1. розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємцівСкачати 60.74 Kb.
Дата конвертації08.12.2018
Розмір60.74 Kb.1. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

п/п

Назва операції, послуги що надається банком

ПДВ

Розмір ставок комісійної винагороди

В гривні

В іноземній валюті

1.1.

Відкриття поточного рахунку.

1.1.1.

Юридичній особі

ні

75,00 – в національній валюті

100,00 – мультивалютний1.1.2.

Фізичної особі - підприємцю

ні

50,00– в національній валюті

75,00 – мультивалютний1.1.3.

Відкриття поточного рахунку СГД, що раніше мав поточний рахунок у банку в зв’язку з його реорганізацією, зміною форми власності та ін.

ні

Безкоштовно

1.2.

Закриття рахунку (крім ліквідації СГД).

ні

150,00 грн.

1.2.1.

Закриття рахунку юридичних осіб у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності (за умови відкриття нового поточного рахунку в ПАТ «ФІНБАНК»)

ні

Безкоштовно

1.2.2

Обслуговування недіючого рахунку


Ні

100 грн./10 USD/10 EUR по курсу НБУ, але не більше залишку на рахунку,

(одноразово при закритті рахунку)1.3.

Нарахування % на залишки в національній валюті по поточному рахунку клієнта*:

1.3.1

Щоденні залишки коштів на суму від 0,01 грн.

ні

1 %

Встановлюються згідно рішення КУАП

1.4.

Нарахування % на залишки в доларах США по поточному рахунку клієнта:

ні

-
1.4.1

Щоденні залишки коштів на суму більш 10 000 долл

ні

1%

Встановлюються згідно рішення КУАП

1.5.

Видача довідок про наявність, стан рахунку, курсах валют та ін.

1.5.1.

В день звернення клієнта.

ні

25,00 грн. за одну довідку

1.5.2.

В наступний операційний день.

ні

15,00 грн. за одну довідку

1.6.

Видача дублікатів виписок, платіжних та інших документів.

ні

15,00 грн. за один дублікат

1.7.

Видача та оформлення грошової чекової книжки.

ні

25,00 грн. за одну книжку

1.7.1.

Видача та оформлення грошової чекової книжки для бюджетних установ

ні

20,00 грн. за одну книжку

1.8.

Видача довідок щодо розрахунків по зовнішньо - економічних контрактах клієнта на письмове звернення клієнта (за один контракт):

1.8.1.

По операціях до 1 року

ні

Х

30,00 грн.

1.8.2.

По операціях від 1 до 2 років

ні

Х

50,00 грн.

1.8.3.

По операціях від 2 до 3 років

ні

Х

80,00 грн.

1.8.4.

По операціях, що проведені більше 3 років тому

ні

Х

150,00 грн.

1.9.

Безготівкові зарахування на поточні рахунки клієнтів.

ні

Безкоштовно

1.10.

Переказ коштів:

1.10.1.

на користь клієнтів інших банків у гривнях

ні

2,00 грн. за одне платіжне доручення (в операційний час)

4,00 грн. за одне платіжне доручення (в після операційний час)**1.10.2.

переказ за системою «Система термінових переказів»

ні

5,00 грн. за одне платіжне доручення

1.10.3.

на користь клієнтів банку у гривнях

ні

0,50 грн за одне платіжне доручення

1.10.4.

в доларах США за рахунок відправника (OUR), комісійні витрати банків-кореспондентів клієнтом не відшкодовуються.

ні

0,1% (мін 30,00$/ макс. 150,00$)

від суми переказу

(в гривнях за курсом НБУ)


1.10.5.

в ЄВРО за рахунок відправника (OUR), комісійні витрати банків-кореспондентів клієнтом не відшкодовуються.

ні

0,18% (мін. 30,00EUR/ макс. 200,00 EUR) від суми переказу

(в гривнях за курсом НБУ)1.10.6

у англійських фунтах стерлінгах за рахунок відправника (OUR), комісійні витрати банків-кореспондентів клієнтом не відшкодовуються.

ні

0,1% (мін 30,00 фунт. ст. / макс. 150,00 фунт. ст.) від суми переказу

(в гривнях за курсом НБУ)1.10.7.

в інших валютах рахунок відправника (OUR), комісійні витрати банків-кореспондентів клієнтом не відшкодовуються.

ні

0,1% (мін 30,00$/ макс. 150,00$)

від суми переказу

(в гривнях за курсом НБУ)


1.11.

Прийом готівкових платежів на користь юридичних осіб та фізичних осіб підприємців – клієнтів ПАТ «ФІНБАНК» від фізичних осіб за товари, послуги

ні

0,5% від суми платежу

(сплачується юридичною особою, на користь якої зараховуються грошові кошти або фізичною особою, на підставі умов договору між юридичною особою та Банком)1.12.

Переказ грошових коштів з поточного рахунку СГД в день їх прийняття через касу банку готівкою понад 200 000 грн.

ні

0,1% від суми переказу

Х

1.13.

Внесення змін та доповнень в платіжні документи, уточнення реквізитів одержувача коштів, що здійснюються з вини клієнта, після прийняття їх до виконання банком.

ні

Х

50,00$

за кожну зміну1.14.

Пошук вихідних платежів на прохання клієнта

ні

Х

20,00$ за кожний платіж плюс комісія третіх банків

1.15.

Анулювання здійснених клієнтських платежів, без ПДВ:

1.15.1.

Протягом операційного дня (за умови, якщо платіж ще не було оброблено у операційній системі банку)

ні

10,00 за кожний платіж

25,00$ за кожний платіж

1.15.2.

до двох банківських днів

ні

Х

50,00$ за кожний платіж

1.16.

Видача готівки з каси банку

ні

1%

від суми отримання1%

від суми отримання (за курсом НБУ)


Підкріплення кас підприємств

1.17.

Підкріплення кас підприємств банкнотами в національній валюті України номіналами 1,2,5,10,20, 50,100,200,500 гривень, а також обіговими монетами номіналом 1 грн.

ні

0,35% від виданої суми банкнот, мін. 40,00 грн.

Х

1.18.

підкріплення розмінною монетою номіналами 1 коп.-5 коп.

ні

14,00 грн за 1000 штук монет

Х

1.19.

підкріплення розмінною монетою номіналом 10коп.–25 коп.

ні

18,00 грн. за 1000 штук монет

Х

1.20.

підкріплення розмінною монетою номіналом 50 коп.

ні

24,00 грн. за 1000 штук монет

Х

1.21.

Реалізація бланків векселів.

так

20,00 грн. За один Бланк (в т.ч. ПДВ)

Х

1.22.

Прийом готівки в іноземній валюті в оплату експортних контрактів

ні

Х

1% (мін.5,00 $)

1.23.

Видача довідки на вивіз валюти за кордон на відрядження, без ПДВ.

ні

Х

Безкоштовно

1.24.

Заміна карток зразків підписів

ні

5,00 грн. За комплект

1.25.

Оформлення та засвідчення карток зі зразками підписів

ні

15,00 грн. За комплект

1.26.

Надання виписок з рахунку

ні

Безкоштовно

Безкоштовно

1.27.

Комісія третіх банків за перекази клієнтів, стягнута банками-кореспондентами (при наданні клієнту копії телексного повідомлення про розмір комісії)

ні

Х

У гривні по курсу НБУ на день сплати

1.28.

Поштово-телеграфні витрати по операціях клієнта.

так

Згідно рахунку

1.29.

Розсилання курсу обміну валют за допомогою електронної пошти

ні

Безкоштовно

1.30.

Видача роздруківки руху грошових коштів по рахунку за місяць із указівкою контрагентів і призначенням платежу

ні

50,00 грн.

1.31.

Надання банком письмової згоди на обслуговування кредиту від нерезидента

так

36,00 грн. ( в т.ч. ПДВ 6,00 грн.)

1.32.

Річне обслуговування кредиту від нерезидента

так

120,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20,00 грн.)

1.33.

Видача клієнту дубліката повідомлення SWIFT про відправлення коштів в іноземній валюті.

ні

15,00 грн

1.35.

Індивідуальне розрахунково – касове обслуговування поточного рахунку клієнта за індивідуальним тарифом

ні

Сума винагороди сплачується клієнтом наприкінці місяцю, у відповідності з виставленим банком рахунком. Банк залишає за собою право щомісячно коригувати суму винагороди.

1.36.

Консультаційні послуги

так

За узгодженням сторін

1.37.

комісійна винагород за обслуговування рахунку 2901 (по договорам клієнтів банку за операціями з ЦП) (укладається додаткова угода до договору банківського рахунку)

ні

100,00 грн. за здійснення одного перерахування

1.38.

Надання довідки з інформацією про проходження платежу у національній валюті (трасса платежу)

ні

20,00 грн.

1.39.

Повторний перерахунок готівки за бажанням клієнта, у його присутності

ні

3а домовленістю

Примітка * Нарахування % на залишки в національній валюті по поточному рахунку клієнта припиняється у разі відсутності руху грошових коштів по рахунку більш ніж 1 рік.

** Можливе виконання тільки платіжних доручень, отриманих за системою "Клієнт-Банк" у післяопераційний час, а також платіжних доручень, отриманих на протязі операційного часу, але невиконаних у зв’язку з відсутністю грошових коштів на рахунку клієнта. Післяопераційний час – період з 17.00 до 17.50(за Київським часом).
Каталог: content -> docs -> block
content -> Проект затверджено
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
content -> «Інформаційні технології в медицині»
content -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
docs -> Закон україни «про вищу раду юстиції» с. 1-2 9 закон украины «о высшем совете юстиции» с. 30-6 4
block -> Договір №006/1177/06 про відкриття та обслуговування банківського рахунку для фізичних осіб
block -> Експорт імпорт


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка