1. Омелько, Карпо, Лаврін – головні герої твору a «Земля» О. Кобилянської Б


тема твору A «Момент» В. ВинниченкаСторінка3/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4
тема твору

A «Момент» В. Винниченка

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Залізний острів» О. Гончара

Г «Зачарована Десна» О. Довженка

Д «В житах» Григорія Косинки

18. «Любові всевишній» присвячено твір

A «Момент» В. Винниченка

Б «Маруся Чурай» Л. Костенко

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «За мить щастя» О. Гончара

Д «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

19. Політика держави стає на заваді коханню і призводить до смерті одного з героїв у творі

A «За мить щастя» О. Гончара

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «Україна в огні» О. Довженка

Г «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

20. НЕ належить до «шістдесятників»

A І. Драч

Б Є. Плужник

В Л. Костенко

Г В. Симоненко

Д М. Вінграновський

21. Софія Київська з’єднала долі талановитого зодчого Сивоока та мудрого правителя князя Ярослава у творі

A «Диво» П. Загребельного

Б «Лісова пісня» Лесі Українки

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «Зачарована Десна» О. Довженка

Д «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

*22. Тему захисту природи порушено у творі

A «Новина» В. Стефаника

Б «Битва» О. Кобилянської

В «Дзвоник» Б. Грінченка

Г «Іван Іванович» Миколи Хвильового

Д «Цвіт яблуні» М. Коцюбинського

*23. Агресивність більшовицької влади, деформація українського національного

характеру під впливом більшовицької ідеології, боротьба добра і зла, віра в незнищенність українського народу – така проблематика твору

A «Марія» У. Самчука

Б «Бояриня» Лесі Українки

В «Новина» В. Стефаника

Г «Свіччине весілля» І. Кочерги

Д «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого

*24. Зрадив Україну, став перевертнем, одступив од своєї віри й народу головний персонаж твору

A «Диво» П. Загребельного

Б «Свіччине весілля» І. Кочерги

В «Іван Іванович» Миколи Хвильового

Г «Поза межами болю» О. Турянського

Д «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького

Завдання 25–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між твором і його жанром (жанровим різновидом).

1 «Мойсей»

2 «Лісова пісня»

3 «Київ – традиція»

4 «О панно Інно...»

A сонет

Б ліричний вірш

В балада

Г драма-феєрія

Д поема

6. Установіть відповідність між твором і його провідним мотивом.

1 «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

2 «Молюсь і вірю...» М. Рильського

3 «Для вас, історики майбутні...» Є. Плужника

4 «Дороги» Б.-І. Антонича

A юнацьке радісно-тривожне очікування змін

Б уславлення борців за вільну Україну

В трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю

Г сприйняття минулого не узагальнено й безлико, а крізь призму людської душі

Д гармонія людини і природи, життєвий оптимізм

27. Установіть відповідність між назвою твору та його персонажами.

1 «Я (Романтика)»

2 «Вершники»

3 «Україна в огні»

4 «Лісова пісня»

A Лесько Черкес, Іскра

Б Килина, дядько Лев

В Лаврін Запорожець, Христя

Г Андрюша, доктор Тагабат

Д Оверко Половець, Герт

28. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

1 Сава

2 Тертика

3 Датан

4 Степан Радченко

A Рина

Б Авірон

В Рахіра

Г Іван Дідух

Д Зоська

У завданнях 29–32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. «Страшно сильно пишете Ви. Так якби-сти витесували потужною рукою пам’ятник для свого народу» – такими словами характеризувала О. Кобилянська манеру письма українського письменника

30. «Шукання Миколи Хвильового почались там, де урвалися шукання...» (запишіть прізвище письменника)

31. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі, її самодостатності й самоцінності звучить у творі В. Симоненка

32. Літературна дискусія тривала протягом (укажіть роки)

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Розкрийте проблему кохання та зради в романі «Маруся Чурай» Л. Костенко.

ВАРІАНТ 9

Завдання 1–24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Зображення тяжкого життя селянства до та після реформи 1861 р. –така тема твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Маруся Чурай» Л. Костенко

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

2. За жанром твір «Камінний хрест» В. Стефаника – це

A новела

Б повість

В роман

Г оповідання

3. Мотря, Мелашка, Карпо, Лаврін – це персонажі твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Камінний хрест» В. Стефаника

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

4. Вірили в те, що природа одухотворена, жива, населена добрими й злими духами, герої твору

A «Мойсей» І. Франка

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

5. Смерть головного героя як пророка, не визнаного своїм народом, – така ідея твору

A «Мойсей» І. Франка

Б «Вершники» Ю. Яновського

В «В житах» Григорія Косинки

Г «Іntermezzo» М. Коцюбинського

Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

6. Головне в житті – не титул, а вміння залишатися порядною, високоморальною людиною в усіх життєвих ситуаціях – така ідея твору

A «Вершники» Ю. Яновського

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

7. Суперечність між високим покликанням людини й буденщиною, яка часто руйнує поезію людської душі, – суть конфлікту твору

A «Момент» В. Винниченка

Б «Тигролови» Івана Багряного

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Камінний хрест» В. Стефаника

Д «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

8. Прагнення людини до любові, добра, співчуття – одна з проблем твору

A «Мойсей» І. Франка

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Каторжна» Б. Грінченка

Г «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

9. Внутрішній конфлікт між нормальним і ненормальним психологічним станом героя є центральним у творі

A «Вершники» Ю. Яновського

Б «Маруся Чурай» Л. Костенко

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Тигролови» Івана Багряного

10. Спільним мотивом поєднано обидва твори в рядку

A «Блакитна Панна» М. Вороного, «Арфами, арфами...» П. Тичини

Б «Арфами, арфами...» П. Тичини, «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки

В «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки, «Чари ночі» Олександра Олеся

Г «Чари ночі» Олександра Олеся, «Під чужим небом» Є. Маланюка

Д «Під чужим небом» Є. Маланюка, «Вишні» Б.-І. Антонича

Е «Вишні» Б.-І. Антонича, «Блакитна Панна» М. Вороного

11. Конфлікт між гуманізмом і фанатизмом наявний у творі

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Маруся Чурай» Л. Костенко

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

12. Ідеологом літературної дискусії 1925–1928 років був

A М. Зеров

Б М. Куліш

В Ю. Яновський

Г Микола Хвильовий

Д В. Підмогильний

13. Зображує різне ставлення обивателів до українізації

A М. Зеров

Б П. Тичина

В М. Куліш

Г Ю. Яновський

Д Микола Хвильовий

14. «Чому я виросла не горда, не достойна і не гідна? Чому в нашому районі ви міряли наші чесноти на трудодень і на центнери бурякові?» – так порушує проблему виховання людини в радянському суспільстві героїня твору «Україна в огні» О. Довженка

A Христя Хуторна

Б Олеся Запорожець

В Тетяна Запорожець

Г Мотря Левчиха

Д Христина мати

15. Не уявляє свого існування без поезії, сповідує за покликом серця її закони ліричний герой твору

A «Я...» В. Симоненка

Б «Два кольори» Д. Павличка

В «Блакитна Панна» М. Вороного

Г «Балада про соняшник» І. Драча

Д «О земле втрачена, явися!..» В. Стуса

16. Доля і недоля України, біда чи вина в цьому її народу, митець і його народ, шляхетне й нице в стосунках між людьми – така проблематика твору

A «Земля» О. Кобилянської

Б «Маруся Чурай» Л. Костенко

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Камінний хрест» В. Стефаника

Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

17. Дмитро Павличко в поезії «Два кольори» використовує поетичний символ

A калини

Б дороги

В сонця

Г поля

Д Вітру

18. Автобіографічну основу має твір

A «Диво» П. Загребельного

Б «Україна в огні» О. Довженка

В «Маруся Чурай» Л. Костенко

Г Вершники» Ю. Яновського

Д Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

19. Прочитайте уривок із твору «Залізний острів» О. Гончара. Вже бомбили, і ще бомбитимуть – бомбитимуть, доки не розбомблять, доки не буде виконана вся військова програма! ...Через деякий час почули гуркіт над полігоном. І ще гуркіт.

Цей епізод є

A експозицією

Б зав’язкою

В розвитком дії

Г кульмінацією

Д розв’язкою

20. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ наявні у творі

A «Дім на горі» В. Шевчука

Б «Диво» П. Загребельного

В «Місто» В. Підмогильного

Г «За мить щастя» О. Гончара

Д «Маруся Чурай» Л. Костенко

21. На протиставленні двох образів-символів побудовано твір

A «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Б «Стилет чи стилос?..» Є. Маланюка

В «Балада про соняшник» І. Драча

Г «Зелена Євангелія» Б.-І. Антонича

Д «Страшні слова, коли вони мовчать...» Л. Костенко

*22. Соціально-психологічною повістю з життя інтелігенції є твір

A «Марія» У. Самчука

Б «Бояриня» Лесі Українки

В «Перехресні стежки» І. Франка

Г «На камені» М. Коцюбинського

Д «Valse melancholique» О. Кобилянської

*23. Мотив усвідомлення свого родового коріння та нерозривного зв’язку з малою батьківщиною звучить у творі

A «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» М. Вінграновського

Б «Білі акації будуть цвісти...» В. Сосюри

В «Солодкий світ!..» М. Рильського

Г «Лист до калини...» І. Драча

Д «Вишні» Б.-І. Антонича

*24. Василь Голобородько, Микола Воробйов, Віктор Кордун належать до

A поетів- «шістдесятників»

Б «празької школи» поетів

В «київської школи» поетів

Г київських «неокласиків»

Д «покутської трійці»

Завдання 25–28 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між персонажем і його портретом або особливостями характеру.

1 Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я»)

2 Чіпка Вареник («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

3 Лукаш («Лісова пісня»)

4 безіменний чекіст («Я (Романтика)»)

A діти не гралися з ним – били, бо був «виродок»

Б м’ятежний син, який зовсім замучив себе

В намагався піймати чарівну, невловиму мелодію, яка йому увесь час чулася

Г у шинку любив запивати «давнє панщинне горе»

Д дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось дитяче

26. Установіть відповідність між твором і його жанровим різновидом.

1 «Поза межами болю» О. Турянського

2 «Лісова пісня» Лесі Українки

3 «Дім на горі» В. Шевчука

4 «Маруся Чурай» Л. Костенко

A драма-феєрія

Б повість-преамбула

В поема в прозі

Г роман у новелах

Д роман у віршах

27. Установіть відповідність між персонажем новели «Подвійне коло» Ю. Яновського та поглядами, які він захищає.

1 денікінець Андрій

2 петлюрівець Оверко

3 махновець Панас

4 більшовик Іван

A Рід – це основа, а найперше – держава, а коли ти на державу важиш, тоді хай брат брата зарубає.

Б ...Ми анархію несем на плечах, нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття?

В Тому роду не буде переводу, у котрому браття милують згоду.

Г ...Рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс.

Д Проклинаю тебе моїм руським серцем, ім’ям великої Росії-матінки.

28. Установіть відповідність між твором і його автором.

1 «Мені зоря сіяла нині вранці...»

2 «Українське альфреско»

3 «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...»

4 «Для вас, історики майбутні...»

A М. Вінграновський

Б В. Стус

В Є. Плужник

Г Б.-І. Антонич

Д Л. Костенко

У завданнях 29–32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. До покоління українських митців «розстріляного відродження» належать (запишіть не менше трьох прізвищ)

30. До пейзажної лірики належать твори письменників (запишіть не менше трьох творів та їхніх авторів)

31. Провідними мотивами творчості В. Стуса є (запишіть не менше двох мотивів і назви творів, у яких ці мотиви звучать)

32. До письменників, які творили за межами України, належать (запишіть два прізвища)

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Які роздуми викликав у вас роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика?

ВАРІАНТ 10

Завдання 1–24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. У творі «Зачарована Десна» О. Довженка Сашко найбільше любив музику

A вітру

Б шепоту трав

В співу солов’я

Г клепання коси

2. «Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, як би два залізні краки стягали тулуб до ніг»

A Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

Б Івоніка Федорчук («Земля» О. Кобилянської)

В Омелько Кайдаш («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г Іван Палійчук («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

3. Роль визначної особистості в долі нації розкриває образ

A Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)

Б безіменного чекіста («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

В Мавки («Лісова пісня» Лесі Українки)

Г Мойсея («Мойсей» І. Франка)

4. «Польовою царівною» у творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика названо

A Оришку

Б Христю

В Мотрю

Г Галю

5. «Ти, сину, не дружи з нерівнею, краще з вищими, ніж з нижчими» – таку настанову дає головний герой твору

A «Місто» В. Підмогильного

Б «Мина Мазайло» М. Куліша

В «Вершники» Ю. Яновського

Г «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Д «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

6. Датана й Авiрона як уособлення ідеологічного та психологічного рабства розвiнчано у творі

A «Мойсей» І. Франка

Б «Земля» О. Кобилянської

В «Intermezzo» М. Коцюбинського

Г «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

7. Міфологічне світосприймання і світовідчуття гуцулів зображено у творі

A «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Б «Intermezzo» М. Коцюбинського

В «Лісова пісня» Лесі Українки

Г «Маруся Чурай» Л. Костенко

Д «В житах» Григорія Косинки

8. Епізод зустрічі героя із селянином у творі «Intermezzo» М. Коцюбинського є

A експозицією

Б зав’язкою

В розвитком дії

Г кульмінацією

Д розв’язкою

9. Проблему братовбивства досліджено в обох творах у рядку

A «Вершники» Ю. Яновського, «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Б «Я (Романтика)» Миколи Хвильового, «Тигролови» Івана Багряного

В «Тигролови» Івана Багряного, «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

Г «Пам’яті тридцяти» П. Тичини, «Земля» О. Кобилянської

Д «Земля» О. Кобилянської, «Вершники» Ю. Яновського

10. Ознаки модернізму наявні у творі

A «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й Івана Білика

Б «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Г «Лісова пісня» Лесі Українки

Д «Каторжна» Б. Грінченка

11. Витвори мистецтва навіяли обом авторам роздуми про жінку у творах

A «О панно Інно...» П. Тичини, «Сікстинська мадонна» І. Франка

Б «Сікстинська мадонна» І. Франка, «Інфанта» М. Вороного

В «Інфанта» М. Вороного, «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Г «Молюсь і вірю...» М. Рильського, «Автопортрет» Б.-І. Антонича

Д «Автопортрет» Б.-І. Антонича, «О панно Інно...» П. Тичини

12. Першим урбаністичним романом в українській літературі був твір

A «Тронка» О. Гончара

Б «Диво» П. Загребельного

В «Місто» В. Підмогильного

Г «Маруся Чурай» Л. Костенко

Д «Вершники» Ю. Яновського

13. Проблему внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і відданістю абстрактній ідеї досліджено у творі

A «Момент» В. Винниченка

Б «Вершники» Ю. Яновського

В «Тигролови» Івана Багряного

Г «В житах» Григорія Косинки

Д «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

14. «...такий, що в нього кури по-українському говорять» герой твору «Мина Мазайло» М. Куліша

A Мина Мазайло

Б дядько Тарас

В Тертика

Г Мокій

Д Губа

15. Міфологія та побут Лемківщини є джерелом образних асоціацій у творчості

A М. Зерова

Б М. Вороного

В Є. Плужника

Г Б.-І. Антонича

Д Олександра Олеся

16. Активне осмислення історії України, розмаїтих проблем тогочасного життя наявне в тій частині твору «Маруся Чурай» Л. Костенко, де розповідається про

A суд над Марусею

Б виступ у похід Полтавського полку

В спогади про дитинство Марусі й Гриця

Г мандрівку Марусі й дяка до Києва на прощу

Д Івана Іскру та його поїздку до Б. Хмельницького

17. НЕ належить до письменників-«шістдесятників»

A І. Драч

Б Д. Павличко

В М. Рильський

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка