1. Омелько, Карпо, Лаврін – головні герої твору a «Земля» О. Кобилянської БСторінка2/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4
тема твору

A «Момент» В. Винниченка

Б «Маруся Чурай» Л. Костенко

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «В житах» Григорія Косинки

Д «Лісова пісня» Лесі Українки

*22. У повісті «Перехресні стежки» І. Франко НЕ порушив проблеми

A стосунків інтелігенції й народу

Б колоніального статусу України

В впливу мистецтва на людину

Г історичної перспективи нації

Д становища жінки в суспільстві

*23. Починається з розв’язки твір

A «Новина» В. Стефаника

Б «В житах» Григорія Косинки

В «Залізний острів» О. Гончара

Г «Момент» В. Винниченка

Д «Дім на горі» В. Шевчука

*24. Прочитайте уривок.

...Рвали душу мою комунар і націоналіст.

Ці рядки з твору

A «Я...» В. Симоненка

Б «Два Володьки» В. Сосюри

В «Автобіографія» Б.-І. Антонича

Г «У рідній моїй стороні...» В. Свідзінського

Д «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

Завдання 25–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між героїнею та її долею.

1 Марфа Яркова

2 Маруся Кайдаш

3 Мавка

4 мати безіменного чекіста

A іде на самопожертву, щоб урятувати «цвіт душі» свого коханого

Б усе життя свариться зі своєю ріднею

В помирає, дізнавшись про злочин свого чоловіка

Г усе життя безнадійно сподівається на взаємне кохання

Д гине від руки свого сина

26. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

1 Марічка

2 Степан Радченко

3 Рина

4 Василь Кравчина

A Зоська

Б тьотя Мотя

В Андрюша

Г Христя Хуторна

Д Палагна

27. Установіть відповідність між назвою твору та провідним мотивом у ньому.

1 «Молюсь і вірю...»

М. Рильського2 «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка

3 «Я...» В. Симоненка

4 «О земле втрачена, явися...» В. Стуса

A туга за рідним краєм, самотність поета

Б нерозділене кохання

В звеличення любові до життя

Г самодостатність і самоцінність людини

Д призначення поета й поезії

28. Установіть відповідність між стильовою течією та її представником в українській літературі.

1 імпресіонізм

2 символізм

3 футуризм

4 неокласицизм

A М. Семенко

Б В. Женченко

В М. Коцюбинський

Г П. Тичина (ранні твори)

Д М. Рильський

У завданнях 29–32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Зразками пейзажної лірики є твори (запишіть 2–3 назви віршів та їхніх авторів)

30. Проблематика твору «Тигролови» Івана Багряного (запишіть не менше трьох)

31. За жанровим різновидом твір «Поза межами болю» О. Турянського – це

32. Вірш «Два кольори» написав

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. У чому актуальність комедії М. Куліша «Мина Мазайло» в наш час?


ВАРІАНТ 5

Завдання 1–24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. У повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуй-Левицький порушує проблему

A стосунків батьків і дітей

Б тоталітаризму і його впливу на людину

В тяжкої праці на землі та масової еміграції

Г роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком

2. Досліджує драматизм стосунків з коханою, роздумує про взаємне кохання як критерій щастя ліричний герой збірки

A «З журбою радість обнялась» Олександра Олеся

Б «Сонячні кларнети» П. Тичини

В «На білих островах» М. Рильського

Г «Зів’яле листя» І. Франка

3. У романі «Вершники» Ю. Яновського дійовими особами є обидва персонажі

A Данило Чабан, комісар Герт

Б комісар Герт, Івоніка Федорчук

В Івоніка Федорчук, командир Чубенко

Г командир Чубенко, доктор Тагабат

4. У творі «Зачарована Десна» О. Довженка відсутній епізод, коли Сашко

A їхав на косовицю

Б вирвав на городі моркву

В пішов шанувати старих людей

Г поїхав до Києва для навчання в інституті

5. Гумористичну й сатиричну традицію С. Руданського, Л. Глібова, І. Карпенка-Карого в XX столітті продовжив

A Ю. Яновський

О. ДовженкоБC Іван Багряний

В Остап Вишня

Г Гр. Тютюнник

6. Епізод, коли Іван Дідух «ймив стару за шию і пустився з нею в танець», у новелі «Камінний хрест» В. Стефаника є

A експозицією

Б зав’язкою

В розвитком дії

Г кульмінацієюД розв’язкою

7. Досліджує причини братовбивства у своєму творі

A «Земля» О. Кобилянська

Б «Лісова пісня» Леся Українка

В «Я (Романтика)» Микола Хвильовий

Г «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панас Мирний й Іван Білик

8. Засновником українського професійного театру в ХІХ ст. був

A І. Франко

Б М. Куліш

В І. Котляревський

Г І. Карпенко-Карий

Д М. Кропивницький

9. Невідповідність між високим покликанням людини та її дріб’язковістю, зануреністю в побутові сварки – це проблема твору

A «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Б «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Тигролови» Івана Багряного

Д «Камінний хрест» В. Стефаника

10. Одна лiтера в прiзвищi кладе край мріям про щасливе дворянське життя головного героя твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Мина Мазайло» М. Куліша

В «Вершники» Ю. Яновського

Г «Камінний хрест» В. Стефаника

Д «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

11. Вибір між духовним, творчим і земним, матеріальним світами має зробити

A Мойсей («Мойсей» І. Франка)

Б Михайло («Земля» О. Кобилянської)

В Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

Г Карпо («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Д Чіпка «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

12. Проблему взаємовідносин митця й суспільства (чи може митець утекти від життя?) досліджує у своєму творі

A «Мойсей» І. Франко

Б «Лісова пісня» Леся Українка

В «Іntеrmezzо» М. Коцюбинський

Г «Я (Романтика)» Микола Хвильовий

Д «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнник

13. Арідник, лісовик, русалки, чугайстир живуть поряд із героями твору

A «Мойсей» І. Франка

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

14. Спогади про неповторний час закоханості, коли «любові усміх квітне раз – ще й тлінно», покладено в основу вірша

A «О панно Інно...» П. Тичини

Б «Два кольори» Д. Павличка

В «Блакитна Панна» М. Вороного

Г «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Д «З журбою радість обнялась...» Олександра Олеся

15. «Лови летючу мить життя!», «Гори! Життя – єдина мить» – такий лейтмотив вірша

A «Інфанта» М. Вороного

Б«Чари ночі» Олександра Олеся

В «Арфами, арфами...» П. Тичини

Г «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Д «Ніч... а човен – як срібний птах!..» Є. Плужника

16. Заміна загальнолюдських цінностей класовими, трагедія брато-вбивчої війни – тема твору

A «Місто» В. Підмогильного

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Момент» В. Винниченка

Г «Маруся Чурай» Л. Костенко

Д «Вершники» (новела «Подвійне коло»)

Ю. Яновського

17. Проблему суперечності між синівським і революційним обов’язками порушено у творі

A «Мойсей» І. Франка

Б «Момент» В. Винниченка

В «В житах» Григорія Косинки

Г «Іntегmezzо» М. Коцюбинського

Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

8. До громадянської лірики належить твір

A «Арфами, арфами...» П. Тичини

Б «Річний пісок...» Є. Плужника

В «Недумано, негадано...» Л. Костенко

Г «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Д «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

19. Усвідомлення причетності до долі свого народу прийшло до Марусі Чурай

A перед стратою

Б під час суду над нею

В під час облоги Полтави

Г під час подорожі на прощу до Києва

Д коли Полтавський полк виходить у похід

20. У творі «Україна в огні» О. Довженка згодився стати старостою, щоб урятувати село

A Іван Гаркавенко

Б Василь Кравчина

В Лаврін Запорожець

Г Купріян Хуторний

Д Лиманчук

21. Сюжетними мотивами нагадує західноєвропейський «роман кар’єри» твір

A «Тронка» О. Гончара

Б «Місто» В. Підмогильного

В «Вершники» Ю. Яновського

Г «Сонячна машина» В. Винниченка

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

*22. Психологічною новелою, написаною в імпресіоністичній манері, є твір

A «Тронка» О. Гончара

Б «Бояриня» Лесі Українки

В «Каторжна» Б. Грінченка

Г «Перехресні стежки» І. Франка

Д «На камені» М. Коцюбинського

*23. Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм притаманні ліричному героєві твору

A «Дим» Лесі Українки

Б «Під чужим небом» Є. Маланюка

В «Солодкий світ!..» М. Рильського

Г «Коли помер кривавий Торквемада...» Д. Павличка

Д «Ти увійшла нечутно, як русалка...» В. Свідзінського

*24. Боротьбу київських ремісників із феодалами за привілеї та права зображено у творі

A «Диво» П. Загребельного

Б «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого

В «Свіччине весілля» І. Кочерги

Г «Поза межами болю» О. Турянського

Д «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького

Завдання 25–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між літературними персонажами-антиподами.

1 Рахіра

2 Килина

3 тьотя Мотя

4 Галя Вишняк

A дядько Тарас

Б Мавка

В Мокій

Г Анна

Д Маруся Чурай

26. Установіть відповідність між віршем і провідним мотивом у ньому.

1 «Я...» В. Симоненка

2 «Два кольори» Д. Павличка

3 «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка

4 «О земле втрачена, явися...» В. Стуса

A ностальгія патріота за рідною землею

Б оспівування кохання до жінки

В материнська любов і благословіння

Г відчуття особистої гідності та відкриття самоцінності нації

Д призначення поета й поезії

27. Установіть відповідність між літературним об’єднанням (угрупованням) і письменниками, які до нього належали.

1 «неокласики»

2 «покутська трійця»

3 «празька школа»

4 «шістдесятники»

A В. Симоненко, Л. Костенко, І. Драч

Б М. Рильський, М. Зеров, П. Филипович

В О. Теліга, Є. Маланюк, Олег Ольжич

Г Іван Багряний, В. Барка, У. Самчук

Д В. Стефаник, Л. Мартович, М. Черемшина

28. Установіть Єшяяяяяяяяяявідповідність між літературним твором і часом, коли

в ньому розгортаються події.

1 «Поза межами болю» О. Турянського

2 «Диво» П. Загребельного

3 «Україна в огні» О. Довженка

4 «Іntеrmezzо» М. Коцюбинського

A Київська Русь, Друга світова війна, 1965–1966 рр.

Б після поразки революції 1905 р.

В Перша світова війна

Г Друга світова війна

Д громадянська війна

У завданнях 29–32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. За жанровим різновидом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика – перший в українській літературі

30. М. Вінграновський написав твір

31. Від першої особи ведеться розповідь у творах (запишіть не менше двох назв)

32. Персонажами твору «Місто» В. Підмогильного є (запишіть не менше чотирьох)

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Що спільного між образами Марусі Чурай та Мавки? (За драмою-феєрією «Лісова пісня» Лесі Українки та романом «Маруся Чурай» Л. Костенко).


ВАРІАНТ 6

Завдання 1–24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Називали в селі Переломаним, бо тяжкою працею на землі підірвав собі здоров’я,

A Омелька Кайдаша («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Б Івана Палійчука («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

В Івана Дідуха («Камінний хрест» В. Стефаника)

Г Івоніку Федорчука («Земля» О. Кобилянської)

2. Прочитайте уривок з вірша.

Народе мій, до тебе я ще верну,

і в смерті обернуся до життя...

Ці рядки належать

A В. Стусу

Б П. Тичині

В М. Вороному

Г М. Рильському

3. «...руки, руки мені мий разів три на день, не жалій мила. Ну, на лиці вона й так гарненька; а треба б присипать ще борошенцем...» – таку настанову дає своїй дочці

A Денис Сірко («Тигролови» Івана Багряного)

Б Мартин Боруля («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

В Лаврін Запорожець («Україна в огні» О. Довженка)

Г Мина Мазайло («Мина Мазайло» М. Куліша)

4. Реалістичною соціально-побутовою повістю-хронікою є твір

A «Каторжна» Б. Грінченка

Б «Камінний хрест» В. Стефаника

В «Зачарована Десна» О. Довженка

Г «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

5. Наприкінці ХІХ ст. найбільший вплив на становлення українського професійного театру справила родина

A Косачів

Б Франків

В Рудченків

Г Грінченків

Д Тобілевичів

6. «...Боялася мачухи, не знаючи ще, яка вона...; а потім не кидала боятися тим, що вже знала, яка вона»

A Анна («Земля» О. Кобилянської)

Б Докія («Каторжна» Б. Грінченка)

В Килина («Лісова пісня» Лесі Українки)

Г Христя («Україна в огні» О. Довженка)

Д Лариса («За мить щастя» О. Гончара)

7. Ідеологічне і психологічне рабство, відстоювання дрібних особистих інтересів на противагу народним розвiнчано через змалювання образів

A Датана й Авiрона («Мойсей» І. Франка)

Б Івоніки й Сави («Земля» О. Кобилянської) Карпа

В Івана й Андрія Половців («Вершники» Ю. Яновського)

Г Юри й Івана («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

Д Чіпки й Грицька «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

8. Митець і суспільство – така проблема твору

A «Мойсей» І. Франка

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

9. Історію випадкової зустрічі революціонера-підпільника з панною, яка стала приводом для роздумів про плинність життя та мить щастя людини, розповідає у творі

A «Місто» В. Підмогильний

Б «Момент» В. Винниченко

В «Вершники» Ю. Яновський

Г «Тигролови» Іван Багряний

Д «Україна в огні» О. Довженко

10. Безпринципним, до смішного примітивним, позбавленим будь-якої національної гідності зображено головного персонажа твору

A «Диво» П. Загребельного

Б «Мина Мазайло» М. Куліша

В «Місто» В. Підмогильного

Г «Тигролови» Івана Багряного

Д «За мить щастя» Олеся Гончара

11. Українськими Ромео і Джульєттою можна назвати героїв

A Саву й Рахіру («Земля» О. Кобилянської)

Б Марисю й Миколу («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

В Лавріна й Мелашку («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г Івана й Марічку («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

Д Чіпку й Галю («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

12. В українській літературі XX століття досяг не баченого до того синтезу словесних і музичних способів вираження думки поет

A В. Стус

Б П. Тичина

В Д. Павличко

Г Б.-І. Антонич

Д В. Симоненко

13. До групи київських «неокласиків» належать обидва письменники в рядку

A П. Филипович, І. Франко

Б І. Франко, М. Рильський

В М. Рильський, М. Зеров

Г М. Зеров, Б.-І. Антонич

Д Б.-І. Антонич, П. Филипович

14. Тему роздвоєності людської особистості на зламі епох порушено у творі

A «Мойсей» І. Франка

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «Вершники» Ю. Яновського

Г «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д «Моя автобіографія» Остапа Вишні

15. Про чисте трагічне кохання, про високий духовний світ простих людей, життя яких скалічене тоталітарною системою, розповідається у творі

A «Маруся Чурай» Л. Костенко

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «В житах» Григорія Косинки

Г «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

16. Зразком інтимної лірики є твір

A «Автопортрет» Б.-І. Антонича

Б «Українське альфреско» Л. Костенко

В «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

Г «Ніч... а човен – як срібний птах!..» Є. Плужника

Д «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» М. Вінграновського

17. Збунтувалась проти свого сімейного рабства і забобонів, довела, «що свобода й любов для неї понад усе»

A Марічка («Тіні забутих предків» М. КоцюбинськогО

Б Тетяна Запорожець («Україна в огні» О. Довженка)

В Зоська («Місто» В. Підмогильного)

ГЛариса («За мить щастя» О. Гончара)

Д Маруся («Маруся Чурай» Л. Костенко)

18. Трагічне кохання на тлі історичних подій доби Хмельниччини збражено у творі

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «Маруся Чурай» Ліни Костенко

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

19. «Моя повість… не вподобалася Сталіну, і він її заборонив для друку…, щоб не збаламутив я народ своїми критичними висловлюваннями» – так розповідає про історію свого твору

A «Вершники» Ю. Яновський

Б «Тигролови» Іван Багряний

В «Україна в огні» О. Довженко

Г «Я (Романтика)» Микола Хвильовий

Д «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнник

20. Проблему вождя і маси, ролі лідера досліджує

A Б.-І. Антонич («Дороги»)

Б П. Тичина («Одчиняйте двері…»)

В М. Рильський («Молюсь і вірю...»)

Г Є. Плужник («Для вас, історики майбутні…»)

Д Олександр Олесь («По дорозі в Казку»)

21. Образ Софії Київської виступає і як реальна історична пам’ятка, і як художній символ сили, краси мистецтва, втілення людських рук та розуму, мистецького таланту у творі

A «Тронка» О. Гончара

Б «Диво» П. Загребельного

В «Місто» В. Підмогильного

Г «Момент» В. Винниченка

Д «Маруся Чурай» Л. Костенко

*22. Розуміють ____________повноцінне життя як реалізацію себе в культурі жінки-

інтелігентки у творі

A «Собор» О. Гончара

Б «Каторжна» Б. Грінченка

В «Перехресні стежки» І. Франка

Г «Цвіт яблуні» М. Коцюбинського

Д «Valse melancholique» О. Кобилянської

*23. Спорідненими за жанром є твори в рядку

A «Дзвоник» Б. Грінченка і «Цвіт яблуні» М. Коцюбинського

Б «Цвіт яблуні» М. Коцюбинського і «Сойчине крило» І. Франка

В «Сойчине крило» І. Франка і «Вершники» Ю. Яновського

Г «Вершники» Ю. Яновського і «Марія» В. Стефаника

Д «Марія» В. Стефаника і «Дзвоник» Б. Грінченка

*24. Алюзія на відомий вірш Т. Шевченка є у творі

A «Вишні» Б.-І. Антонича

Б «Лист до калини» І. Драча

В «Солодкий світ!..» М. Рильського

Г «Білі акації будуть цвісти...» В. Сосюри

Д «За золотими вікнами зірок» І. Жиленко

Завдання 25–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між героїнею та її описом.

1 Маруся Кайдаш («Кайдашева сім’я»)

2 Мавка («Лісова пісня»)

3 Галя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

4 Марічка («Тіні забу-тих предків»)

A Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітками, вона й трохи не схожа була на селянок… Парубок спершу... прийняв її за ту польову царівну...

Б До неї пристало щось вже дуже солодке, аж нудне.

В ...Обзивалась на гру флояри співанками. Вона їх знала безліч. Вони, здається, гойдалися з нею ще у колисці...

Г Часом вона в своїй розмові несамохіть вкидала слова пісень.

Д ...В ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними з зеленим полиском косами...

26. Установіть відповідність між автором та назвою його твору.

1 І. Франко

2 Леся Українка

3 М. Вороний

4 Олександр Олесь

A «Contra spem spero!»

Б «Блакитна Панна»

В «Молюсь і вірю...»

Г «Сікстинська мадонна»

Д «Чари ночі»

27. Установіть відповідність між твором і його героями.

1 «Тигролови»

2 «Місто»

3 «Зачарована Десна»

4 «Маруся Чурай»

A Григорій Многогрішний, Наталка, майор Медвин

Б Андрюша, доктор Тагабат, дегенерат

В дід Семен, дядько Самійло, Сашко

Г Галя Вишняк, Іван Іскра, Гриць Бобренко

Д Зоська, Степан Радченко, Надійка

28. Установіть відповідність між героями, які перебувають у родинних

стосунках.

1 Лаврін Запорожець

2 Денис Сірко

3 Мина Мазайло

4 Мартин Боруля

A Марися

Б Наталка

В Олеся

Г Оришка

Д Рина

У завданнях 29–32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Твір «Тронка» написав український письменник

30. За жанровим різновидом «Лісова пісня» Лесі Українки – це

31. Перу Є. Маланюка належать твори

32. Провідний мотив твору «Недумано, негадано...» Л. Костенко –

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. У чому секрет невмирущості гумористичних творів Остапа Вишні?

ВАРІАНТ 7

Завдання 1–24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Зустріччю головного героя з «польовою царівною» починається твір

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

2. За жанром твір «Каторжна» Б. Грінченка – це

A роман

Б новела

В повість

Г оповідання

3. Проблему «пропащої сили» досліджено у творі

A «Intermezzo» М. Коцюбинського

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Камінний хрест» В. Стефаника

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

4. У творі «Мина Мазайло» М. Куліша виразником великодержавницьких шовіністичних поглядів є

A Рина

Б тьотя Мотя

В дядько Тарас

Г Мина Мазайло

5. Кульмінацією твору «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого є епізод, коли

A «Дворянскоє депутатскоє собраніє» зачисляє Борулю до дворянського роду

Б Боруля відмовляє Гервасієві Гуляницькому під час сватання до Марисі

В земський суд скасовано, Степана звільнено з роботи

Г Націєвський крадькома втікає із заручин

Д Сенат відмовив Борулі у дворянстві

6. Творам Лесі Українки притаманні стильові ознаки

A бароко

Б модернізму

В класицизму

Г постмодернізму

Д сентименталізму

7. Розповідь від першої особи ведеться в обох творах у рядку

A «Камінний хрест» В. Стефаника, «Земля» О. Кобилянської

Б «Земля» О. Кобилянської, «Момент» В. Винниченка

В «Момент» В. Винниченка, «Intermezzo» М. Коцюбинського

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського, «Лісова пісня» Лесі Українки

Д «Лісова пісня» Лесі Українки, «Камінний хрест» В. Стефаника

8. Прагнення ліричного героя втекти від себе і свого болю через нерозділене кохання – мотив твору І. Франка

A «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

Б «Розвивайся ти, високий дубе...»

В «Легенда про вічне життя»

Г «Безмежнеє поле...»

Д «Декадент»

9. Манера викладу, яку літературознавці називають «потоком свідомості», притаманна твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Вершники» Ю. Яновського

В «За мить щастя» О. Гончара

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Лісова пісня» Лесі Українки

10. Романтичну ідею незнищенності кохання втілено у творі

A «Мойсей» І. Франка

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Місто» В. Підмогильного

Г «Камінний хрест» В. Стефаника

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

11. До громадянської лірики належить твір

A «Річний пісок» Є. Плужника

Б «Блакитна Панна» М. Вороного

В «Балада про соняшник» І. Драча

Г «Зелена Євангелія» Б.-І. Антонича

Д «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

12. Звиродніння людини внаслідок підміни загальнолюдських цінностей класовими – таку проблему досліджує у своєму творі

A «Місто» В. Підмогильний

Б «В житах» Григорій Косинка

В «Мина Мазайло» М. Куліш

Г «Земля» О. Кобилянська

Д «Вершники» (новела «Подвійне коло») Ю. Яновський

13. Навколо двобою персонажів побудовано сюжетну канву твору

A «Момент» В. Винниченка

Б «В житах» Григорія Косинки

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «За мить щастя» О. Гончара

Д «Вершники» (новела «Дитинство») Ю. Яновського

14. Засудження міщанства, національної упередженості та зверхності (від українського націоналізму до великоросійського шовінізму) –така ідея твору

A «Вершники» Ю. Яновського

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «За мить щастя» О. Гончара

Г «Мина Мазайло» М. Куліша

Д «Маруся Чурай» Л. Костенко

15. Сонце – прекрасна, неповторна поезія, а соняшник – поет – такі алегоричні образи твору

A І. Драча

Б В. Стуса

В П. Тичини

Г М. Вороного

Д В. Симоненка

16. Поєднання теперішнього і минулого часу, реальності зі спогадами, введення листа одного з персонажів – такі особливості композиції твору

A «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Україна в огні» О. Довженка

Г «Тигролови» Івана Багряного

Д «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

17. Нерівність душ, любов і зрада, зв’язок митця з народом – така проблематика твору

A «Мойсей» І. Франка

Б «Маруся Чурай» Л. Костенко

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Зачарована Десна» О. Довженка

Д «Intermezzo» М. Коцюбинського

18. Тему трагічної долі українського народу під час Другої світової війни розкрито у творі

A «Момент» В. Винниченка

Б «В житах» Григорія Косинки

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «Україна в огні» О. Довженка

Д «Поза межами болю» О. Турянського

19. Гармонію внутрішнього світу людини з природою, невидимі зв’язки з історією, народними традиціями розкриває

A В. Винниченко («Момент»)

Б В. Підмогильний («Місто»)

В О. Довженко («Зачарована Десна»)

Г І. Нечуй-Левицький («Кайдашева сім’я»)

Д Ю. Яновський («Вершники», новела «Подвійне коло»)

20. Престиж держави важливіший за кохання і навіть життя людини – одна з проблем твору

A «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Б «Зачарована Десна» О. Довженка

В «Місто» В. Підмогильного

Г «За мить щастя» О. Гончара

Д «Момент» В. Винниченка

21. Вагається, чому надати перевагу – боротьбі чи служінню прекрасному, – ліричний герой твору

A «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Б «О земле втрачена, явися!..» В. Стуса

В «Українське альфреско» Л. Костенко

Г «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка

Д «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

*22. Стильові ознаки модернізму наявні у творі

A «Марія» В. Стефаника

Б «Дзвоник» Б. Грінченка

В «Талан» М. Старицького

Г «Людина і зброя» О. Гончара

Д «Облога Буші» М. Старицького

*23. Мотив служіння українському народові, захисту його прав звучить у творі

A «Дим» Лесі Українки

Б «До молоді» М. Старицького

В «Одчиняйте двері...» П. Тичини

Г «У рідній моїй стороні» В. Свідзінського

Д «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

*24. Національну трагедію в роки Другої світової війни, а саме битву під Бродами, зображено у творі

A «Марія» У. Самчука

Б «Фавст» Григорія Косинки

В «Україна в огні» О. Довженка

Г «Огненне коло» Івана Багряного

Д «Поза межами болю» О. Турянського

Завдання 25–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між автором і його твором.

1 Л. Костенко

2 Д. Павличко

3 Б.-І. Антонич

4 Є. Плужник

A «Два кольори»

Б «Вчись у природи творчого спокою...»

В «Хай буде легко. Дотиком пера...»

Г «О слово рідне! Орле скутий!..»

Д «Зелена Євангелія»

26. Установіть відповідність між літературними персонажами-антиподами.

1 Мусій Половець

2 Григорій Многогрішний

3 Михайло Федорчук

4 Лаврін Запорожець

A Сава

Б Гриць Бобренко

В Ернст фон Крауз

Г Медвин

Д комісар Герт

27. Установіть відповідність між назвою твору та його жанром (жанро-

вим різновидом).

1 В. Винниченко. «Момент»

2 Ю. Яновський. «Вершники»

3 Остап Вишня. «Сом»

4 О. Довженко. «Україна в огні»

A роман у новелах

Б новела

В оповідання

Г усмішка

Д кіноповість

28. Установіть відповідність між твором і мотивом, який у ньому звучить.

1 «Блакитна Панна» М. Вороного

2 «Чари ночі» Олександра Олеся

3 «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

4 «Господи, гніву пречистого...» В. Стуса

A вірність своїм переконанням

Б гармонія людини і природи, мистецькі алюзії

В подвиг молоді, яка віддала життя за незалежність України

Г гімн весні як символу життя і натхнення

Д необхідність для поета бути «цілим чоловіком»

У завданнях 29–32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Над суттю мистецтва та значенням слова в житті людини розмірковували поети (запишіть 2–3 вірші та їхніх авторів)

30. У поезії «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки звучить мотив

31. Сучасну українську літературу представляють літературні угруповання (запишіть не менше двох назв)

32. Твори «Автопортрет», «Вишні», «Дороги» написав

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Які «вічні» проблеми досліджував І. Карпенко-Карий у творі «Мартин Боруля»?

ВАРІАНТ 8

Завдання 1–24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. «Відрізнявся він від інших ... палким поглядом темних очей. У ньому відчувались духовна міць і хижа туга» – таким зображує на початку твору головного героя

A О. Кобилянська («Земля»)

Б І. Нечуй-Левицький («Кайдашева сім’я»)

В М. Коцюбинський («Тіні забутих предків»)

Г Панас Мирний та Іван Білик («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

2. Прочитайте уривок.

Та прийде час, і ти огнистим видом

Засяєш у народів вольних колі...

Такими словами висловлює віру в майбутнє українського народу

A І. Франко («Мойсей»)

Б М. Рильський («Молюсь і вірю...)

В М. Вороний («Іванові Франкові»)

Г Леся Українка («І ти колись боролась, мов Ізраїль...»)

3. Усе життя мріяв про праведну смерть, а помер не по-християнськи

A Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

Б Івоніка Федорчук («Земля» О. Кобилянської)

В Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г Чіпка Вареник («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

4 Сенсом життя вважав відновлення дворянства головний персонаж твору

A «Мина Мазайло» М. Куліша

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Intermezzo» М. Коцюбинського

Г «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

5 Протилежними психологічними типами є образи

A Сави й Михайла («Земля» О. Кобилянської)

Б Марусі Чурай та Іскри («Маруся Чурай» Л. Костенко)

В Мотрі й Марусі («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г Килини й Лукашевої матері («Лісова пісня» Лесі Українки)

Д доктора Тагабата й дегенерата («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

6. Бореться протягом усього твору за «цвіт душі» свого коханого й утверджує своїм життям безсмертя духовного начала в людині

A Анна («Земля» О. Кобилянської)

Б Мавка («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Мелашка («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г Марічка («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

Д Галя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика)

7. Проблему взаємовідносин митця і суспільства (чи може митець бути незалежним від життя?) досліджують обидва письменники в рядку

A Ю. Яновський («Вершники»), О. Довженко («Україна в огні»)

Б О. Довженко («Україна в огні»), М. Коцюбинський («Intermezzo»)

В М. Коцюбинський («Intermezzo»), Л. Костенко («Маруся Чурай»)

Г Л. Костенко («Маруся Чурай»), Микола Хвильовий («Я (Романтика)»)

Д Микола Хвильовий («Я (Романтика)»), Ю. Яновський («Вершники»)

8. «...що б не сталось на світі: чи пропала овечка, полюбив легінь,зрадила дівка, заслабла корова, зашуміла смерека – все виливалось у пісню» в головної героїні твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Вершники» Ю. Яновського

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

9. На прийомі контрасту побудовано твір

A «Балада про соняшник» І. Драча

Б «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

В «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки

Г «З журбою радість обнялась...» Олександра Олеся

Д «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

10. Узагальнений образ обивателя радянської доби, новітнього «міщанина у дворянстві» зображено у творі

A «Мина Мазайло» М. Куліша

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Intermezzo» М. Коцюбинського

Г «Камінний хрест» В. Стефаника

E «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

11. Є. Плужнику НЕ належить твір

A «Річний пісок...»

Б «Недумано, негадано…»

В «Для вас, історики майбутні...»

Г «Ніч... а човен – як срібний птах!..»

Д «Вчись у природи творчого спокою...»

12. Образ молодого амбітного письменника є у творі

A «Місто» В. Підмогильного

Б «Момент» В. Винниченка

В «За мить щастя» О. Гончара

Г «Диво» П. Загребельного

Д «Intermezzo» М. Коцюбинського

13. Родину як модель суспільства, роз’єднаного класовими суперечностями в роки громадянської війни, зображено у творі

A «Тигролови» Івана Багряного

Б «Україна в огні» О. Довженка

В «Маруся Чурай» Л. Костенко

Г «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

Д «Вершники» (новела «Подвійне коло») Ю. Яновського

14. Поєднання фантастичного й реального, алегорична форма, піднесено-романтична розповідь – такі особливості твору

A «Балада про соняшник» І. Драча

Б «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

В «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

Г «Як добре те, що смерті не боюсь я...» В. Стуса

Д «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки

15. У творі «Маруся Чурай» Л. Костенко називає «…голосом України, що клекотів у наших корогвах…»

A Івана Іскру

Б Марусю Чурай

В мандрівного дяка

Г Мартина Пушкаря

Д Богдана Хмельницького

16. «...Тонкою, обдарованою натурою, тактовною, доброю, роботящою і бездоганно вихованою хорошим чесним родом» зображено утворі «Україна в огні» О. Довженка

A Христю Хуторну

Б Олесю Запорожець

В Тетяну Запорожець

Г Мотрю Левчиху

Д Христину матір

17. «Перші радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитячих», які вплинули на становлення особистості майбутнього митця, – це
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка