1. Що таке Європейський економічний І соціальний комітет (єеск) ?Скачати 172.81 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір172.81 Kb.


Європейський економічний і соціальний комітет

європейський економічний і соціальний комітет у десяти запитаннях

-1-


1. Що таке Європейський економічний і соціальний комітет (ЄЕСК) ?

ЄЕСК - це консультативний представницький орган, створений за Римськими Угодами 1957 р. Складається з представників різних складових частин економічного та соціального характеру організованого громадянського товариства, комітет із фундаментальною місією забезпечення функціонування ради трьох великих установ (Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу та Європейської Комісії).

Із Комітетом обов'язково консультуються у випадках, передбачених Угодами, а також в усіх випадках, коли ці установи вважатимуть це за доцільне. Комітет також може залучатися попереднього однією чи іншою установою, або проявляти ініціативу, висловлюючи свою думку (близько 15% порад висловлюється з власної ініціативи). Комітет у середньому ухвалює 150 суджень на рік з різноманітних тем, що стосуються устрою Європи. Він бере активну участь у процесі формування політики та підготовки рішень європейської спільноти.

Окрім цього, ЄЕСК додатково забезпечує виконання таких завдань: • забезпечення більшого єднання та більшої участі організованого громадянського суспільства у європейському проекті, як на національному, так і на європейському рівні;

 • укріплення ролі організованого громадянського суспільства у країнах, зв'язаних географічне з країнами поза межами європейської спільноти, або де розвивається структурований діалог із організаціями громадянського суспільства, сприяння створенню консультативних структур за його власною моделлю: зокрема, країни-кандидати на приєднання до Європейського Союзу, країни-партнери з регіону Середземномор'я, країни Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону; Індія, Китай, Латинська Америка (загальний ринок Південної Америки) та Бразилія.

Таким чином, завдяки ЄЕСК над європейським устроєм працюють не лише європейські інституції та політики. Також за цей устрій відповідають організовані громадяни, залучені до економічного, суспільного та громадського життя у своїх країнах.

2. Яка структура Комітету?

ЄЕСК складається з 344 членів, поділених на 3 групи: групи роботодавців. групи найманих працівників та групи різноманітної діяльності. Остання група об'єднує представників секторів економічного та суспільного життя, що не входять до двох перших, а саме: організації ремісників, землеробів, малих підприємств, представників вільних професій, споживачів, захисників довкілля, організацій соціальної економіки (кооперативи, установи взаємного страхування), сімейні асоціації, організації з боротьби з обмеженнями працездатності та виключенням із суспільного життя, організації загального інтересу (неурядові організації), тощо.

-2-


Структура Комітету не є статичною, вона еволюціонує з оновленням, що відбувається кожні чотири роки, аби краще відображати еволюцію організованого громадянського суспільства в кожній країні-члені Союзу.

Останнє оновлення ЄЕСК на чотирирічний період мало місце в жовтні 2006 р. До вересня 2008 р, у Комітеті головуватиме пан Дімітріс ДІМІТРІАДІС Секретаріатом Комітету керує пан Патрік ВЕНТУРІНІ, генеральний секретар.

3. Як призначають членів Комітету?

Члени ЄЕСК мають звання "радників". Вони призначаються на чотири роки Радою Міністрів Європейського Союзу з кандидатур, представлених країнами-членами, що їх у свою чергу пропонують організації громадянського суспільства, представлені на національному рівні. Після завершення терміну їх повноваження можуть бути поновлені.

Загалом радники можуть продовжувати вести професійну діяльність у країнах їх походження та з'являються в Брюсселі лише для виконання своїх повноважень. Вони не одержують винагороди за свою діяльність, але одержують відшкодування дорожніх витрат та витрат на зібрання, що їх визначає та встановлює Рада.

4. Як працює Комітет?

ЄЕСК складається з шести спеціалізованих секцій, що покривають дуже широкий спектр завдань співтовариства:

 • Економічний та монетарний союз, економічне та суспільне єднання (ЕСО);

 • Єдиний ринок, виробництво та споживання (INТ);

 • Транспорт, енергетика, інфраструктура та інформаційне суспільство (ТЕN);

 • Праця, суспільні справи та громадянство (SОС);

- Сільське господарство, розвиток сільських місцевостей та довкілля (NАТ);

- Зовнішні відносини (RЕХ).

Окрім того, після завершення дії угоди ЄОВС (Європейське об'єднання вугілля та сталі) у липні 2002 за пропозицією Європейської Комісії, Комітет взяв на себе обов'язки консультативного комітету при ЄОВС. Задля цього він створив Консультативну комісію зі змін у промисловості (ККЗП), що складається з членів ЄЕСК та делегованих представників секторів вугілля та сталі, а також з інших секторів, залучених до проблеми модернізації економіки.

Судження Комітету готують доповідачі, що їм загалом допомагає група з вивчення, членів якої обирають з трьох різних груп з урахуванням їх компетентності стосовно відповідного предмету та необхідності забезпечити певну географічну рівновагу. Розмір цих груп з вивчення варіюється від 3 до 18 членів у залежності від важливості розглядуваного предмета. Доповідачі можуть залучати на допомогу сторонніх експертів.
-3-

Для розгляду окремих особливо важливих питань Комітет може організовувати громадські слухання задля збирання поглядів великого спектру зацікавлених сторін.

Після глибокого обговорення в групі з вивчення, а далі - в секціях, судження ухвалює проста більшість під час пленарної сесії (9 на рік). Після ухвалення судження передають до Комісії, Ради та Європарламенту, а також публікують в офіційному бюлетені Європейського Союзу, їх можна знайти в Інтернеті на сайті ЄЕСК (http://www.eesc.eropa.eu) та завантажити.

5. Яку "додаткову вартість" створює Комітет?

Внесок Комітету в євро інтеграцію є потрійним: • З одного боку, радники мають значний досвід. Це - чоловіки та жінки "від землі", укоріненні в економічному та суспільному житті своїх країн. Такий обсяг досвіду радників посилюється специфічною методикою роботи (групи з вивчення, залучення експертів, слухання).

 • З іншого боку, ЄЕСК є місцем розробки рішень, що ґрунтуються на обміні поглядами та
  пошукові компромісів та консенсусу, навіть якщо початкові позиції відрізняються або є
  діаметрально протилежними.

- Нарешті, через походження своїх членів, ЄЕСК є резервуаром питань та побажань організацій організованого громадянського суспільства, перед усім тих, що мають стосунок до європейського устрою. Також це - передаточна ланка для інформації, що є важливою для цих організацій.

6. Яким чином Комітет виконує роль "містка" між Європою та громадянським суспільством?

344 радника належать до національних організацій, що представляють організоване громадянське суспільство в Європейському Союзі. Вони виконують свою експертну функцію, що підтверджується їх призначенням. ЄЕСК дозволяє представникам економічних, суспільних, соціопрофесійних, громадянських організацій бути складовою частиною процесу формування політики та ухвалення рішень на рівні Європейського Союзу.

В інституційній системі Союзу Європейський Економічний і Соціальний Комітет впроваджує особливу форму діалогу, узгодження позицій та консультування. Він робить внесок у те, що законодавчі та виконавчі органи Європейського Союзу беруть до уваги досвід, очікування та пропозиції організацій, що представляють громадянське суспільство.

До того ж ЄЕСК нещодавно впровадив "групу зв'язку" з певними європейськими мережами громадянського суспільства, аби зав'язати з ними структурований

діалог.


-4-
Через ту роль, що йому надали Угоди, а також через його склад та досвід його членів ЄЕСК є інституційною "оболонкою" представництва, інформування та висловлення для організованого громадянського суспільства. Він є, таким чином, гарантом плюралістичної моделі, що підсилює легітимність процесу ухвалення рішень та відповіді на вимоги сучасного європейського управління. При цьому він утверджується як унікальний у своєму роді місток між Європою та її громадянами.

7. Який вплив має робота Комітету?

Послідовні звіти про поради Комітету щодо реакції на судження Комітету, демонструють, що понад дві третини рекомендацій ЄЕСК беруться до уваги. Окрім того, їх вплив дуже часто виходить за рамки пропозиції Комісії, що є об'єктом рекомендації Комітету.

Поради з ініціативи самого Комітету представляють особливий інтерес, позаяк вони часто додають чутливості інстанціям, відповідальним за ухвалення рішень, та в першу чергу Комісії, щодо предмету порад, і лише деякі з них не привертають їх уваги.

Що стосується попередніх рекомендацій, то вони дозволяють різним складовим організованого громадянського суспільства бути представленими через своїх членів на ранній стадії, висловлювати побажання, стурбованість та вимоги місцевих сторін у рамках пошуку зближення поглядів, що іноді є діаметрально протилежними. Вони роблять внесок у підвищення якості, достовірності та загалом прийнятності для громадян політичних громад політики співтовариства і рішень, що ухвалюються та впроваджуються, підтверджуючи роль ЄЕСК в рамках інституцій та синтезу як органу, що полегшує діалог та узгодження з організованим громадянським суспільством.

Переконливий приклад стосовно впливу цього органу можна побачити в Наглядовому комітеті єдиного ринку (8МО), заснованому ЄЕСК 1994 р. з метою регулярно та предметне оцінювати поступу єдиного ринку на території Європи та, в разі потреби, надавати пропозиції щодо покращення. Діяльність цього наглядового комітету ведеться за чотирма основними сферами:


 • управління інформаційною інтерактивною мережею, що збирає дані від членів Комітету, їх організацій та "користувачів" єдиного ринку;

 • представлення звітів про дослідження, присвячені обраним темам, у тісному зв'язку з відповідним середовищем;

 • розробка рекомендацій для щорічних або піврічних звітів Комісії щодо єдиного ринку та економічних реформ;

 • визначення перепон для реалізації єдиного ринку, інвентаризація та розповсюдження найліпших методі, а також інформації, спрямованої на заохочення партнерів.

-5-
У 2006 році був утворений комітет з нагляду за сталим розвитком (SDО), метою якого було виконання таких завдань: • обмін передовим досвідом (за допомогою бази даних);

 • стимулювання обговорень (шляхом організації конференцій та слухань, а також друкування публікацій);

- аналіз питань сталого розвитку з позиції громадянського суспільства (висновки, звіти).

8. Яками є поточні пріоритетні завдання Комітету?

У рамках виконання консультативної функції Комітет працює над

впровадженням моделі демократичної перспективи в Європі та в решті світу, на додаток до представницької демократії. Ці завдання є тими самими, що й завдання інституцій, що працюють над європейським устроєм, тобто спрямовані на гармонійний та врівноважений розвиток і сприяння європейській моделі суспільства, моделі соціальній, що ставить загальнолюдські цінності в центрі розвитку. Робоча програма Комітету залежить від робочої програми Європейської Комісії, але також і від пріоритетів кожного головування в Раді Європейського Союзу, а також від робочою програми, що її представляє кожен голова Комітету в момент його обрання.9. Якими є стосунки Комітету з економічно-суспільними радами та іншими подібними установами?

ЄЕСК розвиває тісне співробітництво з економічно-суспільними радами та іншими подібними організаціями у Союзі та поза його межами. Всередині Європейського Союзу, що налічує відтепер 22 рад у 21 країні, ця співпраця ґрунтується на регулярних зібраннях на встановлені теми, обміні інформацією та розробці спільного Інтернет-сайту (http://eesc.europa.eu/ceslink/index_fr.asp абo http://eesc.europa.eu/ceslink/index_en.asp).

Комітет також активно працює в Міжнародній Асоціації Економічно-Суспільних Рад та Подібних Установ (АІСЕSІS), що об'єднує п'ятдесят країн.

10. Яке майбутнє має Комітет?

За угодами Комітет є інституційним та представницьким органом організованого громадянського суспільства.

Внаслідок свого складу та функції в інституційному комплексі Союзу, Комітет продовжуватиме нести особливу відповідальність за втілення активної участі в державному управлінні та за налагодження структурованого діалогу між організованим громадянським суспільством та інституціями Союзу, позаяк він за призначенням є "полегшувачем" та оболонкою, в якій цей діалог повинен відбуватися.Врешті, Комітет, на додаток до Інституцій Європейського Союзу, відіграє важливу роль у сфері зовнішніх відносин, сприяючи розповсюдженню європейської моделі суспільства та роблячи значний внесок у впровадження та поліпшення механізмів консультування громадянського суспільства в країнах та регіонах, з якими Європейський Союз підтримує стосунки.

-6-
В рамках зовнішньої політики Союзу він робить внесок у сприяння демократії та пошук кращого способу управління на світовому рівні, беручи на себе відповідальність за "вимір громадського суспільства".

Європейський економічний і соціальний комітет

Підрозділ "Візити та публікації"

За додатковою інформацією звертайтеся:

рublications@eesc.europa.eu

Тел.: (32-2) 546 96 04; факс: (32-2) 546 97 64Rue Belliard 99, В-1040 Вгuxelles Інтернет: http://www.eesc.europa.eu Номер за каталогом: ЕЕSС-2006-18-ЕN

Текст під світлиною: Пан Дімітріс Дімітріадіс, Президент Європейського економічного та соціального комітету
Каталог: assets -> files
files -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
files -> Робочий проект програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів «час допомогти!»
files -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
files -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни «загальна екологія»
files -> Розповідь про Софію Петрівну варто почати з її далеких предків
files -> «е к ономі ч н І нау к и»
files -> Міжнародний менеджмент петрашко людмила петрівна – к е. н., доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту
files -> Методичні рекомендації до написання та основні вимоги щодо оформлення дипломної роботи (проекту) для студентів окр
files -> Рішення про відставку; Призначати за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їх повноваження


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка