1 риторика: наука І мистецтво слова


Тема 7 РОДИ І ВИДИ РИТОРИКИСторінка4/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.46 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6
Тема 7 РОДИ І ВИДИ РИТОРИКИ
"Справжнє красномовство полягає у сутності, але зовсім не у словах " (Ш. Сент-Бев)
7.1. Види красномовства. Типологія.
7.2. Політичне красномовство.
7.3. Академічне красномовство.
7.4. Військове красномовство.
7.5. Мова дипломата.
7.6. Судові дискусії.
7.7. Духовно-етичне слово.
7.8. Ділове мовлення.
7.9. Побутове спілкування.

7.1. Види красномовства. Типологія
У XVII—XVIII ст. автори риторик виділяли п'ять основних типів красномовства.
1. Соціально-політичне красномовство — доповідь на соціально-політичні та політично-економічні теми, звітна доповідь, політична дипломатія, військово-патріотична, мітингова, ораторська промови, політичний огляд.
2. Академічне (наукове) та лекційне красномовство - лекція, наукова доповідь чи огляд, наукове повідомлення або інформація.
3. Судове красномовство - прокурорська (звинувачувальна) промова. Адвокатська (захисна) промова, самозахисна промова обвинуваченого.
4. Соціально-побутове красномовство - ювілейна, застільна або поминальна промови, "світське базікання" як щось легке, природне та приємне, без дискусій, суперечок і полемік.
5. Богословський — церковне (духовне) красномовство - проповідь, промова в соборі.
Деякі фахівці виділяють ще дискутивно-полемічне (або діалогічне) красномовство. Це - суперечка, дискусія, диспут, полеміка, бесіда, ділова нарада, інтерв'ю, прес-конференція, ділова гра, вечір запитань і відповідей.
Сучасне ораторське мистецтво багатообразне, його можна розподілити на різні пологи (розділи) та види (жанри) залежно від конкретної сфери застосування: ще Аристотель у своїй "Риториці" розподіляв промови на дорадчі, судові та епідейктичні (урочисті).
Сучасні види ораторської мови.
1. Соціально-політичне красномовство — доповідь на соціально-політичні і політико — економічні теми, звітна доповідь, політична дипломатія, військово-патріотична, мітингова, агітаційна промови, політичний огляд.
2. Академічне (наукове) та лекційне красномовство - лекція, наукова доповідь або огляд, наукове повідомлення або інформація.
3. Судове красномовство - прокурорська (звинувачувальна) промова, адвокатська (захисна) промова. Суспільно-звинувачувальна або суспільно- захисна промова, захисна промова обвинуваченого.
4. Соціально-побутове красномовство - ювілейна, застільна або поминальна промови, "світське базікання" як щось легке, природне приємне, без дискусій, суперечок і полемік.
5. Богословський — церковне (духовне) красномовство ~ проповідь, промова в соборі.
6. Дипломатичне спілкування - дипломатичний мовний етикет з його обов'язковими нормами, переговори і листування, складання суто юридичних документів, синхронний переклад.
7. Військове красномовство - бойовий заклик, бойовий наказ, статут, військові мемуари, радіозв'язок.
8. Педагогічне спілкування — розповідь і пояснення викладача, егоцентрична мова студента, усні розповіді студентів, їх письмові твори, лекція як складний акт педагогічного спілкування.
9. Діалоги з самим собою (внутрішня мова, уявна) - уявна підготовка до усного особливо письмового вислову, читання про себе, спогади та роздуми, внутрішнє планування і репетиція.

7.2. Політичне красномовство


Якщо говорити про політичні промови, то вони бувають:
1) інформаційні - це пропаганда, політосвіта, наука;
2) переконливі та закличні, спонукаючі до дії, — це агітація (наприклад передвиборна);
3) дискусійні, полемічні, навіть викривальні (обговорення спірних питань).
У політиці широко використовуються засоби масової інформації - радіо, телепередачі, але в моменти загострення політичної боротьби зростає роль живого слова, імпровізації. Це - виступ на мітингах, демонстраціях. Таки виступи потребують досконалого володіння мистецтвом слова. Тільки за допомогою цього можна досягнути успіху.
Тематичний діапазон політичних промов широкий: боротьба за владу, міжнародні та міжнаціональні питання, економічні, етично-виховні, правові та науково-освітні, релігійно-конфесійні проблеми і складні питання життя, побуту, забезпечення людей.
На початку 1990-х pp. виразно прозвучала тема "мова влади". Мова державних діячів, крупних керівників у сфері економіки, освіти та культури, в так званих силових структурах завжди привертає увагу широких мас населення, оскільки в їхній мові, що передається через ЗМІ, міститься життєво важлива інформація (модель "влада- народ"). На жаль, не завжди державні діячі дотримується правил і законів риторики, хоча це і не впливає на їхній успіх.
Риторична характеристика цього різновиду політичних виступів така: про них судять за ступенем повноти, "прозорості" у доборі фактів, зв'язків між ними і перспективою. Вони сприймаються слухачами; читачами неоднозначно.
Ще один різновид політичного красномовства - риторика революцій. Вони дали нам чимало обдарованих ораторів: Че Гевара, Дж. Гарібальді. Причини цього: глибока переконаність лідерів руху в своїй правоті, необхідність залучення людських мас, їх переконання, високий емоційний підйом, натхнення, готовність до жертви, проголошення боротьби за свободу і щастя людей, всього народу. Революційна ораторика розжарена пристрастями до межі, вона збуджує велику кількість людей/
У політичному красномовстві зазвичай спостерігається дотримання мовної норми, а нерідко і використання афоризмів. Факти порушення культури мови піддаються критиці. Використовуються також засоби наочної агітації: лозунги, плакати, транспаранти, портрети, різноманітна символіка, а також музика, кінофільми. Промови політичних ораторів нерідко видаються і перевидаються у вигляді брошур, книг і навіть багатотомних збірників.

7.3. Академічне красномовство


Академічному красномовству притаманна висока майстерність спілкування. Цей вид красномовства писали Сократ, Платон, Аристотель, В. 3. Соловйов, В. О. Ключевській, Н. А. Бердяев, В. У. Винограду, Д. А. Тімірязєв, А. Ф. Лосев, С. Лихачев і багато інших. Як педагоги ці мислителі та їхні учені формували і відточували майстерність навчальних діалогів, дискусій, евристичних бесід на лекціях в університетах, на публічних виступах. Основні принципи, якими вони керувалися є: наукова глибина висловлюваного матеріалу, точність, логіка (обгрунтування, доведеність, пошук істини), знання та облік адресата, уміння встановлювати контакт з аудиторією, знаходити рівень допустимості, інтересу, мотивації, досягати зворотного розвиваючого ефекту. Його відмінні риси:
1) наукова термінологія;
2) аргументованість;
3) логічна культура;
4) повідомлення відомостей наукового характеру, нових для аудиторії;
5) доступність.
Університетський професор наводить зразки культури мислення, він веде за собою студентів. Адже саме професор показує своїм, учням всю глибину та красу вибраної ними науки. Суть університетської освіти не тільки в новизні висловлюваного, а і в реалізації методів дослідження. Професор "будить" думку студентів, стимулює їх здібності, обдарованість, запалює прагнення.
Різновидом академічної красномовства є педагогічне спілкування
- в навчальному закладі, в сім'ї.
Головне в такому спілкуванні - створення атмосфери близькості, довіри, сприятливого емоційного клімату, артистизм викладача, батьків, що знімає психологічні бар'єри. Викладач все ж таки планує спілкування, що складається з таких етапів: моделювання майбутнього спілкування; його організація і виконання наміченого - з можливими варіантами, "управління" спілкуванням; контрольно-оціночний етап
- для себе, зрозуміло. Викладачеві необхідно бездоганно володіти собою і мовою, механізмами мови, оперативно орієнтуватися в умовах, не упускати основну мету, бачити перед собою не об'єкт дії, а живу, животрепетну особу. Безумовно, необхідне розуміння психології іншої людини, уміння знаходити підхід до кожного учня і, спілкуючись, запалювати інтерес у свідомості кожного, до кого спримовані його уміння і талант.

7.4. Військове красномовство


Цей вид красномовства перегукується, з одного боку, з політичним, оскільки політика та дипломатія передують війні, з другого - з промовами юридичною, діловою, навіть канцелярською.
Остання використовується у формулюваннях наказів, статутів та іншої документації. Все це, звісно ж, впливає на мову військовослужбовців.
Військова тематика і стиль героїчного епосу мають багату історію: це "Іліада" Гомера, "Оповідь про Сигурде", "Пісня про Роланда", "Слово о полку Ігоровім".
В Афінах прославився військовий оратор Перікл — стратег (головнокомандуючий). Своєрідна риторика склалася в Спарті; спартанці цінували лаконізм і знущалися з великих за обсягом промов афінян.
Наприклад, мати проводжала сина на війну словами: "Повернися зі щитом або на щиті". Вислів Лікурга: "Надійніше, коли місто оточене не цеглою, а воїнами (захисниками)", Афористичною була мова Олександра Македонського — учня Аристотеля.
Прославленими оратором (і письменником) в різні часи був імператор Гай Юлій Цезарь, Петро Великий, Олександр Суворов.
Вислови Суворова позначені влучністю, афористичністю. Вони легко запам'ятовувалися солдатами. Жарт, знання солдатської мови творили чудеса. Суворов був улюбленцем армії.
Специфіка професії військового — це сувора дисципліна, висока організованість, чіткість у всьому, як правило, міцне здоров'я, вимогливість до себе і підлеглих, швидкість реакції.
Усі ці якості військового знаходять своє відображення у військових оповіданнях, призивах і командах, які народжуються в екстремальних умовах, в процесі навчання солдатів, при складанні військової документації.
Військове красномовство - своєрідний жанр, що потребує, по суті, ясності, лаконічності, сили та чіткості в побудові висловлювань.
Яскрава і сильна особа, стратег, оратор - ось ідеал полководця в уи часи.
Справжніми ораторами були такі геніальні полководці, як Генріх IV, Густав-Адольф, Олександр Македонський, Юлій Цезарь, Фрідріх
Великий, Наполеон Бонапарт, Олександр Васильович Суворов, Ми-хайло Ілларіоновіч Кутузов, адмірал Нельсон. Вони ввійшли в історію завдяки своєму таланту.

7.5. Мова дипломата


По суті, дипломатія - це також політика, проте зовнішня. Це діяльність державних службовців, дипломатів, послів, апаратів посольств, консульств, а також торгових, культурних, туристичних; діяльність, що ґрунтується на знанні політичної ситуації та ораторського мистецтва. Дипломатичні функції виконують і члени вищого керівництва країни, керівники крупних відомств, партій, фірм, освітніх установ - всі ті, кому доводиться мати зносини з іноземними державами.
Природно, що в дипломатії дотримуються численні вимоги, властиві мовленнєво-мислиннєвій сфері.
По-перше, мова дипломата відрізняються високим відчуттям гідності, адже він представляє свою країну, яка має і традиції, і авторитет, а часто економічну та військову потужність.
Дипломат високо шанує свого співбесідника, який представляє іншу країну з її традиціями та амбіціями.
Без дотримання дипломатичного красномовства навряд чи можна досягти бажаного результату.
Успішному контакту сприяє також дотримання встановленого, зазвичай традиційного, етикету та церемоніалу.
По-друге, мова дипломата повинна відображати його високу мовленнєву культуру. Він має володіти кількома мовами, мати ґрунтовні знання з історії, культури, географії, економіки, літератури як загалом так і тієї країни, з якою ведуться перемовини. У деяких значеннях слова і словосполучення загальнолітературної мови вживаються в мові дипломатії як терміни: протокол (сукупність загальновизнаних правил міжнародного спілкування), імунітет (недоторканність особи), прийом (збори запрошених офіційних осіб).
По-третє, дипломат повинен володіти швидкою реакцією, розуміти натяк, цінувати дотепність і сам бути гнучким, дотепним.
Володіючи культурою мови не тільки на рівні норм літературно! мови, він доб'ється успіху дотепністю, витонченістю, виразністю своєї мови.
Навіть невеликий промах, неточність, суперечність у доводах дипломата - це кінець його кар'єри. Дипломату необхідно вловлювати кожну реакцію свого співбесідника, розгадувати натяки і приховану думку.
Нарешті, дипломату потрібна впевненість своїй позиції, в захисті інтересів своєї країни.
До речі, всі ці вимоги можуть виявитися корисними не тільки професійному дипломатові, а й мандрівнику, комерсанту, туристу, артисту й іншим представникам культури, працівникам транспорту (повітряного, морського, залізничного).

7.6. Судові дискусії


Мабуть, про майстерність судових ораторів написано більше, ніж про інші види красномовства, Аристотелем, Горацієм, Кантом і ін. Сама процедура судочинства народилася ще в Афінах - це дві сторони процесу: суд ведеться як дискусія, присутні звинувач, той, який захищає, та незалежний суддя.
Сам процес суду це тривалий полемічно-доказовий виступ. Рішення суду - рішення долі. Неправильність ухваленого рішення - тягар на все життя. Саме у суді вербальність досягає такої важливості. Рішення суду - це завжди останнє слово, що визначає подальшу долю не тільки підсудного, а й обвинувача, адвоката і навіть судді. Суд насамперед мав втілювати в собі народну справедливість.
Рішення суду Грунтується не лише на дискусії, й на свідченнях свідків, визнанні обвинуваченого. Судовий оратор більше розмовляє, ніж декламує або сповіщає, звертається більше до здорового глузду, аніж до фантазії присяжних.
Судовий процес - своєрідна школа життя, справедливості, культури, мислення і мови, школа високої відповідальності, адже від майстерності та внутрішнього відчуття справедливості юриста залежать долі людей. Кращі оратори завжди виступали проти ускладнення промови, особливо проти використання іншомовних слів у ній.
Однак судові промови не обмежуються тільки дискусією сторін. Трапляються справи, які не вирішуються роками. Під час слідства у таких справах накопичуються протоколи допитів, свідчення свідків, матеріали преси, листи, особисті записи. Процес спілкування слідчого з підозрюваним надзвичайно складний.
Слідчий повинен зрозуміти підозрюваного, а підозрюваний повинен зрозуміти слідчого. Звідси - багатий словниковий запас слідчого.
Слідчий має вербально добитися від підозрюваного фактів, що цікавлять Його. Тому нерідко удається до різноманітних прийомів.
Особливу роль у судовому розгляді виконує суддя, адже він виносить вердикт. Тому мова судді має бути доступною простому народу, який, безсумнівно, виявляє зацікавленість у судовому процесі, та водночас літературною, лаконічною, суворою. Умова судді не повинно бути яких-небудь емоцій, напруги.
Особлива мову й обвинувача, якому необхідно довести присутньому народу провину підсудного. Тому промова обвинувача повинна бути чіткою та зрозумілою.
Мова свідка, підкріплена клятвою, має бути переконливою. Взагалі, "правдива мова" - питання обширне, його вивчає багато дослідників.

7.7. Духовно-етичне слово


Мова формувалася під змістовним, етичним, стилістичним впливом головної книги - Біблії і особливо Євангелія, псалмів, молитов, літургійних текстів.
Більшість хрестоматій містила розділи (понад 50 сторінок), надруковані церковнослав'янскою мовою.
У XX ст. залишилося мало людей, які знають церковнослав'янську мову, окрім духівництва, мова якого навіть у сьогодні відрізняється своєрідністю манери, вимовою, частково лексикою та фразеологією.
У духовно-етичній мові славянізми поєднувалися з народно-поетичною мовою, прислів'ями, старовинними піснями, думами, частково - літературою VIII - початку IX ст.
Особливості духовно-етичної мови:
1) мова некваплива, без підвищених тонів, розмірена, ритмічна, позбавлена емоційних вибухів, розсудлива, рідше - повчальна;
2) відмінно відпрацьована лексика з ненаголошеною, проте помірною артикуляцією звуків, .ледве помітною схильністю до окання;
3) порівняно часте цитування відомих у народі біблеїзмів, крилатих слів з Євангелія та інших християнських книг, причому ці цитати, як правило, органічно вплітаються в авторський текст того, хто говорить;
4) синтаксис мови чіткий, речення не дуже великі, зазвичай інтонаційно завершені.
У духовно-етичній мові дотримуються вимоги культури мови, норми. Вона зорієнтована на світські критерії, але в окремих випадках використовуються специфічні форми.
У духовних, богословських навчальних закладах увага приділяється постановці голосу, співу, інтонаціям, тембру, заучуванню на пам'ять величезної кількості текстів і їх виразному читанню, а також готовності пам'яті в певний момент "згадати" потрібні крилаті слова.
Особливе місце в духовному житті віруючих належить сповіді, тобто таїнству, до якого навряд чи можна застосовувати слово "красномовство". Сповідь - це саморозкриття, розкаяння, каяття, самоочищення через правдиве визнання в поганих вчинках, думках, намірах. Це - школа правдивості, щирості, морального очищення і особи, і всього суспільства.

7.8. Ділове мовлення


Ділове мовлення переважає в діяльності людей, які працюють в державних міністерствах, муніципалітетах і департаментах.
Ці категорії людей тяжіють до інформаційних аспектів мови, теорії та практики мовленнєвої комунікації. На першому плані для них:
1) інтереси справи, логіка, юридична логіка коректність;
2) партнеру ділових відносинах - це об'єкт мови (усної, письмової), від якого залежить успіх справи, і він повинен відчувати задоволення;
3) ініціатор спілкування має "управляти"розмовою;
4) той, хто говорить, має знати позиції кожного із присутніх і свою мову спрямовувати не лише конкретно всім, а й кожному окремо;
5) той, хто говорить, не повинен забувати, що лише конкретно він перебуває в невигідному становищі, адже він само розкривається перед тим, хто його слухає. Той, хто говорить, ризикує, а той, хто слухає, має можливість зважити свою подальшу поведінку;
6) аналізуючи мову того, хто говорить, той, хто слухає повинен вирішити такі завдання: чому можна вірити - чому не можна; чи прихований в мові того хто говорить, інший сенс, якщо так, то в чому він полягає; які із запропонованих умов йому вигідні, як ініціатор перемовин, тобто той, хто говорить, до нього ставиться.
Обидва учасники перемовин повинні встигнути чітко виділити інформацію в мові один одного, оцінити її з погляду новизни, достовірності, перспектив використання, вірогідної ефективності цього використання. Причому всі перелічені завдання мають бути вирішені в умовах дефіциту часу і в супроводі ввічливих усмішок.
Усе це потребує знань із психології людини, менеджменту, маркетингу, реклами, теорії управління, аналітичних умінь і прогнозування. Зазвичай у дідовому спілкуванні виділяються такі етапи: попередній, прогностичний, юридичний, етап підсумкового зважування і, нарешті, ухвалення рішення, підписання акта (контракту, договору).
Мова службової документації повинна відповідати традиціям офіційно-ділового стилю літературної мови. Важливі особливості офіційно-ділового стилю - це точність і мовний стандарт. Ці ознаки помітні в оформленні ділових паперів: характері композиції, розташу-
вання частин тексту, поділ на абзаци, рубрикація, шрифт тощо. Характеристики ділового тексту:
1) чітка цільова установка;
2) чітке визначення предмета обговорення;
3) зазначення учасниками ділового контакту дати, часу та місця;
4) дотримання юридичних норм;
5) однозначність термінів і формулювань;
6) відмова від алегорій, метафор, образотворчих засобів, які можуть завадити до точному розумінню текстів, суворе дотримання норм літературної мови, офіційно-ділового стилю.

7.9. Побутове спілкування


Платон та Аристотель приділили істотну увагу дружній бесіді як предмету риторики. Аристотель вважав наявність хорошого друга головним компонентом щастя: бесіда ушляхетнює людей, збагачує їх, дарує радість. Але життєве спілкування далеко не вичерпується бесідами друзів. Це також - і ділові перемовини, і застільні промови, і літературні, наукові, політичні спори та інтимні пояснення. Все це - елементи культури. І кожна людина повинна володіти ними для самоствердження, задоволення, прагматичної мети.
Особливості побутового спілкування.
1. Мова найчастіше спонтанна, непідготовлена, відображає хвилинний настрій, відчуття, пориви. У ній виразно виражена індивідуальність кожного суб'єкта.
2. Переважає діалог, хоча наявний полілог. Усний текст взв'язний. Окремі репліки можуть видатись не зрозумілими поза текстом. Такому спілкування є властивий термін "ситуативна мова".
3. Емоційний рівень побутового спілкування надзвичайно високий.
4. Величезну роль відіграють невербальні засоби спілкування, паралінгвістичні коди, весь той "потік життя", що враховується при аналізі дискурсу. З цієї ж причини доречні умовчання, натяки, елюзії, посилання на події, відомі тільки співбесідникам.
5. Не завжди дотримується літературна норма, стилі - від розмовного для літератури з елементами патетики до розмовно - побутового з елементами просторіччя, діалектами. 6. У інших видах мови (окрім внутрішнього діалогу) досить чітко виділяються жанри. В побутовій мові ця можливість ослаблена, мова стандартів тут знижена. Лише в окремих ситуаціях можливо говорити в жанрі анекдота, виступити з панегіриком тощо.
Розмовна, побутова мова є простором активного застосування правил культури мови. Побутове спілкування, на перший погляд, - справа приватна, проте не можна заперечувати його соціальної природи: вона виражається в особистих контактах не тільки в сім'ї, а й по за нею. Побутове спілкування притаманна суспільству, формує у кожної людини комунікабельність, розвиває гнучкість у користуванні мовою, відчуття гумору, виразність мови, уміння невимушено триматися в суспільстві, знімати напругу в стосунках.
Сфера побутової мови та її мовних засобів поки що маловивчена: все мовознавство побудоване на матеріалі літературних текстів, здебільшого письмових, де своєрідність індивідуальності. Лише в останні десятиліття почали з'являтися дослідження у сфері розмовної лексики, розмовного синтаксису, фонетики, невербальних засобів розмовної мови. Значне місце побутовому спілкуванню відведено в працях психолінгвістів, соціолінгвістів.

Теми для обговорення
1. Які ви знаєте роди і види риторики? 2. Охарактеризуйте:
політичне красномовство;
— академічне красномовство;
— військове красномовство;
— дипломатичне красномовство;
— судове красномовство;
— церковнобогословське красномовство;
- ділове красномовство;
— соціально-побутове красномовство;

Завдання. Тренінги. Ігри
• Ознайомтеся з характеристиками різних видів ораторської мови залежно від загальної цільової установки, які наводить П. Сопер у книзі "Основи мистецтва мови". У чому специфіка кожного виду мови?
"Загальна мета може полягати в тому, щоб розважити, інформувати, надихнути, переконати, закликати до дії. Певною мірою мислимо і поєднання цих цілей. Наприклад, мова розважального порядку інший раз не обійдеться без інформації і навіть без елементів дії. Мова, що схиляє до дії, не матиме успіху, якщо вона не цікава, не повчальна, не надихає і не переконує. Але оратор повинен чітко усвідомлювати, яка ж із загальних установок є переважаючою і, відповідно до цього, будувати свою промову.
1. Розважальна промова
Така мова не містить іншої мети, окрім тієї, що полягає в ній самій. Вона сама по собі повинна розважити і потішити слухача.
Можна було б сказати, що її мету просто підтримати увагою та інтересом слухача, але мається на увазі цікавість - інтерес як самоціль, її часто чуєш на банкеті та в іншій обстановці, де люди зустрічаються, щоб в приємному спілкуванні провести час.
2. Інформаційна промова
Завдання інформаційної промови не тільки збудити допитливість, а й дати нове уявлення про предмет. Вона може бути оповіданням, описом, поясненням. Оповідання - це рух; опис розчленовує предмет, показує його частини і надає їм наочності, як на картині; пояснення показує, який предмет у дії. У всіх інформаційних промовах переважає яка-небудь одна з характерних ознак.
Інформаційна промова повинна відповідати наступним вимогам:
а) у ній не має бути нічого спірного;
б) вона повинна збуджувати допитливість;
в) вона має задовольняти запити слухача;
г) повідомлення повинне бути актуальним;
3. Надихаюча промова
Агітаційні промови загалом можна поділити на три групи: промови з метою надихнути, промови з метою переконати і мови з метою викликати активну реакцію. Досить часто ці три види загальних цільових установок перекривають частково одна одну. Більшість промов з метою переконати викликають дієві пориви, як і промови, що спонукають до дії.
Проте багато промов краще всього визначити, як промови, мета яких внести ясність до питання, підкреслити його значення і надихнути слухача, оскільки їх головна мета не в тому, щоб навести нові дані, переконати або викликати дію. Більшість промов на політичних або спортивних зборах, виступи з привітаннями, з оцінкою заслуг, а також бесіди про значення моральних і суспільних цінностей, проповідь, по суті, є надихаючими.
4. Переконлива промова
Переконати - означає логічно довести чи спростувати яке-небудь твердження. Це суто логічне завдання. На практиці ці промови розглядають як агітаційні, у них будь-якими методами - логічними або іншими — оратор переконує погоджуватися з ним у спірному питанні. Хоча така промова прагне визначити образ мислення і поведінки, вона не є закликом до безпосередньої дії.
5. Що закликає до дії
Слухача призвали до дії: нової, продовження або припинення попередим. Отже, його переконали. Заклик до дії буває прямим і непрямим, дія може відбутися коли-небудь або негайно. Але з причини дії самих слухачів, а не відсутніх.
Агітаційній промові властиві відмінні ознаки інших промов: вона повинна містити необхідні фактичні дані, будити психічну сприйнятливість, доходити згоди. Понад, їй властивий невід'ємний і характерний тільки для неї елемент: вона повинна примусити слухача відчути потребу зробити те, про що його просить оратор.
• Підготуйте інформаційну промову (5 хв.). Обґрунтуйте актуальність вибраної теми. Використовуйте у вступі прийоми привернення уваги аудиторії. Продумайте завершальні фрази мови. Складіть і повідомте аудиторії план промови. Врахуйте, що ваша аудиторія - слухачі групи.
Матеріали до завдання
І. Зразки тем для інформаційної промови
- Події в нашій країні.
- Події за кордоном.
- Новини науки та техніки.
- Новини культурного життя міста.
- Спортивні новини.
- Новинки літератури.
- Системи ЕОМ.
ІІ. Схема оцінки інформаційної промови
1. Тема і мета
Цікаві? Доречні? Актуальні?
2. Вступ
Чи цікаво?
Чи використаний прийом привернення уваги? Чи не дуже довго?
3. Головна частина
Чи продуманий план?
Чи весь матеріал стосується справи?
Чи достатньо прикладів?
Чи конкретний зміст?
Чи досягнута мета?
4. Висновок Ясно?
Чи є узагальнення сказаного?
5. Вимова
Чи упевнений той, хто говорить, у собі?
Чи правильна поза?
Жести?
Чи вдалий темп мови?
Монотонно?
Чи є контакт з аудиторією? Чи є мовні помилки? 5. Поради виступаючому. ІІІ. Пам'ятка
* * *
"Інформаційна промова з першого до останнього слова - продукт обдуманого плану. Інакше вона не буде ні цікава, ні ясна. Досягти того іншого можна, якщо вона побудована з урахуванням інтересів слухача, на доцільному поєднанні елементів нового і старого, конкретна в частково і в цілому, якщо вона підтримує відчуття поступальної ходи, використовує моменти конфліктно-драматичного порядку, створює в аудиторії дедалі зростаюче очікування, що завершується розв'язкою.
Вступ доцільно підібрати і попрацювати над ним так, щоб він викликав увагу, інтерес, стали зрозумілими наміри оратора. Головна частина промови повинна бути вибудована відповідно до плану з урахуванням тематичного завдання, складу аудиторії та обстановки.
Наприкінці ще раз пояснюється поставлена мета, піднімається на вищий ступінь інтерес слухачів, підкреслюється зміст промови і робиться все можливе, щоб створити у аудиторії належний настрій"
(П. Сопер).
• Підготуйте агітаційну промову (переконливу або таку, що закликає до дії) на 5 хвилин. Виберіть тему промови. Уточніть її формулювання. Визначте аудиторію, для якої призначена ваша промова. Продумайте систему логічних і психологічних доводів. Матеріали до завдання І. План агітаційної промови
Привернути увагу, викликати інтерес. Охарактеризувати предмет промови,'викласти основну тезу. Навести аргументи для доказу тези."' Зробити висновок. Сформулювати заклик. ІІ. Зразки тем для агітаційної промови Прочитайте книгу, статтю. Подивіться кінофільм, спектакль.
Підпишіться на газету, журнал. Сходіть на концерт. Займайтеся спортом. Відвідайте виставку. Займайтеся риторикою. ІІІ Схема оцінки агітаційної промови
1. Тема і мета
Чи підходять вони аудиторії?
2. Введення Цікаве?
Чи викликає бажану реакцію?
3. Головна частина
Чи цікавий матеріал? Чи правильні доводи? Чи достатні аргументи? Чи доцільні приклади?
4. Висновок Ясно?
Чи переконливий заклик до дії?
5. Вимова
Чи переконливо виголошена промова? Чи правильна поза? Чи доречні жести? Чи вдалий темп мови? Чи є мовні помилки?
6. Ради виступаючому IV. Пам'ятка
* * *
"Агітаційна промова вимагає від слухачів більшого, ніж інші види промови. Якщо вона не досягає поставленої мети це найгірша невдача оратора. Слухачі повинні відгукнутися на заклик одразу, на місці, і від щирого серця. Їх потрібно змусити проникнутися довірою до вас і до того, що ви говорите. Слухачі повинні зрозуміти вас і сповнитися нетерпінням, зробити все, що ви від них хочете.
Що б не було вибрано вами у вступній частині мови, до яких би переконливих планів і методів ви не вдавалися, які б не були ваші завершальні заклики - все слід розвивати відповідно до тієї певної реакції аудиторії, до якої ви прагнете"
(П. Сопер)
• Підготуйте вітальну (що надихає) промову (4-3 мин.). Виберіть подію, якій буде присвячена ваша промова (ювілей особи; зустріч делегації; вручення нагороди; відкриття пам'ятника, меморіальної дошки; початок роботи з'їзду, конференції, симпозіуму; пам'ятна дата і тощо). Визначте аудиторію, для якої призначена ваша промова. Оскільки головне завдання вітальної промови - створити піднесений, святковий настрій, надихнути слухачів, зверніть увагу на емоційність вашої промови, використовуйте в ній засоби мовної виразності.
Матеріали до завдання
І. Структура вітальної промови
1. Звернення. Слова вітання.
2. Коротка характеристика події.
3. Успіхи та досягнення, перспективи.
4. Побажання. II. Схема оцінки вітальної промови
1. Тема і мета Чи відповідають події? Чи підходять аудиторії?
2. Вступ
Оригінальний?
Чи створює певний емоційний настрій?
3. Головна частина
Чи конкретний зміст? Чи яскраві приклади? Чи виразні мовні засоби? Чи досягнута мета? 4. Висновок Яскраво?
Чи надихнуло слухачів? 5.Вимовлення
Чи натхненно виголошена промова?
Чи правильна поза?
Чи доречні жести, міміка?
Чи вдалий темп мови?
Чи є мовні помилки? 6. Поради виступаючому ІІІ. Пам'ятка
* * *
"Не намагайтеся сісти і підготувати промову: за тридцять хвилин. Не можна випекти мову на замовленням, як пиріг. Мова повинна визріти. Виберіть тему на початку тижня, обдумайте її у вільний час, виношуйте її, не забувайте про неї ні вдень, ні вночі. Обговорюйте її з друзями. Робіть її предметом бесід. Ставте самому собі всілякі запитання з даної теми. Записуйте на клаптиках паперу всі думки та приклади, які приходять вам в голову, і продовжуйте шукати. Ідеї, міркування, приклади приходитимуть до вас в самий різний час - коли приймаєте ванну, їдете в центр міста, коли ви чекаєте, щоб вам подали обід. Такий був метод Лінкольна. Цим методом користувалися майже всі оратори, які мали успіх"
(Д. Карнеги)
• Познайомтеся з запитаннями для самоконтролю. Вони послужать вам орієнтиром у процесі підготовки різних видів публічних виступів і допоможуть визначити ступінь готовності до виступу.
Питання для самоконтролю.
1. Чи відображає назву теми промови її зміст?
2. Чи дійсно мене цікавить тема виступу?
3. Чи достатньо я знаю з даної проблеми?
4. Чи переконаний я в тому, про що говоритиму?
5. Чи відповідають тема і мета моєї промови рівню знань, інтересам і установкам слухачів?
6. Чи можу я чітко сформулювати головну ідею свого виступу?
7. Чи легко сприймаються фактичний матеріал і статистичні дані?
8. Яким методом викладений матеріал?
9. Чи немає порушень логічної послідовності у викладі матеріалу?
10. Чи готує вступна частина промови аудиторію до сприйняття основного матеріалу?
11. Чи переконливий висновок? Чи є узагальнювальні висновки?
12. Чи правильно розподілений матеріал за часом?
13. Які питання можуть виникнути у слухачів?
14. Чи володію я матеріалом виступу? Чи проведені тренування?
• Прослухайте ораторський виступ у масовій аудиторії. Зверніть увагу, чи вдалося ораторові встановити контакт із слухачами. Як вони реагували на слова оратора? Розкажіть, якими прийомами встановлення контакту користувався оратор. Складіть письмовий відгук про цей виступ.
• Вивчіть схему "Композиційна побудова промови". Яке завдання кожної композиційної частини виступу? Які прийоми привернення уваги, на ваш погляд, найбільш дієві? Як ви розумієте вимогу максимальної лаконічності?
Композиційна побудова промови
Частини виступу. Прийоми привернення уваги
І. Вступ
Завдання:
- збудити інтерес до теми майбутньої розмови;
- встановити контакт;
- підготувати слухачів до сприйняття виступу;
- обгрунтувати постановку питання. Основна умова - максимальна лаконічність. ІІ. Головна частина
Завдання:
- послідовно роз'яснити висунуті положення;
- довести їх правильність;
- підвести слухачів до необхідних висновків. ІІІ. Висновок
Завдання:
- підсумовувати сказане;
підвищити інтерес до предмета промови;
- наголосити на значенні сказаного;
- поставити завдання;
- спонукати до безпосередніх дій (у мітинговій промові); - звернення;
- виклад мети виступу, огляд головних розділів теми;
- прийом співпереживання;
- виклад парадоксальної ситуації;
- апеляція до інтересів аудиторії;
- прийом співучасті;
- апеляція до подій;
- апеляція до географічних або погодних умов;
- Апеляція до промови попереднього оратора;
- апеляція до авторитетів або відомих джерел;
- апеляція до особи оратора;
- гумористичне зауваження;
- питання до аудиторії.

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка