1 Поняття конкурентоспроможності потенціалу підприємства Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства


Показники конкурентоспроможності потенціалу підприємств-конкурентівСкачати 361.14 Kb.
Сторінка5/10
Дата конвертації19.07.2020
Розмір361.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Показники конкурентоспроможності потенціалу підприємств-конкурентів

Підскладова потенціалу

ПП «Пласт»

ТОВ «Харпластмас»

Частка ринку інноваційної продукції

0,05

-

Рівень оновлення продукції

0,15

0,3

Частка нових технологічних процесів

0,1

0,06

Рівень автоматизації виробництва

0,9

0,87

Кількість наукових і науково-технічних робіт

-

2

Частка вартості комерційних позначень у вир-ті необоротних активів підприємства

0,1

-

Продовження таблиці 2.5

Частка прав на використання об`єктів інтелектуальної власності у виробництві

нематеріальних активів0,17


0,23

Частка нематеріальних активів у необоротних активах під-ва

0,3


0,12

Фондовіддача

4,8


6,1

Рівень оновлення виробничих основних засобів

0,2


0,08

Матеріаломісткість продукції

0,75

0,7

Якість продукції

0,87

0,9

Гнучкість виробництва

0,5

0,71

Реальна середня заробітна плата

1,51

1,1

Продуктивність праці

104,6

105,2

Частка працівників, що мають науковий ступінь у загальній кількості працівників

0,12

-

Відношення витрат на оплату лікарняних до витрат на санаторно-курортне лікування:


20,5

25,9

Частка працівників, що підвищили кваліфікацію у загальній кількості працівників

-


1,08

Середньооблікова чисельність працівників

109

100

Витрати на 1 гривню товарної продукції

1,1

1,34

Оборотність оборотних активів

2,6

3,98

Продовження таблиці 2.5

Ресурсовіддача

1,48

2,2

Фінансова стійкість

0,34

0,4

Рентабельність активів

8

12

Рентабельність власного капіталу

6

7

Рентабельність продажу

14

10

Рівень інформатизації підприємства

0,37

0,09

Задоволеність працею

0,67

0,7

З метою виявлення ступеню впливу аспектів управління потенціалом підприємства на його конкурентоспроможність було проведено опитування групи експертів. Результати опитування представлено у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Визначення вагомості складових потенціалу підприємства
Експерти

Сума

рангів ()Середня

сума рангів ()
Складова потенціалу підприємства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Маркетингова

6

7

6

6

6

5

6

5

5

8

60

45,125

14,875

221,26563

Науково-технічна

7

6

5

3

5

6

7

4

7

7

57

11,875

141,01563

Нематеріальна

5

5

7

8

7

7

5

8

6

5

63

17,875

319,51563

Виробнича

1

1

2

2

1

1

3

1

1

1

14

-31,125

968,76563

Кадрова

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

38

-7,125

50,765625

Економічна

2

3

1

1

2

2

1

2

3

2

19

-26,125

682,51563

Фінансова

4

2

4

5

3

3

2

6

2

3

34

-11,125

123,76563

Інформаційно-комунікаційна

8

8

8

7

8

8

8

7

8

6

76

30,875

953,26563

Всього3613460,875

Для перевірки узгодженості думок необхідно розрахувати коефіцієнт конкордації за формулою:

(2.11)

(2.12)

S – сума квадратів відхилень суми рангів від середньої суми рангів,

m – кількість експертів,

n – кількість чинників

W=

Критерій Пірсона:(2.13)

Порівнявши розрахункове значення критерію Пірсона з табличним, можемо зробити висновок, що думки експертів є узгодженими.

Визначаємо коефіцієнт вагомості для кожної зі складових потенціалу підприємства за формулою:

(2.14)

Результати розрахунків зведемо до табл. 2.7Таблиця 2.7

Ступінь впливу аспектів управління потенціалом підприємства на його конкурентоспроможність

Складова потенціалу підприємства

Коефіцієнт вагомості

Маркетингова

0,0714

Науково-технічна

0,0821

Продовження таблиці 2.7

Нематеріальна

0,0607

Виробнича

0,2357

Кадрова

0,1500

Економічна

0,2179

Фінансова

0,1643

Інформаційно-комунікаційна

0,0143

На підставі наведеної інформації оцінимо рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємств з урахуванням вагомості аспектів управління потенціалом. Результати зведемо в додаток 3.

Шкалу визначення потенціалу підприємства наведемо в табл. 2.8.Таблиця 2.8

Шкала визначення потенціалу підприємства

Рівень потенціалу

Числове значення оцінки в балах

Потужний/високий

7,5 – 10

Достатній/середній

5 – 7,49

Базовий/низький

2,5 – 4,99

Неприйнятний

0 – 2,49

Результати розрахунків інтегрального показника конкурентоспроможності ВК ПАТ «Оболонь» наведемо в табл. 2.9.

Таблиця 2.9

Складова потенціалу підприємства

Еталон

ВК ПАТ «Оболонь»

ТОВ «Харпластмас»

ПП «Пласт»

Маркетингова

0,714

0,39

0,4

0,6

Науково-технічна

0,821

0,75

0,71

0,5

Нематеріальна

0,607

0,23

0,13

0,43

Виробнича

2,357

1,86

2,18

2,18

Кадрова

1,500

1,16

1

0,94

Економічна

2,179

1,74

1,64

1,29

Фінансова

1,643

0,19

1,41

1,22

Інформаційно-комунікаційна

0,143

0,1

0,08

0,13

Рівень потенціалу

10

6,42

7,55

7,29


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка