1 Поняття конкурентоспроможності потенціалу підприємства Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства


Оцінка економічної ефективності впровадження розділення сировини на фракціїСкачати 361.14 Kb.
Сторінка9/10
Дата конвертації19.07.2020
Розмір361.14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Оцінка економічної ефективності впровадження розділення сировини на фракції


Низька собівартість продукції, резерви її зниження при збереженні та зростанні якості є, в свою чергу, фундаментом високої рентабельності.

На підставі наданих матеріалів бухгалтерського обліку та економічного аналізу була вивчена собівартість, її складові, що утворюються при переробці ПЕТФ пляшки – як упаковки харчових продуктів. Наведемо розрахунок собівартості в таблиці 3.8.


Таблиця 3.8

Розрахунок собівартості ПЕТФ пляшки

Найменування показника

Сума, т. грн.

Матеріальні витрати

2034,7

Заробітна плата

368,5

Продовження таблиці 3.8

Нарахування на заробітну плату

139,5

Амортизація

59,9

Загальновиробничі витрати,

87,8

Виробнича собівартість

2690,4

Адміністративні витрати

98,83

Витрати на збут

305,27

Інші витрати

44,63

Повна собівартість

3139,13

Прибуток

-213,73

Вартість без ПДВ

2615,94

Рентабельність

-

Знайдемо ставку розподілу за формулою:(3.1)

Ставка=2925,4/11010,9=0,265682

Адміністративні витрати = 372*0,265682=98,83

Витрати на збут = 1149*0,265682=305,27

Інші витрати = 168*0,265682=44,63

Аналіз діючого технологічного процесу переробки харчової упаковки (ПЕТ пляшки) на ВК ПАТ «Оболонь», собівартості виробництва ПЕТФу вторинного, дає підстави внести на розгляд керівництва підприємства кілька пропозицій, які можуть дати певний економічний ефект.

Розглянемо шлях покращення ефективності виробництва через економічні складові, в першу чергу через аналіз собівартості продукції. Зміну в елементах собівартості відобразимо в таблиці 3.9.

Таблиця 3.9

Зміна в елементах собівартості

Показник

Значення в 2010 році

Значення в 2011 році

Зміна, грн

Зміна, %

Обсяг виготовленої продукції, т.грн

2147,5

2925,4

777,9

36,22

Матеріальні витрати, т.грн

1303,3

2034,7

731,4

56,12

Витрати на оплату праці, т.грн

470,8

508

37,2

7,9

Амортизація, т.грн

59,9

59,9

-

-

Загальновиробничі витрати, т.грн

75,2

87,8

12,6

16,76

Обсяги виробництва ПЕТФу вторинного (прозорого) склали, відповідно: в 2010 році – 2147,5 т.грн , в 2011 році – 2925,4 т.грн.

Ріст матеріальних витрат в 2011 році мав місце по об’єктивним причинам: дефіцит сировини змусив підприємство збільшить закупівельні ціни на ПЕТ пляшку, збором якої займаються спеціалізовані підприємства та окремі суб’єкти підприємницької діяльності.

Таке рішення керівництва підприємства є закономірним в умовах конкуренції, відсутності системи та мережі по збиранню, сортуванню і первинній обробці твердих побутових відходів (ТПВ), в тому числі упаковки харчових продуктів.

Тільки при насиченні ринку ТПВ великою кількістю ПЕТ пляшки, підприємство, через зниження закупівельних цін зможе знизити собівартість витрату на сировину.

Ріст витрат по заробітній платні та нарахуванням на неї, теж має об’єктивний характер. По-перше, мав місце ріст мінімальної заробітної платні, який встановлений законодавчо, що змушувало переглядати посадові оклади пропорційно мінімальній заробітній платні. По-друге, керівництво ПАТ «Оболонь» має та реально втілює в життя стратегію росту доходів своїх працівників. Безумовно, вказана стратегія має пряму залежність з ростом об’ємів виробництва.

Приходимо до висновку, що при діючій системі оплати праці (посадовий оклад + премія), зниження витрат по зарплаті та нарахуванням можливе тільки при рості об’ємів виробництва ПЕТФу вторинного, що в свою чергу скоротить вказані витрати на 1т кінцевої продукції. Через нарахування суми зносу обладнання зменшуються амортизаційні відрахування, бережлива експлуатація обладнання зменшує витрати на поточні ремонти. Є резерви по загальновиробничим витратам, в першу чергу по транспортним витратам. Керівництво та спеціалісти виробничого комплексу постійно працюють з постачальниками ПЕТ пляшки по наданню їм певних пільг при умові покладання транспортних витрат на заготівельників. Це не просте завдання, при умові постійного зростання цін на паливо-мастильні матеріали (ПММ).

Виходячи з викладеного, є підстави стверджувати, що на підприємстві має місце професійний бухгалтерський і економічний облік та аналіз.

Аналіз сировини, що надходить на переробку, кінцевого продукту, що отримується в результаті переробки, дав підстави вивчити, розробити принципову схему та запропонувати до реалізації слідуючи пропозицію.

Як відомо, ПЕТФ пляшка має три складові: горловина з різьбою, тіло ємності та дно пляшки. Якщо, умовно, середня вага пляшки складає 30 грамів, то 20 із них – це горловина з різьбою та утовщене і ребристе дно пляшки. І тільки 10 грамів – це тіло ємкості. Співвідношення вказаних елементів (фракцій) у відсотках складає: до 75% - це стовщені частини пляшки і до 25% - це тіло пляшки.

Ідея та потреба розділення вказаних фракцій ПЕТФу вторинного існує давно, але високий попит на ПЕТФ вторинний за кордоном та боротьба за сировинний ринок не давали часу на пошук рішення цього важливого питання. Реалізація цього заходу позитивно впливає на цілий ряд витрат т.б. складових собівартості, покращить якість і, відповідно, через підвищення ціни – збільшить рентабельність цього виробництва.

Після консультацій з технічними спеціалістами, моя пропозиція виглядить слідуючим чином. Готова продукція (ПЕТФ вторинний) розділяється шляхом сепарації (аерації).

Направленим струменем повітря, який утворюється спецвентилятором однорідна маса сировини розділяється на легку та важку фракцію.

Принципова схема розділення ПЕТФ пластівців викладена на рисунку 3.4.Рис. 3.4 Принципова схема розділення ПЕТФ пластівців

При умові реалізації цього проекту (доповнення до діючого технологічного процесу) позитивні економічні показники можуть мати місце в цілому ряді послідуючих операцій, пов’язаних зі складуванням, транспортуванням та продажем. В діючих умовах в біг-беги завантажується, в середньому, до 500 кг суміші ПЕТФ вторинного. При розділенні сировини на фракції, розрахункова вага біг-бега з важкою фракцією становитиме до 900 кг. Легка фракція, шляхом ущільнення, в аналогічній тарі важитиме до 400 кг. Таким чином, економиться більше ніж 25% витрат на тару.

Розрахунок економії матеріальних витрат після впровадження розділення сировини на пластівці, на прикладі ПЕТФ прозорого представлений в додатку 4.

На прикладі діючого виробництва ПЕТФу прозорого:

2011р. – 591,8 т або 1184 біг-бегів

Після розділення на фракції:

- важка фракція:

Виробництво = 591,8*0,75=443,85 т

Потрібна кількість біг-бегів = 443,85/0,9=493 біг-бега;

- легка фракція:

Виробництво = 591,8*0,25=147,95 т

Потрібна кількість біг-бегів = 147,95/0,4=370 біг-бегів.

Отже, загальна кількість біг-бегів після розділення сировини на фракції дорівнюватиме: 591,8 т = 493+370=863 біг-бега.

Економія біг-бегів після впровадження заходів по ПЕТФ прозорому складає 321 шт. В грошовому еквіваленті це складає: 30 грн. (1 біг-бег) х 321 шт. = 9630 грн.

Якщо вказану розрахункову економію (9630 грн.) виключити із загально виробничих витрат на річний обсяг виробництва ПЕТФ вторинного:

87800 грн. – 9630 грн. = 78170 грн., ми отримаємо виробничу собівартість, яка зменшиться на цю ж суму економії:

2690400 грн. – 9630 грн. = 2680770 грн.

Повна собівартість складатиме:

3139130 - 96330 = 3129500 грн.

При незмінній вартості прибуток складе:

2925400 грн. – 3129500 грн. = -204100 грн.

Розділення сировини на фракції також впливає на економію складських приміщень, та транспортування готової продукції. Розрахунок умовної економії складських приміщень та залізничних вагонів для транспортування проведено нижче.

На прикладі складування річного обсягу виробництва ПЕТФу прозорого (591 т) проаналізуємо зменшення складських витрат.

До розділення на фракції сировина (591 т) розміщується у 1182 біг-бегах, після розділення (сепарації) – у 863 біг-бегах.

Складування здійснюється по 2 біг-беги вверх.

Площа, яку займає одна пара повних біг-бегів – до 1,5 квадратних метрів.

Необхідні складські площі розраховуються:

До розділення:

(1184 : 2) х 1,5 кв.м = 888кв.мПісля розділення:

(863 : 2) х 1,5 кв.м = 647,5 кв.м

Економія складських площ складає:

888 – 647,5 = 240,7 кв.м

Оскільки виробничий комплекс ПАТ «Оболонь» має власні площі, то умовно вивільнену площу було б доцільно використати для розміщення устаткування для розділення ПЕТФу вторинного на фракції.

Розділення ПЕТФ на фракції має велике значення для покупців-експортерів, які відправляють продукцію за кордон в критих вагонах.

В теперішньому вигляді в критий вагон вміщується не більше 44 біг-бегів, що дорівнює 22 т.

В проектуємому варіанті, якщо вантажити важку фракцію, обсяг вантажу складе близько 40 т, тобто майже в 2 рази більше.

При цьому економляться витрати на кожен 2-й вагон. Це дає можливість знизити транспортні витрати і підвищити економічну ефективність і конкурентоспроможність підприємства в цілому.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка