1 Поняття конкурентоспроможності потенціалу підприємства Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства


Роль стратегічного аналізу в забезпеченні цільового рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємстваСкачати 361.14 Kb.
Сторінка2/10
Дата конвертації19.07.2020
Розмір361.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.3. Роль стратегічного аналізу в забезпеченні цільового рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства

В забезпеченні цільового рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства важлива роль належить стратегічному аналізу.

В найбільш загальному вигляді стратегічний аналіз це комплексне дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан.

Метою стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства є виявлення позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на формування та розвиток елементів потенціалу у конкурентному середовищі.

В процесі розробки програм стійкого розвитку потенціалу підприємства, виявлення сильних та слабких позицій у формуванні та реалізації елементів потенціалу доцільно застосування таких методів

 • STEP-аналіз;

 • SWOT-аналіз;

 • SPACE-аналіз;

 • модель GE/McKinsey;

Метод STEP-аналізу дозволяє охарактеризувати зовнішню економічну ситуацію комплексно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, технологічних, економічних, політичних, правових. Аналіз здійснюється за схемою “чинник – підприємство”. Результати аналізу оформлюються у вигляді матриці, на горизонтальній осі якої визначаються чинники макро-середовища, на вертикальній – сила їхнього впливу в балах, рангах або інших одиницях виміру. Результати STEP-аналізу дозволяють оцінити зовнішню економічну ситуацію, що склалася в галузі виробництва та комерційної діяльності.

Одним із найпоширеніших інструментів стратегічного аналізу позиції підприємства (потенціалу) в конкурентній боротьбі є метод SWOT-аналізу (назва утворилася як абревіатура чотирьох англійських слів: Strengths, Weeknesses, Opportunities, ThreatsSWOT, що у перекладі означає “сили, слабкості, можливості, загрози”).Застосування SWOT-аналізу має сприяти

 1. прийняттю зусиль щодо перетворення слабкостей на сили, загроз на можливості;

 2. розвитку сильних позицій відповідно до обмежених можливостей.

SWOT-аналіз передбачає виконання певної послідовності дій.

 1. Ідентифікація та вивчення факторів зовнішнього оточення підприємства з метою виявлення поточних та потенційних загроз та своєчасного запобігання збитків внаслідок їхньої дії.

 2. Ідентифікація та вивчення факторів зовнішнього оточення підприємства з метою виявлення поточних та потенційних можливостей, необхідних для запобігання загрозам і зміцнення конкурентних позицій.

 1. Ідентифікація та аналіз сильних позицій складових потенціалу – конкурентних переваг підприємства.

 2. Ідентифікація та аналіз слабких сторін потенціалу підприємства.

5. Узгодження сил (слабкостей) із можливостями (загрозами) шляхом їхнього позиціонування на полях двомірної SWOT-матриці (вісь абсцис – сили та слабкості, вісь ординат – можливості та загрози) та розробки стратегій підвищення конкурентоспроможності відповідно до однієї з чотирьох можливих позицій в матриці:

 1. сильні позиції – зовнішні можливості (стратегія використання сил для реалізації можливостей);

 2. сильні позиції – зовнішні загрози (стратегія використання сил для нейтралізації загроз);

 3. слабкості – зовнішні можливості (стратегія реалізації можливостей для подолання слабкостей);

 4. слабкості – зовнішні загрози (стратегія скорочення діяльності в даному ринковому сегменті).

Метод SPACE-аналізу є похідним від SWOT-аналізу та застосовується для оцінки сильних та слабких сторін діяльності невеликих підприємств за такими групами критеріїв:

 1. фінансова сила підприємства (ФС);

 2. конкурентоспроможність підприємства (КП);

 3. привабливість галузі (ПГ);

 4. стабільність галузі (СГ).

На основі вивчення ключових критеріїв у складі кожної групи складається матриця спрямованої стратегії в системі координат SPACE та будується вектор позиції підприємства, що оцінюється. Положення вектора визначає тип рекомендованої стратегії (консервативна, захисна, конкурентна, агресивна) для зміцнення конкурентних позицій. Побудова вектора наведена на рис. 1.3.1. Причому початок вектора знаходиться в точці початку координат, кінець вектора знаходиться в точці А з координатами:

х = ПГ – КП;

у = ФС – СГ.
ФС
Консервативна 10 Агресивна

стратегія стратегія
5

5 10

КП 0 ПГ

-10 -5 А

Захисна -5 Конкурентна

стратегія стратегія
-10

СГ
Рис. 1.1. Визначення вектора рекомендованої стратегії підприємства

в системі координат SPACE
Одною з найпопулярніших моделей стратегічного аналізу-конкурентоспроможності потенціалу є модель GE/McKinsey, (розроблена спеціалістами корпорації General Electric спільно із консалтинговою компанією GE/McKinsey &Co.

На основі рейтингів конкурентоспроможності потенціалу підприємства (горизонтальна вісь) та привабливості галузі (вертикальна вісь) визначається стратегічне положення підприємства у форматі матриці 3x3.

Рейтинговий показник конкурентоспроможності є результатом взаємодії таких чинників: стратегії; компетенції (сукупність навичок та досвіду); загальновизнаних цінностей; організаційної структури; системи бізнес-процесів і ресурсів; кадрів; стилю дій з реалізації стратегії та ін.

Рейтинговий показник привабливості галузі (ринку) визначається з урахуванням абсолютного розміру ринку, його темпів зростання, ємності, механізму ціноутворення, сили конкуренції, прибутковості, правових обмежень, диференціації продукції та ін.

Вертикальна вісь поділяється на три відрізка, що відповідають високій (67-100 балів за 100-бальною шкалою), середній ( 33-67 балів) і низькій (менше за 33 бали) привабливості ринку. Горизонтальна вісь конкурентоспроможності поділяється на три відрізка за аналогічним принципом.

Положення кожного об’єкта оцінки фіксується на готовій матриці та визначаються зони стратегічних позицій, в яких опинилися підприємства (або їхні підрозділи), а також відповідні пріоритети в орієнтації майбутніх стратегій розвитку (рис.1. 3.3) [12]

Так, наприклад, якщо конкурентоспроможність потенціалу низька, а ринок, на якому діє таке підприємство, непривабливий (нижній правий квадрат матриці), то відповідно до моделі GE/McKinsey може бути рекомендована стратегія скорочення масштабів діяльності та поступового виходу з ринку.

Привабливість ринку

100

“Переможець/ інвестування, збереження сильних сторін”

“Переможець/ вибіркове інвестування у розвиток”

“Сумнівний бізнес/пошук шляхів подолання слабостей, вихід із бізнесу”
“Переможець/ зростання прибутковості”

“Середній бізнес/захист існуючих позицій”

“Переможений/пошук без ризикових шляхів розвитку, мінімізація інвестицій”

0

“Генератор прибутку/захист сильних сторін”

“Переможений/ отримання доходів і скорочення діяльності”

“Переможений/ вихід із бізнесу”100
0

Конкурентоспроможність підприємства (потенціалу)

– зона високого інвестиційного пріоритету;

– зона середнього інвестиційного пріоритету;

– зона низького інвестиційного пріоритету.


Рис. 1.2. Матриця “привабливості галузі/конкурентоспроможність підприємства”

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ВК ПАТ «ОБОЛОНЬ»


2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ВК ПАТ «Оболонь»

Виробничий комплекс ПАТ «Оболонь» є територіально відокремленим структурним підрозділом корпорації ПАТ «Оболонь». В Олександрії діє одне виробництво корпорації «Оболонь». Це переробка ПЕТ

(поліетилентерефталат) відходів та виробництво виробів із них.

ПАТ «Оболонь» першим в країні перейшло на пакування продукції в ящики такого типу і залишаються лідером у цьому виробництві.

Для виготовлення ящиків, виробничий комплекс використовує поліетилен низького тиску (ПЕНТ) з частковим використанням вторинного ПЕНТ. Для виробництва ящиків на підприємстві використовується німецьке обладнання.

З 1998р. підприємство розпочало випуск контрольних кришок на кеги для пива, які раніше закуповувались за кордоном. Для виробництва цих виробів використовується полістирол виробництва АТ «Стирол» і барвники 4 кольорів.

В лютому 2002р. виконання Постанови Кабінету Міністрів України №915, та умова, що підприємства, які мають власні виробничі потужності з переробки використаної пляшки з ПЕТ, частково звільняються від платежу на адресу ДК (державної компанії) «Укрекокомресурси», спонукала ПАТ «Оболонь» до вивчення проблеми утилізації використаної тари з ПЕТ.

У 2008 році почала роботу установка з виробництва пакувальної стрічки з переробленої ПЕТ-пляшки.

На території представництва розташовані діючі промислові будівлі і споруди, функціонують інженерні комунікації, два пожежних резервуари ємністю по 200м.куб. кожен, артезіанська свердловина.

Виробничий комплекс входить до складу корпорації «Оболонь».

Виробничий комплекс ПАТ «Оболонь» - найбільше підприємство-переробник в Україні. Головними конкурентами ВК ПАТ «Оболонь» є 2 підприємства. Це ПП «Пласт» та ТОВ «Харпластмас».

Практично вся технологічна лінія змонтована з обладнання, яке вироблено на фірмі «Herbolt» (Німеччини). Обладнання для миття подрібненої маси, яке є високопродуктивним і має високу якість, виготовляється зараз в країнах Балтії.

По цеху утилізації ПЕТ-пляшки, організовані прийом та переробка використаної полімерної тари (упаковки), а саме, ПЕТф-пляшка з приймальних пунктів та з полігонів твердих побутових відходів.

Виробничий комплекс входить до складу корпорації «Оболонь». Організаційну структуру виробничого комплексу ПАТ «Оболонь» м.Олександрії розглянуто на рис. 2.1.
Виробничо-технічний

Кошторисний відділ

Головний механік

Інспектор по техніці безпеки

Головний

інженер


(заступник)

Д

И

РЕ

К

ТО

Р
Відділ маркетингуІнспектор по кадрах
Відділ матеріально-технічного постачанняБухгалтерія


Рис. 2.1. Організаційна структура ВК ПАТ «Оболонь»

Директор здійснює оперативне планування, реалізацію поставлених завдань, вносить відповідні корективи та здійснює контроль за процесом виконання плану. Взагалі, економічна служба побудована на принципі максимального врахування динаміки навколишнього середовища. Виходячи з цього, він здійснює ціноутворення, прогнозування, економічний аналіз та управління персоналом. Свою діяльність, виходячи з стратегії розвитку підприємства, генеральний директор будує на основі інформації, отриманої у менеджера по збуту та головного бухгалтера.

Організаційна структура постійно вдосконалюється, все більше пристосовується до ринкових умов господарювання, але головним напрямком вдосконалення є перехід до стратегічного менеджменту. В зв'язку з цим в перспективі все більше приділятиметься уваги управлінню маркетингом, що включає в себе не тільки прогноз розвитку ринку, але і можливість впливати на майбутнє.

Дізнавшись загальну характеристику ВК ПАТ «Оболонь» та проаналізувавши її фінансову звітність та баланс ми можемо проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності за 2010-2011 рр, які представлено у табл.. 2.1.Таблиця 2.1

Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності виробничого комплексу ПАТ «Оболонь»

Показники

2010р.

2011р.

відхилення

абсолютне

відносне%

Обсяг виробленої продукції, тис.грн

7100

11150

4050

57,04

Обсяг реалізованої продукції, тис.грн

8701

13542

4841

55,64

Продовження таблиці 2.1

Виробнича потужність лінії по переробці ПЕТФ вторинного, т/рік

7500

12000

4500

60,0

Коефіцієнт використання виробничої потужності, %

0,95

0,93

-0,02

-2,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн

6643

9637

2994

45,07

у т.ч. матеріальні витрати, тис.грн

5662

8219

2557

45,16

Прибуток від реалізації, тис.грн

-689

0

689

-

Основні засоби, тис. грн.

2034

2139

105

5,16

Оборотні кошти, тис. грн.

2770

3042

972

46,96

Середньооблікова чисельність ПВП, чол

98

104

6

6,12

Продуктивність праці одного робітника, тис. грн.

72,5

107,21

34,7

47,9

Фонд оплати праці персоналу основного виду діяльності, тис. грн.

923

1270

347

37,59

Середньорічна заробітна плата, тис. грн.

9,4

12,2

2,8

29,79

Рентабельність підприємства, %

-

0

-

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка