1 Екосистема як об’єкт моделювання та прогнозування


Визначення похибок прогнозу процесів в екосистеміСкачати 367.5 Kb.
Сторінка12/12
Дата конвертації09.09.2018
Розмір367.5 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

3.2 Визначення похибок прогнозу процесів в екосистемі

Для прогнозу математичної моделі, рівняння якої найкраще описує процеси, що відбуваються в системі та прогнозування за якою буде найбільш вдалим, потрібно визначити похибки математичних моделей по відношенню до експериментальних даних.Для цього визначаються відносні похибки для усіх математичних залежностей з ідентифікованими на попередньому етапі параметрами, за формулою (3.1).
(3.1)
де, yi , f(xi) відповідно, виміряне та дійсне значення змінної.

Провівши ідентифікацію математичної залежності - із ідентифікованих залежностей обирається така, яка має найменшу похибку, знайдену на попередньому етапі наведено в таблиці 3.1.Таблиця 3.1 — Відносні похибки математичних залежностей різного порядку

Регресійні залежності

Рівняння залежності

Відносна похибка, %

y(x)=k·x+b

y = 2,0664x - 80823

30,83

y(x)=a·x2+k·x+b

y=-0,0012x2 + 97,778x - 2E+06

30,81

у(х)=с·х3 +а·х2 +k·x+b

0,0003x3 + 29,986x2 - 1E+06x + 2E+10

30,80

logx

80856Ln(x) - 854988

30,78

уі = х2

y = 26,084x0,3212

30,79y = 31,73e0,01x

30,83

Для прогнозування зміни концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі оптимальною моделлю є рівняння логарифмычної залежності. Оскільки воно має найменшу похибку і дає найбільш точні результати при прогнозуванні.


4 Оцінка стану екосистеми за даними моделювання та прогнозування
Як показало моделювання, досліджувана екосистема (атмосферне повітря) знаходиться в гарному стані. Викиди від підприємств 3, 27, 29 та їхні сумарні викиди не перевищують допустимі норми, а концентрації забруднюючих речовин, що встановилися в приземних шарах повітря майже не перевищують гранично-допустимих концентрацій (ГДК), встановлених для даних речовин наведено в таблиця 4.1.
Таблиця 4.1 – Порівняння рівня забруднення атмосферного повітря від викидів стаціонарних джерел з нормами ГДК

Джерело викидуЗабруднююча речовина, що викидається

Максимальна концентрація забруднюючих речовини, що встановилась в повітрі, мг/м3

ГДК, мг/м3Підприємство № 3

NO2

0,084

40

NO

0,013
Підприємство № 27

NO2

0,015

40

NO

-

-

Підприємство № 29

NO2

0,023

40

NO

-

-

В даній таблиці наведені максимальні значення концентрацій забруднюючих речовин, які можуть встановитися в результаті здійснення викидів. Максимальні концентрації встановлюються на певній відстані від джерела викиду (в залежності від роду викидів та потужності підприємства) за умови, якщо середньозважена небезпечна швидкість вітру дорівнює 0,5 м/с, оскільки висота труб, з яких здійснюється викид, невелика. Із збільшенням відстані від джерела викиду концентрація забруднюючих речовин в повітрі зменшується і стає повністю безпечною для людини.

Використовуючи поліноміальне рівняння третього ступеня і логарифмічну залежність, ми можемо найточніше спрогнозувати зміну концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від викидів стаціонарних джерел, оскільки вони є оптимальними аналітичними залежностями, що описують процеси, які відбуваються в атмосфері.


Висновки

В курсовому проекті ми провели моделювання та прогнозування розсіювання забрунюючих речовин від викидів стаціонарних джерел.

Було охарактеризовано вплив підприємств на навколишнє середовище, Було обрано програмне забезпечення , яке максимально відповідає поставленій задачі та проведено розрахунок викидів.

Приведені математичних моделі, що описують забруднення атмосферного повітря та методи прогнозування концентрацій забруднюючих речовин. Проаналізували вихідні дані для моделювання і прогнозування та встановлено обмеження задачі моделювання екосистеми.

Згідно з методикою ОНД-86 розраховано приземні концентрації забруднюючих речовин від викидів трьох стаціонарних джерел, групи джерел та побудовано карти розсіювання забруднюючих речовин від викидів даних джерел.

Зпрогнозували приземні концентрації забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел за даними спостережень за один місяць.

Визначено похибки прогнозу процесів в атмосферному повітрі та обрано оптимальну модель для прогнозування заданого ряду значень. Для даного випадку такою моделлю є логарифмічна залежність.

Проведено оцінку стану екосистеми – атмосферне повітря за даними моделювання та прогнозування.

Література
1. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. – М.: Высшая школа, 1987. – 320 с.

2. Калверта С.Г., Инглунд Г. М. Защита атмосферы от промышленных загрезнений. – М.: Металлургия, 1988. – 712с.

3. Данилов А.Д., Кароль И.Л. Атмосферный озон: сенсации и реальность. – Л.: Гидрометиздат, 1999. – 120 с.

4. Михеев А.В. и др. Охрана природы. – Москва: Просвещение, 1987. – C.57-77.

5. Бусыгин Б.С., Гаркуша И.Н., Серединин Е.С., Гаевенко А.Ю. Инструментарий геоинформационных систем (справочное пособие). — К.: ИРГ "ВБ", 2000. —172 с.

6. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами, т 1. – Донецьк: УНЦТЕ, 2004. – 58с.

7. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. – Ленінград: Гидрометеоиздат, 1986. – 136с.

8. Петрянов И.В. Сутугин А.Г. Вездесущие аерозоли. М.: Педагогика, 1992. –152 с.9. Монин А.С., Шишков Н.А. Глобальные экологические проблемы. Серия: Науки о Земле. М.: Знание, №6, 1991. – 136 с.

10. Замай С.С., Якубайлик О.Э. Модели оценки и прогноза загрязнения атмосферы промышленными выбросами в информационно-аналитической системе природоохранных служб крупного города: Учеб. пособие – Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 1998. – 109 с.
Каталог: sites -> eco.com.ua -> files -> lib1 -> ref
ref -> Розрахунок економічного ефекту при використанні ресурсоенергозберігаючих технологій на калинівському ездм
ref -> 1. 1 Загальні закономірності впливу екологічних факторів
ref -> Розрахунок необхідного ступеню очищення стічних вод по вмісту шкідливих речовин
ref -> 1 Стан і тенденції розвитку пакувальної індустрії в Україні та світі 4
ref -> 1 оцінка впливу на навколишнє середовище
ref -> Мінеральні води утворюються за рахунок вадозних вод, морських вод, похованих у процесі нагромадження осадів, вивільнення конституційної води в умовах регіонального та контактового метаморфізму гірських порід
ref -> Вступ основні технологічні процеси механічної обробки

Скачати 367.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка