерелами забруднення було викинуто - 34,191 тис. тонн шкідливих речовин, у тому числі твердих - 6,3 тис. тонн, газоподібних та рідких - 29,106 тис. тонн.

Викиди пересувних джерел в 2006 році склали – 89,022 тис. тонн, в тому числі від залізничного, авіаційного та морського видів транспорту - 3,592 тис. тон. На території Автономної Республіки Крим основний вклад в загальний об’єм викидів від пересувних джерел дає автотранспорт: автомобілі індивідуальних власників – 59,6%; автотранспорт суб’єктів господарської діяльності - 36,3 %.

У порівнянні з 2005 р. загальний обсяг викидів зменшився на 2,143 тис. тонн. Зменшення викидів обумовлено впровадженням повітряно - охоронних заходів і зменшенням обсягів виробництва підприємств.

За період 2006р впроваджено 48 заходів на стаціонарних джерелах викидів, загальною сумою виконаних робіт - 2088 тис. грн, що надало змогу зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 0,161 тис. тонн. Динаміка викидів за останні три роки наведена в табл. 3.1.
Таблиця 3.1. Динаміка викидів в атмосферне повітря


Викиди по республіці

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Загальна кількість викидів в атмосферне повітря, тис.т

127,231

125,356

123,213

- від стаціонарних джерел забруднення, тис.т.

35,145

35,10934,191

- від автотранспорту, тис.т

88,233

86,946

85,429

Порівняно з 2005 роком у звітному році обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел значно зменшився в містах Сімферополь, Керч, Красноперекопськ, Ялта, Феодосія та населених пунктах Бахчисарайського, Чорноморського районів; збільшився в населених пунктах Сакського та Красногвардійського районів.

Динаміка викидів в атмосферне повітря у розрізі населених пунктів АР Крим наведена у табл. 3.2.

Водночас, не зважаючи на тенденцію до зниження викидів забруднюючих речовин, рівень забруднення атмосфери (відповідно до даних Центру по гідрометеорології АРК) залишився на рівні 2005 року. За результатами отриманих від відомчих інформаційних служб даних встановлено, що в цілому тенденції погіршення стану навколишнього природного середовища в 2006 році не спостерігається, однак намітилося збільшення рівня забруднення атмосферного повітря в містах Армянську, Красноперекопську, Керчі, Ялті. Зокрема відмічається збільшення по формальдегіду -3 ГДК (м. Армянськ, Красноперекопськ), пилу – 2 ГДК(м. Армянськ), аміаку – 1,75 ГДК (м.Красноперекопськ), фтористому водню -1,4 ГДК(м. Армянськ, Красноперекопськ), решта інгредієнтів відповідають нормам ГДК. Це передусім повязано з нестабільною роботою підприємств хімічної промисловості, викидами автотранспорту, роботою котелень та спалення сміття.

В місті Сімферополі у порівнянні з 2005 роком за такими інгредієнтами, як діоксид сірки, діоксид азоту спостерігається тенденція до зниження рівня забруднення атмосферного повітря, по пилу та оксиду вуглецю рівень забруднення атмосферного повітря перевищує 2,0 ГДК.

Інформація про рівень забруднення атмосферного повітря наведена в табл. 3.3.

Згідно інформації, наданій Кримської республіканської СЕС, перевищень допустимих рівнів вмісту радіоактивних речовин у повітрі, встановлених НРБУ - 97, протягом 2006 р. на території автономії не зафіксовано. Середній показник забруднення атмосферного повітря склав 5,4*10-6 Бк/л, максимальний – 14,8*10-6 Бк/л. Радіоактивні опади радіонуклідів у 2006р були нижче за допустимих концентрацій та не перевищували ГДК.

Рівень забруднення атмосферного повітря на території Автономної Республіки Крим у 2006 році зумовлено викидами від підприємств різних відомств та міністерств, при цьому основна частка припадає на підприємства акціонерних товариств відкритого типу, створених на базі державних підприємств (33,6 % ), Українських міжгалузевих об’єднань, консорціумів, асоціацій та інших організацій, створених на добровільній основі (12,7 %) та підприємств, заснованих фізичними особами (36,2 %), а також від автотранспорту.

Перелік підприємств-основних забруднювачів атмосферного повітря надано у табл. 3.4.

Основними напрямками роботи Рескомприроди Криму в частині охорони атмосферного повітря є нормування викидів і державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

В даний момент зареєстровано понад 1858 об'єктів підприємств і організацій, які здійснюють викиди від стаціонарних джерел. За 2006 рік проведено 980 перевірок підприємств, за виявлені порушення накладено 495 штрафних санкцій, пред'явлено 65 позовів на суму 1785,5 тис. грн. за наднормативні викиди.

Контроль за викидами від автотранспорту здійснювався в рамках проведення 2-х етапів операції “Чисте повітря” и частково при перетинанні транспорту пунктів пропуску Через кордон. В 2006 році перевірено 2866 одиниць автотранспорту, застосовано 624 штрафних санкцій за перевищення вимог стандартів.


Таблиця 3 .2. Динаміка викидів в атмосферне повітря, в тому числі по найпоширеніших речовинах (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) в цілому по Автономної Республіці Крим та в розрізі населених пунктів, тис. т.


Населені пункти

2005 р.

2006 р.

(+/-) 2005 р. до 2004 р.

разом

в т.ч.

разом

в т.ч.

Разом

в т.ч.

Стаціонарні джерела

Пересувні джерела

Стаціонарні джерела

Пересувні джерела

Стаціонарні джерела

Пересувні джерела

разом

в т.ч.

разом

в т.ч.Пил

Діоксид сірки

Діоксид азоту

Оксід вуглецю

пил

Діоксид сірки

Діоксид азоту

Оксид вуглецюДіоксид сірки

Діоксид азоту

Оксид вуглецю
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Сімферополь

33,22

2,14

0,296

0,147

0,822

0,51

31,08

33,481

1,916

0,387

0,124

0,473

0,411

31,565

-

-

+

-

-

-

+

Євпаторія

5,537

0,389

0,097

0,028

0,033

0,117

5,148

5,692

0,385

0,065

0,043

0,044

0,114

5,307

+

-

-

+

+

-

+

Керч

8,637

2,474

0,353

0,51

0,508

0,516

6,163

7,93

2,355

0,312

0,441

0,507

0,459

5,575

-

-

-

-

-

-

-

Ялта

9,358

1,3

0,144

0,361

0,102

0,407

8,058

8,569

0,842

0,231

0,271

0,105

0,153

7,727

-

-

+

-

+

-

-

Красноперекопськ

11,968

10,804

0,228

0,039

0,623

9,54

1,164

11,28

10,027

0,212

0,128

0,564

8,76

1,253

-

-

-

-

-

-

-

Армяньск

10,714

9,716

0,728

7,981

0,347

0,167

0,998

10,694

9,738

0,971

7,432

0,036

0,307

0,956

-

-

+

-

-

-

-

Усього по АРК

125,356

35,109

5,822

9,812

3,147

12,615

90,247

123,212

34,191

5,902

9,237

2,773

11,185

89,021

-

-

-

-

+

+

-

Каталог: docs -> activity-dopovidi -> regionalni -> rehionalni-dopovidi-u-2006-rotsi
regionalni -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ
regionalni -> Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища
regionalni -> Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
rehionalni-dopovidi-u-2006-rotsi -> Звіт про стан навколишнього природного середовища Луганської області у 200 6 році Луганськ 2007 екологічна політика україни
regionalni -> Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка