1 Поняття конкурентоспроможності потенціалу підприємства Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємстваСкачати 361.14 Kb.
Сторінка4/10
Дата конвертації19.07.2020
Розмір361.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

У табл. 2.3. представлені зовнішні можливості та загрози зовнішнього середовища для ВК ПАТ «Оболонь».

Таблиця 2.3

Зовнішні можливості та загрози для підприємства

Чинник зовнішнього середовища

Можливості

Загрози


Економіка

1.Зростання ВВП

2.Активізація інвестиційних процесів

3.Стабільність валютних курсів


1.Економічна криза в країні

2.Високий рівень інфляції

3.Високий рівень процентних ставок

4. Високий рівень податків


Продовження таблиці 2.3

Політика та законодавство

1.Політична стабільність

2.Досконалість законодавчих актів

3.Стабільність законодавства


1.Високий тиск політичних сил на економіку

2.Мінливість законодавства

3.Суперечність законодавства


Соціальна сфера

1.Зростання грошових доходів та заощаджень населення

2.Підвищення культурного рівня

3. Скорочення чисельності безробітних

4. Підвищення якості освіти1.Зменшення реальних доходів населення

2.Погіршення демографічної ситуаціїРозвиток науки та техніки

1.Швидкий розвиток інформаційних технологій

2.Поліпшення інноваційного клімату1.Низький рівень витрат на наукові дослідження

2.Низька якість інформаційних ресурсівSWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства . Він проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої системи у певному ринковому середовищі.

Наведемо сильні і слабкі сторони, можливості і загрози ВК ПАТ «Оболонь» в SWOT-таблиці та оцінимо показники, результати оцінки наведено в Додатку 2.

Розрахувавши показники матриці SWOT можемо зробити висновок, що на даному етапі розвитку ВК ПАТ «Оболонь» знаходиться у сегменті «Слабкі сторони – Можливості», а отже для нього потрібно використовувати стратегію реалізації можливостей для подолання слабкостей. Деякими стратегічними заходами для реалізації цієї стратегії є:

1. Закупівля нового обладнання;

2. Впровадження заходів зі стимуляції праці;

3. Збільшення власного капіталу за рахунок залучення нових акціонерів;

4. Покращення умов, організації та стимулювання праці;

5. Приділення уваги підвищенню кваліфікації персоналу.

Так як числові значення показників відрізняються не суттєво, то, зробивши матрицю SWOT через певний проміжок часу, підприємство може перейти в інший квадрант, задля чого і були запропоновані певні заходи, які відображені в матриці.

Провівши SWOT-аналіз ВК ПАТ «Оболонь» можемо розрахувати рівень конкурентоспроможності потенціалу цього підприємства.2.3. Розрахунок рівня конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь»

Як було зазначено раніше, головними конкурентами ВК ПАТ «Оболонь» є 2 підприємства. Це ПП «Пласт» та ТОВ «Харпластмас». Розглянемо загальну характеристику цих підприємств.

ПП «Пласт» займається роботою з поліетилентерефталатом. Основні види діяльності:


  •  виробництво обладнання (автоматичних ліній) для переробки відходів ПET;

  • виробництво обладнання (автоматичних ліній) для переробки корпусів акумуляторних батарей;

  • виробництво подрібнювачів та виробництво пресів для отримання паливних брикетів з відходів;

  • торгівля обладнанням для виробництва ПЕТ преформ;

  • переробка відходів (подрібнення, грануляція і т.п.);

  • збір і переробка ПЕТ відходів у чисті пластівці і вторинний гранулят;

  • виробництво ПЕТ преформ.

Підприємство існує на ринку з 1997 року. Воно одним з перших в Україні розпочало виробництво пластикових пляшок. Потім відкрило власне виробництво ПЕТ преформ. Згодом серйозно зайнялось переробкою ПЕТ відходів – цей напрямок, на сьогодні, є пріоритетним і швидко розвивається. Принциповим для ПП «Пласт» є виготовлення обладнання. Вони створили і розпочали виробництво принципово нової лінії, яка базується на останніх досягненнях і розробках в області переробки вторинного ПЕТ і не має аналогів на території пострадянського простору.

В лінії також використовуються миючі засоби європейських виробників, які не мають аналогів, що допомагають з однієї сторони повністю розділити на стадії флотації плаваючі і тонучі матеріали, і з іншої сторони повністю забрати з матеріалу, який відмивають, клей і будь-які інші забруднення. ПП «Пласт» встановило і найсучаснішу європейську систему очищення води, яка працює в закритому циклі і здатна хімічним шляхом довести забруднену воду до рівня питної.

На підприємстві встановлена і працює лінія грануляції ПЕТ. Планується впровадження зовсім нової технології повного очищення вторинного ПЕТ і доведення його параметрів до рівня первинної сировини (з використанням хімічних процесів, ідентичних SSP-технології). На сьогоднішній день ПП «Пласт» збирає, переробляє і експортує у країни ЄС щомісячно близько 350тонн вторинного ПЕТ. Ще один актуальний напрямок – виробництво пресів для отримання паливних брикетів з відходів деревини, соняшникової макухи і т.п. у перспективі планує збільшити обсяги переробки вторинного ПЕТ (до 600-700 тонн в місяць) і, відповідно, експорту грануляту, розвивати нові напрями використання вторинного ПЕТ, в тому числі виробництва вторинного лавсанового волокна, обв’язувальної стрічки, покрівельних матеріалів і інших продуктів.

Іншим конкурентом ВК ПАТ «Оболонь» є ТОВ «Харпластмас». Розглянемо детально характеристику цього підприємства.

Завод "Харпластмас" був створений у 1931 році на базі 1-го Держшкірзаводу, який випускав гагаміт (штучний ріг) та вироби з нього. З розвитком потужностей освоювався целулоїд і завод став основним постачальником виробів із целулоїду в Україні.
Після реконструкції в 60-х роках завод перетворився у багатопрофільне підприємство з переробки пластику і став одним із найбільших на Україні.

Продукція:


- товари народного споживання (бочки, баки, відра, горщики);
- технічні вироби з пластмас (люки для колодязів, решітки зливоприйомників, стадіонні сидення).

ТОВ «Харпластмас» працює на ринку України і країн СНД вже більше 60-ти років і є одним з лідерів українського ринку переробки полімерів.


На сьогоднішній день підприємство випускає близько 200 найменувань продукції, починаючи від побутових пластмасових виробів і закінчуючи технічними виробами з пластмаси. ТОВ «Харпластмас» виготовляє вироби з пластмас методом лиття під тиском, пресуванням і видуванням. Виробничі потужності та обладнання дозволяють надавати повний цикл послуг з виробництва пластмасових виробів від проектування деталі до її виготовлення і транспортування замовникові. Великий асортимент і технічна потужність заводу дозволяють реалізовувати продаж пластмасових виробів оптом і в роздріб. Продукція ТОВ «Харпластмас» користується попитом не тільки в харчовій, вугільної та хімічної промисловості, але і в торгівлі, будівництві, сільському та комунальному господарстві. За період 2004-2010 рр.. підприємством було розроблено ряд інноваційних проектів, продукти яких успішно виведені на ринок і користуються стабільним попитом.

ТОВ «Харпластмас» надає повний комплекс послуг з розробки пластмасових виробів - професійне планування і креслення, точний розрахунок вартості готової продукції, економічні показники виробництва. Для розробки кожного проекту свої ідеї втілює у життя професійна команда, до якої входять конструктори, технологи і центральна заводська лабораторія. Компанія «Харпластмас» здійснює також оренду ливарних і видувних машин для Ваших прес-форм.Для аналізу конкурентоспроможності потенціалу ВК ПАТ «Оболонь» необхідно розрахувати певні показники, представлені в додатку 2. Результати розрахунків показників потенціалу підприємства зведемо в табл. 2.4.
Таблиця 2.4

Результати розрахунків показників потенціалу ВК ПАТ «Оболонь»

Підскладова потенціалу

Формула для розрахунку

Розрахунок показників

Маркетингова складова

Частка ринку інноваційної продукції-

Рівень оновлення продукції3200/11150=0,29

Науково-технічна складова

Частка нових технологічних процесів20/14600*100=0,14

Рівень автоматизації виробництва1800/1950=0,92

Кількість наукових і науково-технічних робіт1

Нематеріальна складова

Частка вартості комерційних позначень у вартості необоротних активів підприємства
-

Частка прав на використання об`єктів інтелектуальної власності у виробництві

нематеріальних активів

1/1=1

Частка нематеріальних активів у необоротних активах під-ва
1/2218*100=0,05

Продовження таблиці 2.4

Виробнича складова

Фондовіддача

11150/2086,5=5,34

Рівень оновлення виробничих основних засобів
392/2139=0,18

Матеріаломісткість продукції8219/11150=0,74

Якість продукції
846/11285-1=0,93

Гнучкість виробництва
-

Кадрова складова

Реальна середня заробітна плата
1270/(104*0,997*12)=1,02

Продуктивність праці
11150/104=107,21

Частка працівників, що мають науковий ступінь у загальній кількості працівників

1/104*100=0,96

Продовження таблиці 2.4

Відношення витрат на оплату лікарняних до витрат на санаторно-курортне лікування:
2,2/7,0*100=31,43

Частка працівників, що підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників
3/104*100=2,88

Середньооблікова чисельність працівників
(103+106)/2=104

Економічна складова

Дохід від реалізації продукції

(ф.№2, гр.035).

13542

Дохід від реалізації інноваційної продукції

(ф.№2, гр.040)

-

Витрати на 1 гривню товарної продукції9637/11150=0,86

Валовий прибуток

ВП = ЧД – СВ

1648

Прибуток від впровадження інновації

Пін = Дін. – Він

-

Фінансова складова

Чистий грошовий потік (ЧГП)

ЧП+А+ВП

0+270+18=298

Оборотність оборотних активів11285/3042=3,71

Ресурсовіддача11285/5269=2,14

Фінансова стійкість-797/6066= -0,13

Продовження таблиці 2.4

Рентабельність активів0

Рентабельність власного капіталу0

Рентабельність продажу0

Інформаційно-комунікаційна складова

Рівень інформатизації підприємства15/104=0,14

Задоволеність працею

Кількість задоволеного умовами праці персоналу підприємства

0,85

Тривалість обробки документів-

В таблиці 2.5 представлені показники конкурентоспроможності, які характеризують складові потенціалу підприємств-конкурентів.Таблиця 2.5


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка